BULUNDUĞU GÖREVLER

2000

Öğretmen

Tınazlı İlköğretim Okulu - Van Başkale

2000-2003

Öğretmen

Kalecik İlköğretim Okulu - Van Merkez

2003-2010

Öğretmen/Müdür Yardımcısı

Tuşba İlköğretim Okulu - Van Merkez

2011

Müdür Yardımcısı

İMKB Kız YİBO - Van Gürpınar

2011-....

Öğretim Görevlisi

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu

2011-2014

Program Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı

2014-....

Bölüm Başkanı

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

2015-....

Müdür Yardımcısı

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu

 

   
ÖDÜLLER

YIL

ÖDÜL TÜRÜ

ÖDÜLÜ VEREN MAKAM

2005

Aylıkla Ödüllendirme

Milli Eğitim Bakanlığı

2006

Teşekkür Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı

2008

Teşekkür Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı

2009

Teşekkür Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres    : ORDU ÜNİVERSİTESİ FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU   FATSA-ORDU

Telefon : 0 452 423 50 03    Dahili: 3503

Fax       : 0 452 423 30 99

E-Mail   :  ekinerdal@mynet.com, ekinerdal@gmail.com, erdalmeric@odu.edu.tr

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÖZYÜREK Arzu, MERİÇ Ayşe, MERİÇ Erdal (2016). The Investigation of Reasons for the Toy Preferences of Children (Oyuncakların Çocuklar Tarafından Tercih Edilme Nedenlerinin İncelenmesi). ACED International Journal of Family, Child and Education (Uluslararası Aile, Çocuk ve Eğitim Dergisi), Volume: 8, 47-60.  www.aceddergisi.com

2. ÖZTÜRK ÇİFTCİ Didem, MERİÇ Erdal, MERİÇ Ayşe (2015). Örgütsel Sessizlik, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Ordu İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 996-1007.   www.sosyalarastirmalar.com

3. MEMDUHOĞLU Hasan Basri, MERİÇ Erdal (2014). Okul Müdürlerinin Eğitim Yönetiminin İşlevleri Bağlamında Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları Temel Sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 653-666. Atıf Sayısı:1   www.sosyalarastirmalar.com

4. ERDEM Mustafa, MERİÇ Erdal (2012). Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 141-154. Atıf Sayısı:6   http://ebad-jesr.com

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

             1. ÖZYÜREK Arzu, MERİÇ Ayşe, MERİÇ Erdal (2016). Oyuncakların ÇocuklarTarafından Tercih Edilme Nedenlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı               ve Eğitimi Kongresi, 440-441, 14-15 Nisan 2016, Kocaeli.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. MERİÇ Erdal (2015). “Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Araç Gereç Kullanımının Önemi”, Editör: Miray Özözen Danacı, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, (ss.21-29). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. ISBN:978-605-9254-07-6

2. MERİÇ Erdal (2015). “Ritim Araçları”, Editör: Miray Özözen Danacı, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, (ss.173-187). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. ISBN:978-605-9254-07-6

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. MERİÇ Erdal, ERDEM Mustafa (2013). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (Educational Administration: Theory and Practice), 19(3), 467-498. Atıf Sayısı:7    www.kuey.net

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. MEMDUHOĞLU Hasan Basri, MERİÇ Erdal (2012). Okul Müdürlerinin Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (1), 28-29.

2. ERDEM Mustafa, MERİÇ Erdal (2011). Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2(1), 866-870.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans               : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (1996-2000)

Yüksek Lisans  : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi

                            Planlaması ve Ekonomisi (2009-2012)

KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kongre ve Sempozyumlar

* 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012 Malatya: İnönü Üniversitesi

* 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011 Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi

 Kurs ve Seminerler

* Özel Eğitim Semineri

* Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Semineri

* Ölçme Değerlendirme ve Performans Geliştirme Kursu

* Öğrenmeyi Öğrenme Semineri

* Orff Schulwerk Temel Uygulamalar Kursu

* TEP Kapsamında Etkili Eğitim Ortamı Hazırlama Semineri

* Rehberlik Hizmetleri Semineri

* TEDP Öğretmen Yeterlilikleri Okul Temelli Mesleki Gelişim Semineri

* İntel Gelecek İçin Eğitim Kursu

* Bilgisayar ve İnternet Kullanım Kursu

* İleri Düzey Word Kullanım Kursu

* Sağlık Eğitim Semineri

* Sivil Savunma ve Doğal Afetlerden Korunma Semineri

* Türk Patent Enstitüsü Eğiticilerin Eğitimi Semineri  

DERGİ HAKEMLİĞİ

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi      

PROJE

Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesi