KİTAP

1. EKER, K., EKER, F., Tokat Müzesi'ndeki Cam Kaplar; Camın 3D Modelleme Uygulamaları, (Ali Yalçın Tavukçu Ed.), LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Almanya, 2016.

2. EKER, F., Kumdan Sızan Kültürler; Kahramanmaraş Müzesi'ndeki Cam Kaplar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 2017.

MAKALE

1. EKER, F., “Kahramanmaraş’ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Kahramanmaraş, 2013, s. 25-38.

2. MERAL, K., EKER, F.,“Kyzikos Antik Kenti 2006-2007 Kazı Sezonunda Ortaya Çıkarılan Pişmiş Toprak Kâseler” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Özel Sayısı- Ordu, 2013, s. 341-355.

3. EKER, F., EKER, K., "ANTİK ÇAĞ CAM YAPIM TEKNİKLERİNİN 3D MODELLEME ÇALIŞMASI İLE YENİDEN ELE ALINMASI" ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , C.1, S.15, Temmuz 2016, ss. 198-214.

4. EKER, F., "Kahramanmaraş Müzesi’ndeki İç Kalıp Tekniği İle Üretilmiş Cam Kaplar" Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 13 sayı 2 (Ekim, 2016), ss. 325-342

5. EKER, F., EKER, K., "TOKAT MÜZESİNDE KORUNAN KÖŞELİ ŞİŞELER" Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (GOSOS), Tokat,2016 Sayı. 22 ss.91-109, 

6.EKER, F., "ON THE ORIGINAL OF TWO PIECE OF GLASS AMPHORISKOS IN GİRESUN MUSEUM " Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi,  Temmuz 2018, Cilt:38, Sayı:38, ss. 34-44.

7. EKER, F., "Antikçağ’da Cam Kap Formlarının Kullanımı Üzerine Bir Deneme " Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.17, Sayı.4, Eylül 2018, 1247-1261.

8. 

 BİLDİRİ

1. KOÇHAN, N., MERAL,K., MOTOR,H., GÜNEŞ, F.,“Kyzikos 2006 Yılı Kazı Çalışmaları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kocaeli, 2007, s. 11-20.

2. KOÇHAN, N.,  MERAL, K.,  GÜNEŞ, F., “Kyzikos 2007 Yılı Kazı Çalışmaları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2008, s. 163-176.

 3. GÜNEŞ, F.,  “A Group Of Glass Objects Present In Kahramanmaraş Museum” , Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean. Colloqvia Anatolica et Aegaea – Acta congressus communis omnium gentium Smyrnae II/Dokuz Eylül University, Faculty of Arts, Department of Archaeology, Division for Medieval Archaeology, Publication Series, No.1. Izmir, 2009,  s. 247-251.

4. EKER, F.,“ Camın Tarihi Serüveni” CAMGERAN 2010 Uluslararası Katılımlı Uygulamalı Cam Sempozyumu, Eskişehir, 2010, s. 147-152.

5. EKER, F., “Kahramanmaraş Müzesi Örnekleri Işığında Antik Çağ Cam Sanatında İç Kalıp Tekniği” Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalıştayı Mart 2014, Erzurum.

6. EKER, F., "Ordu Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi Cam Kapları" 10th international Symposium on Underwater Research " Black Sea Archaeology" 16-18 Aralık 2016. 

7. EKER, F., "Giresun Müzesi'ndeki İki Cam Amphoriskos Üreine Gözlemler" IIIth International “The BlackSea in Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement on The Southern Black Sea Coast” 27-29 Ekim 2017.

 

POTER BİLDİRİ

1. Ayşe ERSOY, Kasım EKER, Fevziye EKER 2011, “Mosaic of Namik Kemal District and “Germanicia”: The Lost City Of Anatolia” 15th Symposıum of Medıterranean Archaelogy   Catania/Italy, 2011.

2. EKER, F., "Tarihi Mekanları İle Ordu'ya Yolculuk" IIIth International “The BlackSea in Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement on The Southern Black Sea Coast” 27-29 Ekim 2017.

  

KİTAPTA BÖLÜM / KİTAP kRİTİĞİ

1. EKER, F., “Mehmet Karaosmanoğlu, Anadolu Mimari Bezemeleri- Roma Çağı Yumurta Dizisi” Arkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı ANADOLU’NUN ZİRVESİNDE TÜRK ARKEOLOJİSİNİN 40 YILI, (Haz. Kasapoğlu, H., Yılmaz, M. A.), Ankara, 2014, s. 610.

2. EKER, F., “Mehmet Karaosmanoğlu, Mitoloji ve Ege’nin Tanrıları” Arkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı ANADOLU’NUN ZİRVESİNDE TÜRK ARKEOLOJİSİNİN 40 YILI, (Haz. Kasapoğlu, H., Yılmaz, M. A.), Ankara, 2014, s. 619.

EDİTÖRLÜK

1. ERSOY, A., (Ed. EKER, F.,), MOZAİKLERİ İLE YENİDEN DOĞAN KENT; GERMANİCİA, 2017, LAP LAMBERT Academic Publishing.

2. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ODÜSOBİAD) Editörlüğü, 2016-2017.

3. AMİSOS Dergisi Editörlüğü, 2016-

1999-2003- Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Arkeoloji Bölümü -LİSANS

2004-2008-Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Arkeoloji ABD -YÜKSEK LİSANS

2008-2014-Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Arkeoloji ABD -DOKTORA

2015- Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı (Yrd. Doç. Dr.)

2015-2017 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

2016-2017 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Editörü

2016- 2018 Sanat ve Kültür Kulübü Akademik Danışmanı

2017-  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Alan Editörü

2017- AMİSOS Dergisi Editörlüğü