B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencileri ile Bilgisayar Programclığı Programı Öğrencilerinin Vergi Bilinci Düzeylerinin Karşılaştırılması: Ünye MYO Örneği.  International Vocational Science Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3621945)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Meslek Mensubu Olma Sürecindeki Avantajları.  ASEAD Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3621979)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Meslek Yüksekokulundan Meslek Mensupluğuna.  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531153)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Vergi Bilinci Düzeyleri: Ünye MYO Örneği.  VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531157)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2017).  Sınavsız Geçiş Sistemi Sonrasında Nitelikli İş Gücüne Ulaşmanın Yolu: İşyeri Eğitimi.  ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531148)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP ERDİNÇ (2014).  Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Tarımı Destekleme Politikaları: Fındık Örneği.  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3531145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişen Karadeniz i Anlamak, Bölüm adı:(Fındık Örneğinde Tarımı Destekleme Politikalarında Dönüşüm) (2016)., ALP ERDİNÇ,  Phoenix, Editör:YILDIRIM, Deniz; HASPOLAT Evren, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 559, ISBN:978-605-9801-25-6, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2933788)

 

Akademik Unvan

Üniversite

Bölüm

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Maliye

2004

Yüksek Lisans

GOP Üniversitesi

Maliye A.B.D.

2013

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi Adalet 2018 

Doktora

Marmara Üniversitesi Mali Hukuk 2018 (devam ediyor)