Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan makaleler

  • Korur E.N, Öncü E., (2013).Paletli yüzme sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, 6Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kayseri, 
  • Korur E.N., Kara F. M., Öncü E., Gürbüz B., (2013). Gençlerin Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, II. Rekreasyon Araştırma Kongresi31 Ekim – 03 Kasım Kuşadası, Aydın
  • Lakot K., Korur E.N., Öncü E., Gürbüz B., (2013).Bireyler Rekreatif Aktivitelere Neden Katılmazlar? Akademisyenler Örneği. II. Rekreasyon Araştırma Kongresi31 Ekim – 03 Kasım, Kuşadası, Aydın

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan makaleler

  • Korur E.N., Öncü E., KILIÇ K. S. (2014). Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları Örneği. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.
  • Aydoğdu V., Korur E. N., Öncü E. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.

 

Proje

“Yüzebilmem İçin Bana Elini Uzat”

Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi Okulu

Genel Koordinatör  ve Antrenör 

2014- 2015

 

 

EĞİTİM

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Doktora  Programı         

                                                                 2014 – Halen

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Program

“ Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının, Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilimleri”      

                                                                2012 - 2014

 

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü     

                                                                          2004 – 2008

                                                                                  

Fatsa Anadolu Lisesi        

                                                                          1997 – 2004

 

Yaşam Boyu Beslenme ve Spor Derneği "Aktif Okul Projesi"