1. Adı Soyadı              : CEYHAN TARAKÇIOĞLU

2. Doğum Tarihi         : 09.03.1969

3. Ünvanı                    : PROFESÖR

4. Öğrenim Durumu   : DOKTORA

5. Medeni Hali            : EVLİ (İki çocuk)

Yazışma                      :

                                     ORDU ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

                                     TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ   52200   ORDU

                                     Tel : +90 452 226 52 26 / 1417

                                     Tel : +90 452 226 52 00 / 1417

                                     Cep : 0 533 715 22 46

                                     E- posta: ctarakcioglu@hotmail.com

6. Eğitim :

Temel Eğitim: Cumhuriyet İlkokulu    Kozlu / Zonguldak

                        Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu  Merkez / Ordu

                        Ordu Lisesi   Merkez / Ordu

Lisans          : [1986–1990] Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Ankara

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doçent

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Üniversitelerarası Kurul

2007

Doktora

Toprak Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2001

Y.Lisans

Toprak Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1993

Lisans

Toprak Bölümü

Ankara Üniversitesi

1990

7. Akademik Ünvanlar :

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2013-

Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2007- 2013

Yrd.Doç.Dr.

Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2006-2007

Yrd.Doç.Dr.

Ordu Ziraat Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

2002-2006

Dr. Araş.Gör.

Ordu Ziraat Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

2001-2002

Araş.Gör.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi

1999-2001

Araş.Gör.

Ordu Ziraat Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

1995-1999

YAYINLAR

 

A) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 • Inal, A. ve C. Tarakcioglu. 2001. Effects of Nitrogen Forms on Growth, Nitrate Accumulation, Membrane Permeability, and Nitrogen Use Efficiency of Hydroponically Grown Bunch Onion under Boron Deficiency and Toxicity. Journal of Plant Nutrition, 24 (10) : 1521-1534.
 • Tarakcioglu, C. ve A. Inal 2002. Changes Induced by Salinity, Demarcating Specific Ion Ratio (Na/Cl) and Osmolality in Ion and Proline Accumulation, Nitrate Reductase Activity, and Growth Performance of Lettuce. Journal of Plant Nutrition 25 (1): 27-41.
 • Saltalı, K., A.V. Bilgili., C. Tarakcıoglu. ve A. Durak. 2005. Boron Adsorption in Soils with Different Characteristics,” Asian Journal of Chemistry. 17(4): 2487-2494.
 • Cangi, R., C. Tarakcıoglu. ve H. Yasar. 2006. Effect of Humic Acid Applications on Yield, Fruit Characteristics and Nutrient Uptake in Ercis Grape (V.vinifera L.) Cultivar. Asian Journal of Chemistry, 18(2): 1493-1499.
 • Cangi, R., ve C. Tarakcıoglu. 2006. Effects of Sodium and Chloride Ions on Growth and Mineral Contents of Kiwifruit Plant. Asian Journal of Chemistry. 18(3): 1871-1878.
 • Tarakçıoğlu, C., T. Aşkın., ve R. Kızılkaya.2006. Heavy Metal Distribution: A Survey from Ordu Province in the Black Sea Region. American-Eurasian J.Agric.& Environ. Sci. 1(3): 282-287.
 • Eraslan, F., B. Akbaş., A. Inal ve C. Tarakcioglu. 2007. Effects of Foliar Sprayed Calcium Sources on Tomato mosaic virus (ToMV) Infection in Tomato Plants Grown in Greenhouses. Phytoparasitica, 35 (2): 150-158.
 • Tarakçıoğlu, C., T. Aşkın., R. Cangi. ve C. Duran. 2007. Nutritional Status in Some Kiwifruit (Actinidia deliciosa) Orchards: A Case Survey from Karadeniz Region in Turkey. Journal of Plant Sciences, 2 (2):187-194.

B) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler.

 • Bender, D., İ. Erdal., O. Dengiz., M. Gürbüz. ve C. Tarakçıoğlu. 1998. Farklı Organik Materyallerin Killi Bir Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. M. Şefik Yeşilsoy International Symp. on Arid Region Soil,506-511, Menemen-İzmir. Turkey.
 • Tarakçıoğlu, C., T, Aşkın., O, Sarıçiçek., M, Şahin. 2010. Foliar and Soil Boron Application in Kiwifruit Plant. International Soil Science congres on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, 587-594. Samsun. Turkey.
 • Askin, T., Aygün, S., Kizilkaya, R., Tarakcioglu, C. 2015. The Soil Aggregate Stability Influenced by Hazelnut Husk Kompost Application: Main Effects of Soil Texture And Sampling Period. International Soil Congress On “Soil Science in International Years of Soils 2015”. 29-32. 19-23 October 2015. Sochi. Russia.
 • Kızılkaya, R., Aşkın, T., Tarakcioglu, C., Durmuş, Ö.T.K., Durmuş, M. 2015. The Soil Microbial Activities Influenced by Hazelnut Husk Kompost Application. International Soil Congress On “Soil Science in International Years of Soils 2015”. 212-216. 19-23 October 2015. Sochi. Russia.
 • Kulaç, S., Tarakcioglu, C. 2015. Effects of Lime Application on Growth, Ca, Fe, Zn Content of Grafted and Non-Grafted Tomato Plants in Acid Soil. International Soil Congress On “Soil Science in International Years of Soils 2015”. 232-235. 19-23 October 2015. Sochi. Russia.
 • Tarakcioglu, C. 2015. Boron Toxicity of Kiwifruit Plants. International Soil Congress On “Soil Science in International Years of Soils 2015”. 409-412. 19-23 October 2015. Sochi. Russia.

C) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Alpaslan, M., A. Güneş., S. Taban., İ. Erdal. ve C. Tarakcıoğlu.  1998. Tuz Stresinde Çeltik ve Buğday Çeşitlerinin Kalsiyum, Fosfor, Demir, Bakır, Çinko ve Mangan İçeriklerinde Değişmeler. Turkish J.of  Agriculture & Forestry, 22(3): 227-233.
 • Erdal, İ., M. Gürbüz. ve C. Tarakçıoğlu. 1998. Besin Çözeltisinde Farklı Azot Kaynakları ile Beslenen Domates (Lycopersicum Esculentum L.) Bitkisine Yapraktan H2SO4 Uygulamasının Bitkinin Toplam ve Aktif Demir ile Klorofil Kapsamı Üzerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (1-2): 481 –485.
 • Topçuoğlu, B., S.R. Yalçın. ve C. Tarakçıoğlu. 1998. Damla Sulama Sistemiyle Amonyum ve Nitrat Formunda Azotla Gübrelemenin Örtü Altında Yetiştirilen Domates Bitkisinin Verim ve Kalitesi ile Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. Narenciye ve Seracılık Araş. Enstitüsü Yayını, Derim,15(1): 20-29.
 • Başkan, O., İ. Ünver. ve C. Tarakçıoğlu. 2000. Yüzey Toprağı Stabilizasyon Yöntemlerinin Arazide Karşılaştırılması. Turkish J.of Agriculture&Forestry, 24(2): 263-275.
 • Erdal, İ. ve C. Tarakçıoğlu. 2000. Değişik  Organik Materyallerin Mısır Bitkisinin ( Zea Mays L.) Gelişimi ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2): 80-85.
 • Tarakçıoğlu, C., S.R. Yalçın., A. Bayrak., M. Küçük. ve H. Karabacak. 2003. Ordu Yöresinde Yetiştirilen Fındık Bitkisinin (Corylus avellana L.) Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(1):13-22).
 • Cangi, R., C. Tarakçıoğlu. ve S.R. Yalçın. 2003. Potasyum Sülfat ve Potasyum Humat Gübre Uygulamalarının Hayward Kivi (Actinidia deliciosa)  Çeşidinde Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4):402-407.
 • Erşahin, S., T, Aşkın., C, Tarakçıoğlu., D.B.Özenç, K, Korkmaz., T, Kutlu. 2010. Modeling Convective Water Flow in Repacted Sand Columns by Breakthrough Curves of Chloride. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(S-3): 157-163. OMÜ.Samsun.

D) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Tarakçıoğlu, C. ve R. Cangi. 2003. Kivide Gübrelemenin Önemi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 154-160, Ordu.
 • Aşkın, T., C. Tarakçıoğlu. ve D.B. Özenç. 2003. Kivi Yetiştirilen Bazı Topraklarda Potasyum Adsorpsiyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 175-179, Ordu.
 • Cangi, R., C. Tarakçıoğlu, D.B. Özenç. ve T. Aşkın 2003. Kivide Meyveli ve Meyvesiz Dallardaki Yaprakların Makroelement Dağılımı. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 180-183, Ordu.
 • Aşkın, T., C.Tarakçıoğlu. 2005. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Toprak Sorunları ve Çözüm Önerileri. Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, Sorunlar, Analizler ve Politikalar, 99-114, Trabzon.
 • Tarakçıoğlu, C., T. Aşkın 2005. Doğu Karadeniz Bölgesi Topraklarında Gübreleme Sorunları ve Çözüm Önerileri. Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, Sorunlar, Analizler ve Politikalar, 115-124, Trabzon.
 • Tarakçıoğlu, C., T. Aşkın. ve R. Cangi. 2006. Organomineral Gübrenin Kivi Bitkisinin Verim İle Yaprakların Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 267-272, Tokat.
 • Tarakçıoğlu, C. 2006. Kivi Bitkisi Yapraklarının Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Yavaş Çözünen Gübrenin Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 273-278, Tokat.
 • Tarakçıoğlu, C. 2006. Ordu İli Kivi Bahçesi Topraklarında Fosfor Fiksasyonunun Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 279-283, Tokat.
 • Tarakçıoğlu, C., Taban, N., Aşkın, T., Taban, S. 2008. Fındık Bitkisine Topraktan ve Yapraktan Uygulanan Borun Verim ile Yaprakların Bazı Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. 2.Ulusal Bor Çalıştayı. 637-642. Ankara.
 • Tarakçıoğlu, C. 2008. Hamfosfat ve Triple Süperfosfat Uygulamalarının Fındığın Verim ve Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,769-776. Konya.
 • Şahin, M., C, Tarakçıoğlu., T, Aşkın. 2010. Borlu Gübrelemenin Fındık Bitkisinin Verim ve Yapraklarının Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.Özel sayı:190-196.
 • Erşahin, S., T, Aşkın., S, Sünal., D.B.Özenç., C, Tarakçıoğlu., K, Korkmaz., T, Kutlu., Ü, Dikmen. 2013. Orta Karadeniz Bölgesinde Kolüvyal-Alüvyal Toprakların Uzaysal Değişkenliği.  III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.: 609-614. 22-24/10/2013. Tokat.
 • Tarakçıoğlu, C.,  Öztürk, Y., Kulaç, S. 2015. Organik Gübre ve Ham Fosfat Uygulamasının Marul Bitkisinin Gelişimi ile Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı:152. 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale.
 • Kulaç, S., Tarakçıoğlu, C.,  Öztürk, Y. 2015. Artan Düzeylerde Uygulanan Borun Aşılı ve Aşısız Domates Bitkisinin Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı:153. 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale.

E) Diğer yayınlar :

 • Tarakçıoğlu, C., İsmailçelebioğlu, Y.N., Aşkın, T., Özenç, D.B. ve Cangi, R. 2003. Ordu Yöresinde Yetiştirilen Kivi Meyvesinin Toprak ve Yaprak Analizleriyle Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu,168-174, Ordu
 • Tarakçıoğlu, C., Aşkın, T. 2005. Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin Kivi Bitkisinin Verim ile Potasyum İçeriği Üzerine Etkisi. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi.148-155 Çalıştay. Eskişehir.
 • Karadeniz, T., Bostan, S.Z., Tuncer, C., Tarakçıoğlu C. 2009. Fındık Yetiştiriciliği. Gübreleme Bölümü. Ziraat Odası Başkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No:1. Ordu.
 • Erşahin, S., T, Aşkın., C, Tarakçıoğlu., D.B.Özenç, K, Korkmaz., T, Kutlu. 2010. Modeling Convective Water Flow in Repacted Sand Columns by Breakthrough Curves of Chloride. International Soil Science congres on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, 28-38. Samsun. Turkey.  

Sunulan tebliğin adı, tarihi ve yeri:

 • Suni Gübrelemenin Bitkiler ve Buna Bağlı Olarak İnsanlar Üzerine Etkisi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, 27.03.2002, Ordu.
 • Kivide Gübreleme ve Beslenme Bozukluklarının Tespiti, Kivi Üretimi ve Sorunları Paneli, 20-21.12.2003, Arhavi, Artvin.
 • Toprak ve Yaprak Analizlerinin Önemi, Tarım Eğitiminin 158.Yılı Kutlama Etkinlikleri, “Ordu’da Tarımın Geliştirilmesi” konulu panel programı, 20.01.2004 Ulubey, Ordu.
 • Kivide Gübreleme ve Beslenme Bozukluklarının Tespiti, Arsin Kivi Yetiştiriciliği Paneli, 19.02.2004. Arsin, Trabzon.
 • Toprak ve Yaprak Analizlerinin Önemi, Tarım Eğitiminin 158.Yılı Kutlama Etkinlikleri, “Ordu’da Tarımın Geliştirilmesi” konulu Panel, 08.05.2004 Gülyalı, Ordu.
 • Fındıkta Gübreleme ve Kireçleme, Fındık Yetiştiriciliği Paneli, 01.07.2004, Arsin, Trabzon.
 • Organik Tarım Açısından Mesudiye Toprakları, Organik Tarım İçin Çiftçi Eğitim Semineri, 23.09.2004. Mesudiye Gelişme Vakfı, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. Mesudiye, Ordu.
 • Fındıkta Gübreleme, Fındık Yetiştiriciliği Paneli, 15.02.2006, Borçka-Artvin.
 • Fındıkta Gübreleme, Uluslararası Giresun Aksu Altın Fındık Festivali kapsamında Fındık Paneli,18.05.2006. Giresun
 • Fındıkta Gübrelemenin Önemi ve Gübreleme Teknikleri, Fındık Tarımı Semineri, 23.05.2006. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çaybaşı Ziraat Odası Başkanlığı, Çaybaşı- Ordu
 • Fındıkta Gübreleme, Ordu’da Fındık Tarımı Paneli, Ordu İli Ziraat Odaları İl koordinasyon Kurulu ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilciliği. 18.01.2007. Ordu
 • Verim ve Kalite Topraktan Başlar, Trabzon Ticaret Borsası. Nisan 2007, Trabzon.
 • Fındıkta Gübreleme. Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü. 27.10.2011. Ünye-Ordu.

Gazete, Televizyon ve Radyo Haberleri

 • Üreticiye Gübre Uyarısı. Ordu Tribün Gazetesi, 30 Ocak 2008.
 • Yanlış Gübreleme Verimi Düşürüyor. Ordu Vizyon Gazetesi, 30 Ocak 2008.
 • Yanlış Gübreleme Fındıkta Verimi Düşürüyor. Ordu Olay Gazetesi, 30 Ocak 2008.
 • Yanlış Gübreleme Fındıkta Verimi Azaltıyor. Tirebolu Gazetesi, 01 Şubat 2008.
 • Tarakçıoğlu: Fındıkta Yanlış Gübreleme Verimi Düşürüyor. Yeni Şafak Gazetesi (Karadeniz- Doğu Anadolu), 29 Şubat 2008.
 • Yanlış Gübreleme, Fındıkta Verimi Düşürüyor. Fiskobirlik Dergisi, Sayı:19, sayfa:24,Şubat-Mart 2008
 • Potasyumlu Gübre Kivi Verimini Arttırıyor. Ordu Hürses Gazetesi, 18 Ağustos 2008.
 • Fındıkta Azotlu Gübrelemenin Önemi. Kanal 52 Televizyonu, Çiftçi Saati Programı Canlı Yayın Konuğu. 16 Şubat 2008.
 • Fındıkta Yapraktan Gübrelemenin Önemi. Kanal 52 Televizyonu, Çiftçi Saati Programı Canlı Yayın Konuğu. 10 Mayıs 2008.
 • Fındıkta Gübreleme. TRT Trabzon Radyosu, Canlı Telefon Konuşması, 06 Mart 2008.
 • Kaliteli ve Bol Fındık Nasıl Yetiştirilir? TRT Radyo 1, Telefon Konuşması. Günaydın Türkiye Programı. 11.02.2013.

 

İdari Görevler :

Görevi

Görev yeri

Yıl

Bölüm Başkanlığı

Ordu Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bitki Besleme Bölümü

28.04.2015-

Müdür

Ordu Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

14.06.2011-09.03.2015

Bölüm Başkan Yrd.

Ordu Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bitki Besleme Bölümü

07.06.2006-17.03.2008

20.09.2011-20.09.2014

Müdür Yrd.

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

10.10.2006-17.11.2007

Müdür Yrd.

Ordu Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Ar.Merkezi

12.01.2009-05.10.2009

Diğer Görevler, Üyelikler

Görevi

Görev yeri

Yıl

Fakülte Kurulu Üyeliği

Ordu Ü. Z.Fakültesi

22.01.2015-

16.03.2009-21.10.2010

Fakülte Kurulu Üyeliği

Ordu Ü. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

19.03.2009-27.10.2010

Fakülte Yönetim K. Üyeliği

Ordu Ü. Z.Fakültesi

29.06.2009-21.10.2010

Fakülte Yönetim K. Üyeliği

Ordu Ü. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

24.03.2009-27.10.2010

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Ü. Sağlık Yüksekokulu Müd.

08.06.2007- 25.06.2010

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Ü. Devlet Konservatuarı

13.02.2012-01.01.2013

Strateji Planlama Kurulu Üye

Ordu Üniversitesi

Kasım 2012-2014

Strateji Geliştirme Kurulu Üye

Ordu Üniversitesi ADEK

26.07.2011-2013

Komisyon Üyeliği

O.Ü.Ziraat F. Uyum Muafiyet Komisyon Üyeliği

01.03.2006-21.10.2010

Laboratuvar Sorumluluğu

Ordu Ü. Ziraat Fakültesi

06.11.2001-21.10.2010

Spor Temsilcisi

KTÜ- Ordu Ü. Ziraat Fakültesi

14.10.2004 -21.10.2010

Proje Değerlendirme Gr. Üyesi

Ordu Ü. BAP Fen Bilimleri

29.01.2009-15.07.2013

Yayın Kurulu Üyesi

Ordu Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi

2011

Yayın Kurulu Üyesi

Ordu Ü. Akademik Ziraat Dergisi

15.03.2013-

Yayın Kurulu Üyesi

Ordu Ü. Bilim ve Teknoloji Dergisi

2012-31.12.2013

Tertip Komitesi Üyeliği

TÜSFederasyonu Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları12-16/12/2011

21/11/2011

Tertip Komitesi Üyeliği

Ordu Ü.Halı Saha Futbol Turnuvası

28.02.2012

Disiplin Komitesi Üyeliği

Ordu Ü.Halı Saha Futbol Turnuvası

20.10.2014

Disiplin Komitesi Üyeliği

Ordu Ü. 5.Spor Şenliği

18.04.2012

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Ü. 6. Spor Şenliği

06.02.2013

Tertip Komitesi Üyeliği

Ordu Ü. 6. Spor Şenliği

13.03.2013

Tertip Komitesi Üyeliği

Ordu Ü. 7. Spor Şenliği

17.02.2014

Teknik Şartname Kom. Üyeliği

O. Ü.Ziraat Fakültesi

2008

Teknik Şartname Kom.Üyeliği

O. Ü.Ziraat Fakültesi

2009

İhale Komisyon Üyeliği

O. Ü.Bağlı Birimlerin Laboratuar Mak. Alımı

2010

İhale Komisyon Üyeliği

O. Ü.Birimleri İçin Laboratuar Sistemleri Alımı

2012