..

Yayınlar
2017- Tekinsizin Estetiği ve Sanat Yapıtı,Art-E Hakemli Dergi, Sayı: 19
2017- Görsel Kültür ve Resim Sanatında İmge, İdil Dergisi, Sayı: 33
2016-Gilles Deleuze’ün Sanatı ve Francis Bacon ya da Duyumsamanın Mantığı, Yedi
Dergisi, Sayı: 15
2016-Adorno, Debord ve Baudrilard’da Kültür ve Sanat Gazi Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Dergisi
2015-Kitle Kültürü Üzerine Düşünceler ve Sanatın Görünümü, Mupla Üniversitesi
Paradoks Temalı Sempozyum
2015-Sanatın Ötekisi Olarak Kitsch, Hacettepe Üniversitesi Sanat veTasarım Dergisi,
Sayı: 33
2013- Bilinçdışının ve Sanatın Sonuna Dair Bir Anlatının Eleştirisi- Sanat ve Tasarım
Dergisi sayı: 4 (Marmara GSF)

1983 yılında Samsun’da doğan Engin Ümer, akademik ve sanatsal çalışmalarını
Ordu’da sürdürmektedir. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde  lisans eğitimini bitirdikten sonra 2009 yılında aynı
üniversitede yüksek lisans eğitimini “Rönesans Resminin Plastik Anlayışı ve Güzel
Sanatlar Eğitimi Atölye Derslerine Katkısı” isimli çalışmasıyla
tamamlamıştır. 2014’te ise Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Güncel
Sanat İmgesi Olarak “Tekinsiz” Nesne” konulu çalışmasıyla sanatta yeterlilik
programını bitirmiştir. 2009-2015 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi
GSF Resim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2015-2017 tarihleri
arasında Ordu Üniversitesi GSF Grafik Tasarımı bölümünde Yrd. Doç. olarak
çalışmıştır. 2017 Mart ayından bu yana aynı üniversitenin GSF Resim Bölümü’nde
çalışmaya başlamıştır. Çeşitli sanatsal etkinliklere katılmış olup çalışmalarına
Ordu’da devam etmektedir. İlgi alanları resim ve görsel sanatlar,

sanat teorisi, estetik, kültürel araştırmalar ve
kültür tarihidir.
İletişim: 544 6529597
umerengin@gmail.com

...