Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik Programı

Hacettepe Üniversitesi

2001-2006

Yüksek Lisans

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2006-2008

Doktora

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2008-2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: Üreme Çağındaki Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemlerinin Cinsel Yaşamlarına Etkisi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: Sezaryen Sonrası Sakız Çiğneme, Erken Oral Hidrasyon ve Erken Mobilizasyonun Bağırsak Motilitesine Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU