ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Mentese A,  Fidan E, Uzun Sumer A, Karahan SC, Sonmez M,  Us Altay D,   Kavgacı H, Alver A (2012). "Is SCUBE 1 a new biomarker for  gastric cancer ?", Cancer Biomarkers (ISI), 11(5):191-195,

A2. Karaguzel E, Sivrikaya A, Mentese A, Yulug E , Turkmen S,  Kutlu O,  Guler  Y , Us D, Turedi S,  Alver A, Kazaz IO (2014).  "Investigation of tyrphostin AG556 for  testicular torsion-induced  ischemia reperfusion injury in rat.", Journal of Pediatric Urology (ISI), 10(2):223-229

A3. Kertmen H,  Gürer B,  Hasanbasoglu A, Mentese A, Yilmaz ER, Uzun O, Us Altay D , Arikok AT, Sekerci Z, Turedi S (2014). ‘’Ischemia Modified Albumin Levels in Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury: an Experimental Study’’ , Journal of Neurologıcal Science [Turk] (ISI), 31(1):115-125

A4. Vanizor Kural B, Alver A, Canpolat S, Kahraman C, Us Altay D, Kara H,  Akcan B (2014). ‘’ The Effects of high fat diets with and without N-Acetylcysteine supplementation on the lipin-1 levels of serum and various tissues in rats’’  Turk J Biochem (ISI) 39(1): 19-24.

A5. Alver A, Menteşe A,  Menteşe U,  Sumer A,  Ucar F,  Us Altay D (2014). ‘’A Study of Anti-Carbonic Anhydrase Antibodies and Ghrelin in End Stage Renal Disease Patients’’Med Princ and Pract (ISI), 23(4):331-5.

A6. Menteşe A, Erkut N, Sumer A, Us Altay D, Alver A, Sonmez M  (2014). ‘’Anti-carbonic anhydrase antibodies in iron deficiency anemia’’ Hematology (ISI), 20(6):363-7.

A7. Us Altay D, Keha EE, Alver A (2015).  “In vitro Effect of Ciprofibrate on Human Carbonic Anhydrase II  and Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Activities’’ Turk J Biochem  (ISI) 40(2):111-115

A8.  Ozturk Topcu T, Kavgaci H, Canyilmaz E, Orem A, Yaman H, Us D,  Ozdemir F,  Aydin F (2015) “The effect of adjuvant chemotherapy on plasma TAT and F 1+2 levels in patients with breast cancer"  Biomed Pharmacother (ISI), 73:19-23.

A9. Turedi S, Tatli O,  Alver A, Karaguzel E,  Karaca Y, Yulug E,  Sumer A,  Us Altay D, Mentese A (2015) “The diagnostic value of plasma SCUBE1, a novel biomarker of platelet activation, in testicular torsion: A randomized, controlled, experimental studyUrology (ISI), 86(3):516-20.

A10. Ulusoy S, Ozkan G, Mentese A, Guvercin B, Karahan SC, Yavuz A, Us Altay D (2015) "A new predictor of mortality in hemodialysis patients; Tenascin-C" Life Sci (ISI),15;141:56-60.

A11. Erem C, Civan N, Coskun H, Mentese A, Suleyman AK, Us Altay D, Akgul Z, Deger O (2015). ‘’Signal Peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1(SCUBE1) levels in patients with subclinical and overt hypothyroidism: effects of treatment’’ Clin Endocrinol (Oxf) (ISI) 84(6):919-24.

A12. Bodur A, Alver A, Kahraman C, Altay DU, Ince I (2016). ‘’Investigation of N-acetylcysteine on contralateral testis tissue injury by experimental testicular torsion: long-term effect’’, Am. J.Emerg. Med (ISI), 34(6):1069-74.

A13. Us Altay D, Keha EE, Ozer Yaman S, Ince I, Alver A, Erdogan B, Canpolat S, Cobanoglu U, Mentese A (2016). ‘Investigation of the expression of irisin and some cachectic factors in mice with experimentally induced gastric cancer’, QJM, 109 (12):785-790.

A14. Mentese A, Alver A, Demir S, Sumer A, Ozer Yaman S, Karkucak M, Aydin Capkin A, Us Altay D, Turan I (2017) ‘’Carbonic anhydrase I and II autoantibodies in Behçet’s disease’’Acta Reumatol Port, 42(1):26-31.

A15. Karagüzel E, Menteşe A, Kazaz İO, Demir S, Örem A, Okatan AE, Us Altay D, Özer Yaman S (2017)SCUBE1: a promising biomarker in renal cell cancer’ Int Braz J Urol, 43(4):638-643.

A16. Karaca Y, Tatlı O, Eryiğit U, Aksut N, Şahin A, Menteşe A, Us Altay D, Beşlioğlu N, Karataş M, Orem A (2017). ‘’Diagnostic Value of Cyclophilin A in Acute Ischemic Stroke’’, EAJEM, doı 10.5152/eajem.2017.35119.

A17. Gunes S, Ayhanci A,  Sahinturk ,  Us Altay D, Uyar R (2017) ‘Carvacrol attenuates cyclophosphamide-induced oxidativestress in rat kidney ’ Can. J. Physiol. Pharmacol, 95(7):844-849. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Sonmez M, Ozbas HM,  Mentese A, Us Altay D , ‘’Can Secondary Prophylaxıs in Haemophilia be a cause of ıschemıa?’’, 19th Congress of European Hematology , P617 (Poster Sunumu Olarak) 31. Bleeding disorders, 12-15 June 2014, Milan,Italy,.

B2. Us Altay D, Keha E, Alver A, Karaguzel E, Mentese A,  Fidan E, ‘’The Diagnostic Value of FNDC5/Irisin in renal and gastric cancer’’, S-477 (Poster Sunumu Olarak) Cancer and Tumor markers Chapter: 287, IFCC World Lab Istanbul  2014, 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey.

B3. Ulusoy S,  Ozkan G, Mentese A, Guvercin B, Karahan SC,  Yavuz A, Us Altay D, ‘A New Predictor of Mortality in Hemodialysis Patients; Tenascin C,  Nephrology Dialysis Transplantation 30 (Supplement 3): iii276-iii291, (Poster Sunumu Olarak) 52nd ERA-EDTA Congress, 28-31 May 2015, London, England.

B4. Sahın E, Keha EE, Us Altay D, Coskun H, EremC , ‘’Investigation of Serum Irisin Levels of Patients with Metformin Taking New Onset Type 2 Diabetes Mellitus’’, 41st FEBS Congress, Molecular and System Biology for a Better Life, (Poster Sunumu Olarak)  P-MIS-021, 03-08 September 2016, Ephesus, Kuşadası,Turkey.

B5. Malkoc M,  Us Altay D, Ozer Yaman S, Ince I, Alver A ‘’The effects of royal jelly on the antioxidant parameters in the breast tissues of the rats with breast carcinoma treated with paclitaxel or not’’, 41st  FEBS Congress, Molecular and System Biology for a Better Life, (Poster Sunumu Olarak)  P-09.04.4-039, 03-08 September 2016, Ephesus, Kuşadası,Turkey.

B6. Kural B,  Us Altay D,  Kahraman C, Alhan E, Mazlum Sen T, Erçın C, Küçük Kent N,  Kara H, Kor S, Orem A, ‘’The Effects of Gallic Acid on The Acute Necrotizing Pancreatitis in Rats’’, 41st  FEBS Congress, Molecular and System Biology for a Better Life, (Poster Sunumu Olarak)  P-09.04.4-0421, 03-08 September 2016, Ephesus, Kuşadası,Turkey.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Us D, Topal M, Keha EE, Alver A “Siprofibratın İnsan Karbonik Anhidraz II Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi“, P040 (Poster Sunumu Olarak), 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım- 2 Aralık 2011, Adana, Türkiye.

C2.  Menteşe A, Fidan E, Uzun Sümer A, Karahan SC,  Sönmez M, Us Altay D,  Kavgacı H, Alver A. “SCUBE-1 Mide Kanserinde Yeni Bir Biyomarker Mı?”, P122 (Poster Sunumu Olarak), 24. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 Eylül 2012, Konya, Türkiye.

C3. Us Altay D, Topal M, Keha EE, Alver A “Siprofibratın İnsan Glukoz-6 Fosfat Dehidrogenaz  Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi“, P230 (Poster Sunumu Olarak),  24. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 Eylül 2012, Konya, Türkiye

C4. Özbaş HM, Menteşe A, Us Altay D,  Sönmez  M “Hemofilide Sekonder Profilaksi İskemi Nedeni Olabilir Mi? P0324 (Poster Sunumu Olarak) 39. Ulusal Hematoloji Kongresi & 8. Balkan Day of Hematology, 23-26 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.

C5. Turkmen S, Fazlı O, Karaca Y, Mentese A, Demir S, Yulug E, Us Altay D, Reis Kose GD, Gunduz A, Turedi S “Elektrik yanıkları sonucu olusan  hasarın derecesinin belirlenmesinde Signal Peptid CUB-EGF Domain Containing Protein-1 (SCUBE1) serum duzeylerinin incelenmesi”, SS-101, (Sözlü Sunum Olarak) 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2. International  Critical Care and Emergency Medicine Congress, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

C6. Malkoç M, Us Altay D,  Şen T, Ozer Yaman S,  Şahin E, Dogramacı S, Akbulut K, Erdem M, Alver A ‘’Paklitaksel ile Tedavi Edilmiş Meme Kanserli Sıçanlarda Arı Sütünün CA 15-3 Seviyesine Etkisi’’ P161 (Poster Sunumu Olarak), 27. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

C7. Ince I,  Bodur A, Us Altay D, Alver  A ‘’Obez BDNF Heterozigot Farelerde Yağ Dokusu MDA Seviyeleri’’ P230 (Poster Sunumu Olarak), 27. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

C8. Karaca Y, Tatlı O, Eryiğit U, Aksüt N, Mentese A, Us Altay D, Beşlioğlu N, Karataş M, Örem A ‘The Diagnostic Value of Cyclophilin A in Acute Ischemic Stroke, P098 (Poster Sunumu Olarak), 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29 Ekim 2015 , KKTC.

C9. Capkın E, Arslan Garipoglu M, Mentese A, Karkucak M,  Yaman Ozer S, Cilesizoglu N, Us Altay D. ‘Sıgnal Peptide-CUB-EGF Domain -Containing Protein(SCUBE); Romatoid Artrit Patogenezinde Anjiyogenez  ile İlgili Yeni Bir Markır Mı? P103, (Poster Sunumu Olarak),7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 23-17 Mart 2016, Antalya.

 

Akademik Görevler

Arş. Gör.

 

Yrd.Doç.Dr

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon

 

Ulubey Meslek Yüksekokulu- Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü-Ordu Üniversitesi, Ordu

 

  2009-2015

 

  2016-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. 3T3-L1 Hücrelerinin Yağ Dokusuna Dönüşümüne Topiramatın Etkisi, Araştırmacı, (932- KTÜ BAP-  Başlangıç:11.10.2010 - Bitiş: 11.10.2011)

2. Silimarin ve Gallik Asidin Ratlarda Oluşturulan Akut Nekrotizan Pankreatite Etkilerinin İncelenmesi, Araştırmacı, (8782- KTÜ BAP- Başlangıç: 29.05.2012 - Bitiş: 29.05.2014)

3. Deneysel Olarak Mide Kanseri Oluşturulan Farelerde İrisin Hormonu ve Bazı Kaşektik Faktörleri Ekspresyonlarının İncelenmesi, Araştırmacı, (9672- KTÜ BAP- Başlangıç: 27.02.2013 - Bitiş: 25.12.2015)

4. Çeşitli Kanser Türlerinde (böbrek, mide, kolon, lösemi, mesane ve akciğer) SCUBE-1, suPAR, CA-IX, HIF-1α Seviyelerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, (9960- KTÜ BAP- Başlangıç: 23.03.2013 - Bitiş: 23.03.2014)

5. Akut İskemik İnme Tanısında Plazma Siklofilin A’nın Tanısal Değeri, Araştırmacı, (11090- KTÜ BAP- Başlangıç: 15.11.2013 - Bitiş: 15.08.2016)

6. Çözünür Siyah Çayın  Hepatosit  Hücre Serilerinde Paraoksanaz-1(PON-1 )Ekspresyonuna  Etkisi, Araştırmacı, (13082- KTÜ BAP- Başlangıç: 25.03.2014 - Bitiş: 25.03.2015)

7. Karbon monoksit zehirlenmesinde kardiyak ve serebral) hasarın tespitinde Signal Peptid-CUB-EGF Domain-containing protein 1 (SCUBE-1), İskemi Modifiye Albumin (IMA), S-100B ve Nöron Spesifik Enolaz (NSE) düzeylerinin tanısal değeri, Araştırmacı, (124- KTÜ BAP - Başlangıç: 04.03.2015-Bitiş: 01.03.2017)

8. Deneysel Meme Kanseri Modelinde Paklitaksel Tedavisinin Neden Olduğu Oksidatif Stres Üzerine Arı Sütünün Etkilerinin Araştırılması, Bursiyer, (114Z697- TUBİTAK 3001-Başlangıç: 08.08.2014 - Bitiş: 30.06.2016)

9.  Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serum İrisin Seviyesinin İncelenmesi, Araştırmacı, (103- KTÜ BAP- Başlangıç: 13.03.2015 - Bitiş:13.05.2016)

10. Ratlarda Deneysel Pankreatit Modelinde Curcuminin Etkinliğinin Araştırılması, Araştırmacı, (5162 - KTÜ BAP - Başlangıç: 09.04.2015 - Bitiş:13.05.2016)

11.  Akut İskemik İnme Hastalığında Pentraxin3 (PTX3)’ün Tanısal Değeri, Araştırmacı, (5362- KTÜ BAP - Başlangıç: 13.11.2015 - Bitiş:15.08.2016)

12. Homosisteinin Diyetle İndüklenmiş Obez Farelerin Yağ Dokusunda OksideLDL Alınımında Rol Oynayan CD 36nın Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, (5323- KTÜ BAP- Başlangıç: 09.12.2015 - Bitiş: 08.08.2017)

13. Renal Hücreli (Şeffaf Hücreli Tip) Karsinomlarda piR-36707 ve piR-36741 Ekspresyon Düzeylerinin İncelenmesi,Yürütücü,(AP-1713-ODÜBAP-AraştırmaProjesi,Baş:12.07.2017- Bitiş: Devam Ediyor)

14.Ulubey Meslek Yüksekokulu Altyapı Geliştirme Projesi, Araştırmacı, (AYP-1702-ODÜ- Altyapı Projesi: 16.06.2017- Bitiş: Devam Ediyor)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Biyokimya Derneği Üyeliği

Ödüller :

1. En iyi ikinci poster bildiri ödülü:

Karaca Y, Tatlı O, Eryiğit U, Aksüt N, Mentese A, Us Altay D, Beşlioğlu N, Karataş M, Örem A ‘The Diagnostic Value of Cyclophilin A in Acute Ischemic Stroke, 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29 Ekim 2015 , KKTC.

Kurs Katılımları:

1. Metabolizmanın Regülasyonu ve Metabolik  Bozukluklar, Lisansüstü Yaz Okulu, 29 Haziran-06 Temmuz 2008, Trabzon.

2. Mechanisms, Consequences and Detection of Free Radical Mediated Oxidative Protein Modifications , Advanced Lecture Course, FEBS, 15-20 April 2009, Antalya

3. School of Moleculer Medicine Course , III. International Congress Of Molecular Medicine, 5-8 May 2009, İstanbul.

4. Stem Cells: From Analysis to Applications Course, III. International Congress Of Molecular Medicine, 5-8 May 2009, İstanbul.

5. Reproductive Medicine Course, III. International Congress Of Molecular Medicine, 5-8 May 2009, İstanbul.

6. Genetics and Statistics,Quality Control Course, III. International Congress Of Molecular Medicine, 5-8 May 2009, İstanbul.

7. Roche Lightcycler 480 Sistem ve Software Eğitim Programı,  KTÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AbD, 14-15 Aralık 2010, Trabzon.

8. Temel Biyoistatistik Kursu, KTÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AbD, 20-24 Aralık 2010, Trabzon.

9. Uygulamalı Kromatografi Analiz Çalıştayı,  KTÜ, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 29 Nisan-1 Mayıs 2011, Trabzon.

10. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, KTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 02-13 Ocak 2012, Trabzon.                                                                                                                                        

11.  Eppendorf New Brunswick Semineri, İncekaralar, 13 Mayıs 2014, Trabzon.

12.  Ulakbim Editör ve Yazar, 6.Eğitim Semineri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 27 Mayıs 2015, Trabzon.

13. 2237 TÜBİTAK-BİDEB Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Disiplinlerarası Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Karadeniz Teknik Ünivesitesi, 8-10 Haziran 2015, Trabzon.

 Kongre Katılımları:

1. III. International Congress Of Molecular Medicine, 5-8 May 2009, İstanbul

2. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım- 2 Aralık 2011, Adana

3. 24. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 Eylül 2012, Konya

4. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa

5. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Eylül 2013, İzmir

6. IFCC WorldLab İstanbul-2014, 22-26 June 2014, İstanbul