Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm/ABD

Yıl

Lisans

KTÜ, Trabzon

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Güverte

1996-2000

Yüksek Lisans

KTÜ, Trabzon

Fen Bilimleri Enst.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

2008-2010

Doktora

KTÜ, Trabzon

Fen Bilimleri Enst.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

2010-2014

Önlisans Anadolu Üniversitesi, Eskişehir AÖF Yönetim ve Organizasyon
Bölümü - Lojistik Programı
2012-2014

Yrd. Doç. Dr.

KTÜ, Trabzon

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

2014-2016

Yrd. Doç. Dr. ODÜ, Ordu Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2016-

SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Uğurlu Ö., Yildirim U., Yüksekyildiz E., Nişanci R., Köse E., "Investigation of Oil Tanker Accidents by Using GIS", TRANSACTIONS OF THE ROYAL INSTITUTION OF NAVAL ARCHITECTS, PART A2: INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING, vol.157, pp. A113-A124, 2015, DOI:10.3940/rina.ijme.2015.a2.323

2. Uğurlu Ö., Köse E., Yildirim U., Yüksekyildiz E., "Marine Accident Analysis For Collision and Grounding in Oil Tanker Using FTA Method", MARITIME POLICY & MANAGEMENT, vol.42, pp.163-185, 2015, DOI: 10.1080/03088839.2013.856524

3. Yildirim U., Uğurlu Ö., Başar E., Yüksekyıldız E., "Human Factor Analysis of Container Vessel’s Grounding Accidents", TRANSACTIONS OF THE ROYAL INSTITUTION OF NAVAL ARCHITECTS, PART A1: INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING, vol.159, pp. 89-98, 2017, DOI No: 10.3940/rina.ijme.2017.a1.395  

Uluslararası Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Yıldız, S., Ö. Uğurlu, Ö., Yüksekyıldız, E., "Occupational Issues and Expectations of Turkish Deck Cadets", TRANSNAV - INTERNATIONAL JOURNAL ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION, vol.10, pp.403-408, 2016, DOI:10.12716/1001.10.03.04

2. Uğurlu Ö., Yildirim U., Yüksekyildiz E., Yildiz S., "An Awesim Simulation Study; To Determine the Efficiency of Future Improvements on Tupras Izmit Oil Terminal", JOURNAL OF SHIPPING AND OCEAN ENGINEERING, no.5, pp.271-279, 2015, DOI:10.17265/2159-5879/2015.05.006

3. Uğurlu Ö., Yüksekyildiz E., Köse E., "Simulation Model on Determining of Port Capacity and Queue Size: A Case Study for BOTAS Ceyhan Marine Terminal", TRANSNAV - INTERNATIONAL JOURNAL ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION, vol.8, pp.143-150, 2014, DOI:10.12716/1001.08.01.16

4. Uğurlu Ö., Yildirim U., Yüksekyildiz E., "Marine Accident Analysis with GIS", JOURNAL OF SHIPPING AND OCEAN ENGINEERING, vol.3, pp.21-29, 2013

5. Yilmaz H., Başar E., Yüksekyildiz E., "Investigation of Watchkeeping Officers' Watches Under The Working Hours Ineligible to STCW Regulation", TRANSNAV - INTERNATIONAL JOURNAL ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION, vol.7, pp.493-500, 2013, DOI: 10.12716/1001.07.04.03

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Uğurlu Ö., Yildirim U., Yüksekyildiz E., Yildiz S., "Analysis of the Handling Capacity of Liquid Cargo Terminals Using the AWESIM Modeling Program", NAV 2015 18th International Conference on Ships and Shipping Research, Milano, ITALYA, 24-26 Haziran 2015, pp.86-86

2. Yildirim U., Uğurlu Ö., Yüksekyildiz E., Yildiz S., "Occupaional Continuance of Deck Cadets", International Conference ''Innovative Challenges of Maritime Industry'' Proceedings, Batum, GÜRCİSTAN, 23-24 Ekim 2015, pp.119-126

3. Yüksekyildiz E., Boran M., Uğurlu Ö., Yildirim U., Yildiz S., "Forecasting Model of Port Cargo Handling Capacity a Case Study: Trabzon, Samsun, Rize and Hopa Ports", NAV 2015 18th International Conference on Ships and Shipping Research, Milano, ITALYA, 24-26 Haziran 2015, pp.87-87

4. Yildiz S., Uğurlu Ö., Yüksekyildiz E., "Investigation of Sea Training Conditions of Deck Cadets: a Case Study in Turkey", 11th International Conference TRANSNAV 2015 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, POLONYA, 16-19 Haziran 2015, pp.71-76

5. Uğurlu Ö., Yüksekyildiz E., Köse E., "Simulation of BOTAS Ceyhan Marine Terminals", 10th Jubilee International Conference TRANSNAV 2013 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, POLONYA, 19-21 Haziran 2013, Poster Sunum

6. Yilmaz H., Başar E., Yüksekyildiz E., "Investigation Of Offıcers’ Navigation and Port Watches Exposed to Excessive Working Hours", 10th Jubilee International Conference TRANSNAV 2013 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, POLONYA, 19-21 Haziran 2013, Poster Sunum

7. Uğurlu Ö., Yüksekyildiz E., Yildirim U., "Marine Accident Analysis with GIS", NAV 2012, Napoli, ITALYA, 17-19 Ekim 2012, pp.171-172

8. Uğurlu Ö., Köse E., Başar E., Yüksekyildiz E., Yildirim U., "Investigation Of Working Hours Of Watchkeeping Officers on Short Sea Shipping: A Case Study In An Oil Tanker", IAME 2012, Taipei, TAYVAN, 5-8 Eylül 2012, pp.1-16

9. Hamzaçebi C., Yüksekyildiz E., Yilmaz H., "Gri İlişkiler Analizi Yöntemi İle Etkinlik Sıralaması: Türkiye Limanları Örneği", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.0-0

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Yüksekyildiz E., Uğurlu Ö., Yildirim U., Başar E., “Trabzon Çamburnu Tersanesinin Tarihsel Gelişimi”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss. 58-70, Sayı 12, 2015.

2. Yüksekyildiz E., Uğurlu Ö., Yildirim U., Başar E., "Dünden Bugüne Trabzon Çamburnu Tersanesi ", Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: Karadeniz Limanları, Ordu, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 2015, ss.3-4

3. Başar E., Yüksekyildiz E., Uğurlu Ö., Yildirim U., "Karadeniz'de Çalışan Türk Yolcu Gemilerinin Tarihsel Gelişimi", Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: Karadeniz Limanları, Ordu, TÜRKIYE, 29 Nisan – 1 Mayıs 2015, ss.1-2

Projeler

1. Başar, E., Velioğlu, S., Uğurlu, Ö., Gedik, N., Yılmaz Yüksekyıldız, H., Özdemir, Ü., Eyüboğlu, E., Yüksekyıldız, E. ve Yıldırım, U., Kısayol taşımacılığı yapan tanker gemilerinde çalışan vardiya zabitlerinin uyku hallerinin liman ve seyir vardiyasına etkilerinin simülatör ortamında, EEG (elektro-ensefalografi) ölçümleri yardımı ile belirlenmesi. TUBİTAK Project, Project No: 110E152

2. Başar, E., Yüksekyıldız, E., Uğurlu, Ö., Yıldırım, U., "MARTI DENİZ TEMİZLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ EVYAP LİMANI 2B GEMİ MANEVRASI SİMULASYONU PROJESİ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2015, Araştırmacı, 2015

3. Başar, E., Yüksekyıldız, E., Uğurlu, Ö., Yıldırım, U., "Ege Gübre Sanayi AŞ Şirketi Gemi Manevrası Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2015, Araştırmacı, 2015

4. Başar, E., Yüksekyıldız, E., Uğurlu, Ö., Yıldırım, U.,  "MARTI DENİZ TEMİZLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ AŞ 2B GEMİ MANEVRASI SİMULASYONU PROJESİ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2015, Araştırmacı, 2015

Yaptığı Tezler

1. Doktora, "Türkiye Sıvı Kimyasal Yük Limanlarının Verimlilik Analizi", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği/Deniz Ekolojisi ABD Haziran, 2014

2. Yüksek Lisans, "Trabzon, Samsun, Rize ve Hopa Limanlarının Ardbölge Analizi", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği/Seyir ve Denizde Güvenlik ABD Haziran, 2010

İdari Görevler

1. Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, 14.06.2016 - Devam Ediyor

2. ODÜ Kalite Komisyon Üyeliği, 02.06.2016 - Devam Ediyor

3. Bölüm Kalite Koordinatörü, Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, 09.05.2016 - Devam Ediyor

4. Bölüm Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, 25.03.2015 - 14.03.2016

5. Baş Tetkikçi, Başbakanlık Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu, 03.05.2010 - Devam Ediyor

6. Bölüm Başkan Yardımcısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 01.11.2007 - 01.02.2010

7. Üye, Başbakanlık Gemi Adamları Sınav Merkezi, 09.09.2007 - 01.09.2010

8. Üye, Staj Komisyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 2006-2015

9. Üye, Makine Yan Dal Komisyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 2010-2015

 

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfedarasyonu, 2015.

2. ISO 9001:2015 Revizyonu, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

3. Bireysel Koçluk, The International Institue for Training Consulting Professionals, 2015.

4. NLP Practitioner, The International Institue for Training Consulting Professionals, 2015.

5. Entegre Yönetim Sistemi, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

6. ISO 9001:2008 İç Tetkikçi, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

8. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

9. Stratejik Yönetim, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

10. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu, 2015.

11. INNOVATIC Yenilikçi Düşünce, The International Institue for Training Consulting Professionals, 2015.

12. Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama, KTÜ - TÜBİTAK, 2014.

13. MET in Lithuania: Focus on Competence Development, Twinning Project TR 10 IB TR 02, 2013.

14. Training Certificate, Nippon Survival Training Center, 2011.

15. General Japanese Language Course, JICA Hyogo International Center, 2011.

16. ISM Internal Auditor, ISO IRCA (International Register of Certificated Auditors), 2011.

17. Seminar on Emergency Vessels and Aids to Navigation in Germany, Twinning Project TR/2005/IB/EN/01, 2008.

18. Kalite Standartları Denetçi Eğitimi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 2008.

19. Maritime Transport on Dangerous Goods, Twinning Project TR/2005/IB/EN/01, 2007.

 

Mesleki Sertifikalar

1. Denizci Eğitimci Belgesi

2. Uzakyol I. Zabit Ehliyeti

3. GMDSS Genel Telsiz Operatör (GOC) Belgesi

4. Yat Kaptanlığı Belgesi

5. Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimi

6. Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi

7. İlkyardım Eğitimi

8. Tıbbi Bakım Eğitimi

9. Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Eğitimi

10. Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) Eğitimi

11. Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi

12. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi

13. Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi

14. Güvenlik Farkındalık Eğitimini

15. Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi

16. Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi

17. İleri Yangınla Mücadele Eğitimi

18. Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi

19. Temel İlkyardım Eğitimi

20. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi

21. Yolcu Gemisi Gemiadamları Eğitimi

22. Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi

23. Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin İleri Eğitimi

24. Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin İleri Eğitimi

25. Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin İleri Eğitimi

26. Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin Temel Eğitimi

27. Petrol ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin Temel Eğitimi

28. Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi Eğitimi

29. Şirket Güvenlik Görevlisi Eğitimi

30. Simülatör Eğitimcilerinin Eğitimi