AKADEMİK ÜNVANLAR 

Derece Üniversite Yıl
Lisans Cumhuriyet Üniversitesi 2004
Y.Lisans Cumhuriyet Üniversitesi 2008
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013
Yrd.Doç.Dr. Ordu Üniversitesi 2014