Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

Yıldız Teknik Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 Kimya/Organik Kimya

Yıldız Teknik Üniversitesi

2003

Doktora

 Kimya/Organik Kimya

Yıldız Teknik Üniversitesi

2009

Doç. Dr.

 Kimya/Organik Kimya

Ordu Üniversitesi

2014

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Emine Bağdatlı

Chemistry of Heterocyclic Compounds (2017), ‘Evaluation of some 5-pyrazolone-based copper(II) complexes as catalysts for the oxidation of trans-stilbene’, 53(8), 861-866.

A2. Emine Bağdatlı,* Eylem Altuntaş, Ülkü Sayın

Journal of Molecular Structure (2017), ‘Synthesis and structural characterization of new oxovanadium(IV) complexes derived from azo-5-pyrazolone with prospective medical importance’, 1127, 653-661.

A3. Irene Bosque, Emine Bağdatlı, Francisco Foubelo, Jose C. Gonzalez Gomez*

Journal of Organic Chemistry (2014), ‘Regio- and Stereoselective Aminopentadienylation of Carbonyl Compounds’, 79/4, 1796-1804.

A4. Emine Bağdatlı,* Ömer T. Günkara, Nüket Öcal

Journal of Organometallic Chemistry (2013), ‘Synthesis and Characterization of New Copper(II), Palladium(II) Complexes with Azo-,  Bisazo- 5-Pyrazolones’, 740, 33-40.

A5. Ömer Tahir Günkara, Emine Bağdatlı, NÜket Öcal*

Journal of Chemical Research (2013), ‘Synthesis of New Pyrazolone Dyes’, 4, 227-231.

A6. Emine Bağdatlı,* Nüket Öcal

 Journal of Heterocyclic Chemistry (2012), ‘Synthesis, Spectroscopic and Dyeing Properties of  New Azo- and Bisazo Dyes Derived from 5-Pyrazolones’, 49 (5), 1179-1186.

A7.  Demet Karaca Balta, Emine Bağdatlı, Nergis Arsu*, Nüket Öcal, Yusuf Yağcı

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry  (2008),  Chemical Incorporation of Thioxanthone into β-Cyclodextrin and Its Use in Aqueous Photopolymerization of Methyl Methacrylate’, 196 (1), 33-37.

A8. Zuhal Turgut*, Çiğdem Yolaçan, Feray Aydoğan, Emine Bağdatlı, Nüket Öcal

Molecules (2007), ‘Synthesis of New Pyrazolothiazole Derivatives from 4-Thiazolidinones’, 12 (9), 2151-2159.

A9. Emine Bağdatlı, Senem Akkuş, Çiğdem Yolaçan, Nüket Öcal*

Journal of Chemical Research (2007), ‘Sulfur-Nitrogen Heterocycles from the Condensation of Pyrazolones and 2-Iminothiazolidin-4-ones with Phenyl Isothiocyanate’, 5, 302-304. 

A10. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*, Dieter E. Kaufmann

Helvetica Chimica Acta (2007), ‘An Investigation into Domino-Heck Reactions of N-Acylamino Substituted Tricyclic Imides: Synthesis of New Prospective Pharmaceuticals’,   90 (12), 2380-2385.

A11. Çiğdem Yolaçan, Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*, Dieter E. Kaufmann

Molecules (2006), ‘Epibatidine Alkaloid Chemistry: 5. Domino-Heck Reactions of Azabicyclic and Tricyclic Systems’, 11, 603-614.

A12. Nüket Öcal*, Emine Bağdatlı, Mesut Arslan

Turkish Journal of Chemistry (2005), ‘Diels Alder Reactions of New Methoxysubstituted-6-arylfulvenes’, 29, 1, 7-16.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. Emine Bağdatlı,* Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası Kongresi,

22-25 Mart 2018, Antalya, Türkiye

‘Küçük Yapraklı Isırgan Bitkisinin (Urtica urens) Toprak Üstü Kısmının Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi’

B2. Emine Bağdatlı,* Ömer Ertürk

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası Kongresi,

22-25 Mart 2018, Antalya, Türkiye

‘Biyoaktif Vespa Crabro ve Polistes Dominulus Yuva Materyallerinin Moleküler Fonksiyonel Yapılarının Belirlenmesi’

B3. Emine Bağdatlı,* Hilal Tevkür

1. Uluslararası Teknolji Bilimleri ve Sempozyumu (ITESDES),

27-29 Haziran 2018, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

‘Total Antioxidant Capacity Determination of Mad Honey Bee Pollen with Ferric Thiocyanate Method’

B4. Emine Bağdatlı,* Ömer Ertürk

1. Uluslararası Teknolji Bilimleri ve Sempozyumu (ITESDES),

27-29 Haziran 2018, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

‘A Comprehensive Study on Some Hornet and Wasp Nest Materials’

B5. Aliye Gediz Ertürk, Emine Bağdatlı, Melek Gül

1. Uluslararası Teknolji Bilimleri ve Sempozyumu (ITESDES),

27-29 Haziran 2018, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

‘Screening of Total Phenolic and Flavonoid Content of Urtica urens L.’ S

B6. Emine Bağdatlı,* Hilal Tevkür

1. International Balcan Chemistry Congress (IBCC),

17-20 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye

‘Total Phenolic and Flavonoid Content of Mad Honey Bee Pollen from Black Sea Region of Turkey’

B7. Emine Bağdatlı, Ömer Ertürk

3rd Internatıonal Congress on Zoology and Technology,

12-15 Temmuz 2017, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

‘A Biochemical Approach to Some Hornet and Wasp Nests (Vespa crabro and Polistes dominula)’ 

B8. Emine Bağdatlı*, Fatih Yıldırım

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası Kongresi,

30 Mart- 2 Nisan 2017, Antalya, Türkiye

‘Biyoaktif Pirazolon Temelli 4-Aroil- Substitue Bileşikler ve Bakır(II), Paladyum(II) Kompleksleri’

 

B9. Emine Bağdatlı*, Melek Gül

30 Mart- 2 Nisan 2017, Antalya, Türkiye

‘Bazı Oksovanadyum(IV) Bileşiklerinin ve Ligant Yapılarının Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi’

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası Kongresi

B10. Emine Bağdatlı,* Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 

(26-29 Ekim 2016), Üsküp, Makedonya

‘Antioxidative Properties of a Special Traditional Food Plant Roots: Urtica Urens

B11. Emine Bağdatlı

2nd Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC-2), 

(21-24 Mart 2016), Kuşadası, İzmir, Türkiye

‘Synthesis of Palladium(II) Compounds with Anticipated Catalytic Properties’

 B12. Irene Bosque, Emine Bağdatlı, Francisco Foubelo, Jose C. Gonzalez-Gomez*

2nd Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC-2), 

B13. Emine Bağdatlı,

8th Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH-8), 

11-15 Kasım 2015, Antalya, Türkiye

‘Evaluation of Some Copper(II) Complexes on the Catalytic Oxidation of trans-Stilbene

B14. Irene Bosque, Emine Bağdatlı, Francisco Foubelo, Jose C. Gonzalez-Gomez*

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC), 

16-19 Mart 2015, Antalya, Türkiye

‘One-Pot Synthesis of Chiral Enantioenriched α-Substituted Amine Derivatives’

B15. Eylem Altuntaş, Emine Bağdatlı*

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC), 

16-19 Mart 2015, Antalya, Türkiye

’Synthesis and Characterization of Potentially Bioactive Oxovanadium(IV) Complexes’

B16. Emine Bağdatlı,* Nüket Öcal,

IUPAC 44th World Chemistry Congress, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 

11-16 Ağustos 2013, İstanbul, Türkiye

‘Dyeing and Tautomeric Properties of 5-Pyrazolone Dyes’

B17. Nüket Öcal, Ömer T. Günkara, Emine Bağdatlı,

BOS, International Conference on Organic Synthesis, 

1-4 Temmuz 2012, Talinn-Estonia, 

‘Synthesis of New Pyrazolone Dyes as Potential Pharmacological Agent’

B18. Emine Bağdatlı,* Ömer T. Günkara, Nüket Öcal

7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 

 17-21 Haziran 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

‘New Copper(II) Complexes with Azo- and Bisazo- 5-Pyrazolones’

B19. Emine Bağdatlı,* Ömer T. Günkara, Nüket Öcal

7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 

17-21 Haziran 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

‘Synthesis of New 5-Pyrazolone Derivatives with Anticipated Bioactive Properties’

B20. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

22nd International Symposium: Synthesis in Organic Chemistry, 

11-14 Temmuz 2011 ,University of Cambridge, UK

‘Synthesis of New Azo and Bisazo 5-Pyrazolones’

B21. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

5th Black Sea Basin Conference on Analythical Chemistry,

23-26 Eylül 2009Ordu, Türkiye 

‘Structure Characterizations of New Tricyclic Imide Derivatives’, Poster sunum

B22. Senem Akkuş, Gökçe Göksu, Emine Bağdatlı, Çiğdem Yolaçan, Nüket Öcal

2-6 Eylül 2006, XXII European Colloqium on Heterocyclic Chemistry, İtaly-Bari 

‘Heterocyclic Synthesis with Aryl Isothiocyanates’,

B23. Demet Karaca Balta, Emine Bağdatlı, Nergis Arsu, Nüket Öcal, Yusuf Yağcı

8th Austrian Polymer Meeting, 

20-22 Eylül 2006, Johannes Kepler University Linz, Australia 

‘Thioxanthone Attached Cyclodextrine as a Novel Water Soluble İnitiator’

B24. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, 

9-14 Eylül 2006, Antalya, Türkiye

 ‘Synthesis of Different Epibatidine Analogues with Domino- and Reductive Heck Reactions’

B25. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

4th Aegean Analytical Chemistry Days,

29 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası-İzmir , Türkiye

Separations and Characterizations of Configurational Stereoisomers from Cycloaddition Reactions of New Methoxy Substituted-6-Aryl Fulvenes’, Poster Ödülü.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

_

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ömer Ertürk,* Emine Bağdatlı

‘Investigations on morphology of the European Hornet (Vespa crabro) nest and biological development situations of the larvae’, Acta Biologica Turcic, a31(2), 36-41, 2018

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Emine Bağdatlı,* Ömer Tahir Günkara, Nüket Öcal

Üçüncü İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

20-22 Mart 2015, Antalya.

‘Farmakolojik Önemli Bakır(II) ve Paladyum(II) Kompleksleri’

E2. Emine Bağdatlı,- Nüket Öcal

25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı),

27 Haziran-2 Temmuz 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 

 ‘Yeni Edaravon Türevi Azo- ve Bisazo-5-Pirazolonların Sentezi’

E3. Ömer Tahir Günkara, Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı),

27 Haziran-2 Temmuz 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 

‘Biyolojik Aktivite ve Katalitik Etki Gösterebilecek 5-Pirazolon Türevi Azo ve Bisazo Boyarmadde Sentezleri’

E4. Emine Bağdatlı* ve Nüket Öcal

24. Ulusal Kimya Kongresi,

29 Haziran-2 Temmuz 2010, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak 

 ‘5-Pirazolon Türevi Azo- ve Bisazo Boyarmadde Sentezi, Spektroskopik ve Boyar Haslık Özellikleri’

E5. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal

23. Ulusal Kimya Kongresi, 

16-20 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 

 ‘Bazı Triheterosiklik İmid Türevlerinin Paladyum Katalizörlü İndirgen Heck ve Domino-Heck Reaksiyonları’

E6. Nüket Öcal,- Emine Bağdatlı, Gökçe Göksu, Melek Gül, İrem Kulu ve Çiğdem Yolaçan,

21. Ulusal Kimya Kongresi,

 23-27 Ağustos 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya

 ‘Azabisiklik ve Trisiklik Alkenlerin Paladyum(II) Asetat Katalizörlüğünde Heck Reaksiyonları’

E7. Senem Akkuş, Gökçe Göksu, Emine Bağdatlı ve Nüket Öcal*

4-8 Eylül 2006), 20. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 

‘Fenil İzotiyosiyanat ile Heterohalkalı Yeni Bileşikler’

E8. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

20. Ulusal Kimya Kongresi,

4-8 Eylül 2006), Erciyes Üniversitesi, Kayseri 

 ‘Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında Etkili Olabilecek Yeni Epibatidin Analoglarının Sentezi’

E9. Emine Bağdatlı, Mesut Arslan, Nüket Öcal*

17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 

8-11 Eylül 2003, İstanbul 

‘Yeni 6-Substitue Fulvenlerin Sentezi ve Diels-Alder Reaksiyonları’

F. Diğer yayınlar :

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanan çalışmalar :

F1. Emine Bağdatlı,* Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Book of proceedings, (2016),

 ‘Antioxidative Properties of a Special Traditional Food Plant Roots: Urtica Urens’, 59-61.

F2. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Innovations in Chemical Biology (2009),

‘Synthesis of Different Epibatidine Analogues with Domino- and Reductive Heck Reactions’, Chapter 38, 338-342. (SCI)

F3. Emine Bağdatlı, Nüket Öcal*

4th Aegean Analytical Chemistry Days (2004),

‘Separations and Characterizations of Configurational Stereoisomers from Cycloaddition Reactions of New Methoxy Substituted-6-Aryl Fulvenes’, 581-583.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Aliye Gediz Ertürk, Emine Bağdatlı

‘Farklı 3-İmino-Sülfahaydantoinlerin Antioksidan Aktiviteleri’ ODÜ-BAP (AR-), Araştırmacı

2. Hasan Sevgili, Emine Bağdatlı

‘İki Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera: Phaneropterinae) tür grubunda spermatofor özelliklerinin ve kutikular hidrokarbon profillerinin karşılaştırılması’, TÜBİTAK 1001 Projesi (117ZO68), Araştırmacı

3. Emine Bağdatlı, Hilal Tevkür

‘Türkiye, Karadeniz Bölgesi Yaylaları, Deli bal Arı Poleninin Antioksidan Özellikleri’, Toplam Fenolik Bileşen ve Flavanoit Tayini’ (20.10.2016-Devam ediyor), ODÜ-BAP (AR-1648), Proje Yürütücüsü

4. Emine Bağdatlı

‘Bazı Alkenlerin Ultrasonik Uyarımlı Katalitik Epoksidasyon Reaksiyonları’, (07.11.2016-Devam ediyor), ODÜ-BAP (HD-1616), Proje Yürütücüsü

5. Emine Bağdatlı, Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

Türkiye, Giresun-Karagöl Yaylasında Yayılış Gösteren ‘Hatuncuk Isırganı’nın (Urtica urens) Sekonder Metabolit Tayini ve Antioksidan Özelliklerinin in-vitro İncelenmesi’, (04.01.2016-), ODÜ BAP (AR-1529), Proje Yürütücüsü

6. Emine Bağdatlı, Eylem Altuntaş

‘Potansiyel Biyoetkin Oksovanadyum(IV) Kompleksleri’ (05.01.2015-30.07.2016), ODÜ BAP (TF-1455), Proje Yürütücüsü

7. Emine Bağdatlı

Suda Çözünür Tasarlanmış Azo-5-Pirazolon Metal Komplekslerinin Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi’ (25.04.2013-25.03.2015), ODÜ BAP (AR-1235), Proje Yürütücüsü ve Araştırmacı

8. Irene Bosque, Emine Bağdatlı, Jose Carlos Gonzalez Gomez, Francisco Foubelo

‘Chiral enantioenriched homoallylic amines in azonia-Cope rearrangement and aza-Prins cyclization’ (01.11.2012-28.02.2013), Spanish Ministerio de Ciencia e Innovación, (CTQ2011-24165), Araştırmacı

9. Emine Bağdatlı

Biyolojik Aktivite ve Katalitik Etki Gösterebilecek 5-Pirazolon Türevi Azo- ve Bisazo- Boyar Madde ve Metal Komplekslerinin Sentezi’ (01.10.2010-01.04.2012), TÜBİTAK, Hızlı Destek Projesi (110T549), Proje Yürütücüsü ve Araştırmacı

10. Nüket Öcal, Emine Bağdatlı, Ömer Tahir Günkara

 ‘Yeni 5-Pirazolon Boyarmaddeleri ve Tekstil Alanında Uygulamaları’, Disiplinlerarası     Araştırma Projesi (15.05.2010-15.11.2012), YTUAF (2009-01-02-ODAP01), Araştırmacı

11. Nüket Öcal, Emine Bağdatlı, Cumali Çelik

 ‘Alzheimer ve Parkinson Hastalıklarını Önleyebilecek Farklı Epibatidin Türevlerinin      Sentezlenmesi’ (01.02.2006-01.02.2009), YTUAF (26-01-02-04), Araştırmacı

12. Nüket Öcal, Çiğdem Yolaçan, Emine Bağdatlı, Dieter Kaufmann

 ‘Paladyum Katalizörlü Biyoaktif Hibrit Bileşik Sentezleri’ (01.04.2004-01.04.2006), YTUAF (24-01-02-04), Araştırmacı

13. Nüket Öcal, Emine Bağdatlı, İhsan Erden

‘Fulvenlerin Katılma Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Aktif Bileşik Sentezlerine Uygulanması’ (01.01.2003-01.01.2005), YTUAF (22-01-02-04), Araştırmacı

14. Nüket Öcal, Çiğdem Yolaçan, Emine Bağdatlı, İhsan Erden

 ‘Organik Sentezde Yeni Yapı Taşları Olarak α-Açilçiklobutanonlar’ (01.04.2001-01.04.2003), YTUAF (21-01-02-02), Araştırmacı

 

 

İdari Görevler :

  1. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (03.2010-11.2010)
  2. Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Doktor Üyesi, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, (03.2011-12.2015.)
  3. Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Doktor Üyesi, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, (09.2011-12.2015.)
  4. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Yönetişim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu Üyesi, Ordu Üniversitesi, (07.2011-Devam ediyor.)
  5. Ordu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, (03.2011-2016)
  6. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Fen Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu Üyesi, (02.2012-06.2015)
  7. Ordu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı, Yönetim Kurulu Üyesi (03.2014-Devam ediyor.)
  8. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Prpojeleri Koordinatörlüğü, Birim Koordinatörü, (06.2015-Devam ediyor.)
  9. Ordu Üniversitesi, Kalite Komisyonu Üst Kurul Üyesi, (02.05.2018-Devam ediyor.)