Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hayvansal Üretim Bölümü

Atatürk Üniversitesi Ziraat  Fakültesi

2001-2005

Y. Lisans

 Zootekni Bölümü Hayvan yetiştirme Anabilim Dalı

Atatürk Üniversitesi Ziraat  Fakültesi

2005-2008

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Zootekni Bölümü Hayvan yetiştirme Anabilim Dalı

Atatürk Üniversitesi Ziraat  Fakültesi

2008-2013

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. F.A. ASLAN, E. EMSEN, 2017. Terminal Melezlemede Baba Hat Olarak Kullanılan Charollais ile Romanov X Akkaraman(F1) ve Romanov X Morkaraman(F1) Melezleri Kuzularında Doğum Mevsiminin Vücut Özellikleri Üzerine Etkileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10): 1199-1205, Aralık.   

 2. E. Emsen, C.A. Gimenez Diaz, M. Yaprak, F. Koycegiz, M. Kutluca, F.A. Aslan, 2008. Factors affecting the reproductive performance of fat-tailed ewes inseminated with laparoscopy in the late breeding season. Anim. Reprod., v.5, n.1/2, p.30-33, Jan./Jun. (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

3. M. Kutluca, E. Emsen, F. Koycegiz , C.A. Gimenez Diaz, F.A. Aslan, 2011. Reproductive performance and milk traits of  F1 Romanov ewes. Small Ruminant Research., Vol. 100, p. 34- 36, Jan./Jun. (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

4. Gimenez-Diaz, C., Emsen, E., Ocak, S., Aslan, F.A. 2010. Laparoscopic artificial insemination in dairy sheep with chilled semen stored for up to  26 h. African Journal of Biotechnology, Vol. 10 (30): 5812-5814.

  

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, özet veya tam metin olarak kitaplarında basılan bildiriler:

1. Fatih Ahmet Aslan , 2008. Growth And Reproductive Performance Of Male Lambs Sıred By Romanov. Lucrărı Ştıınţıfıce Scıentıfıc Papers Serıa D Vol. Lı Zootehnıe Anımal Scıence The 37th International Session Of Scientific Communications Of The Faculty Of Animal Science, Bucureşti.

2. Carlos Alcibiades Gimenez Diaz & Ebru Emsen & Fatih Ahmet Aslan, 2008. Fertility Rates İn Postpartum Suckling Dairy Ewes By Intrauterine Timed Insemination. Lucrărı Ştıınţıfıce Scıentıfıc Papers Serıa D Vol. Lı Zootehnıe Anımal Scıence The 37th International Session Of Scientific Communications Of The Faculty Of Animal Science, Bucureşti.

3. Aslan, F.A., Gimenez-Diaz, C.A., Emsen, E., 2013. Ovulation Rates And Sites, Embryo Yield of The Prolific Purebreed and G1 Romanov Donor Ewes.29th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association. 6-7 September, İstanbul-Turkey.

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet metin olarak kitaplarında basılan bildiriler:

1. Kutluca, M., YAPRAK, M., ASLAN, F.A., 2009. Hayvansal Üretim Bakımından Organik Hayvancılık. GAP Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009 Şanlıurfa

 

D. Diğer yayınlar:

1. Aslan, F. A., Konanç, K. ve Güney, Ş., 2010. Organik Tarımda Organik Arıcılığın Yeri. Arıcılık Araştırma Dergisi. 4:13-15.

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

2009-2013

Öğr. Gör.Dr.

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

2013-2015

Yrd. Doç Dr.

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

  2015-

 

İdari Görevler : 

 Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı;  2016-

 Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı;  2009-2015

 Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurul Üyeliği 2009-

 Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul Üyeliği 2009-

2007/23

 

Değişik Kan Dereceli Romanov Melezi Koyunların Büyüme ve Üreme Performanslarının Değerlendirilmesi

33 ay

Atatürk Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Yardımcı Araştırıcı

2007/98

Cinsiyeti Belirlenmiş Kuzu Üretiminde Farklı Tekniklerin Karşılaştırmalı Kullanımı

24 ay

Atatürk Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Yardımcı Araştırıcı

 

AR-1628 Taze Sulandırılmış ve Dondurulmuş Karayaka Koç Spermaları için Propolis Ekstraktının Depolama Süresi Üzerine Etkileri. 18 ay

Ordu Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Yürütücü
AR-1629 Karayaka Koyunlarında Koç Katım Öncesi Ana Yaşı, Canlı Ağırlık, Vücut Kondisyon Puanlamasının Gebelik Süresi, Döl Verimi, Yavru Doğum Ağırlığı, Sütten Kesim Ağırlığı (90. gün) ve Yaşama Gücüne Etkisi 12 ay

Ordu Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Yardımcı Araştırıcı

 

FAALİYETLER

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Koyunculuk Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılmakta olan Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi gibi biyoteknolojik çalışmalarda yardımcı araştırıcı.

Kızgınlık senkronizasyon programlarının uygulanmasında sorumlu yardımcı araştırıcı.

Erzincan Ünlüer Et Entegre Tesisi’nde Romanov ırkı ile yapılan melezleme çalışmalarında yardımcı araştırıcı

İstanbul Trek Koyun Çiftliği’nde Romanov ırkı ile yapılan melezleme çalışmalarında yardımcı araştırıcı

14 Şubat 2007 Tarihinde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından düzenlenen’ Kültür Irkı Saf ve Melez Yetiştiriciliği’ adlı sempozyumda hazırlama komite üyesi.

İlci Dağı Tarım İşletmesi Tesislerinde Romanov ırkı ile yapılan melezleme çalışmalarında yardımcı araştırıcı.

Kayseri (Pan Şeker) Şeker Fabrikası ve Saray Halı Tesislerinde Romanov ırkı ile yapılan melezleme çalışmalarında yardımcı araştırıcı.