Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Kişisel Çalışma Ofisi: 0452 226 55 39
Eposta: erhanyaylak@odu.edu.tr

Ulusal veya Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Türker, H. ve Yaylak, E. (2011). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnternet Tabanlı Öğretim Yönteminin Ders Başarısına Etkisi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. İzmir.  Sayı: 29. s.153-167.

2. Yaylak, E. ve İnan, S. “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.” Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi (Uluslararası Hakemli), C.3, S.1, s. 1-32.

3. Yaylak, E. ve İnan, S. “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri.” Eğitim Kuram ve Araştırmaları Dergisi (Uluslararası Hakemli), C.4, S.2, s. 62-87.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 
1. Yaylak, E. “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Uzaktan Eğitim Örneği.”Applied Education Congress, 13-15 September 2012, Ankara, Turkey.
2. Yaylak, E. ve Daşcıoğlu, K. “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Oluşturan Unsurlar.” 1st Cyprus International Congress of Educational Research, 6-9 December 2012, Kyrenia, North Cyprus.
3. Yaylak, E. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.” 4th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, 25-27 April 2013, Antalya, Turkey.
4. Daşcıoğlu, K. ve Yaylak, E. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bir Sorun Olarak Tarih Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.” 5th International Congress of Educational Research, 6-9 June 2013, Çanakkale, Turkey.
5. Aydın, M. ve Yaylak, E. “Cumhuriyet Tarihi Eğitim alanındaki Gelişmelerin Türk Basınına Yansımaları (1934-1936).” 5th International Congress of Educational Research, 6-9 June 2013, Çanakkale, Turkey. 
6. Yaylak, E. “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Bir Değerlendirme Uygulaması: Threering.” 3th International Symposium on Social Studies Education. 28-30 April 2014, Ankara, Turkey. 
7. Yaylak, E. ve Türkal, B. “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Roman/Hikaye Kullanımı.” 4th International Symposium on Social Studies Education. 23-25 April 2015, Bolu, Turkey.
8. Yaylak, E. “Eğitimde Alternatif Bir Ölçme ve Değerlendirme Uygulaması: ZipGrade.” 5th International Symposium on Social Studies Education. 28-30 April 2016, Denizli, Turkey.
9. Yaylak, E. “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çevrimiçi Bir Uygulama Örneği: Plickers.” 6th International Symposium on Social Studies Education. 4-6 May 2017, Eskişehir, Turkey.
10. Yaylak, E. ve İnan, S. “Social Studies Teachers’ Levels of Using Social Media in Education.” XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences. 1-3 Fabruary 2018, Kuşadası, Turkey.
11. Yaylak, E. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında Hazırladıkları Materyallerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” International Field Education Material Symposium. 3-5 May 2018, İstanbul.
12. Yaylak, E. ve İnan, S. “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.” 8th International Congress of Research in Education. 9-11 May 2018, Manisa.
 
Katılımcı 
 
1. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul. (2011)
2. Uluslararası II. Eğitim Forumu: Eğitimde İnovasyon", Ankara. (2011) 
3. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara. (2014)
4. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara. (2015)
5. Milli Eğitim Bakanlığı E-İçerik Geliştirme Eğitimi, Mersin. (2015)
6. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara. (2016)
7. Köy Enstitüleri'nin Kuruluşunun 78. Yıl Dönümünde Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek Uluslararası Sempozyumu, İzmir. (2018) 
8. Özel Çakabey Okulları 1. Öğrenen Öğretmen Konferansı, İzmir. (2018)
9. 15. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri, İzmir. (2018)
 
Canlı Yayın
 
1. "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Uzaktan Eğitim Örneği", Vitamin Öğretmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (2012)
 
Kitap Bölümü Yazarlığı
 
1. Yaylak, E. (2015). “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Etkinlikler.” Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. s.131-147.
 
Bitirilen Projeler
 
1. Yaylak, E. (2017). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri ve Görüşleri.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projesi Birimi.
 
Hakemlikler
 
1. Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, Hakemlik Sayısı: 1.
2. Çocuk Vakfı, Çocuk ve Medeniyet Dergisi, Hakemlik Sayısı: 1.
3. Uşak Üniversitesi, Gelecek Vizyonlar Dergisi, Hakemlik Sayısı: 1.
 
Üniversite Dışı Deneyim
 
Ulukent Ortaokulu, Menemen/İZMİR (01/2017 - 10/2018)
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü (10/2016 - 01/2017)
Özel Büro-Basın (Sosyal Medya ve Web Sorumlusu)
 
Halil Atila İlkokulu, Bornova/İZMİR (06/2014 -10/2016)
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 
Pancar Nezihe Şairoğlu Ortaokulu, Torbalı/İZMİR (02/2012 - 06/2014)
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi (09/2012 - 01/2013)
Öğretim Görevlisi (Görevlendirme 35. Madde)
 
Pancar Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu, Torbalı/İZMİR (11/2011 - 02/2012)
Müdür Yardımcısı
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi (09/2009 - 06/2010)
Öğretim Görevlisi (Görevlendirme 35. Madde)
 
Pancar Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu, Torbalı/İZMİR (09/2006 - 11/2011)
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Lisans: 2002 - 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği.

Yüksek Lisans: 2006 - 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi.

Tez Adı: İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnternet Tabanlı Öğretim Yönteminin Ders Başarısına Etkisi.

Doktora: 2011 - 2017, Pamukkule Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi.

Tez Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullunma Düzeyleri ve Görüşleri.