• Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-      AKSU, B., KOÇ, K. H., KARADEMİR, D., An evaluation on growth potential of the small and medium scale enterprises(SME) in Turkish furniture Industry, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(13), pp.2956-2965, Available online at http://academicjournals.org/AJAR, ISSN 1991-637X©2011 Academic Journals, 4 July, 2011.

2-      CİNEL, M. O., KARADEMİR, D., Enflasyon Hedeflemesinin Krizlerle Mücadelede Esnekliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7 Sayı:35 Syf. 696-701, ISSN: 1307-9581, 2015

  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalele
  1.   KARADEMİR, D., KOÇ, K.H., AB Sürecinde Türkiye Mobilya İşletmelerini Bekleyen Fiziksel Çevre Sorunları, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, Özel Sayı-2 (UMK-2015), Syf. 1205-1218, ISSN:1302-6178 , 2016
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1-      AKSU, B., KOÇ, K. H., KARADEMİR, D., Türkiye Mobilya Endüstrisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Gelişebilirlik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, UMYOS’09 1. Uluslar arası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sunumlu Bildiri, ISBN 978-975-448-194-5, Konya 2009.

2-      KARADEMİR, D., KOÇ, K.H., AB Sürecinde Türkiye Mobilya İşletmelerini Bekleyen Fiziksel Çevre Sorunları, 3. Ulusal Mobilya Kongresi (Uluslararası Katılımlı),  ISSN: 978-975-448-208-9 Syf. 792, Konya, 10-12 Nisan 2015

Görev /Ünvanı Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. OMÜ Mesudiye MYO 2001-2006
Öğr. Gör. ODÜ Mesudiye MYO 2006-2012
Öğr. Gör. ODÜ Sosyal Bilimler MYO (13b) 2012-2014
Dr. Öğr. Gör. ODÜ Sosyal Bilimler MYO (13b) 2014-

 

  • Projeler

1- AKSU, B., KOÇ, K. H., KARADEMİR, D Türkiye Mobilya Endüstrisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Gelişebilirlik Potansiyelinin Analizi, OMU BAP MYO-02, 2005

  • Etkinlikler

1- CISCO Networking CCNA Eğitimi                                                                                                                              2004

2- Yüksekokullar Müdürler Toplantısı- İKMEP Çalışma Komisyonu, Isparta                                           2011