Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Büyükyılmaz O., Yurdasever E. ve Horuzoğlu K. (2018) "A Research on Determination of the Organizational Health Perceptions of the Employees Working in Kardemir INC.", Balkan Journal of Social Sciences, 7(14), s.60-79.

Fidan Y. ve Yurdasever E. (2017) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profilleri Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), s.219-248.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Tan F. Z., Yeğin T., Yurdasever E. ve Kılıç İ. (2016) "The Factors That Affecting the Vocational College Students' Individual Career Planning", IV. AGP International Humanities and Social Sciences Conference, s.40-45, 19-22 May, Berlin.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Yurdasever E. ve Karakaya A. (2016) "İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), s.476-494.

Yurdasever E. ve Top S. (2014), “Nitelikli Çalışanlar Arasında Mesleki Tükenmişliğin İç Motivasyona Etkisi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(8), s.36-43.

 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

Yurdasever E. (2014), Genel Muhasebe I-II (Bölüm 4, s.87-118), (Ed. Erturan İ.E., Tunçez H.A.), İstanbul, Lisans Yayıncılık.

  Derece

  Bölüm

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  İşletme

  Muğla Üniversitesi

  1998 - 2003

  Yüksek Lisans

  İşletme                               (Yönetim ve Organizasyon)

  Ahmet Yesevi Üniversitesi

  2012 - 2013

  Doktora

  İşletme                                     (Yönetim ve Organizasyon)

  Karabük Üniversitesi

  2015 - Tez Aşamasında