B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

ALP ERDİNÇ (2107).  Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencileri ile Bilgisayar Programclığı Programı Öğrencilerinin Vergi Bilinci Düzeylerinin Karşılaştırılması: Ünye MYO Örneği.  International Vocational Science Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3621945)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Meslek Mensubu Olma Sürecindeki Avantajları.  ASEAD Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3621979)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Meslek Yüksekokulundan Meslek Mensupluğuna.  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531153)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Vergi Bilinci Düzeyleri: Ünye MYO Örneği.  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531157)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Sınavsız Geçiş Sistemi Sonrasında Nitelikli İş Gücüne Ulaşmanın Yolu: İşyeri Eğitimi.  ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531148)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2014).  Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Tarımı Destekleme Politikaları: Fındık Örneği.  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişen Karadeniz i Anlamak, Bölüm adı:(Fındık Örneğinde Tarımı Destekleme Politikalarında Dönüşüm) (2016)., ALP ERDİNÇ,  Phoenix, Editör:YILDIRIM, Deniz; HASPOLAT Evren, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 559, ISBN:978-605-9801-25-6, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2933788)

 

Akademik Unvan

Üniversite

Bölüm

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Maliye

2004

Yüksek Lisans

GOP Üniversitesi

Maliye ABD

2013