A.1.YURTDIŞI MAKALE (SCI, SCI EXPANDED)
A.1.1 Karaca, Z. & Türkeli, E. (2012). Determination and comparison of wind loads for industrial reinforced concrete chimneys. The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol.21, Issue 2, pp. 133-154. Doi: 10.1002/tal.617

A.1.2 Karaca, Z. & Türkeli, E. (2014). The slenderness effect on wind response of industrial reinforced concrete chimneys. Wind and Structures. Vol.18, No.3, pp.281-294. Doi: 10.12989/was.2014.18.3.281

A.1.3 Karaca, Z., Türkeli, E., Günaydın, M. and Adanur, S. (2015), Dynamic responses of industrial reinforced concrete chimneys strengthened with fiber-reinforced polymers. The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol.24, Issue 3, pp. 228-241. Doi: 10.1002/tal.1163

A.1.4 Türkeli, E., Livaoğlu, R., Doğangün, A. (2015), Dynamic response of traditional and buttressed reinforced concrete minarets, Engineering Failure Analysis, Vol. 49, pp. 31-48. Doi: 10.1016/j.engfailanal.2014.12.002

A.1.5. Öztürk, H., T., Türkeli, E., Durmuş, A. (2016), Optimum design of RC shallow tunnels in earthquake zones using artificial bee colony and genetic algorithms, Computers and Concrete, Vol. 17, No. 4, pp. 435-453. Doi: 10.12989/cac.2016.17.4.435

A.1.6. Türkeli, E., Karaca, Z., Öztürk, H., T. (2017), On the wind and earthquake response of reinforced concrete chimneys, Earthquakes and Structures, Vol. 12, No. 5, pp. 559-567. Doi: 10.12989/eas.2017.12.5.559

A.1.7. Karaca, Z.,Türkeli, E., Pergel, Ş. (2017), Seismic assessment of historical masonry structures: The case of Amasya Taşhan, Computers and Concrete, Vol. 20, No. 4, pp. 409-418. Doi: 10.12989/cac.2017.20.4.409

A.1.8. Türkeli, E., Öztürk, H., T. (2017), Optimum design of partially prestressed concrete beams using Genetic Algorithms, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 64, No. 5, pp. 579-589. Doi: 10.12989/sem.2017.64.5.579

 

A.2.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
A.2.1 Karaca, Z., Öztürk, H., T., Türkeli, E. (2016), Wind loads for stadium lighting towers according to Eurocode 1, Challenge Journal of Structural Mechanics, Vol. 2, No. 4, pp. 226-233. Doi: 10.20528/cjsmec.2016.12.035

 

A.3.ULUSAL HAKEMLİ DERGİ (TÜBİTAK-ULAKBİM'DE TARANAN)

A.3.1 Öztürk, H., T., Türkeli, E. (2018), Tabanında Anahtar Kesiti Bulunan Betonarme İstinat Duvalarının Jaya Algoritmasıyla Optimum Tasarımı, Politeknik (Gazi Üniversitesi), (Erken Görünüm). 

 

B. YURTDIŞI TEKNİK NOT (SCI-EXPANDED)

B1. Türkeli, E. (2014). Determination and Comparison of Wind and Earthquake Responses of Reinforced Concrete Minarets. Arabian Journal for Science and Engineering. Vol.39, Issue 5, pp. 3665-3680. Doi: 10.1007/s13369-014-0999-5

 

C. BİLDİRİLER

1-ULUSAL
C1-1. Türkeli, E. ve Durmuş, A., Betonarme Sanayi Bacalarının Deprem Davranışı Üzerine Bir Yaklaşım, 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs 2015, İstanbul, Bildiriler Kitabı I: 255-262.

2-ULUSLARARASI
C2-1. Karaca, Z., Türkeli, E., Gül, S., An Application of Jet Grouting Method for Ground Improvement, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2016, 21-23 September 2016, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey. (Tam Metin/Sunum)

C2-2. Karaca, Z., Öztürk, H., T., Türkeli, E., Wind Loads for Stadium Lighting Towers According to Eurocode 1,12th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2016, 21-23 September 2016, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey. (Tam Metin/Sunum)

C2-3. Öztürk, H., T., Türkeli, E., Tekil Temellerin Optimum Tasarımına Zemin Özelliklerinin Etkisi, II. International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), 21.09.2017-23.09.2017, Bayburt, Turkey. (Özet Bildiri/Poster)

C2-4. Öztürk, H., T., Türkeli, E., Betonarme Sürekli Kirişlerin Guguk Kuşu Arama Algoritmasıyla Optimum Tasarımı, II. International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), 21.09.2017-23.09.2017, Bayburt, Turkey. (Özet Bildiri/Sunum)

C2-5. Öztürk, H., T., Türkeli, E., Tabanında Anahtar Kesiti Bulunan Betonarme İstinat Duvarlarının Jaya Algoritmasıyla Optimum Tasarımı, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (International Engineering Research Symposium) (UMAS 2017), 11.09.2017-13.09.2017, Düzce Üniversitesi, Düzce, Turkey. (Özet Bildiri/Sunum)

C2-6. Türkeli, E., Wind Load Calculation of a RC Minaret According to ACI 307/98 Considering Soil Structure Interaction, 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu (1st International Technological Sciences and Design Symposium) (ITESDES 2018), 27.06.2018-29.06.2018, Giresun Üniversitesi, Giresun, Turkey. (Tam Metin/Sunum) 

İdari Görevler

1- Ordu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü (2017-Devam etmekte)

 

Jüri Üyelikleri

 1- Yüksek Lisans Tez Jürisi-Muhammed KAYA-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-08.09.2017.

2- Doktora Yeterlik Sınavı-Olgun KÖKSAL-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-25.01.2018.

3- Doktora Yeterlik Sınavı-Furkan GÜNDAY-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-21.06.2018.

4- Doktora Yeterlik Sınavı-Alireza ALLAHVIRDIZADEH-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-21.06.2018.

5- Doktora Yeterlik Sınavı-Sanaz MORADI-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-21.06.2018.

6- Doktora Yeterlik Sınavı-Hazem ALATRASH-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-21.06.2018.