Uluslararası Dergide Yayınlanan Makaleler

 Korur,E. (2018) The Relatıonshıp Between Preservıce Physıcal Educatıon Teachers’ Academıc Self-Effıcacy And Proactıve Personalıty. The Journal of International Anatolia Sport Science, 3 (1): 281-293

Yıldızer G,Bilgin E,Korur E N,Novak D,Demirhan G. (2017)The association of various social capital indicators and physical activity participation among Turkish adolescents. Journal of Sport and Health Science

Korur, E., Öncü E., Kılıç K., S. (2016). Eleştirel Düşünme  ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Adayları Örneği. Journal of Computer and Education Research,  4 (8): 2148-2896

  

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler 

Korur E.N, Öncü E., (2013).Paletli yüzme sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, 6. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kayseri,


Korur E.N., Kara F. M., Öncü E., Gürbüz B., (2013). Gençlerin Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, II. Rekreasyon Araştırma Kongresi31 Ekim – 03 Kasım Kuşadası, Aydın

Lakot K., Korur E.N., Öncü E., Gürbüz B., (2013). Bireyler Rekreatif Aktivitelere Neden Katılmazlar? Akademisyenler Örneği. II. Rekreasyon Araştırma Kongresi. 31 Ekim – 03 Kasım, Kuşadası, Aydın

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler

Kaplan, E., Korur, E. (2018) Pedogojik Formasyon Alan Ve Almayan  Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizim ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 07-09 Mayıs, Manisa.

Korur E.N. (2017) Aday beden Egitimi Ögretmenlerinin Akademik Öz-yeterlikleri ile Proaktif Kisilik Yapıları Arasındaki iliski. IX. Uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu.

Kurt E., Korur E.N. (2017). Beden Egiitmi ve Spor Yüksekokulu Ögrencilerinin Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutumlarnın Incelenmesi. IX. Uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu.

Sözen  H., ,Ince A.,Erdoğan E.,,Dever A.,,Korur E. N.,Altunca E. M. Sehirde ve krısalda yasayan verlilerin çocuklarının beden egitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri (Ordu ili örnegi). IX. Uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu.

Korur E.N., Öncü E., KILIÇ K. S. (2014). Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları Örneği. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.

Aydoğdu V., Korur E. N., Öncü E.(2014) Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencile-rinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.

 

 

 

  

Proje
“Yüzebilmem İçin Bana Elini Uzat” Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi Okulu
Genel Koordinatör ve Antrenör
2014- 2015