Yayınlar

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

             

A1.      Dağtekin, M., Yılmaz, E. and Gürel, M., 2011. General Structure and Economic Analysis of Fish Farms    in  Ordu Province - Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (5) : 699-706, 2011.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

 

B1.      Bilgin, B., Yılmaz, E. and Yılmaz, A., 2011. Closed Circuit Systems in Fish Aquaculture. Aquaculture Europe 2011, Rhodes, Greece, October 18-21. 

B2.      Bilgin, B., Yılmaz, E. and Yılmaz, A., 2011. Compensatory Growth in Fish. Aquaculture Europe 2011, Rhodes, Greece, October 18-21. 

 

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

D1.     Yılmaz Keskin, E. ve Erdem, E. 2005. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Farklı Oranlarda Ekstrüde Yem Kullanımının Balıkların Gelişmesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1 (1) : 49-57.

D2.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2010. Su Havzalarında Yönetim Planlamasının Önemi. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1) : 75-78.

 D3.     Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Bilgin, B. 2010. Arowana (Osteoglossum bicirrhosum) Yetiştiriciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,  6 (1) : 37-42.

D4.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2011. İçsularımızda Yapılan Balıklandırma Çalışmaları ve Sonuçları. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (1) : 15-17.

D5.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Bilgin, B.  2011. Alabalık Kuluçkahanelerinde Görülen Önemli Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi (Turkish Journal of Review), 4 (2) : 37-39, 2011.

D6.      Yılmaz, E., Harlıoğlu, A, G, ve Yılmaz, A.  2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nden Yakalanan Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nda Ağırlık- Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt:28, No:3, 75-80, 2011.

D7.      Yılmaz, E., Arık, R. O. ve Savaş, H. 2013. Tatlısu Akvaryumlarının Doğal Filtresi: Elma Salyangozları (Pomacea spp.). Yunus Araştırma Bülteni (4): 37-41.

D8.   Ustaoğlu, D., Terzioğlu, K., Türe, H., Yılmaz, E. ve Tunca, E. 2015. Sucul Ortamlardaki Bakırın (Cu), Su Mercimeği (Lemna minor Linneaus 1753) ile Fitoremediasyonu. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 10-22.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

E1.      Yılmaz, E, ve Bilgin, B. 2010. Uzak Doğu ve Kurutulmuş Hamsi. 1. Ulusal Hamsi Çalıştayı Sürdürülebilir Balıkçılık, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 17-18 Haziran 2010, Trabzon, s:164,  (Özet olarak basılmıştır).

E2.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Bilgin, B.  2010. Alabalık Kuluçkahanelerinde Görülen Önemli Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri, 2. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 06-08 Temmuz 2010, Ermenek/ Karaman (Poster).

E3.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2010. İçsularımızda Yapılan Balıklandırma Çalışmaları ve Sonuçları. 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 20-22 Ekim 2010, Karaman, (Poster).

E4.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2010. Su Havzalarında Yönetim Planlamasının Önemi. 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 20-22 Ekim 2010, Karaman, (Bildiri).

E5.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2011. Ağ Kafes Sistemlerinin Deniz Ekosistemine Olan Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce, s:156, (Özet olarak basılmıştır).

 E6.     Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2011. HES Projelerinin Sucul Ekosisteme Olan Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce, s:215, (Özet olarak basılmıştır). 

E7.      Yılmaz, E., Yılmaz, A, ve Arslan, D.  2011. Küresel Isınmanın Akuakültür Üzerindeki Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce, s:237, (Özet olarak basılmıştır).

E8.      Yılmaz, E., Yılmaz, A. 2011. Osteoglossidae Familyasına Ait Türler. FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 07-09 Eylül 2011, Samsun, s:39, (Özet olarak basılmıştır).

E9.      Yılmaz, E., Yılmaz, A. 2011. 1997-2009 Su Ürünleri Yetiştiricilik İstatistikleri. FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 07-09 Eylül 2011, Samsun, s:39, (Özet olarak basılmıştır).

E10.    Yılmaz, E., Yılmaz, A. ve Arslan, D. 2011. İç Sularımızdaki Endemik Balık Türlerinin Kültüre Alınabilirliği. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya, s:156,  (Özet olarak basılmıştır).

E11.    Yılmaz, E., Yılmaz, A. ve Arslan, D. 2011. Akvaryum Ortamına Derinlemesine Bir Bakış. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya, s:251,  (Özet olarak basılmıştır).

E12.    Yılmaz, E., Arık, R. O., Yıldırım, A., Savaş, H. ve Gürel, M. 2012. Ordu İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Kuluçkahane İhtiyacı. Karadeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı, 6-8 Kasım 2012, Sinop Valiliği, Gıda-Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sinop, (Bildiri).

E13.    Arık, R. O., Yılmaz, E. ve Savaş, H. 2013. Barışçıl Beta (Betta imbellis  Ladiges, 1975). FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:470, (Poster, özet olarak basılmıştır).

E14.    Arık, R. O., Emirzeoğlu, S., Yılmaz, E. ve Savaş, H. 2013. Tatlısu Akvaryumlarının Doğal Filtresi: Elma Salyangozları (Pomacea spp.). FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:477, (Poster, özet olarak basılmıştır).

E15.    Savaş, H., Yılmaz, E., Gültekin, H. ve Arık, R. O. 2013. Mücevher Çiklit (Hemichromis spp.) Balığının Biyolojisi ve Üreme Özellikleri. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:438, (Poster, özet olarak basılmıştır).

E16.    Arık, R. O., Yılmaz, E., Arı, B. ve Savaş, H. 2013. Su Kenarı Simülasyonu: Paludaryum. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:192, (Poster, özet olarak basılmıştır).

E17.    Yılmaz, E., Savaş, H., Yılmaz, A., Arık, R. O.,  Arı, B. ve Güngör, F. 2013. Yunus Çiklit  (Cyrtocara moorii   Boulenger, 1902) Balıklarında Farklı Yemleme Stratejilerinin Büyümeye Etkisinin Araştırılması. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:435, (Bildiri, özet olarak basılmıştır).

E18.    Bağcıvan, H., Kırdemir, G., Arık, R. O., Güngör, F., Turgut, M., Arı, B. ve Yılmaz, E. 2013. Albino Zebra Çiklit Balığı (Cichlasoma nigrofasciatum)’nın Üremesi,  Embriyonik ve Larval Gelişimi. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:440, (Poster, özet olarak basılmıştır).

E19.    Dinçer, N., Yılmaz, A., Arık, R. O., Arı, B., Yılmaz, E. ve Güngör, F. 2013. Japon Balığı  (Carassius auratus, Linnaeus 1758) Yavrularında Anestezik Madde Olarak Karanfil Yağının Kullanımı ve Uygun Dozajın Belirlenmesi. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences) Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Erzurum s:460, (Bildiri, özet olarak basılmıştır).

E20.    Yılmaz, E. Ustaoğlu, D. Arık, R. O. ve Emirzeoğlu, S. 2014. Ülkemizdeki Süs Balıkları Yetiştiriciliği Sektörüne Genel Bakış. 1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, 30-31 Ekim 2014, Antalya (Çalıştay kitabında tam metin olarak basılmıştır-Poster).

E21.    Yılmaz, E. Ustaoğlu, D. Arık, R. O. ve Emirzeoğlu, S. 2014. Oscar Balıklarının (Astronotus ocellatus, Agassiz 1831) Biyolojisi, Cinsiyet Ayrımı ve Üretilmesi 1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, 30-31 Ekim 2014, Antalya (Çalıştay kitabında tam metin olarak basılmıştır-Poster).

F. Diğer Yayınlar

F1.      Yılmaz, E. 2011. Perşembe Ağ Kafes İşletmelerine Genel Bir Bakış. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Yayını, Yıl:2, Sayı:3, Mayıs 2011, Ordu, 9-10.

F2.      Yılmaz, E. 2012. Ordu İli Balık Yetiştiriciliğine Genel Bir Bakış. Harman, Tarih-Turizm-Kültür ve Sanat Dergisi, Ekim-Aralık 2012, Sayı:9, Fatsa-Ordu.

F3.      Savaş, H. ve Yılmaz, E. 2012. Akvaryum Balıklarında Görülen Önemli Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Yayını, Yıl:3, Sayı:2, Kasım 2012, Ordu, 3-6.

F4.      Güngör, F. ve Yılmaz, E. 2013. Akvaryumların Yeşil Belası Green Terror Aequidens rivulatus. Akvaryum Plus. Yıl:3, Sayı:16, Ocak-Şubat, 36-38.

F5.      Yılmaz, E. 2013. Balık Biti Hastalığı. Akvaryum Plus. Yıl:3, Sayı:17, Mart-Nisan, 22-23.

F6.      Yılmaz, E. 2013. Balık ve Omega 3 Yağ Asitleri. Harman, Tarih-Turizm-Kültür ve Sanat Dergisi, Temmuz-Ağustos- Eylül 2013, Sayı:12, 32-33 s., Fatsa-Ordu.

 

 

 

 Akademik Görevler

 Yrd. Doç. Dr.

 Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

2006-Devam ediyor

 Araştırma Görevlisi

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

1996-2002

 

 İdari Görevler

Dekan Yardımcılığı

 Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

2011- 2013

Anabilim Dalı Başkanlığı

Su Ürünleri İşleme Anabilim dalı

2010 - Devam ediyor

Yönetim Kurulu Üyeliği

 Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

2008 - 2011

Yönetim Kurulu Üyeliği

 Ordu Üniversitesi, Fatsa Meslek Yüksek Okulu

2007 - 2008

Müdür Yardımcılığı

 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ordu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

2002 - 2006

 

Yürüttüğü Tezler

 Devam Etmekte Olan Yüksek Lisans Tezleri 

Öğrenci

Tez Konusu

Yıl

Hakan SAVAŞ

“Ordu İlinde Bulunan Hidroelektrik Santrallerin (HES) Balık Üretim Çiftliklerine Olası Etkilerinin Araştırılması

2014

Saim PALA

Ordu İlinde Akvaryum İşletmelerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

2015

Selim EMİRZEOĞLU

Bacopa sp. Sucul Bitkisinin Büyümesi Üzerine Farklı Yetiştirme Ortamlarının Etkisi

 

2015

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Öğrenci

Tez Konusu

Yıl

Abdullah YILMAZ

 Sınırlı ve Döngüsel Yemleme Stratejisinin Japon Balığı (Carassius auratus, Linnaeus 1758) Yavrularında Büyümeye Etkisinin Araştırılması (Proje No: 111O065, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi)

2012

Fazlı GÜNGÖR

 Bir Çiklit Balığı Türü Olan Aequidens rivulatus (Günther, 1860)’un Üreme ve Larval Gelişiminin İncelenmesi

2012

Kadri Erdem DÖNEL

 Gaga Gölü (Ordu/Türkiye) Balık Faunasının Belirlenmesi

2012

Remzi Oğuz ARIK

 Orta Amerika Çiklit Balıklarından Jaguar Çiklit (Parachromis managuensis Günther, 1867)'in Üremesi, Embriyo ve Larva Gelişiminin İncelenmesi

2013

Arda YILDIRIM

Ordu ve Trabzon İllerinde Deniz Balığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi

2014

Hüseyin GÜLTEKİN

Ateş Ağız Çiklit Balığının (Thorichthys meeki, Brind 1918) Embriyonik ve Larval Gelişiminin İncelenmesi

2015

Turgut ERTÜMEN

Bayburt İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi

2015

  

Araştırma Faaliyetleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

Balıklarda Üreme Biyolojisi

Balık Besleme ve Yem Teknoloji

 

Üyelikler

Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER)

 

Editörlükler

Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni  - Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Yayını

 

 Yürütücülüğünü Yaptığı Ulusal Projeler 

TÜBİTAK

1002  Hızlı Destek Programı

Sınırlı ve Döngüsel Yemleme Stratejisinin Japon Balığı (Carassius auratus Linnaeus, 1758) Yavrularında Büyümeye Etkisinin Araştırılması” TOVAG-111O065

2011

 

BAP

Ordu Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri

Yunus Çiklit  (Cyrtocara moorii   Boulenger, 1902) Balıklarında Farklı Yemleme Stratejilerinin Büyümeye Etkisinin Araştırılması” AR-1206

2012

 

 

 

 

   Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşlarda Görev/Katkı

 

Dış Danışman

 Tübitak-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG), 2013-113O606 Dış Danışman isimli panele, Uygulamalı Araştırma Projesi/Deneysel Araştırma Projesi (3501)

 

Haziran 2013

Panelist

 Tübitak-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG), 2014-1-Su Ürünleri Yetiştiricilik isimli panel, Uygulamalı Araştırma 1005 ve 1001  Projeleri (5 adet)

      Haziran 2014