A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Demirci, F. & Özyürek, C. (2018). Astronomy Teaching Self-Efficacy Belief Scale: The Validity and Reliability Study. Journal of Education and Learning, 7(1), 258-271. (ERIC)

2. Özyürek, C., Yüksel, Ö. & Demirci, F. (2018). İstasyon Tekniğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Görüşlerine Etkisi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 8(3), 455-478.

3. Demirci, F. & Özyürek, C. (2017). The Effect of Using Concept Cartoons in Astronomy Subjects on Critical Thinking Skills Among Seventh Grade Student. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(2), 243-254. (ERIC)

4. Köseoğlu, E., Demirci, F., Demir, B. & Özyürek, C. (2017). The Examination of 7th Grade Students' Reflective Thinking Skills towards Problem Solving: A Sample of Ordu City. International e-Journal of Educational Studies, 1(1), 60-68.

5. Demirci, F. & Özyürek, C. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7(3), 499-518.

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Demirci, F. & Özyürek, C. (2018). STEM Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül 2018, Amasya Üniversitesi, Amasya.

2. Demirci, F.,  Demir, B. & Özyürek, C. (2018). Fen Eğitiminde Mühendislik Tasarım Süreci Modelinin Kullanımına Yönelik Öğrencilerin Görüşleri. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül 2018, Amasya Üniversitesi, Amasya.

3. Demirci, F., Özyürek, C., Güler, H., Sarıgöl, J. & Tepe, B. (2018). Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Giresun Üniversitesi Örneği). V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 

4. Demirci, F., Özyürek, C., Sarıgöl, J., Tepe, B. & Güler, H. (2018). Öğretmen Adaylarının Bireysel Ekolojik Ayak İzinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 

5. Demirci, F. & Özyürek, C. (2017). Astronomi Konularında Kavram Karikatürü Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi.  II. International Academic Research Congress, 18-21 Ekim 2017,  Alanya, Antalya.

6. Taş, E., Demirci, F. & Özyürek, C. (2017). Türkiye’de 2008-2016 Yılları Arasında Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Bilimleri Derslerinde Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. II. International Academic Research Congress, 18-21 Ekim 2017, Alanya, Antalya.

7. Yüksel, Ö., Özyürek, C. & Demirci, F. (2017). İstasyon Tekniğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Görüşlerine Etkisi. II. International Academic Research Congress, 18-21 Ekim 2017,  Alanya, Antalya.

8. Demirci, F. &  Özyürek, C. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Temel Astronomi Bilgi Düzeyi Testi Geliştirme Çalışması.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu Üniversitesi, Ordu.

9. Demirci, F. &  Özyürek, C. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu Üniversitesi, Ordu.

10. Demirci, F. & Özyürek, C. (2016). 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrenme Çarkı Modeli Kullanımının Öğrencilerin Fen Başarısına Etkisi ve Görüşleri. III. International Eurasian Educational Research Congress, 31-03 Haziran 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

11. Demirci, F. & Özdemir-Şimşek, P. (2016). Pre-service Primary Teachers and Pre-Service Science Teachers’ Views and Experiences Regarding Teaching Process in Planetarium: The sample of Polatlı city science center and Ulug Bey Planetarium. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 19-22 Mayıs 2016, Bodrum, Muğla.

12. Başar, S., Önal-Çalışkan, İ., Yeşilyurt, F. Z., Demirci, F., Özgür, N. &  Karaismailoğlu, E. S. (2015). Ülkeler Arası Öğretmen Eğitim Sistemlerine Karşılaştırmalı Kritik Bakış. II. International Euasian Educational Research Congress, 08 Haziran 2015, s. 1125-1126, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

D. Ulusal & Uluslararası Projeler

1. HD-1607 nolu proje; 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Astronomi Konularının Kavram Karikatürleriyle Öğretim Sürecinin Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi ve Öğrencilerin Görüşleri  (Araştırmacı, ODÜ BAP, 2015-2016)

2. Geleceğin Ordusu Projesi; "Mühendislik Tasarım Süreci Entegrasyonlu Fen Bilimleri Dersi Örnek Uygulamalar" (Eğitmen, Ordu İl  MEM Ar-Ge, 19-22 Haziran 2018)

3. Geleceğin Ordusu Projesi; "Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi Uygulamaları" (Eğitmen, Ordu İl  MEM Ar-Ge, 4-5 Eylül 2018)

 

A. Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim/ Fen Bilgisi Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi

2010-2014

Yüksek Lisans

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi

2014-2015

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ordu Üniversitesi

2016-2017

Doktora

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ordu Üniversitesi

2017-Halen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ödüller

Akdeniz Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Birincisi

 

C. Yüksek Lisans Tezi

“Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Astronomi Konularının Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları: Bir Karma Yöntem Araştırması”

 

D. Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu Üniversitesi

2016-Halen

 

 

E. Akademik Danışman

  1. Ordu Üniversitesi Astronomi Kulübü (2017-Halen)

 

Akademik Danışman Olarak Gerçekleştirilen Etkinlikler

  1. Ordu Üniversitesi Astronomi Şenliği (22-23 Mayıs 2017)
  2. OMÜ Planetaryum ve Gözlemevi Gezisi (1 Aralık 2017)
  3. Evrendeki Yerimiz (ODÜ Astronomi Kulübü) (22 Aralık 2017)

Katılımcı Olarak Gerçekleştirilen Etkinlikler/Sertifika Programları

  1. Bursa Gökyüzü Gözlem Şenliği, Bursa (11-14 Haziran 2015)
  2. 18. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Antalya (20-23 Ağustos 2015)
  3. STEM & Makers Fest/Expo 2018, Mersin (10 Mart 2018)
  4. TÜBİTAK 2237-A, Eğitim Alanındaki Lisansüstü Bilimsel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi, TED Üniversitesi (10-14 Eylül 2018)