Uluslararası Dergide Yayınlanan Makaleler

Korur, E., Öncü E., Kılıç K., S. (2016). Eleştirel Düşünme  ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Adayları Örneği. Journal of Computer and Education Research,  4 (8): 2148-2896

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler 

Korur E.N, Öncü E., (2013).Paletli yüzme sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, 6. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kayseri,
Korur E.N., Kara F. M., Öncü E., Gürbüz B., (2013). Gençlerin Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, II. Rekreasyon Araştırma Kongresi31 Ekim – 03 Kasım Kuşadası, Aydın

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler 


Korur E.N., Öncü E., KILIÇ K. S. (2014). Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları Örneği. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.
Aydoğdu V., Korur E. N., Öncü E. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencile-rinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.
Lakot K., Korur E.N., Öncü E., Gürbüz B., (2013). Bireyler Rekreatif Aktivitelere Neden Katılmazlar? Akademisyenler Örneği. II. Rekreasyon Araştırma Kongresi. 31 Ekim – 03 Kasım, Kuşadası, Aydın

 

Proje
“Yüzebilmem İçin Bana Elini Uzat” Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi Okulu
Genel Koordinatör ve Antrenör
2014- 2015