MAKALELER

ULUSLARARASI MAKALELER               

SSCI, SCI, AHCI VEYA EĞİTİMLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLAMIŞ TAM MAKALELER

Şatıroğlu, E.A ., Yeşil, P., “Assessment Of Coastal Area Uses Of Ordu Province With An Integrated Coastal Areas Perspective” Journal of Environmental Protection and Ecology. vol.17, pp.763-771, 2016.

Gel,A. Şatıroğlu,E., Determınatıon Of Open Green Space Usage In Housıng Estates”  Open House İnternational.vol.3, pp.59-68, 2018.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM  MAKALELER             

Şatıroğlu, E.A., Yıldızcı A., “İstanbul Doğu Karadeniz Kıyı Alan Kullanımlarındaki Değişimin Saptanması, Akademik Ziraat Dergisi ,Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, vol.3, pp.33-40, 2014.

Şatıroğlu, E.A., POUYA, S, DEMİREL Ö., “Özel Eğitim Okul Bahçesindeki Alan Kullanımlarının Engelliler için Uygunluğunun Belirlenmesi” Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.9, pp.60-72, 2016.

Bayramoğlu E., Şatıroğlu E., "Sustaınable Ecologıcal Park Desıgn Approaches: An Example Of Zagnosvalley", Social Science Studies Journal, vol.14, pp.488-495, 2018.

Bayramoğlu E., Şatıroğlu E., "Plant Ergonomıcs In Sustaınable Cıtıes", The Journal of International Social Research, vol.55, pp.1076-1081, 2018.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS)BASILAN BİLDİRİLER

Şatıroğlu, E.A., “Determining the Change About The Usages of Coastal Areas in Eastern Black Sea of Istanbul”, BENA 2012 Istanbul -Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, ISTANBUL,TURKİYE, 21-24 June 2012, (Özet Bildiri/SözlüSunum)

Akyol, E., “A Research on The Comparison of the Data Regarding the Differences Between Gated Community Settlements and the Green Areas which are Open for Suburbanization in Çekmeköy Compound”, “6th.International Conference of the Research Network ,”Private Urban Governance &Gated Communities” , ISTANBUL, TÜRKİYE, 8-11 September 2014, pp.108.(Özet Bildiri/SözlüSunum)

Şatıroğlu, E.A.,Yeşil, P., “Assessment of Coastal Area Uses of Ordu Province with an Integrated Coastal Areas Perspective”, MACODESU, TRABZON,TÜRKİYE, 18-20 September 2016,pp.49.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yeşil, P., Şatiroğlu, E., “Ordu Kenti Kıyı Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Kent Mobilyalarının Değerlendirilmesi”. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress., ADANA, TURKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp,575.(Özet Bildiri/Poster)

Şatıroğlu, E.A.,Bayramoğlu, E., Demirel, Ö.,“Clımate And Ecologıcal Effects Of The Green Roofs”  Internatıonal Conference On Ecology, Ecosystems And Clımate Change, ECOLOGY'17, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Şubat 2017,pp.74-82. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Bayramoğlu, E., Şatıroğlu, E.A.,2017. "Plant Ergonomics in Modern City Design: An Example Of Trabzon "The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.468-468. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Şatıroğlu, E.A.,Demirel,Ö.,Gel,G., “The Green Cover Of City Ecosystem-Green Roof” Green İnfrastructure: Nature Based Solutions For Sustaınable and Resılıent Cıtıes,(COST FP 1204) , ORVIETO,İTALY, 4-7 Aprile 2017,pp.43. (Özet Bildiri/Poster)

Gel.,G.,Acar.,C., Şatıroğlu, E.A., “Effects Of Urban Transformatıon On Ecosystem Servıces In Valleys ‘Zağnos Valley Example – Trabzon, Turkey” Green İnfrastructure: Nature Based Solutions For Sustaınable and Resılıent Cıtıes, (COST FP 1204) , ORVIETO, İTALY, 4-7 Aprile 2017,pp.273. (Özet Bildiri/Poster)

Yeşil,P.,Şatıroğlu A,E.,”Ordu İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi” DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017,pp.79. (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum)

Şatıroğlu A,E., Yeşil,P.,”Oru İlinin Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi” DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017,pp.130. (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum)

Bayramoğlu ,E. Şatıroğlu,E., “Sustaınable Ecologıcal Park Approaches In Urban: Trabzon Example”, ICES 17 International Conference On Environmental Sciences & Educational Studies . GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18 Ekim - 20 Aralık 2017, pp.34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Şatıroğlu ,E., Gel,A., “An Integrated Approach To Coastal Zones: Sinop Example” ICES 17 International Conference On Environmental Sciences & Educational Studies . GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18-20 October 2017,pp.13. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Gel,A. Şatıroğlu,E., Determınatıon Of Open Green Space Usage In Housıng Estates” ICES 17 International Conference On Environmental Sciences & Educational Studies . GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18-20 October 2017,pp.19. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Pouya, S., Şatıroğlu, E.A., Demirel,Ö.,“Roof Gardens As A Healıng Gardens In The Mega Cıtıes” 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE 12-13 Mayıs 2017,pp.464-465. (Özet Bildiri /Sözlü Sunum)

Şatıroğlu, E.A., Bayramoğlu, E., Pouya, S., “Kent Parklarının Estetik İşlev Açısından Değerlendirilmesi” 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 12-13 Mayıs 2017,pp.539-540. (Özet Bildiri /Sözlü Sunum)

Şatıroğlu, E.A., Bayramoğlu, E., “Kent Parklarının  Evrensel Tasarım Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Ordu İli Örneği”  II.Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 11-12 Ekim 2018, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Bayramoğlu,E. Şatıroğlu,E. “Kıyı Kenarı Bulunan Kentlerde Çocuk Oyun Alanları Olanaklılığı” 2.Internatıonal Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 19-20-21 October, Kızılcahamam, ANKARA,TÜRKİYE, pp.185-189. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER                                      

Şatıroğlu, E.A., “Assessment of the Relationships Between Urban Furniture and Urban Spaces”, in:Environmental Sustainabilityand Landscape Management, Ed;Recep Efe, İsa Cürebal ,Abdalla Gad, Brigitta Tóth, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, SOFIA, ISBN 978-954-07-4140-6, pp.694-703, 2016.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM  MAKALELER                             

Şatıroğlu, E.A., Türkiye’deki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Uygulamalarının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Birlikte Değerlendirilmesi” Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, (Journal of Anatolian Natural Sciences)  vol.(Özel Sayı 2), pp.245-255, 2015.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Türer Başkaya, F. A., Akyol, E., “Yaşlılara Yönelik Kamusal Açık Alanların Peyzaj Tasarım  Kriterleri Açısından İrdelenmesi”, Ulusal Yaşlılık Konferansı , Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 1-5 Ekim 2005,s.258-271. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Şatıroğlu, E.A., Türkiye’deki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Uygulamalarının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Birlikte Değerlendirilmesi” XII. Çevre ve Ekoloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA,TÜRKİYE, 14-17 Eylül 2015,s.393. (Özet Bildiri/Poster)

Bayramoğlu, E, Pouya S, Şatıroğlu E., “Engelli Çocuk Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Hayvan Destekli Tedaviler-Atla Tedavi Örneği ” Peyzaj Mimarlığı VI. Kongresi "Söylem ve Eylem, ANTALYA,TÜRKİYE, 8-11 Aralık 2016, s.523-531.(Özet Bildiri/Poster)

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

Kent Mobilyası Ile Anlatılan Tarih Konya/Sille, Bölüm Adı:Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya Sille Etkinlikleri: Tasarım Yarısmaları-Workshop-Sergi 2017., Ertas Sebnem,Kurak Açıcı Funda,Demırel Öner,Özdemır Ilkay,Kurdoglu Banu Çıçek,Arpacıoglu Ümıt Turgay,Düzgünes Ertan,Sönmez Elıf,Kasap Merıh,Satıroglu Elıf,Bayramoglu Elıf,Sadıklar Zeynep,Bekar Makbulenur,Koç Selver, Detay Yayıncılık, Ed;SebnemErtas, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:978-605-9440-95-0, Türkçe(Arastırma (Tez Hariç) Kitabı),2017

Kent Mobilyası Ile Anlatılan Tarih Konya/Sille, Bölüm adı: Tarihi Kentlerin Canlı Dokusu / YAŞAM ADALARI/sille örneği” 2017., Şatıroğlu, E.A.,Düzgüneş, E.,Demirel,Ö.,2017: Detay Yayıncılık, Editör:Sebnem ERTAS, Detay Yayıncılık, Ed;SebnemErtas, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:978-605-9440-95-0, Türkçe (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı),2017​

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER                                                                                         

  • “Ortopedik Engelli Çocukların İyileştirilmelerine Yönelik Planlama Yaklaşımı: ODTÜ Eymir Gölü Örneği (Ankara)” (BAP Doktora), KTU, Proje Araştırmacısı, 2015-2016.
  • “Konya Sille de Geleneksel Doku İçerisinde Kent Mobilyalarının Bir Yöntem Dahilinde Tasarlanması ve e-Kitap Oluşturulması” Temel Araştırma Projesi (BAP01),KTU, Proje Araştırmacısı, 2016-2017.
  • "Yerleşkelerde Yeşilyol Planlamaları KTÜ Örneği", (BAP Y.Lisans), KTU, Proje Araştırmacısı, 2016-2018.
  • "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Galyan Vadisinin Ekolojik Temelli Alternatif Turizm Potansiyelinin Saptanması" Başlangıç Destek Projesi (BAP03),KTU, Proje Araştırmacısı, Devam Ediyor.

ÖĞRENİM DURUMU                                                                                                                                          

 

Derece

Alan

Fakülte/Üniversite

Tarih

Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

1997-2001

 

Y. Lisans

Peyzaj Mimarlığı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2003 – 2006

Tez Konusu: Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci.

Doktora

Peyzaj Mimarlığı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2006 - 2012

Tez Konusu: İstanbul Doğu Karadeniz Kıyı Alan Kullanımlarındaki Değişimin Saptanması.

 

SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ

Uluslararası, WORKSHOP/Workshop Yürütücülüğü /,19.06.2006-23.06.2006, “Recording Texture 2006” İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul

Ulusal, SERGILER/Grup Sergiler /, 20.11.2017-24.11.2017, KTU FLY-2016-5504 “Yerleskelerde Yesilyol Planlamaları KTÜ Örnegi Yasayan Kent- Yasayan Kampüs Donatı Tasarımı Ürün Sergisi/ Bisiklet Park Uyarı Bilgilendirme Panosu-Aydınlatma/Bisiklet Parkı-Oturma Birimi”, Forum AVM,Trabzon

Ulusal, SERGILER/Grup Sergiler /, 20.02.2017-22.02.2017, “Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya Sille” /Tabela Bılgı Islem ve Isaret Panoları, Trabzon Mimarlar Odası.

Ulusal, SERGILER/Grup Sergiler /, 05.09.2016-07.09.2016, “Konya-Sille’de Geleneksel Dokunun Bir Yöntem Dahilinde Turistik Amaçlı Fiziksel Yenilemesi Proje Sergisi”, Mimarlar Odası,Trabzon

Ulusal, WORKSHOP /Workshop yöneticiligi /, 03.12.2016-17.12.2015, “Kent Mobilyası Ile Anlatılan Tarih Konya/Sille”, Turkuaz Sanat Evi,Trabzon

Ulusal, WORKSHOP /Workshop yöneticiligi /, 13.05.2017-14.05.2017,“Yerleskelerde Yesilyol Planlamaları KTÜ Örnegi Donatı Tasarımı” KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,Trabzon

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 02.11.2017-03.11.2017, KTU FLY-2016-5504 “Yerleskelerde Yesilyol Planlamaları KTÜ Örnegi Donatı Tasarımı Ürün Sergisi”/ Bisiklet Parkı- Bilgilendirme Panosu-Aydınlatma/Bisiklet Parkı-Oturma Birimi, KTÜ Orman Fakültesi Fuaye Alanı,Trabzon

 

ÜYELİK VE BİLİMSEL ETKİNLİK ORGANİZASYONU

 

Recording Texture 2006” International Workshop, Organizasyon Komitesi Üyeliği (Ahmet Cengiz Yıldızcı, Ümit Yılmaz, Deniz Aslan, Burcu Serdar Köknar, Birge Yıldırım, Ebru Erbaş Gürler, Ayçim Başkaya, Bahar Başer, Meltem Erdem, Gülşen Güler, İsmet Güngör, Elif Akyol),  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 19-23 Haziran 2006.

Istanbul 2008, International Landscape Architecture Symposium, The Future of  Landscape Architecture in Mediterranean Countries” Uluslararası Sempozyum, Organizasyon Komitesi Üyeliği (A. Oruçkaptan, N. Karadeniz, O. Yılmaz, A. Uzun, G. Çulcuoğlu, G. Özdabak, H. Dinç, N. Ergüleci, S. Gündüz, Prof. Dr. A.C. Yıldızcı (Başkan), Yrd.Doç.Dr. G. Güler, Doç.Dr. H.Eşbah Tunçay, Yrd.Doç.Dr. S. Velioğlu, Yrd.Doç.Dr. Y.Ç. Seçkin, Öğr. Gör. Dr. F.A. Türer Başkaya, B Başer, Ar. Gör. M. Erdem, Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. B. Yıldırım, Ar. Gör. E. Akyol, Ar.Gör. Niyami Nayım),  İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 17-18 Ekim 2008.

ECLAS 2010-Cultural Landscape” Uluslararası Kongre, Organizasyon Komitesi Üyeliği (Adnan Uzun, Ayçim Türer Başkaya, Aygül AĞIR, Bahar Başer, Birge YILDIRIM, Çağatay Seçkin, Diedrich Bruns, Ebru ERBAŞ GÜRLER, Elif AKYOL, Gülşen Güler, Hayriye Esbah, Jeroen de Vries, , Meltem Erdem, Muhammed, Nilgül Karadeniz, Niyami NAYIM, Prof. Ahmet C. Yildizci, Richard Stiles, Sadık C. ARTUNÇ, Senem Deviren, Veli Ortacesme),  İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 29 Eylül – 2 Ekim 2010.

"PEMAT 2011 İstanbul Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretimi ve Bologna Süreci”, 14-17 Haziran 2011, İTÜ Taşkışla, İstanbul, Organizasyon Komitesi Üyeliği: Prof. Dr.A.C. Yıldızcı, Dr. Gülşen. Güler, Ar. Gör. Muhammed Ali Örnek, Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Yrd. Doç Dr. Selim Velioğlu, Yrd. Doç.Dr. Y. Çağatay Seçkin, Yrd. Doç. Dr. S. Deviren, Öğr. Gör. Dr. F. A. Türer Başkaya, Ar. Gör Meltem Erdem, Ar. Gör. B. Yıldırım, Ar. Gör. Niyami Nayim, Ar. Gör. E. Akyol.

BENA 2012 Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, Uluslararası Konferans, Organizasyon Komitesi Üyeliği (Prof. Dr. Ahmet C. Yıldızcı, Doç. Dr. . H. Eşbah, Doç.Dr. Y. Ç. Seçkin, A. Senem Deviren, Doç. Dr. G. Aytaç, Öğr. Gör.Dr. F. A. Türer, Öğr. Gör. Dr. M. Erdem, Öğr. Gör. Dr. E. Erbaş Gürler, Ar.Gör. B. Yıldırım, Ar.Gör. M. Örnek, Ar.Gör. M. Akyol, Ar.Gör. D. Kuşuluoğlu, Başak Özer),  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 21-24 Haziran 2012.