Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi

Dokuz Eylül İİBF

2000

Y. Lisans

Kamu Yönetimi

Dokuz Eylül İİBF

2003

Doktora

Siyaset Bilimi

Ankara Üniversitesi SBF

2010

 

Kamu Yönetimi Uzmanı Ünvanını Aldığı Tarih (Yüksek Lisans): Ağustos, 2003

“Küreselleşme ve Yerelleşme Dinamiklerinde Ulus Devlet” (Danışman: Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman)

Doktor Ünvanını Aldığı Tarih: 15 / 07 /2010

“Neoliberalizm ve Baskı Aygıtının Dönüşümü: Türkiye’de Özel Güvenliğin Gelişimi” (Danışman: Prof. Dr. Filiz Çulha Zabcı)

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 07 / 03 / 2011

 

Çalışma Alanları: Özel Güvenlik, Polis, Devlet-Zor İlişkisi, Türk Siyasal Yaşamı, İzmir ve Ege Bölgesi’nde Siyasal Davranış, Parti içi Demokrasi, Siyasal Akımlar, Türkiye’de Siyasal Partiler, Devlet Kuramı, Kentsel Siyaset, Sendikalar ve Sosyal Politika, Eğitim Politikaları, Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet.

www.evrenhaspolat.com adresinden yayınların tamamına erişilebilir. 

 

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.3.1. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1-4 Ekim 2009, Kocaeli

Bildiri Başlığı: “2001 Krizi Sonrasında Türkiye’de Özel Güvenliğin Ekonomi Politiği”

Sunum Tarihi: 3 Ekim 2009, 16:45-18:00 Oturumu

 

7.3.2. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi-University of Westminster (İngiltere), Silesian University in Opava (Çek Cumhuriyeti), IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya),15-17 Eylül 2011, Kocaeli

Bildiri Başlığı: “ ‘İşçisin Sen İşçi Kal’: Taşra Üniversitesinde Gençlik, Sınıf ve Sınıfsal Yeniden

Üretim Örüntüleri, Deniz Yıldırım ile ortak bildiri

Sunum Tarihi: 16 Eylül 2011, 10: 30-12:15 Oturumu

 

7.3.3. Eighth Historical Materialism Annual Conference, 10-13 Kasım 2011, Londra

Bildiri Başlığı: “Between Imagined Past and Lost Future: Precarious Teachers in Turkey and Their Resistance Strategies”, Deniz Yıldırım ile ortak bildiri

Sunum Tarihi: 13 Kasım 2011, 14:15-16:00 Oturumu

 

       7.4. Yazılan/Derlenen Ulusal Kitaplar

 

7. 4. 1. Deniz Yıldırım-Evren Haspolat (Der) (2010), Değişen İzmir’i Anlamak, Phoenix Yayınları, Ankara.

7. 4. 2. Evren Haspolat (2012), Neoliberalizm ve Baskı Aygıtının Dönüşümü: Türkiye’de Özel Güvenliğin Gelişimi, Nota Bene Yayınları, Ankara.

7. 4. 3. Evren Haspolat (2015), Hegemonik Diktatörlük: AKP Rejiminde Zorun Dönüşümü, Yordam Yayınevi, İstanbul (yayına hazırlanıyor).

7. 4. 4. Evren Haspolat-Deniz Yıldırım (Der) (2015) 1980 Sonrası Türkiye’de Siyasal Akımlar (yayına hazırlanıyor)

    

       7.5. Yazılan Kitap Bölümleri

 

7.5.1. Evren Haspolat (2009),Türkiye’de Özel Güvenliğin Gelişimi ve Bugünü”, SAV Almanak 2008, İstanbul, SAV, s: 338-355.

7.5.2. Evren Haspolat (2010), “Bir Liman Kentinin Siyasal Dönüşümünün Ekonomi Politik Fay Hatları”, Değişen İzmir’i Anlamak, Deniz Yıldırım-Evren Haspolat (Der.), Ankara, Phoenix Yayınevi, s: 291-333.

7.5.3. Evren Haspolat (2014), “Kamusal Eğitim ve Eğitimin Yeniden Yapılandırılması”, Eğitim Sen 5. Demokratik Eğitim Kurultayı, Komisyon Raporu (Deniz Yıldırım vd. ile birlikte), Eğitim Sen Yayınları, Ankara.

7.5.4. Evren Haspolat (2015), “Zorun Hegemonik İnşasında Polisiye Dizilerin Rolü”, Marka Takva Tuğra, Kemal İnal-Nuray Sancar-Ulşa Başar Gezgin (Der), Evrensel Kültür Kitaplığı.

7.5.5. Evren Haspolat (2015), “Türkiye’de 1980 Öncesi Siyasal Akımlar”, 1980 Sonrası Türkiye’de Yeni Siyasal Akımlar, Evren Haspolat-Deniz Yıldırım (Der.), Yayın aşamasında.

7.5.6. Evren Haspolat (2015), “Ulusalcılık”, 1980 Sonrası Türkiye’de Yeni Siyasal Akımlar, Evren Haspolat-Deniz Yıldırım (Der.), Yayın aşamasında.

 

          7.6.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6.1. Evren Haspolat (2006), “Devlet-Güvenlik İlişkisinin Değişen İçeriği: Dünyada ve Türkiye’de Özel Güvenlik”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 13, Kış 2005/2006, s: 60-79.

7.6.2. Evren Haspolat (2006-7), “Siyasal İslam ve İslamcı Kadının Kamusal Alana Katılımı”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Sayı 17, Kış 2006-2007, s: 4-21.

7.6.3. Evren Haspolat (2008), “Su Özelleştirmelerinin Yöntemi Olarak Yap-İşlet Devret Modeli ve Kamu Özel İşbirlikleri”, TTB Toplum ve Hekim Dergisi, Ocak-Şubat 2008, Cilt: 28, Sayı: 1, s: 53-62.

7.6.4. Evren Haspolat (2011), Meşrutiyetin Üç Halkçılığı ve Kemalist Halkçılığa Etkileri”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 47, Bahar 2011, s: 71-98.

7.6.5. Evren Haspolat (2011),Kapitalist Devlet ve Toplumsal Polisliğin Tarihi Seyri”, Praksis Dergisi, 21. Sayı, 2011/02, s: 151-179.

     

      7.7.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7.1. ‘İzmirli Olmak’ Sempozyumu, Ege Üniversitesi-İzmir Mülkiyeliler Birliği, 22-24 Ekim 2009, İzmir

Bildiri Başlığı: “Her Devrin Muhalifi Bir Kent: İzmir’in Muhalifliğinin Ekonomi Politiği”

Sunum Tarihi: 23 Ekim 2009, 13:30-15:10 Oturumu

 

7.7.2. 6. Karaburun Bilim Kongresi, 8-11 Eylül 2011, Karaburun-İzmir,

Bildiri Başlığı: “21. Yüzyıl Türkiyesinde Topraksız Köylü Mücadelesi: Sinan ve Aslanoğlu (Cumhuriyet) Köyleri Örneği”

Sunum Tarihi: 3 Eylül 2011, 10:00 Oturumu

 

7.7.3.  12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık 2011, Ankara,

Bildiri Başlığı: “Devletin Otoriterleşmesi, Yeni Rejim İnşası ve Polisin Yükselişi”

Sunum Tarihi: 14 Aralık 2011, 13:30-15:15 Oturumu

 

7.7.4.  3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, 29 Şubat-2Mart 2012, İzmir,

Bildiri Başlığı:Türkiye’de Ana Akım Siyasal Partilerin Programlarında Ekonominin Siyasetten Arındırılması Söylemi Olarak Yönetişim”

Sunum Tarihi: 29 Şubat 2011, 10:00-12:00 Oturumu

 

7.7.5. 8. Karaburun Bilim Kongresi, 4-7 Eylül 2013, Karaburun-İzmir,

Bildiri Başlığı: “Hegemonyadan Tahakküme AKP Döneminde İktidar Biçimleri”

Sunum Tarihi: 5 Eylül 2011, 16:15 Oturumu

 

7.7.6. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık 2013, Ankara,

Bildiri Başlığı: “Bildiri Başlığı: “Yeni Rejim ve Baskı Aygıtları”

Sunum Tarihi: 6 Aralık 2013, 13:30-15:15 Oturumu

 

      7.8.  Çeviriler

 

7.8.1 Evren Haspolat (2006), “EĞİTİMİN YENİ EFENDİSİ: Dünya Bankası’nın Çevre Kapitalizmine Yönelik Politikası”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3 Aylık Hakemli Dergi, Sayı 15, Yaz 2006, s: 82-93.

 

7. 9. Konuşmacı Olarak Katıldığı/Bildiri Sunduğu Paneller ve Konferanslar

 

7.9.1.  5.  Karaburun Bilim Kongresi, 2-5 Eylül 2010, Karaburun-İzmir,

Panel Başlığı: Değişen İzmir’i Anlamak: Siyasal, Ekonomik ve Sosyolojik Açıdan Zamanlarda Bir Kentin Dönüşümü”

Sunum Tarihi: 3 Eylül 2010, 10:00 Oturumu.

7.9.2.  “Hizmet, İstihdam ve Yönetim Olarak Kamunun Dönüşümü”, KESK Trabzon Şubeler Platformu, 13.04.2013.

7.9.3.   “Hopa’da Halkçı Yerel Yönetimler: Niçin? Nasıl?”, Hopa Halkçı Demokratik Yerel Yönetim Meclisi, 18.01.2014, Hopa.

7.9.4..   “Soma Faciası’na Giden Yolda Türkiye’de Enerji Politikalarının Dönüşümü” başlıklı  sunum, Yeni Somaları Nasıl Önleriz? Paneli (Diğer konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat, Yrd. Doç. Dr. Sebiha Kablay, Yrd. Doç. Dr. Özgür Narin), Düzenleyen: Ünye Atatürkçü Düşünce Derneği, 25 Mayıs 2014, Ünye/Ord

7.9.5.  “Laik-Bilimsel Eğitim ve Emek Eksenli Laiklik” başlıklı konuşma, Laik Kamusal Eğitim Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım) 29 Kasım 2014

7.9.6.  “Emek Eksenli Laiklik ve Laik-Bilimsel Eğitimin Önemi ” başlıklı konuşma, Laiklik ve Laik-Bilimsel-Demokratik Eğitim Paneli, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım), Düzenleyen: Eğitim Sen Karabük Şubesi, 7 Mart 2015

7.9.7.  “Emek Eksenli Laiklik ve Laik Bilimsel Eğitimin Önemi” başlıklı konuşma, Laik, Bilimsel ve Kamusal Eğitim Paneli, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım), Düzenleyen: Eğitim Sen Salihli-Manisa Şubesi, 28 Mart 2015

      8. Diğer Yayınlar

 

Aylık Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

8.1. Evren Haspolat (2005), “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi”, Memleket Mevzuat Dergisi, Aralık 2005, Sayı: 6, s: 22–30.

8.2. Evren Haspolat (2005), “Hasankeyf: Tarihi, Tarihi Eserleri, Yasal Konumu ve Geleceği”, Türkiye Mühendislik Haberleri, İnşaat Mühendisler Odası Yayını, Sayı: 439-440, 2005/5-6, s: 19-23.

8.3. Evren Haspolat (2006), “Yeni Bir Talan Hikâyesi: KENTSEL DÖNÜŞÜM”, Teknik Güç Dergisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı: 164, Aralık-2006.

8.4. Evren Haspolat (2007), “Orman Talanında ‘Orman Kanunları’ İşliyor- Acarkent ve Acaristanbul Gerçeği”, Teknik Güç Dergisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı: 165, Ocak-2007.

8.5. Evren Haspolat (2007), “Sermayenin Suya Yaklaşımının Aracı Olarak Dünya Su Konseyi ve Dünya Su Forumu”, Teknik Güç Dergisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı: 168, Nisan-2007.

8.6. Evren Haspolat (2007), “Sermayenin Suya Yaklaşımının Aracı Olarak Dünya Su Konseyi ve Dünya Su Forumu-2”, Teknik Güç Dergisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı: 169, Mayıs-2007.

8.7. Evren Haspolat (2007) “Mortgage: Küresel Sermayenin Türkiye’yi Talanında Yeni Bir Durak”, Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı: 23.

8.8. Evren Haspolat (2007), “Çokuluslu Su Şirketlerinin Türkiye’yi İstilası Ne Zaman Başlayacak? Yeni Yuvacıklar Yolda Mı?”, YAYED Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı: 28, Ekim-2007, s:21-25.

8.9. Evren Haspolat (2007), “Güçlü Cumhurbaşkanlığından Güçlü Başbakanlığa: AKP’nin Kuvvetleri Birleştirme Çabası”, YAYED Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı: 30, Aralık-2007, s: 23-29.

8.10. Evren Haspolat (2008), “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Çevre ve Orman Bakanlığı’na Bağlanmasının Nedenleri”, YAYED Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı: 34, Nisan-2008.

8.11. Evren Haspolat (2009), “Güvenlikli Kentsel/Yerel Yaşam Nedir”, Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı: 45, Mart-2009.

8.12. Evren Haspolat (2012) “Cumhuriyetin Yurttaşlarından Tiranlığın Potansiyel Suçlularına: 21. Yüzyılda Gözetleme, Denetleme ve Kontrol”, Evrensel Kültür, S: 248, Ağustos 2012.

8.13. Evren Haspolat (2013) “Devletin Güvenlik Sigortası”, Birgün Kitap, S: 123, 31.03.2013.

8.14. Evren Haspolat (2013) “Rejim Değişiminde Baskı Aygıtlarının Rolü”, Bakış, 13.04.2013.

 

         9. Gazete Yazıları-Haberleri-Röportajları

 

9.1. Yaratılan Güvenlik Bunalımı”, Gazeteci Esra Açıkgöz tarafından Cumhuriyet Gazetesi Pazar Eki için yapılan röportaj, 08.10.2006.

9.2. “Değişen İzmir’i Anlamak İçin Gerçekçi Bir Fotoğraf”, Gamze Kutlukaya tarafından İzmir Life Dergisi için yapılan röportaj, Mayıs 2010, (Deniz Yıldırım ile birlikte).

9.3. “Sağın Kalesi İzmir Nasıl CHP’li Oldu”, Z. Kıvanç El tarafından Akşam Gazetesi için yapılan röportaj, 19.09.2010, (Deniz Yıldırım ile birlikte).

9.4. “Sahil Milliyetçiliğinin Sınıfsal Temeli: Değişen İzmir'i Nasıl Bilirsiniz?”, Sendika.org İnternet Sitesi için yapılan röportaj, 19.09.2010, (Deniz Yıldırım ile birlikte).

9.5. “Sınıf Tepkileri Etnikleşince”, Halkın Sesi Gazetesi için yapılan röportaj, 117. Sayı, 15/28.10.2010, (Deniz Yıldırım ile birlikte).

9.6. “Liman Kent İzmir Kendine Yeni Bir Model Arıyor”, Sabah Gazetesi, Egeli Eki için yapılan röportaj, 22.12.2011, (Deniz Yıldırım ile birlikte).

9.7. “Piyasalaşmanın Yeni Bekçileri”, Sendika.Org İnternet Sitesi Röportajı, 21.02.2013.

9.8. “Bu Kadar Çok Güvenlikten Demokrasi Çıkmaz, Despotizm Çıkar", Arka Kapak İnternet Sitesi Röportajı, 03.12.2014.

9.9. "Kadın Neden Hedefte?", BirGün Gazetesi, Pazar Eki, 22.02.2015, erişim: http://www.birgun.net/news/view/kadin-neden-hedefte/14046