Öğrenim Durumu:

 • Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1990-1994. 

 • Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 1994-1997.

 • Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi bilim Dalı, 2000-2006.

​İş Geçmişi: 

 • Arş. Gör. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1995-1997. 

 • Arş. Gör. : Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 1998-2000.

 • Arş.Gör.Dr. : Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2000-2006

 • Arş. Gör.Dr : Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2006-2007

 • Yrd. Doç. Dr. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2007-2013.

 • Doç. Dr. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2013-2014.

 • Doç. Dr. :Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi eğitimi Anabilim Dalı, 2014-Devam

Akademik ve ​İdari Görevler: 

 • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlışı (2014-devam) (Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

 • Yönetim Kurulu Üyesi (2015-2018) (Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

 • Fakülte Kurulu Üyesi (2015-2018) (Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

 • Eğitim Komisyonu Üyesi (2015-2016) (Ordu Üniversitesi)

 • Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği (2016-2017)

 • Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı (2017-Devam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Aymen Peker, E. (2018) 5. Sınıf "Canlılar Dünyasını Gezelim Ve Tanıyalım" Ünitesinin Klasik Eğitsel Oyunlar Ve Teknoloji Destekli Eğitsel Oyunlarla Öğretiminin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. 

 

 • Yalçın, M. (2018). Fen Bilgisi Eğitiminde ARCS Motivasyon Modeli Kullanılarak Hazırlanan Bir Eğitim Yazılımının Öğrenme Üzerine Etkilerinin Araştırtılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. 

 

 • Şener, N. (2016). Fen Öğretiminde Purdue Modeline Dayalı Geliştirilen Rehber Materyalin Bazı Değişkenler Üzerine Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 • Çetinkaya, M. (2015). Fen Eğitiminde Web Destekli ve Etkinlik Temelli Ölçme ve Değerlendirmenin Öğrenme Üzerine Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Başoğlu, S. (2017). Klasik Ve Teknoloji Destekli Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Öğrencilerin Başarılarına, Kavram Yanılgılarına Ve Bilişsel Yüklerine Etkisi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu. 

 

 • Sinanoğlu, K. (2017). Kavram Karikatürleri Ve Kavramsal Değişim Metinlerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Yüküne, Akademik Başarısına Ve Kalıcılığına Etkisi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

 

 • Gökler, Ebru. (2015). Madde Ve Isı Ünitesinde Tam Öğrenme Modelinin Tamamlayıcı Yaklaşımına Göre Geliştirilen Teknoloji Destekli Materyalin Öğrenci Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 • Altunbey, H. (2013). Web destekli Yapılandırılmış Gridlerin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 • Gürer, N. S. (2012). Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Göre Geliştirilen Bir Web Destekli Fen Ve Teknoloji Materyalinin Öğrenciler Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 • Özkan, S. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İçin Web Tasarımlı Bir Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 • Çetinkaya, M (2010). Canlıların Sınıflandırılması Konusu İçin Web Destekli Kavram Haritaları ve Anlam Çözümleme Tablolarının Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

A1. Şener, N. & Taş, E. (2017). Development of students’ creative thinking through Purdue model in science education. Journal of Baltic Science Education, 16 (3), 350-365, (SSCI).

 

A2. Şener, N.  and TAŞ, E. (2017). Developing Achievement Test: A Research for Assessment of 5th Grade Biology Subject, Journal of Education and Learning, Vol. 6 (2), 254-271. (ERIC)

 

A3. Şener, N and Taş, E. (2017), Development of Students’ Achievement And Attitudes Through Purdue Model In Science Education, European Journal of Education Studies, 3 (5), 550-570. (ERIC)

 

A4. Taş, E. (2015). The Effects of Activity and Gain Based Virtual Material on Student’s Success, Permanency and Attitudes towards Science Lesson, Journal of Education and Training Studies, 3 (5), 155-164. (ERIC)

 

A5. Taş, E., Gülen, S., Altunbey, H. and Özyürek, C. (2015). The effects of classic and web-designed conceptual change texts on the subject of water chemistry, International Electronic Journal of Elementary Education, 7 (2) , 263-280. (ERIC)

 

A6. Şener, N., Türk, C. and TAŞ, E. (2015). Improving Science Attitude and Creative Thinking through Science Education Project: A Design, Implementation and Assessment, Journal of Education and Training Studies, 3 (4), 57-67. (ERIC)

 

A7. Taş, E. and Çetinkaya, M. (2015). Developing, Implementing, Evaluation of an Attitude Scale Towards Science and Technology Education, Journal of Education and Human Development, 4 (2), 152-158

 

A8. Taş, E., Çetinkaya, M., Karakaya, Ç. and Apaydın, Z. (2013) An Investigation on Web Designed Alternative Measurement and Assessment Approach, Education and Science, 38 (167) 196-210. (SSCI)

 

A9. Tas, E.,Cepni, S. and Kaya, E. (2012). The effects of web-supported and classical concept maps on students’ cognitive development and misconception change: a casestudy on photosynthesis, Energy Education Science and Technology Part B: Socialand Educational Studies, 4 (1), 241-52. (SSCI)

 

A10. Çepni, S., Taş, E. and Köse, S. (2006). The Effects of Computer-Assisted Material on Students' Cognitive Levels, Misconceptions, and Attitudes Towards Science, Computer and Education, 46 (2) 192-2005. (SSCI)

 

A11. Tas, E, Apaydin, Z & Cetinkaya, M. (2011). Research of efficacy of web supported science and technology material developed with respect to constructivist approach, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4): 455-468. (SCI)

 

A12. Taş, E., Köse, S. and Çepni, S. (2006). The Effects of Computer-Assisted Instruction Material on Understanding Photosynthesis Subject, Internatinal Journal of Environmental and Science Education, 1 (2), 163–171. (ERIC)

 

A13. Tas, E. (2011). A new web designed material approach on learning and assessment in science education, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4), 567-578. (SCI)

 

A14. Taş, B.,Gönülol, A. & Taş, E. (2010). Seasonal Dynamics and Biomass of Mixotrophic Flagellate Dinobryon sertularia Ehrenberg (Chrysophyceae) in Derbent Reservoir (Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aguatic Sciences, 10 (3), 305-313. (SCI)

 

A15. İşbakan Taş, B.,Gönülol, A. & Taş, E. (2002). A Study on the Seasonal Variation of the Phytoplankton of Lake Cernek (Samsun-Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aguatic Sciences, 2, 121-128. (SCI)

 

A16. Kılınç, M., Kutbay, H.G. and Taş, E. (2000) Phenology of the Woody Species Occuring in QuercuscerrisL. var. cerris (Turkey Oak) Forest, Botanica Lithuanica, 6 (2) 129­-141.

 

A17. Apaydın, Z. and Taş, E. (2010). The Effects of Different Activities on Reasoning Skills of Prospective Teachers, Journal of Turkish Science Education, 7 (4), 172-188.

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1. Şener, N, Taş, E. ve Yalçın, M. (2018). Kelime oyunları ile fen öğretiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutumuna etkisi. International e-Journal of Educational Studies, 2 (3), 44-52 

 

B2. Yeşiltaş, H. M., Taş, E. ve Özyürek, C. (2017). Yaratıcı Drama Destekli Fen Öğretiminin Kavram Yanılgılarına Etkisi, Dijle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 827-836.

 

B3. Dağdalan, G. ve Taş, E. (2017). Simülasyon Destekli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına ve Bilgisayar Destekli Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, Cilt 5 (2), 160-172.

 

B4. Aymen Peker, E. ve Taş, E. (2017). Evde Eğitim Uygulaması Üzerine Bir Durum Çalışması: Evde Fen Eğitimi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9 (2), 139-164.

 

B5. Özyürek, C., Pınarkaya, Y., Taş, E. ve Apaydız, Z. (2017). Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 19-34.

 

B6. Aymen Peker, E. ve Taş, E. (2017).  Nesnel ve Dijital “Uygula Öğren Periyodik Cetvel” Materyalinin Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Öğretim Dergisi, 5 (1), 20-42. 

 

B7. Çetinkaya, M. ve Taş, E. (2016). Web Destekli Ve Etkinlik Temelli Ölçme Değerlendirme Materyali Geliştirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 21-28.

 

B8. Şener, N. ve Taş, E. (2016). Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (14), 278-300.

 

B9. Çetinkaya, M. ve Taş, E. (2016). Vücudumuzdaki Sistemler" Ünitesine Yönelik Üç Aşamalı Kavram Tanı Testinin Geliştirilmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (15), 317-330. 

 

B10. Özyürek, C, Pınarkaya, Y. ve Taş, E. (2016). Işık Ünitesinde Öğrencilerin Başarıları Ve Tutumları Üzerinde Branş Derslik Sisteminin Etkisi,  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 657-664.

 

B11. Gülen, S., Taş, E. ve Darga, H. (2015). Yapılandırmacılık; Örnek Uygulamanın Değerlendirilmesi Ve Kalıcılığa Etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 278-301.

 

B12. Apaydın, Z., Akman, E., Taş, E. ve Peker, E. A. (2014). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Işık Kavramına Yönelik Bilgi Yapılarının Kavramsal Değişim Teorilerine Göre Analizi, Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3) 44-68. 

 

B13. Peker, E. A., Taş, E., Apaydın, Z. ve Akman, E. (2014). Fen Ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi İçin Düşünme Ajandası (Öğrenci Günlüğü) Tutulması Ve Tutulan Ajandaların Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkileri, International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education 3 (3), 8-27.

 

B14. Taş, E., Şener, N. Ve Yalçın, M. (2013).   An Analysis of Scientific Researches in the Field of Technology-Assisted Science Education between the Years 2005-2012, Journal of Computer and Educational Research,  1 (1), 83-104.

 

B15. Çetinkaya, M, Taş, E. ve Ergun, M. (2013). Türkiye ve Fillandiya’ daki Fen Bilgisi Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24) 113-130.

 

B16. Aymen Peker, E., Apaydin, Z. ve Taş, E. (2012) Isı Yalıtımı Konusunu Argümantasyonla Anlama: ilköğretim 6. Sınıf Öğrencileri İle Durum Çalışması, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (8), 79-100.

 

B17. Tas, E. ve Cepni, S. (2011) Web Tasarımlı Bir fen Bilgisi Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1). 93-115.

 

B18. Apaydın, Z. ve Taş, E. (2011). İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programının İçerik Açısından Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 194-201.

 

B19. Çetinkaya, M. ve Taş, E. (2011). Canlıların Sınıflandırılması Konusu İçin Web Destekli Kavram Hatitaları ve Anlam Çözümleme Tablolarının Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16: 180-195.

 

B20. Köse, S., Ayas, A. & Taş, E. (2003) Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram YanılgılarıÜzerine Etkisi: Fotosentez, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 106-112.

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

C1. Taş, E., Altunbey, H., Başoğlu, S. and Sinanoğlu, K. (2017). The Effects of Using Classical and Web-Designed Structured Grids on Ssudents' Attitudes Towards Science and Technology and Computer Lessons, International Conference on Education and Social Science, 28-29 July 2017, Manila, Philippines.

 

C2. Taş, E., Demirci, F. ve Özyürek, C. (2017). Türkiye’de 2008-2016 Yılları Arasında Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Bilimleri Derslerinde Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi, II. International Academic Research Congress, 18-22 Ekim Antalya, Türkiye.

 

C3. Kefeli, N., Taş, E. ve Yalçın, M. (2017). Kelime Oyunları İle Fen Öğretiminin Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisi, II. International Academic Research Congress, 18-22 Ekim Antalya, Türkiye.

 

C4. Bayrak, A. M. ve Taş, E. (2017).  Talim Terbiye Kurulu Ortaokul Fen Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan 5-8. Sınıf ‘Çevre’ Kazanımlarının NSES (National Science Education Standards)’teki Çevre Kazanımları İle Karşılaştırılması, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C5. Duyar, P. G. ve Taş, E. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrencilerin Fen Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C6. Dede, Ö. ve Taş, E. (2017).  5. Sınıf ‘Sindirim Konusu’ Öğreniminde Öğretmen Faktörünün Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre İncelenmesi, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C7. Başoğlu, S., Taş, E. ve Kaya, E. (2017). Klasik ve Bilgisayar Destekli Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Öğrencilerin Bilişsel Yüklerine Etkileri, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C8. Yeşiltaş, H. M., Taş, E., Özyürek, C. ve Aymen Peker, E. (2017).  Yaratıcı Drama Destekli Fen Öğretiminin Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilemesine Ve Kalıcılığa Yönelik Etkisi, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C9. Tombul, S. Ve Taş, E. (2017). Öğrencilerin Yerleştikleri Lise Türlerine Göre Mezun Oldukları Ortaokulların Etkisi, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C10.  Yılmaz, F. N. ve Taş, E. (2017). Bileşke Kuvvet Konusuna Yönelik Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Başarısına Ve Kalıcılığa Etkisi, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C11. Çelik, T. ve Taş, E. (2017). Ortaokul 5. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrenci başarısı üzerine etkisinin incelenmesi, IX. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.

 

C12. Taş, E. and Çetinkaya, M. (2016).  The Effect of Web-Based Structured Grids and Concept Maps on The Concept Achievement and Misconceptions Of students About The Subject Of Human And Environment, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, 9-10 December Prague,  Republic of Czech.

 

C13. Çetinkaya, M. and Taş, E. (2016). The Effect of Web-Based Conceptual Teaching on Environmental Awareness of 7th Graders, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, 9-10 December Prague,  Republic of Czech.

 

C14. Taş E, Yalçın, M., Aymen Peker, E. and Kaya, E. (2016) The Effect of Innovative Technologies for Engaging Classrooms (ITEC) Project on the Science Teachingand,  11. Education and development conference 2016, 5-7 March 2016 Bangkok, Thailand.

 

C15. Kaya, E., Çepni, S. and Taş, E. (2016) Determining the Effectiveness of Technology Supported Guided Materials Based on Cognitive Load Theory Principles Related to Celestial Bodies.  11. Education and development conference 2016, 5-7 March 2016 Bangkok, Thailand. 

 

C16. Taş, E., Altunbey, H., Özyürek, C. and Başar, E. (2015). Students’ Success of Classic and Web Designed Structured Grids in Science Education, International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 20-22 February 2015, Bangkok, Thailand.

 

C17. Özyürek, C., Taş, E. And Kalkan, H. (2015). Investigation of the Effects of Student University activities on Children's Opinions, International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 20-22 February 2015, Bangkok, Thailand.

 

C18. Çetinkaya, M. & Taş, E. (2015). Web Destekli ve Etkinlik Temelli Ölçme Değerlendirme Materyali Geliştirilmesi. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2015), 9-11 Eylül 2015. Trabzon. 

 

C19. Taş, E., Peker, E. A. and Çetinkaya, M. (2014). Determining of Misconceptions by Means of Tree-Tire Test about the Unit Human and Environment, 2nd International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS 2014), Febuaray 1-2, 2014, Bangkok, Thailand.

 

C20. Taş, E., Şener, N. Ve Yalçın, M. (2013). Analysis of Investigations Made in Web Supported Science Education in Turkey 2008 – 2013, Eight International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, p. 85-90, 30-31 July - 1 Agust, 2013, Charles University, Prague, Republic of Czech.

 

C21. Peker, E. A., Taş, E., Apaydın, Z. ve Akman, E. (2013). Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi İçin Düşünme Ajandası (Öğrenci Günlüğü) Tutulması ve Tutulan Ajandaların Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkileri, International Conference on Primary Education, 16-18 Eylül 2013, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs (Tam metin olarak basıldı-B9).

 

C22. Akman, E., Apaydın, Z, Taş, E. Ve Peker, E. A. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Işık Kavramına Yönelik Bilgi Yapılarının Kavramsal Değişim Teorilerine Göre Analizi, International Conference on Primary Education, 16-18 Eylül 2013, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs (Tam metin olarak basıldı-B7).

 

C23. Ayas, A., Köse, S. and Taş, E. (2002).The Effects of the computer-Assisted Instruction on Misconceptions About Photosynthesis, The fırst International Education Conference, Changing Times Changing Needs, May 8-10 2002, Eastern Mediterranean University, Gazi Magusa, North Cyprus.

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

D1. Çepni, S., Gökdere M. & Taş, E. Mevcut Fen Bilgisi Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi, Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu (7-8 Eylül), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2001.

 

D2. Köse, S., Ayas, A. & Taş, E. Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgıları ve Öğrenci Tutumları Üzerine Etkisi: Fotosentez Örneği" Bilgi Teknolojileri Konferansı, 01-04 Mayıs 2003, Denizli, 173-175.

 

D3. Çepni, S., Taş, E., Köse, Ö. & Köse, S. Fotosentez Konusu İçin Geliştirilen Bir Web Destekli Kavram Haritası Materyalinin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi" Bilgi Teknolojileri Konferansı, 01-04 Mayıs 2003, Denizli, 287-289. (Poster Bildiri).

 

D4. Taş, B & Taş, E. Mavi-Yeşil Alglerin Evolusyonu (Cyanobacteria) Stromatolitler, Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2007, Malatya, 233-242. (Poster Bildiri).