.

SCI-, SCI-expanded Kapsamında Yayınlanan Makaleler 

Biltekin, D., Eriş, K., Çağatay, N., Akçer Ön, S., Bal,  A.D. 2018. Late Pleistocene-Holocene environmental change in eastern Turkey: multiproxy palaeoecological data of vegetation and lake-catchment changes. Journal of Quaternary Science, Volume 33, Issue 5, 575-585.

Biltekin, D., 2018. Palynomorphs from a lacustrine sequence provide evidence for palaeoenvironmental changes during the early Miocene in Central Anatolia, Turkey. Canadian Journal of Earth Sciences55(5): 505-513,  

Biltekin, D., Popescu, S.-M., Suc, J.-P., Quézel, P., Jiménez-Moreno, G., Yavuz, N., Çagatay, M. N., 2015. Anatolia: a long-time plant refuge area documented by pollen records over the last 23 Million years, Review of Palaeobotany and Palynology, Volume 215. 1-22, April 2015.

Çağatay, M.N., Erel, L., Belucci, L., Polonia, A., Gasperini, L., Eriş, K.K., Sancar, Ü., Biltekin, D., Uçarkuş, G., Ulgen, U.B., Damcı, E., 2012. Sedimentary Earthquake Records in the İzmit Gulf, Sea of Marmara, Turkey. Sedimentary Geology 282, 347-359.

Ülgen, U. B., Oliver Franz, S., Biltekin, D., Çağatay, M. N., Roeser, P. A., Doner, L., Thein, J., 2012. Climatic and environmental evolution of the Lake Iznik (NW Turkey) over the last ~4700 years. Quaternary International 274, 88-101.

Popescu, S.-M., Biltekin, D., Winter, H., Suc, J.-P., Melinte-Dobrinescu, M. C., Klotz, S., Rabineau, M., Clauzon, G., 2010. Pliocene and Lower Pleistocene vegetation and climate changes at the European scale: long pollen records and climatostratigraphy. Quaternary International 219, 152-167.

Melinte-Dobrinescu, M. C., Suc, J.-P., Clauzon, G., Popescu, S.-M., Armijo., R., Meyer, B., Biltekin, D., Çağatay, M. N., Ucarkuş, G., Jouannic, G., Fauquette, S., Çakir, Z., 2009. The Messinian Salinity Crisis in the Dardanelles region: Chronostratigraphic constraints Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 278, 24–39.

Çağatay, M. N., Eriş, K., Ryan, W. B. F., Sancar, U., Polonia, A., S. Akçer, S., Biltekin, D., Gasperini, L., Görür, N., Lericolais, G., Bard, E., 2009. Late Pleistocene–Holocene evolution of the northern shelf of the Sea of Marmara, Marine Geology 265, 87–100.

Kitap Bölümü

Çağatay, M. N., Sancar, Ü., Balkıs, N., Çakır, Z., Yücesoy- Eryılmaz, F., Eryılmaz, M., Sarı, E., Erel, L., Akçer, S., Biltekin, D. Sediment Geochemistry Atlas of the Marmara Sea: An Important Tool in Pollution and Ecological Studies. The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems, ECOSYSTEM 2007, Izmir, Turkey. Özerler and Sayin (Editors).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan ve Ulakbim'de taranan makaleler 

Biltekin, D., 2017. Palaeovegetational and Palaeoclimatic Changes During the Early Miocene in Central Taurus, Turkey. Bulletin for Earth Sciences. 38 (1), 101-114.

Biltekin, D., 2016. Sismo-türbiditler: Tarihsel Depremlerin Kayıtları. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,195-204.

Biltekin, D., 2015. Denizcilik Sektöründe Son Veriler. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 10, P: 38-41 (Ulusal Dergide Derleme).

Biltekin, D., Çağatay, M. N., Suc, J.-P. Vegetation and climate of northern Greece and western Macedonia according to pollen analysis during the Late Miocene-Early Pliocene. ITU Dergisi, d/2011.

Ulusal ve Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler 

Biltekin, D., Avşar, Ö., Avşar, U., Tunca, E., Sözer, A., 2018.Paleontological study of surface samples from Fethiye-Göcek Gulf, Lake Köyceğiz and Dalyan Channel. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankara, Poster Sunum.

Acar, D., Çağatay, N., Eriş, K., Sarı, E., Biltekin, D., Akcer, S., Genç, C., Erginal, A.E., Makaroğlu, Ö., Bulkan, Ö., Arslan, T.N., Uçarkuş, G., 2018. Sediment karotlarında U-kanallar ile yüksek çözünürlüklü fiziksel özelliklerin ve μ-XRF elementlerinin analizleri. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankara, Sözlü Sunum.

Acar, D., Çagatay, N., Genc, C., Eris, K., Sarı, E., Akcer, S., Biltekin, D., Ucarkus, G., Yakupoglu, N., and Arslan, T.N., 2018. The X-Ray Radiography’s numeric density princibles , advantages and its correlations with XRF-XRD-Mass spectrometry and Gamma RAY density method. EGU General Assembly, 8-13 April 2018, Viyana, Avusturya, Poster Sunum.

Biltekin, D., Eriş, K.K., Çağatay, N., Ak.çer Ön, S., Acar, D., Arslan, T.N., 2017. Hazar Gölü’nün çok parametreli kayıtları: Geç Pleyistosen- Holosen iklim ve vejetasyon değişimlerinin kanıtı. 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 28 Eylül-01 Ekim 2017, Tekirdağ, Türkiye. Sözlü Sunum.

Acar, D., Gökdere, F., Biltekin, D., Sarı, E., Eriş, K., Akçer, S., Arslan, T.N., Çağatay, M.N. 2017. Laminalı sedimanları bozmadan alabilen denenmiş yeni bir hibrid gravite-çekiç karotiyer. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 10-14 Nisan 2017, Poster sunum.

Biltekin, D., Eriş, K.K., Çağatay, M.N., Akçer Ön, S., Ülgen, U.B., Damcı, E., Arslan, T.N., Acar, D. 2017. Türkiye’nin doğusunda polen olmayan fosil palinomorflar: Geç Holosen paleoçevresel değişimlerinin yorumlanmasında bir gösterge. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 10-14 Nisan 2017, Sözlü sunum.

Biltekin, D., Eriş, K.K., 2017. Holocene environmental changes and human response in Eastern Turkey. International Open Workshop, 20-24 Mart, Kiel Almanya. Sözlü Sunum.

Biltekin, D., 2017. A Continuous Record of Cedar Trees (Cedrus Duham.) in the Anatolian Flora Over the Last 23 Ma. Ecology 2017 International Symposium, 11-13 May, Kayseri TURKEY. Sözlü Sunum.

Biltekin, D., Eriş, K.K., Akçer Ön, S., 2016. Paleoecological reconstruction of Lake Hazar (Eastern Turkey) based on non-pollen palynomorps during the Late Pleistocene-Holocene. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016), 03-05 Kasım, Antalya, Türkiye. Sözlü Sunum.

Biltekin, D., 2016. The development of Artemisia steppes in the eastern Mediterranean. 17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 13-16 Ekim 2016, Ayvalık, Türkiye. Sözlü Sunum.

Biltekin, D., Eris, K.K., Cagatay, M.N., Arslan, T.N., Akcer On, S., Acar, D., 2016. A pollen-based environmental reconstruction in Lake Hazar (Eastern Turkey) during the Late Pleistocene-Holocene: Example for the Eastern Mediterranean Realm. 17-22 Nisan 2016, EGU General Assembly 2016, Viyana (Avusturya), Sözlü Sunum.

Acar, D., Cağatay, N., Sarı, E., Eriş, K., Biltekin, D., Akçer, S., Meydan Gökdere, F., Makaroğlu, Ö., Bulkan, Ö., Arslan, T., Albut, G., Yalamaz, B., Yakupoğlu, N., Sabuncu, A., Fillikçi, B., Yıldız, G., 2016. High Resolution Measurements In U-Channel Technique And Implications For Sedimentological Purposes. 17-22 Nisan 2016, EGU General Assembly 2016, Viyana (Avusturya), Poster Sunum.

Acar, D., Cagatay, N., Meydan, A.F., Eris, K., Sari, E., Akcer, S., Makaroglu, O., Alkislar, H., Biltekin, D., and Arslan, T.N., 2016. Detecting to secret folded composite lamina package pairs in cores related slump dump structures and seismites with high resolution sampling of physical parameters. 17-22 Nisan 2016, EGU General Assembly 2016, Viyana (Avusturya), Poster Sunum. En iyi Poster Ödülü (Outstanding Student Poster and PICO (OSPP) Award).

Biltekin, D., Popescu, S.M., Suc, J.P., Quézel, P., Jiménez-Moreno, G., Yavuz, N., Çağatay, M.N., 2016. Anadolu: son 23 milyon yıldır polen kayıtları ile tespit edilen relikt bitki alanı. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Genel Müdürlüğü, 11-15 Nisan 2016, Sözlü sunum.

Acar, D., Cağatay, N., Sarı, E., Eriş, K., Biltekin, D., Akçer, S., Erginal, A.E., Makaroğlu, Ö., Meydan Gökdere, F., Bulkan, Ö., Arslan, T., Albut, G., Yalamaz, B., Yakupoğlu, N., Sabuncu, A., Fillikçi, B., Yıldız, G., 2016. Sedimantolojik otomasyon cihazları ile veri kaybı olmadan milimetrik ve çok yüksek çözünürlüklü ‘’U Kanal’’ fiziksel parametre ölçümleri. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA 2016). İstanbul teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye. 8-11 Mayıs, 2016. Poster Sunum.

Biltekin, D., Eriş, K., Akçer Ön, S., Ülgen, U. B., Damcı, E., Acar, D., Çağatay, N., 2015. A 3400-year Late Holocene pollen records from Lake Hazar (Eeastern Turkey). II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, IODP‐ECORD Meeting-15‐16 EKİM 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Abstract-Poster Presentation.

Tuğçe Nagihan Arslan, Kürşad Kadir Eriş, Namık Çağatay, Sena Akçer Ön, Demet Biltekin, Ümmühan Sancar, Dursun Acar, 2015. Climatic changes of Late Pleistocene-Holocene sedimentary records in Lake Hazar, Eastern Anatolia, Turkey: sedimentological and geochemical parameter evidences. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague (Czech Republic), 7-11 September 2015. Poster Sunum.

Tuğçe Nagihan Arslan, Kürşad Kadir Eriş, Namık Çağatay, Sena Akçer Ön, Demet Biltekin, Ümmühan Sancar, Dursun Acar, 2015. Geç Pleyistosen‐Holosen Hazar Gölü’nün (Doğu Anadolu, Türkiye) İklim Değişiklikleri: Yüksek Çözünürlü Sismik ve Karot Çalışmaları. II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, IODP‐ECORD Meeting-15‐16 EKİM 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Abstract-Oral Presentation.

Biltekin, D. (2014). Early Miocene Paleovegetation and climate records from pollen analysis in Harami region (Konya-Ilgın, Turkey). 67TH Geological Congress of Turkey, April 14 to 18, 2014, Ankara, Turkey. Abstract and Poster presentation.

Eriş, K., Çagatay, N., Arslan, T., Akçer Ön, S., Biltekin, D., Acar, D., Gürocak, Z., Öztekin Okan, Ö. (2014). The last 30 ka Paleo-climate and Sedimentary Evolution Records of Lake Hazar, Eastern Anatolia Turkey. Medclivar 2014 Conference Cultural and Congress Center, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey, 23-25 June 2014.

Acar, D., Çağatay, N., Biltekin, D., Eriş, K., Albut, G., Öğretmen, N., Arslan, T., and Sarı, E. (2014). Doppler Scanning of Sediment Cores: A Useful Method for Studying Sedimentary Structures and Defining the Cutting Angle for Half Cores. 67TH Geological Congress of Turkey, April 14 to 18, 2014, Ankara, Turkey. Abstract and Poster presentation.

Cagatay, N., Biltekin, D., Erel, L., Henry, P., Gasperini, L., McHugh, C.M., Grall, C., Gungor, N., Gungor, E., Polonia, A., Zabci, C. and Akkok, R. (2014). Submarine Paleoearthquake Records and Seismic Risk Assessment in the Sea of Marmara, Turkey. EGU (European Geosciences Union General Assembly 2014), Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014, Özet, Poster Sunum.

Acar, D., Çağatay, N., Biltekin, D., Eriş, K., Albut, G., Öğretmen, N., Arslan, T., and Sarı, E. (2014). Doppler Scanning of Sediment Cores: A Useful Method for Studying Sedimentary Structures and Defining the Cutting Angle for Half Cores. EGU (European Geosciences Union General Assembly 2014), Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014, Özet, Poster Sunum.   

Allué, E., Bennàsar, M., Biltekin, D., Hugues-Alexandre Blain, H.A., Burjachs, F., Euba, I., Expósito, I., Fernández-García, M., López-García, J.M. (2014). Late Pleistocene (MIS5-3) environmental reconstruction from north-eastern Iberia through microvertebrate and palaeobotanical records. EGU (European Geosciences Union General Assembly 2014), Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014, Özet, Poster  Sunum.   

Biltekin, D., Eriş, K., Ülgen, U., Damcı, E., Çağatay, N., Acar, D., Özdemir, S. Late Pleistocene-Holocene Vegetation and Climate Changes in Lake Hazar (Eastern Turkey) Recorded by Pollen Analysis (2013). Agora Paleobotanica 2013 ‘’A Congress in the Countryside’’, 9-13 July 2013, Arino (Teruel, Spain). Özet, Sözlü Sunum.

Albut, G., Çağatay, N., Biltekin, D. (2013). Late Pleistocene-Holocene Multi-proxy Records of Paleoclimate and Paleovegetation from a Southwestern Black Sea Sediment Core. Agora Paleobotanica 2013 ‘’A Congress in the Countryside’’. 9-13 July 2013, Arino (Teruel, Spain). Özet, Sözlü Sunum.

Çağatay; M. N., Biltekin, D., Erel, L., Henry, P., Gasperini, L., C. M. McHugh, C. M., Sancar, Ü, Grall, C., L. Bellucci, L., Polonia, A. Fault segmentation and earthquake recurrence times from earthquake sedimentary records in the Sea of Marmara. 14th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Conference. 8-12 September, 2013, İstanbul, Turkey. Özet, Sözlü Sunum.

Suc, J-P., Fauquette, S., Popescu, S-M., Jiménez Moreno, G., Bachiri Taoufiq, N., Biltekin, D. Vegetation belts in peri-Mediterranean massifs during the Late  Miocene and Early Pliocene. 14th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Conference. 8-12 September, 2013, İstanbul, Turkey. Özet, Sözlü Sunum.

Çağatay, N., Biltekin, D., Ülgen, U. B., Erel, L., Gasperini, L., Henry, P., Grall, C., Polonia, A., McHugh, C., Uçarkuş, G. (2012) Turbidite paleoseismology in the Sea of Marmara Sea. Paleoseismology Along the North Anatolian Fault (PANAF), Istanbul Technical University, Turkey, 8-10 October 2012.

Albut, G., Çağatay N., Biltekin, D. (2012) Late Pleistocene-Holocene climate and vegetation records in Istanbul outlet area of Black Sea. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İzmir, Turkey, 1-5 October 2012.

Ülgen, U. B., Oliver Franz, S., Biltekin, D., Çağatay, M. N., Roeser, P. A., Doner, L., Thein, J. 2011. Sedimentary Records of Environmental Changes in Iznik Lake (NW Turkey) Over the Last 4300 Years. 64th Geological Congress of Turkey. Özet, Sözlü Sunum.

Acar, D., Ön Akçer, S., Biltekin, D., 2011. Problems related to equipment deployment to seafloor and a suggested solution. 64th Geological Congress of Turkey. Özet, Poster Sunum.

Popescu, S.-M., Biltekin, D., Winter, H., Suc, J.-P., Melinte-Dobrinescu, M. C., Klotz, S. And Rabineau, M. Pliocene climate along a 42-52° North latitude European transect documented by pollen records. EGU General Assembly, Vienna, Austria, 02-07 May 2010.

Erel, L., Eriş, K., Akçer, S., Biltekin, D., Çağatay, N. Course of Changes in the Drainage Basin of Bayrampaşa (Lykos) Stream and the Yenikapı (Theodosius) Port’s Coastal. 62nd Geological Congress of Turkey, 13-17 April 2009.

Suc, J.-P., Popescu, S.-M., Biltekin, D., Combourieu Nebout, N., Winter, H., Klotz, S. The Lower Pleistocene (2.6 – 0.8 Ma) vegetation changes in Europe, Mediterranean region and Middle East as a response to climatic cycles. Pollen archives from marine and lacustrine sediments. SÉANCE SPÉCIALISÉE AFEQ –SGF, 3 December 2009, France.

Biltekin D., Popescu S.-M., Boroi S., Suc J.-P., 2008. High resolution climate and vegetation records of Anatolia during Late Miocene to Late Pleistocene period from pollen analyses of sedimentary sequences at DSDP 380 Site in the Black Sea. 61th International Geological Congress of Turkey, p. 140-141. Özet, Sözlü Sunum.

Çağatay, N., Eriş, K., Sancar, Ü., Biltekin, D., Akçer, S. Late Quaternary oceanography of the Sea of Marmara. Geology of İstanbul Symposium, Istanbul Technical University, 07-09 December 2007. Özet, Sözlü Sunum.

Çağatay, N., Balkıs, N., Sancar, Ü., Çakır, Z., Yücesoy-Eryılmaz, F., Eryılmaz, M., Sarı, E., Ergin, M., Erel, L., Akçer, S., Biltekin, D., 2007. Marmara Denizi Çökel Jeokimyası Atlası. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Sözlü Bildiri, 2007

Çağatay, N., Balkıs, N., Çakır, Z., Sancar, Ü., Eryılmaz, F. M., Sarı.E., Erel, L., Akçer, S., Biltekin, D., Sediment Geochemistry Atlas of Sea of Marmara, CIESM, 9-13 April 2007, İstanbul.

Biltekin, D., Suc, J.-P., Çağatay, N. Evolution of vegetation and climate in Anatolia, Black Sea and North Aegean region since 20 Ma according to pollen analysis. NATO Advanced Institute-Middle East Technical University Cooperation. "Climate Changes Impact on Marine Ecosystems " summer course, Ankara-TURKEY, 14-26 August 2006. Poster Sunum.

Çağatay, N., Güngör, E., Biltekin, D., Sancar, Ü., Eriş, K. Climatic and Oceanographic changes in the Sea of Marmara and Black Sea during Late Glacial-Holocene period, National Climate Science Conference, Mersin-TURKEY, 2005.

Çağatay M.N., Eriş K., Biltekin D., Polonia A., Ryan W.B.F., Sakınç M., Cormier M.-H., Capotondi L., Sancar Ü, McHugh C., Görür N., 2004. Late Quaternary Evolution of the Northern Shelf of the Marmara Sea. International Symosium on Earth System Sciences, Istanbul, Özet, Sözlü Sunum.

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ 

Üniversite Alan Derece Yıl
The Catalan Institute of Human Paleoecology and Social Evolution (IPHES, Tarragona-İspanya) Palinoloji-Arkeobotanik Doktora Sonrası Araştırmacı Eylül 2013-Eylül 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi-Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Araştırmaları Merkezi (EMCOL) Deniz Jeolojisi Doktora Sonrası Araştırmacı 2011-2013
Université Claude Bernard Lyon1 (Lyon, Fransa) Jeoloji-Palinoloji Doktora 2012
İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri Doktora 2011
İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Katı Yer Bilimleri-Jeodinamik Programı Yüksek Lisans 2003
İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı 1999-2000
Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisans 1999

 

AKADEMİK DENEYİM

Üniversite Bölüm Görevi Görev Dönemi
Ordu Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. 2015-

 

İDARİ GÖREVLER

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü-Bölüm Başkanı- 26.06.2015-06.05.2016

 

PROJE DENEYİMİ

Proje Üniversite Görevi Yıl
Antarktika Yarımadası'nda  Geç Kuvaterner buzul ve buzullararası dönemlerindeki çökel stratigrafisi ve deniz tabanı morfolojisinine ait bulgular (Türk Antarktik Bilim Seferi II) İTÜ-T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Araştırmacı 2017-2019
Holosen'den Antroposen'e: Hesaplamalı Bilimler Perspektifinden Orta ve Güneybatı Anadolu'da Insan, Çevre ve Iklim Iliskilerinin On Bin Yıllık Geçmisine Yeni Bir Bakış. Tübitak 3501 İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırmacı 2016-2019
Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojik yönden araştırılması. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Ordu Üniversitesi Yürütücü 10.06.2016- 24.11.2017 
Terme yöresinde (Samsun) yeralan Simenit-Akgöl Lagün Kompleksinde Holosen Dönemi Paleo-iklimsel ve Paleo-çevresel Değişimler ve Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Ordu Üniversitesi Yürütücü 30.09.2016-01.03.2018
Çanakkale Boğazı'nın Üç Boyutlu Sayısal Hidrodinamik Modeli. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi  Ordu Üniversitesi Araştırmacı 10.06.2016-devam ediyor
Asartepe, Çubuk 2 ve Kesik Köprü Baraj Göllerinde mevcut metal durumu için insan etkisinin saptanması ve durumun canlılar üzerindeki etkisi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Ordu Üniversitesi Araştırmacı 02.12.2015-15.11.2016
Orta Karadeniz Bölgesindeki acısu alanlarında bazı inorganik kirlilik parametreleri üzerinde insan faktörünün rolü ve mevcut durumun canlılara olan etkisinin belirlenmesi. Tübitak 3001 Projesi Ordu Üniversitesi Araştırmacı 2016-2017
Pleyistosen-Holosen döneminde Hazar Göl'ünde (Elazığ) su seviyesi değişimleri ve yüksek çözünürlü iklim kayıtları-TÜBİTAK Araştırma Projesi (111Y045) İstanbul Teknik Üniversitesi-EMCOL Doktora Sonrası Araştırmacı Nisan 2012-Ağustos 2013
Marmara Deniz'i çökel karotlarında eski deprem kayıtlarının analizi ve yaşlandırılması (Sismo-türbidit Projesi, TUJJB-UDP-02-10) İstanbul Teknik Üniversitesi-EMCOL Doktora Sonrası Araştırmacı Şubat 2011-Mart 2012
Bafa (Muğla-Aydın), Yeniçağa (Bolu), Aynalı (Uludağ) Gölleri ve Küçükçekmece Lagününün Geç Holosen dönemi yüksek çözünürlü iklim kayıtları İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Araştırmacı Eylül 2010-Aralık 2010
Rhéologie et déformation de la lithosphére Egéenne (EGEO), Projet ANR  (Lyon, Fransa) Claude Bernard Lyon 1 Doktora Öğrencisi 2005-2008
Marmara Deniz'i Jeokimya Atlası Projesi İstanbul Teknik Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrenci Araştırmacı 2004
Marmara Deniz'inin Son Buzul Holosen dönemi paleo-oşinografisi İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Araştırmacı 2001-2003

 

TEZLER

- Biltekin, D. (2011). Vegetation and climate of North Anatolian and North Aegean region since 7 Ma according to pollen analysis. Ph.D. Thesis. Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon, France)-Istanbul Technical University (Turkey), cotutelle thesis, 143 pp.

- Biltekin, D. (2003). Oxygen and Carbon isotope analyses and geochemistry of mollusc shells in sediment cores from northern shelf of the Marmara Sea. M.Sc. Thesis. Eurasia Institute of Earth Sciences, Istanbul Technical University, Turkey, 66 pp. 

KURS/ÇALIŞTAY/DENİZ SEFERLERİ/ARAZİ ÇALIŞMALARI

- IODP (Integrated Ocean Drilling Program) Marmara-Trans Workshop, Istanbul Technical University, on 13-16 June 2011.

- ESONET (European Seas Observatory Network of Excellence) Workshop and Training Course: Sea-floor observation techniques for marine geohazard monitoring, Istanbul Technical University, on 18-19 August 2009.

- Short Course: a 2-day short course "Geochemical tools/proxies in paleoceanography and paleoclimatology" and ‘’applications of AnalySeries Program’’, in EMCOL (Turkey) by Professor Laurent Labeyrie (Institut Universitaire de France, Université Versailles St-Quentin and Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Domaine du CNRS, Gif/Yvette), 18-19 February, 2008, İstanbul, Turkey.

- Short Course on Ostracods by Dr. Ian Boomer Birmingham Universitesity;U.K. , 12-13 September, 2006, Istanbul, Turkey, supported from  ITU-EMCOL (The Eastern Mediterranean Centre for Oceanography and Limnology) project.

- NATO Advanced Institute-Middle East Technical University Cooperation ‘’ "Climate Changes Impact on Marine Ecosystems " summer course, Ankara-TURKEY, 14-26 August 2006.

- NATO Advanced Institute-Middle East Technical University Cooperation ‘’Ocean Carbon Cycle and Climate’’ summer course, Ankara-TURKEY, 5-16 August 2002.

- Seismic Surveying and Coring cruise for the “Sedimentation and Tectonics of Southern Shelf of  the Marmara Sea” project, onboard R/V MTA Seismic-1, May 2001, 10 Gün.

- Urania Cruise (ISMAR-CNR, Bologna, Italy) in the Sea of Marmara for the ‘’Marine Geological Study of the North Anatolian Fault Beneath the Sea of Marmara’’, 30 September-8 October, 2009.

- ATAPUERCA Arkeoloji Kazısı (Burgos, İspanya), 12-25 Temmuz 2014.

- ABRIC ROMANI Arkeoloji kazısı (Capellades, Barselona), 4-14 Ağustos 2014.

Proje Döngüsü Yönetimi 7. Dönem e-Sertifika Programı (Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi), 26 Ocak-27 Şubat 2015.