Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi- Sosyoloji-2005

Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi-Genel Sosyoloji ve Metodoloji- 2008

Doktora: Cumhuriyet Üniversitesi-Genel Sosyoloji ve Metodoloji-2014

Arş. Gör. Dicle Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü-2010

Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü- 2015

BİLDİRİLER

KESER, İnan ve BULUT, Erol, “İklim Değişikliği ve Yoksulluk”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Yeni Fikirler ve Deneyimler (Bildiriler Kitabı Cilt 2), Editör: Mahmut Kardaş,13-15 Ekim 2010, TC Başbakanlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, İstanbul, s. 361-367.

BULUT, Erol, “Causes of Terrorizm in Turkey”, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 September 2014, St. Petersburg, Russia. 

BULUT, Erol, “Kurdish Issue: The Social Causes and Solutions”, VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-13 June 2015, Bucharest, Romania.

MAKALELER

BULUT, Erol ve KOCA, Mehmet, “İrlanda’da Terör”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 8, Sayı: 37, Nisan 2015, s. 545-556.

CİRHİNLİOĞLU, Zafer ve BULUT, Erol, “Terör, Din ve Siyaset”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, Temmuz 2010, Elazığ, s. 301-322.

KOCA, Mehmet ve BULUT, Erol, “Kitle İletişim Araçları, Eğitim ve Öznenin Modern Toplumdaki Yeni Yüzü”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl XII, Sayı: 23, Mart 2014, Diyarbakır, s. 41-55.

KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ

BULUT, Erol, “Max Weber’in Toplumsal Tabakalaşma Kuramı", Toplumsal Tabakalaşma, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, 2015, Erzurum.