AKADEMİK ÜNVANLAR

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1996-2000

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2002-2005

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2005-2011

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi

2011-Halen