ÇANAKÇI EBRU,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY,Mutlu Tugçe,ÇIRAKOGLU ABDULLAH,BENLI ERDAL
Comparison of preventive analgesia techniques in circumcision cases Dorsalpenile nerve block
caudal block or subcutaneous morphine. Journal of Pakistan Medical Assocition , 67(2), 159-165.
(Yayın No: 3014858)
2. ÇANAKÇI EBRU,ÜNAL DOGUS,GÜZEL YUNUS (2017). The Effect of Unilateral Spinal Anaesthesia
and Psoas
Compartment with Sciatic Block on the Postoperative Pain
Management in Total Knee Artroplastic Surgery. Pain Research and Management , 2017, Doi:
https://doi.org/10.1155/2017/4127424 (Yayın No: 3426917)
3. ÇANAKÇI EBRU,Sevilay Akalp Özmen,Mustafa Ferhat Çolak,KÜRSAD HÜSNÜ (2016).
Histopathologic Comparison of Dexmedetomidine s and Thiopental s Cerebral Protective Effective
on Focal Cerebral Ischemia in Rats. Brasilian Journal of Anaesthesiology, 66(6), 583-593., Doi:
dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2015.03.009 (Yayın No: 1841964)
4. ÇANAKÇI EBRU,TAS NILAY,YAGAN ÖZGÜR,Genç Tugçe (2015). Effect of Bilateral Superficial
Cervikal Block On Postoperative Analgesia in Thyroid Surgery Performed Under General
Anaesthesia. Ege Tıp Dergisi (Yayın No: 1840179)
5. YAGAN ÖZGÜR,KARAKAHYA REFIKA HANDE,TAS NILAY,ÇANAKÇI EBRU,HANCI VOLKAN,YURTLU
BÜLENT SERHAN (2015). Intraocular pressure changes associated with tracheal extubation
Comparison of sugammadex with conventional reversal of neuromuscular blockade. Pakistan
Medical Association Journal , 65(11), 1219-1225. (Yayın No: 1854218)
6. Taysi Seyithan,ÖZTASAN NURAY,EFE HASAN,POLAT MF,GÜMÜSTEKIN KENAN,SIKTAR
ERDINÇ,ÇANAKÇI EBRU,AKÇAY FATIH,DANE SENOL,GÜL MUSTAFA (2008). Endurance training
attenuates the oxidative stress due to acute exhaustive exercise in rat liver. Acta Physiologica
Hungarica, Doi: 10.1556/APhysiol.95.2008.4.2. (Yayın No: 1873488)
7. AKSOY YILMAZ,YAPANOGLU TURGUT,AKSOY HÜLYA,DEMIRCAN BERNA,ÖZTASAN NURAY,ÇANAKÇI
EBRU,MALKOÇ ISMAIL (2006). Effects of endurance training on antioxidant defense mechanisms
and lipid peroxidation in testis of rats. Archive of Andrology, 52(4), 319-323. (Yayın No:
1878448)
8. ÇANAKÇI VAROL,ÇANAKÇI CENK FATIH,HÜMEYRA ÇANAKÇI,ÇANAKÇI EBRU,ÇIÇEK YASIN,ÖZGÖZ
MEHMET,DEMIR TURGUT,Alparslan DILSIZ,HATICE YAGIZ (2004). Periodontal disease as a risk
factor for pre eclampsia A case control study. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics
and Gynaecology, 44, 568-573. (Yayın No: 1901603)
9. ÇIÇEK YASIN,ÇANAKÇI VAROL,ÖZGÖZ MEHMET,ERTAS ÜMIT,ÇANAKÇI EBRU (2004). Prevalence
and Handedness Correlates of RecurrentAphthous Stomatitis in the Turkish Population. Journal of
Public Health Dentistry, 64(3), 151-156. (Yayın No: 1901868)
10. ÇANAKÇI VAROL,ÇIÇEK YASIN,ÇANAKÇI CENK FATIH,DEMIR TURGUT,Fahri Kavrut,KARA MEHMET
CANKAT,ÖZGÖZ MEHMET,ALPARSLAN DILSIZ,ÇANAKÇI EBRU (2004). EFFECT OF HANDEDNESS
ON LEARNINGSUBGINGIVAL SCALING WITH CURETTES A STUDY ON MANIKINS. Intern. J.
Neuroscience, Doi: DOI: 10.1080/00207450490476093 (Yayın No: 1900626)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
ÇANAKÇI EBRU,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY,Tugçe Mutlu,ÇIRAKOGLU ABDULLAH,BENLI ERDAL
(2015). Comparison of Preemptive Analgesia Techniques in Circumcision Cases Dorsal Penil Block
Caudal Block Subcutaneous Morphine. European Society of Pediatric Anaesthesia 8.Uluslararası
kongre (/)(Yayın No:1847149)
1.
ÇANAKÇI EBRU,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY (2015). Malposition Of Central Venous Catheter A Case
Report PO 221. 20th International Intencive Care Symposium (/)(Yayın No:2281946)
2.
4
ÇANAKÇI EBRU,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY,Taskıran Ismail (2015). Retrospective Analysis of
Patients Undergoing Percutaneous Endoscopic Gastrostomy In Our Intensive Care Unit. 20th
International Intensive Care Symposium (/)(Yayın No:2280467)
3.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ÇANAKÇI EBRU,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY,TASKIRAN ISMAIL (2016). Yogun Bakım Ünitemizde
Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Olguların RetrospektifAnalizi. ODÜ TIP DERGISI,
2016(3), 24-28. (Kontrol No: 2872026)
2. ÇANAKÇI EBRU,ELBIR SAHIN AYSEGÜL,KILIÇ KORHAN (2016). Grigss forseps dilatasyon teknigi
ile perkütan trakeostomi 60 yogun bakım hastasının retrospektif analizi. Ege Tıp Dergisi, 55(4),
184-189. (Kontrol No: 2944173)
3. ÇANAKÇI EBRU,TAS NILAY,YAGAN ÖZGÜR,GENÇ Tugçe,KARAKAHYA MURAT (2016). Tek Taraflı
Inguinal Herni Tamiri ve Ilioinguinal IliohipogastrikBlok Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız.
Fırat Tıp Dergisi, 21(4), 214-220. (Kontrol No: 2944300)
4. TAS NILAY,TUGÇE MUTLU,YAGAN ÖZGÜR,KAYA YASEMIN,ÇANAKÇI EBRU (2015). Altmıs Bes Yas
Üstü Geriatrik Vakalarımızın Peroperatif Degerlendirmesi vePostoperatif Erken Dönem Sonuçları
Retrospektif AnalizPeroperative Evaluation and Postoperative Early Period Results of Geriatric
CasesOver 65 Years Old Retrospective Analysis. Gaziosmanpasa Tıp Dergisi , 89-99. (Kontrol No:
2125298)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. ÇANAKÇI EBRU,KAYA YASEMIN,KARATAS AHMET (2016). Retrospective Analysis Of Intoxication Cases
Admitted To Our Intensive Care Unit. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 50. Ulusal Kongresi
(/)(Yayın No:2887892)
2. ÇANAKÇI EBRU,Dogus Ünal,GÜZEL YUNUS (2015). Total Diz Artroplastilerinde Unilateral Spinal
anestezi ile USG Esiginde Psoas Kompartman Bloku ve Siatik Sinir Blokunun Karsılastırılması Diz
Artroplastilerinde iki Farklı Rejyonel Teknigin Karsılastırılması. Tark 2015 49. Ulusal Kongresi (/)(Yayın
No:1843870)
3. ÇANAKÇI EBRU,ÜNAL DOGUS,YILDIRIM TIMUR,YILMAZ ALI,ISIK HASAN SERDAR (2015). Kraniotomi
yapılan Olgularda Skalp Blogu Bulgularımız. TARK 2015 Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ulusal
Kongresi (/)(Yayın No:1842735)
4. YAGAN ÖZGÜR,Mutlu Tugçe,ÇANAKÇI EBRU,TAS NILAY,YURTLU BÜLENT SERHAN,HANCI VOLKAN
(2015). Propofol Enjeksiyon Agrısının Önlenmesinde Deksketoprofen ve Tenoksikamın Etkileri. TARK
49. Ulusal Kongre Anestezi ve Reanimasyon Ulusal Kongre (/)(Yayın No:2350967)
5. ÇANAKÇI EBRU,TAS NILAY,YAGAN ÖZGÜR,TUGÇE MUTLU,KARAKAHYA MURAT (2014). Tek Taraflı
Ingüinal Herni Onarımı Yapılan Olgularda Ilioingüinal Iliohypogastrik Blok un Postoperatif Analjeziye
Katkısı Sözlü sunu 59. TARK 2014 48. Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1861923)
6. KAYA YASEMIN,TAS NILAY,AKGEDIK RECEP,keskin havva,ÇANAKÇI EBRU,KURT ALI BEKIR (2014).
Toplum Kökenli Pnomoninin Ciddiyeti ile Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki Iliski. 16.Ulusal Iç
Hadtalıkları Kongresi (/)(Yayın No:2127658)
Diger YayınlarÇANAKÇI EBRU,ÖZYILMAZ KADIR,ÇOLAK MUSTAFA FERHAT,TAYFUR KAPTANIDERYA (2016).
TEVAR OLGUSUNDA LOMBER DRENAJ SETI TAKILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi, 17(3), 123-128.
(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2966523)
2. TAS NILAY,YAGAN ÖZGÜR,GÜZEL YUNUS,ÖZCAN HAKAN,ÇANAKÇI EBRU,Tugçe Mutlu (2015).
Skleroderma Hastasında Kombine Spinal Epidural Anestezi Olgu SunumuCombined Spinal Epidural
Anesthesia In A Patient With Scleroderma Case Report. Odü Tıp Dergisi , 2015(2), 58-62.
(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2124817)
3. ÇANAKÇI EBRU,ISCANLI MURAT DOGAN,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY (2015). Deli Bal Zehirlenmesi
Olgu SunumuMad Honey Poisoning A Case Report. ODÜ Tıp Dergisi (ek), 12-14. (Ulusal)
(Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2353107)
4. ÇANAKÇI EBRU,YAGAN ÖZGÜR,TAS NILAY (2015). Santral Venöz Kateter Malpozisyonu Olgu
Sunumu. Dokuz Eylül Tıp Dergisi, 29(3), 99-102. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)
(Yayın No: 2872000)
5. TAS NILAY,Akkapulu nezih ,YAGAN ÖZGÜR,BAYRAMOGLU ADIL,ÇANAKÇI EBRU (2015). Total
Situs Inversus Anomalisi Olan Hastada Anestezi Uygulaması Olgu SunumuAnaesthetic
Management in a Patient with Situs Inversus Totalis Case Report. Gaziosmanpasa Tıp Dergisi ,
251-257. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2125640)
6. KAYA YASEMIN,KURT ALI BEKIR,ÇANAKÇI EBRU,GÜNAYDIN ZEKI YÜKSEL,Bektas Osman (2015).
Spontaneous Breast Hematoma Associated With Warfarin. MiDDLE BLACK SEA JOURNAL OF
HEALTH SCIENCE (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 2126671)
5