Akademik Unvan

Üniversite

Bölüm

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Maliye

2004

Yüksek Lisans

GOP Üniversitesi

Maliye ABD

2013