• Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-      AKSU, B., KOÇ, K. H., KARADEMİR, D., An evaluation on growth potential of the small and medium scale enterprises(SME) in Turkish furniture Industry, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(13), pp.2956-2965, Available online at http://academicjournals.org/AJAR, ISSN 1991-637X©2011 Academic Journals, 4 July, 2011.

2-      CİNEL, M. O., KARADEMİR, D., Enflasyon Hedeflemesinin Krizlerle Mücadelede Esnekliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7 Sayı:35 Syf. 696-701, ISSN: 1307-9581, 2015

  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalele
  1.   KARADEMİR, D., KOÇ, K.H., AB Sürecinde Türkiye Mobilya İşletmelerini Bekleyen Fiziksel Çevre Sorunları, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, Özel Sayı-2 (UMK-2015), Syf. 1205-1218, ISSN:1302-6178 , 2016
  2. KARADEMİR, D. "AB Uyum Süreci ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Küçük Sanayi Bölgelerindeki KOBİ’lerin Termal Konfor Şartlarının Değerlendirilmesi: Ordu İli Mobilya Sektörü Örneği", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, ISSN:2147-345​, Düzce 2017.
  • Ulusal ve Uluslararası Kitap Bölümü olarak Yayımlanan Makaleler​
  1. KARADENİZ, C.B., SARI, S., KARADEMİR, D., ÇAĞLAYAN, A.B. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demokrasi Algı Düzeyleri ve Temel Demokratik Değerleri (Ordu Üniversitesi Örneği)", DEMOKRASİ: DARBELER VE TEPKİLER (Ed. Betül Karagöz YERDELEN vd.), Divan Kitap, ISBN 978-605-4239-65-8, 2017.
  2. CİNEL, M.O., KANDEMİR, H., KARADEMİR, D. "Sosyal Zekanın Kadın Girişimciliği Üzerine Etkisi: Lisans Ôğrencileri Üzerine Bir Araştırma", KADIN ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULAR "Bilim, Sanat, Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Din, Feminizm, Pazarlama ve Reklam, Yönetim, Ekonomi, Sağlık, Turizm, Yükseköğretim, Boşanma ve Kadına Yönelik Şiddet", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayıncı Sertifika No: 14824, ISBN: 978-605-7557-08-7, Giresun 2018. 
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- AKSU, B., KOÇ, K. H., KARADEMİR, D., Türkiye Mobilya Endüstrisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Gelişebilirlik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, UMYOS’09 1. Uluslar arası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sunumlu Bildiri, ISBN 978-975-448-194-5, Konya 2009.

2- KARADEMİR, D., KOÇ, K.H., AB Sürecinde Türkiye Mobilya İşletmelerini Bekleyen Fiziksel Çevre Sorunları, 3. Ulusal Mobilya Kongresi (Uluslararası Katılımlı),  ISSN: 978-975-448-208-9 Syf. 792, Konya10-12 Nisan 2015

3- KARADEMİR, D. "AB Uyum Süreci ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Küçük Sanayi Bölgelerindeki KOBİ’lerin Termal Konfor Şartlarının Değerlendirilmesi: Ordu İli Mobilya Sektörü Örneği", IV. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, s. 299-308, Düzce, 19-21 Ekim 2017.

4- KARADEMİR, D., KOÇ, K.H., "Evaluating The Work Environment in Turkish Furniture Industry From The Point Of Occupational Health And Safety", International Conference on Science and Technology, ICONST 2018, September 5-9, 2018 Prizren - KOSOVO

5- KARADEMİR, D., ÖZTÜRK, E., KOÇ, K.H., "Industry 4.0 Awareness in Furniture Enterprises: Case Study of Ordu and Giresun"​, ORENKO 2018, İnternational Forest Products Congress, September 26-29, 2018, Trabzon.

6- ÖZTÜRK, E., ERDİNLER, E. S., KARADEMİR, D., "Brand Management Strategies for Furniture Enterprises: Case Study of Ordu and Giresun", ORENKO 2018, İnternational Forest Products Congress, September 26-29, 2018, Trabzon. ​

7- CİNEL, M.O., KARADEMİR, D., KANDEMİR, H. "The Effect of Occupational Safety on The Motivation of Employees  in The Organizational Culture: Case Study for Furniture Enterprises​", ​ORENKO 2018, İnternational Forest Products Congress, September 26-29, 2018, Trabzon.

Görev /Ünvanı Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. OMÜ Mesudiye MYO 2001-2006
Öğr. Gör. ODÜ Mesudiye MYO 2006-2012
Öğr. Gör. ODÜ Sosyal Bilimler MYO (13b) 2012-2014
Dr. Öğr. Gör. ODÜ Sosyal Bilimler MYO (13b) 2014-

 

  • Projeler

1- AKSU, B., KOÇ, K. H., KARADEMİR, D Türkiye Mobilya Endüstrisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Gelişebilirlik Potansiyelinin Analizi, OMU BAP MYO-02, 2005

  • Etkinlikler

1- CISCO Networking CCNA Eğitimi                                                                                                                              2004

2- Yüksekokullar Müdürler Toplantısı- İKMEP Çalışma Komisyonu, Isparta                                           2011