Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tomakin, E. (2004) Action Research: Contextual Conditions of  Turkey, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:6, KIŞ, ss.161-182.

Tomakin, E. (2006) Aksiyon Araştırması Yönteminin Türkiye’deki Ortaokul ve Liselerde Uygulanabilirliği, Ekev Akademi Dergisi, Yıl 10, Sayı 27, ss. 259-274 (BAHAR)

Tomakin, E. (2007) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkin Öğretilmesinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, ss.37-65.

Tomakin, E. (2008) Action Research and English Language Teaching, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14, KIŞ, ss.108-139.

Tomakin, E. (2009) Bilimsel Çalışmalarda Yaklaşım, Yöntem ve Teknik Problemi: Alternatif Bir Yorum, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:42, Sayı:1, ss.87-104.

Tomakin, E. (2009) Resim, Müzik ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmesinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 27, No:2, ss.125-152.

Gurbetoğlu, A. ve Tomakin, E. (2011) Sevilen ve Sevilmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, 12,Sayı 1, ss.261-276.

Tomakin, E. (2012) İlköğretim Bölümü Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Yöntemleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), s.231-247.

Tomakin, E. (2014b) Teaching English Subject Pronouns and To Be Verbs in the Turkish Texts: The Turkish Method, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), s.203-228.

Tomakin, E. (2014c) İngilizce Kiplerin Türkçe İçinde Örtük Öğretimi,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 823-839,

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Tomakin, E. (2015) The Expression of ‘Can’ in Turkish Texts and Teachers’ and Students’ Views of Turkish-English, Anthropologist, 21(1,2): 277-290.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tomakin, E, (2014a) Teaching English Tenses (grammar) in the Turkish Texts: A Case of Simple Present Tense: Işıl maketi iter. Macrothink Institute, International Journal of Learning and Development, Vol. 4, No.1, pp.115-131.

 

Önlisans

 

Ondokuzmayıs Üniversitesi

 

1985

Lisans

Atatürk Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Essex Universitesi

1996

Doktora

East Anglia Üniversitesi

2001

Yrd. Doç. Dr.

Y.Y.Ü.

2004

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi

2013