Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Mezuniyet

Lisans

Biyoloji

Fen Edebiyat Fakül.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Biyoloji

Fen Bilimleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2002

Doktora

Biyoloji

Fen Bilimleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2011

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Belgin Erdem, Ergin Kariptaş, Elif Çil, Kamil Işık, 2011. Biochemical identification and numerical taxonomy of Aeromonas spp. İsolated from food samples in Turkey, Turk J Biol, 35 (2011), 463-472.

 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kamil Işık, Talha Gençbay, Fadime Özdemir Koçak, Elif Çİl, Molecular identification of different actinomycetes isolated from East Black Sea region plateau soil by 16S rDNA gene sequencing, 2014, African Journal of Microbiology Research

2. ERTÜRK ÖMER,ÇİL ELİF,Yoloğlu Nihal,YAVUZ CEREN (2016).  An In vitro Study on Antimicrobial and Antioxidant Activity of Propolis from Rize Province of Turkey.  mellifera, 16(1), 4-18. (Yayın No: 2908205)

 • Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Tr Dizin)

1. E. ÇİL, K. IŞIK & F. ÖZDEMİR KOÇAK, Bazı Toprak Aktinomisetlerinin Antimikrobiyal Aktivite Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Incelenmesi, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2016, 2146-6459, 6, 2, 75-84.

2. E. ÇATIKER, E. ÇİL & T. FİLİK, Poli-?-alanin Ve Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antibakteriyel Özelliklerinin Incelenmesi, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji dergisi, 2016, 2146-6459, 6, 2, 117-127.

 • Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. E. Ertürk Yurdakul, E. ÇİL & Ö. ERTÜRK, Probiyotik Orijinli Ticari Olarak Satılan Bazı Takviye Edici Gıdaların Farklı Vasatlarda Oluşturdukları Süpernatların Antimikrobiyel Etkileri, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 2015, 702150203, 13, 2, 18-26.

 •  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. 17th International Symposium on the Biology of Actinomycetes. 8-12 Kasım October, Kuşadası-Aydın, 2014. Kamil Isik, Fadime Ozdemir-Kocak, Elif Cil, Hilal Ay, Talha Gencbay Salih Saricaoglu, Ahmet Ridvan Topkara. Ongoing Three Research Projects Of Actinomycete Diversity From Different Habitats 

2. Symposium On Euroasian Biodiversity, 2016. Ömer Ertürk, Melek Çol Ayvaz, Elif ÇİL. Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis and Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Orchids (Orchidaceae) Growing in Turkey,

 

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, 2014. Talha Gençbay, Fademe Özdemir Koçak, Elif Çil, Salih Sarıcaoğlu, Kamil Işık. Doğu Karadeniz Bölgesi Yayla Topraklarından Aktinomiset İzolasyonları, 16S rDNA Gen bölgesi ile moleküler tiplendirmeleri ve fenotipik karakterizasyonları (Sözlü Bildiri)
 2. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, 2014.Derya Keçeci, Ömer Ertürk, Elif Çil. Türkiye'de farklı illerden toplanan bal arılarında (Apis mellifera) bakteri florasının belirlenmesi ve arılar üzerindeki etkileri (Sözlü Bildiri)
 3. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, 2014. Elif Çil, Kamil Işık, Fadime Özdemir Koçak. Kültür kolleksiyonlarına depozit edilen bazı aktinomisetlerin antibiyotik duyarlılıkları ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması (Poster Sunumu)
 4. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, 2014. Ömer Ertürk, Elif Çil, Derya Keçeci, Eda Demirkol. Rize İlinden Toplanan Çayların Antimikrobiyal, Antitoksidan Aktiviteleri ve Biyoaktif Bileşenlerinin Tayini (Poster Sunumu)
 5. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 3-7 Eylül, İzmir, 2012. Elif Çil, Kamil Işık. Farklı habitatlardan izole edilen Actinomadura, Micromonospora, Nocardia, Streptomyces izolatlarının moleküler taksonomisi. (Sözlü Bildiri)
 6. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Elif Demir, Kamil Işık. Farklı Habitatlardan Nocardia izolasyonu ve nümerik taksonomisi, 26-30 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2006. (Sözlü Bildiri)
 7. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Topraktan Nadir Aktinomisetlerin Selektif İzolasyonunda Sükroz-Gradient Santrifügasyon Yönteminin Uygulanması, Fadime Özdemir Koçak, Elif Çil, Talha Gençbay, Tuğba Keskin, Kamil Işık, 3-7 Eylül, İzmir, 2012. (Poster Sunumu)
 8. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Doğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomiset İzolasyonlarının 16S rDNAGen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri, Talha Gençbay, Fadime Özdemir Koçak, Elif Çil, Kamil IŞIK, 3-7 Eylül, İzmir, 2012. (Poster Sunumu)
 9. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Farklı Gen Bölgelerinin Analizi ve Gen Bankalarına Depozit İşlemi, Fadime Özdemir Koçak, Elif Çil, Kamil Işık3-7 Eylül, İzmir, 2012. (Poster Sunumu)
 10. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Mikolik asit içerikli aktinomisetlerden Nocardia ve Dietzia izolatlarının 16S rDNA yöntemi ile tiplendirilmesi ve antimikrobiyal aktiviteleri, Tuğba Keskin, Fadime Özdemir Koçak, Elif Çil, Kamil Işık, 3-7 Eylül, İzmir, 2012. (Poster Sunumu)
 11. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),  Denizli. RAPD ve RFLP yöntemleri ile yüksek degredatif özellikli bazı actinomyceteslerin tiplendirilmesi Elif ÇİL, Kamil IŞIK, 2010. (Poster Sunumu)
 12. XIV. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir. Yüksek degredatif özellikli Nocardia Suşlarının farklı habitatlardan izolasyonu ve Taksonomisi Elif Demir, Kamil ışık, Nevzat Şahin, 2005. (Poster Sunumu)

Katılımcı

 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu, Samsun (2010)
 2. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon (2008)
 3. I. Tarımsal Moleküler Genetik Çalıştayı, Samsun (2005)
 4. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale (2003)
 5. Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul (2003)
 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, İzmir (2003)​​ 
 • Ulusal & Uluslararası Projeler

1. AR-1532 nolu proje; 3-İmino-4-Sübstitüe 1,2,5-Tiyadiazolidin 1,1-Dioksit Bileşiklerinin Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü ODÜ; 2016-Devam ediyor)

2. TF-1431 nolu proje; Poli-beta-alanin ve türevlerinin sentezi, antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi (Araştırmacı ODÜ; 2014-2015)

3. AYP-1404 nolu proje Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi (Araştırmacı ODÜ; 2014-2015)

4. AR-1357 nolu proje; Bal Arılarından (Apis mellifera) İzole Edilmiş Çeşitli Bakterilerin 16S rRNA Gen Bölgelerinin ve Bazı Fenotipik Karakterlerinin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü ODÜ; 2014-2016)

5. 2012-02.1.13-01 nolu proje; FMN03 Nonomuraea sp. (JN896617) İzolatının Polifazik Taksonomisi (Araştırmacı Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi; 2013-2015)

6. AR-1241 nolu proje; 16S rRNA gen bölgesi dizi analizleri gerçekleştirilen bazı aktinomisatlerin fenotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması (Proje Yöneticisi ODÜ; 2013-2014)

7. PYO.FEN.1901.11.006; Doğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomiset İzolasyonları, 16S rDNA Gen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri, Fenotipik ve Kimyasal Karakterizasyonları (Araştırmacı OMÜ; 2011-2014)

8. OMÜ F-473 nolu proje, Nümerik Sınıflandırılan Yüksek Degredatif Özellikli Bazı Nocardia Suşlarının Kimyasal ve Moleküler Tiplendirilmesi (Araştırmacı OMÜ; 2008-2010)

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2009 – 2011

Ar.Gör.Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi,  Ordu Üniversitesi

2011-   2013

Yrd. Doç. Dr

Eğitim Fakültesi,  Ordu Üniversitesi

2013-