DERECE

 

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

LİSANS

 

DİŞ HEKİMLİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1996-2002

DOKTORA

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2003-2005

2011-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ÜNVANI

 

GÖREV YERİ

YIL

Serbest Diş Hekimi

 

SAMSUN

2006-2014

Yrd. Doç. Dr.

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

2014-

ESERLER

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1. BULUCU  B, KÖPRÜLÜ H,  KELEŞ G, GÜLER  A, BİÇER I, ŞİMŞEK B, USLU CENDER E.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran 60 Yaş ve Üzeri Bireylerin ağız Sağlığı Analizi.  Ondokuz Mayis Univ Dis Hekim Fak Derg 2006; 7 (2): 89–93

D.2. USLU CENDER E, GÜLER E. Dental Erozyon. 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2013; 14 (2): 27-38

D.3. 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1. BULUCU  B, KÖPRÜLÜ H,  KELEŞ G, GÜLER  A, BİÇER I, ŞİMŞEK B, USLU CENDER E (2005).   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimligi Fakültesine Müracaat Eden 60 Yas ve Üzeri Bireylerin Agız Saglıgının Durum Analizi ve Öneriler”.  III. Ulusal Yaslılık Kongresi,sözlü bildiri.

E.2. USLU CENDER E. , GÜLER E. (2016) Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey sertliklerine olan etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi,sözlü bildiri.

 

Yönetilen Tezler  :

1.Kazım BAŞ. Farklı Yüzey İşleme Yöntemleri  Uygulanmış Dentin Yüzeyine Uygulanan Bulk  Kompozitlerin Makaslama Dayanımlarının İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi/ Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı / Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi.

 Projelerde Yaptığı Görevler :

1.Farklı Yüzey İşleme Yöntemleri  Uygulanmış Dentin Yüzeyine Uygulanan Bulk  Kompozitlerin Makaslama Dayanımlarının İncelenmesi. BAP/ TU- 1605 (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı)

 

Akademik Bilgiler

1. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş tedavisi Anabilim Dalı Başkanı, 2014-

 

 

      Yürütülen Etkinlikler

  1. IX. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 6-9 Mayıs 2004,  Sergi komitesi üyeliği