Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Fidan Y., Yurdasever E. (2017) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profilleri Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), s.219-248.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Yurdasever E., Karakaya A. (2016) "İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), s.476-494.

Yurdasever E., Top S. (2014), “Nitelikli Çalışanlar Arasında Mesleki Tükenmişliğin İç Motivasyona Etkisi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(8), s.36-43.

 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

Yurdasever E. (2014), Genel Muhasebe I-II (Bölüm 4, s.87-118), (Ed. Erturan İ.E., Tunçez H.A.), İstanbul, Lisans Yayıncılık.

Lisans : Muğla Üniversitesi (İşletme; 1998-2003)
Y.Lisans : Ahmet Yesevi Üniversitesi (Yönetim ve Organizasyon; 2012-2013)
Doktora : Karabük Üniversitesi (İşletme; 2015- Tez Aşamasında)