YAYINLARI 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Öner, F., Özkorkmaz, F., 2017.  The effect of salicylic acid and temperature on the germination of triticale.  3rd ASM international congress of agriculture and environmnet Antalya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4025778)

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Öner, F., Yılmaz, N., Sezer, İ., Atıcı, F.Ö., 2015. Bazı Atdişi Mısır (Zea mays indendata L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi. Harman time dergisi. Ekim 2015 yıl:3 Sayı:32. ISSN: 2147-6004
 • Öner, F., Özkorkmaz Atıcı, F., Yılmaz, N., 2016. Yerel fasulye (phaselous vulgaris l.) genotiplerinde bazı morfolojik özellikler arasındaki ilişkiler ve path analizi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi DUFED 5(1) (2016) 15-18.
 • Özkorkmaz, F., Yılmaz, N., 2017. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ve Börülcede (Vigna unguiculata L.) Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., 2017; 7(2): 196-200 Ordu Univ. J. Sci. Tech., 2017; 7(2): 196-200 e-ISSN: 2146-6459
 • Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
 • Yılmaz, N., Açıkgöz, M.A., Özkorkmaz, F., Kuzu, G., 2011. Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Ekotip Tohumlarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 78-83).
 • Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., Açıkgöz, M.A., Uyanık, M., 2011. Ordu İli Akkuş İçesi Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Ekotiplerinin  Tohum ve  Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 168-174).
 • Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., Açıkgöz, M. A., Uyanık, M., 2011. Ordu Akkuş Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.
 • Yılmaz, N., Açıkgöz, M. A., Özkorkmaz, F., Şeker, H., 2011. Ordu Gürgentepe Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.
 • Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., Öner, F., 2013. Giresun Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Ekotiplerinin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya.
 • Öner, F., Yılmaz, N., Gülümser, A., Sezer, İ., Atıcı, F.Ö., 2013. Ordu İlinden Toplanan Bazı Yerel Mısır (Zea mays L.) Genotiplerinin Tohum ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya
 • Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., Öner, F., 2014. Determination Of Some Morphological And Phenological Characteristics Of Local Dry Bean (Phaseolus Vulgaris L.) Genotypes. Balkan Agriculture Congress. 8-10 September 2014, Edirne Turkey.
 • Yılmaz, N., Atıcı, F.Ö., Öner, F., 2014. Determination Of Yield And Yield Components In Some Dry Bean (Phaseolus Vulgaris L.) Cultivars Under Giresun Conditions. Balkan Agriculture Congress. 8-10 September 2014, Edirne Turkey.

      EĞİTİM BİLGİLERİ

 Derece

 Üniversite

 Fakülte / Enstitü

 Öğrenim Alanı

 Mezuniyet Yılı

 Lisans

 Ege Üniversite

 Fen Fakültesi

 Biyoloji

 2008

 Yüksek   Lisans

 Ordu Üniversitesi

 Fen Bilimleri Enstitüsü

 Ziraat Fakültesi

 2013

 

 Doktora

 

 Ordu Üniversitesi

 

 Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 Ziraat Fakültesi

 

 Devam ediyor


Yüksek Lisans Tezi: Giresun ilinden toplanan yerel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin bazı bitkisel özellikleri ile verim ve verim ögelerinin belirlenmesi

Doktora Tezi: Farklı Zamanlarda Ekilen Börülcenin (Vigna unguiculata L.) Verim, Verim Unsurları ile Tane Kalitesinde Bor ve Demir Uygulamalarının Etkisi

     

     AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

 Kurum/Kuruluş

 Ülke

 Şehir

 Fakülte

 Bölüm  Anabilim Dalı

 Görev Tipi

 Görev Dönemi

 Ordu Üniversitesi

 Türkiye

 Ordu

 Ziraat   Fakültesi

 Tarla Bitkileri   Tahıllar ve   Yemeklik Tane   Baklagiller

 Araştırma   Görevlisi

 2010 - Devam

Satır Ekle - Sonra

 

 

     

     UZMANLIK ALANLARI

 Uzmanlık Alanları

 Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller