Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Diş Hekimliği

Atatürk Üniversitesi

1997-2002

Doktora

Pedodonti

Atatürk Üniversitesi

2002-2009

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dt.

Atatürk Üniversitesi

2005-2009

Yrd. Doç. Dr.

İnönü Üniversitesi

2009-2013

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi

2013-2015

Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi

2015-

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yilmaz Y, Zehir C, Eyuboglu O, Beldüz N. Evaluation of success in the reattachment of coronal fractures. Dent Traumatol 2008; 24(2): 151-158.

A2. Gurbuz T, Ozdemir Y, Kara N, Zehir C, Kurudirek M. Evaluation of root canal dentin after Nd:YAG laser irradiation and treatment with five different irrigation solutions: a preliminary study. J Endod 2008; 34(3): 318-321.

A3. Yilmaz Y, Guler C. Evaluation of different sterilization and disinfection methods on commarcially made preformed crowns. J Indian Soc Pedod Prevent Dent 2008; 26(4): 162-167.

A4. Eyuboglu O, Yilmaz Y, Zehir C, Sahin H. A 6-year investigation into types of dental trauma treated in a paediatric dentistry clinic in Eastern Anatolia Region, Turkey. Dent Traumatol 2009; 25(1): 110-114.

A5. Yilmaz Y, Guler C, Sahin H, Eyuboglu O. Evaluation of tooth-fragment reattachment: a clinical and laboratory study. Dent Traumatol 2010; 26(4): 308-314.

A6. Sen S, Guler MS, Guler C. Stress distributions on crown-luting cement-substrate system with finite element method. J Cent South Univ 2012; 19(8): 2115-2124.

A7. Guler C, Yilmaz Y. A two-year clinical evaluation of glass ionomer and ormocer based fissure sealants. J Clin Pediatr Dent 2013; 37(3): 263-268.

A8. Guler C, Toy E, Ozturk F, Gunes D, Karabulut AB, Otlu O. Evaluation of salivary total oxidant-antioxidant status and DNA damage of children undergoing fixed orthodontic therapy. Angle Orthod 2015; 85(2):239-44.

A9. Guler C, Malkoc M, Gorgen VA, Dilber E, Bulbul M. Effects of Er: YAG laser on mineral content of sound dentin in primary teeth. ScientificWorldJournal 2014; 2014: 578342. 2014 Aug 14 Doi: 10.1155/2014/578342.

A10. Guler C, Keskin G. Dental Findings in Hamamy Syndrome. Genet Couns 2014; 25(4): 383-388.

A11. Görgen VA, Güler Ç. Diş hekimliğinde artık monomerler: bir literatür derlemesi. Med-Science, 2015; 4(1): 2024-38.

A12. Guler MS, Guler C, Cakici F, Cakici EB, Sen S. Finite element analysis of thermal stress distribution in different restorative materials used in class V cavities. Nigerian Journal of Clinical Practice 2016; 19(1): 30-34.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Yılmaz Y, Zehir Ç. Çeşitli estetik pedodontik kuronlarda farklı sterilizasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi. 29 Eylül-1 Ekim, 2005. İzmir/TÜRKİYE (Poster).

B2. Guler C, Gurbuz T. The success rate of root canal treatment in primary molars: an in vivo study. 7th European Academy Of Paediatric Dentistry Interim Seminer And Workshop. March 31-April 2, 2011. Istanbul/ TURKEY (Poster).

B3. Mete A, Yilmaz Y, Belduz Kara N, Eyuboglu O, Guler C. Clinical evaluation of the stainless steel crowns on primary molar teeth without and with endodontic treatment. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011). 28 April-1 May, 2011. Bucharest/ROMANIA (Poster).

B4. Guler C, Gurbuz T, Yilmaz Y, Guler MS. Evaluation of canal cleanliness and tubular penetration of sealer in extracted primary second molars. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 14-17 September, 2011. Rome/ ITALY (Poster). Int Endod J 2011; 44(12): 1195 Abstract olarak basıldı.

B5. Yilmaz Y, Simsek S, Keles S, Yildirim M, Guler C. Clinical evaluation of fixed prosthetic appliances used at lost of anterior teeth of children. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2012). 03-06 May, 2012. Tirana/ALBANIA (Poster).

B6. Güler Ç, Görgen VA, Keskin G, Demir P. Rezin rengi ve ışık kaynaklarının bir kompozit rezin ve iki farklı kompomer restoratif materyalinin yüzey sertliği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 26-28 Nisan, 2012. Malatya/TÜRKİYE (Poster).

B7. Güler MS, Şen S, Bayındır YZ, Güler Ç. İnsan dişi kaplamalarında kullanılan farklı özelliklerdeki yapıştırıcı simanların gerilme dağılımına etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 26-28 Nisan, 2012. Malatya/TÜRKİYE (Poster).

B8. Güler Ç, Yılmaz Y. Travmayı takiben çekilen süt dişi kronlarının kullanıldığı aparey ile ön bölge boşluğunun geçici restorasyonu: bir olgu sunumu. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 26-28 Nisan, 2012. Malatya/TÜRKİYE (Poster).

B9. Güler Ç, Demir P, Keskin G, Görgen VA. Sınıf V kavitelerde iki farklı kompozit rezin ve üç farklı dentin bağlayıcı ajanın mikrosızıntı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 26-28 Nisan, 2012. Malatya/TÜRKİYE (Poster).

B10. Güler Ç, Keskin G, Görgen VA, Demir P, Altunsoy M. Süt dişlerinde farklı renklerdeki kompomerlerin mikrogerilim bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 26-28 Nisan, 2012. Malatya/TÜRKİYE (Poster).

B11. Güler Ç, Güneş D, Demir P. Profilaksi patlarının pit ve fissür örtücülerin mikrosızıntısı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 26-28 Nisan, 2012. Malatya/TÜRKİYE (Poster).

B12. Guler C, Malkoc MA, Gorgen VA, Dilber E, Bulbul M. Effects of Er:YAG laser on mineral content of sound dentin in primary teeth using ICP-AES technique. 101. Dünya Diş Hekimliği Kongresi (FDI). 28-31 Ağustos, 2013. İstanbul/TÜRKİYE (Poster).

B13. Guler C, Keskin G. Rare Hamamy Syndrome: clinical and dental findings. 101. Dünya Diş Hekimliği Kongresi (FDI). 28-31 Ağustos, 2013. İstanbul/TÜRKİYE (Poster).

B14. Guler C, Toy E, Ozturk F, Gunes D, Karabulut AB,  Otlu O. The evaluation of salivary total oxidant-antioxidant status and DNA damage of children undergoing fixed orthodontic therapy. 101. Dünya Diş Hekimliği Kongresi (FDI). 28-31 Ağustos, 2013. İstanbul/TÜRKİYE (Poster).

B15. Güler Ç, Güneş D, Görgen VA. Çocuklarda çürük dişlerin bir renkli kompomer ile restore edilmesinden sonra tükürükteki oksidatif stres ve antioksidan seviyelerde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu. 3-5 Ekim, 2013. Rize/TÜRKİYE (Poster).

B16. Güler Ç, Güler MS, Şen S, Çakıcı EB, Çakıcı F. Sınıf V kavitelerde kullanılan farklı restoratif materyallerin stres dağılımının FEM analizi. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi. 15-17 Mayıs, 2014. İstanbul/TÜRKİYE (Poster).

B17. Demir P, Guler C, Kizilci E, Gorgen VA, Gunes D, Keskin G. A retrospective study of traumatic dental injuries in Malatya, Turkey. 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology (IADT). 19-21 June, 2014. Istanbul/TURKEY (Sözlü Bildiri).

B18. Kanyilmaz T, Guler C, Kara NB, Surme K. Prevalance of Teeth Number Abnormalities in Ordu, Turkey. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. 13-15 November, 2014. Istanbul/TURKEY (Poster).

B19. Odabasi D, Belduz NK, Guler C, Kanyilmaz T, Surme K. Prevalence of Traumatic Dental Injuries in Ordu, Turkey. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. 13-15 November, 2014. Istanbul/TURKEY (Poster).

B20. Demir P, Guler C, Kizilci E. Delayed Replantation of an Avulsed Maxillary Incisor: a 4 Years Follow-Up. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. 13-15 November, 2014. Istanbul/TURKEY (Poster).

B21. Guler C, Gurbuz T, Yanar E, Demir P. Effects Of Nd:YAG Laser, Ozone Irradiation and Four Different Irrigation Solutions on Morphology of Root Canal Dentin in Primary Teeth. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. 13-15 November, 2014. Istanbul/TURKEY (Poster).

B22. Gunes D, Guler C, Tosun G. Evaluation of the Preventive Effect of Diode Laser and Fluoride on Enamel Erosion. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2015). 23-26 April, 2015. Bucharest, Romania (Sözlü bildiri).

B23. Acar AH, Alan H, Vardı N, Özgür C, Güler Ç. Dekortikasyon Miktarının Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonundaki Etkisinin Histomorfometrik Olarak İncelenmesi. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress (TAOMS 2015). 19-22 May, 2015. Bodrum, TURKEY (Sözlü Bildiri).

B24. Alan H, Güler Ç, Yolcu Ü, Koparal M, Pirinç Ö, Çolak C. Diş Hekimliğinde Profilaktik Antibiyotik Kullanımı. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress (TAOMS 2015). 19-22 May, 2015. Bodrum, TURKEY (Sözlü Bildiri).

B25. Alan H, Güler Ç, Yolcu Ü, Çakır E, Demir P. Biostimulatory effect of diod laser and ozone on wound healing in rat. Oral and Maxillofacial Surgery Society 9th International Congress (AÇBİD 2015). 27-31 May, 2015. Antalya, TURKEY (Poster)

B26. Alan H, Yolcu Ü, Yıldız A, Özgür C, Acar AH, Güler Ç. The investigation of the activity of polylactic acid and synthetic graft material on guided bone regeneration. Oral and Maxillofacial Surgery Society 9th International Congress (AÇBİD 2015). 27-31 May, 2015. Antalya, TURKEY (Poster).

B27. Guler MS, Sen S, Guler C. The Effect of Cavity Geometry and Thermal Load on Stress Distribution in a Molar Tooth. 21th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2016). 12-15 May, 2016. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina (Sözlü Bildiri).

B28. Guler MS, Cakici EB, Bekci ML, Cakici F, Guler C. The Effect of Access Cavity Design on Stress Distribution of Endodontically Treated Maxillary Molar. 21th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2016). 12-15 May, 2016. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina (Poster).

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Abubekir Eltas, Çiğdem Güler. Koruyucu Sağlık Rehberi. Bölüm Adı: Ağız ve Diş Bakımında Ürün Seçimi, Türkçe (Bilimsel Kitap). Editör: Cengiz Yakıncı, Erdem Yeşilada. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi: Ankara. 228-230. ISBN:978-605-60137-5-1

C2.2. Çiğdem Güler, Abubekir Eltas. Koruyucu Sağlık Rehberi. Bölüm Adı: Ağız ve Diş Sağlığı, Türkçe (Bilimsel Kitap). Editör: Cengiz Yakıncı, Erdem Yeşilada. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi: Ankara. 231-234. ISBN:978-605-60137-5-1

C2.3. Çiğdem Güler. Çocuk Hastada Klinik Tanı. Bölüm Adı: Çocukta Dental Anamnez, Muayene ve Tedavi Planlaması, Türkçe (Bilimsel Kitap). Editör: Cengiz Yakıncı, Ayşe Selimoğlu. Akademisyen Tıp Kitabevi: Ankara. 447-458. ISBN:978-605-464-905-1

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Gürbüz, T, Yılmaz Y, Güler Ç. Kendinden pürüzlendiren iki bağlayıcının uygulama farklılıklarının mikrosızıntı üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2007; 17(3): 19-28.

D2. Güler Ç, Gürbüz T, Yılmaz Y. İki farklı kök kanal şekillendirme yöntemi, irrigasyon solüsyonu ve dolgu maddesi kullanılarak kök kanal tedavisi yapılan çocuklarda gingival kriterlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2009; 19(3): 168-176.

D3. Güler MS, Şen S, Bayındır YZ, Güler Ç. İnsan dişi kaplamalarında kullanılan farklı özelliklerdeki yapıştırıcı simanların gerilme dağılımına etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2012; 22(1): 31-39.

D4. Eltas A, Güler Ç, Uslu MÖ, Dündar S, Ersöz M, Eltas ŞD. Malatya şehir merkezi ve yakın beldelerde 7-14 yaş arasındaki çocuklarda periodontal durumun değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2012; 22(2): 108-113.

D5. Güler Ç, Eltas A, Güneş D, Görgen VA, Ersöz M. Malatya ilindeki 7-14 yaş arası çocukların ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(2): 19-24.

D6. Guler C, Yilmaz Y. Provisional restoration of anterior edentulous space using extracted primary teeth crowns in a fixed appliance after dental trauma: a case report. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(2): 53-56.

D7. Guler C. Double-rooted maxillary primary canine: a case report and literature review. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(2): 57-59.

D8. Uysal D, Güler Ç. Diş hekimliğinde lazer: bir literatür derlemesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2012; Supplement 6: 44-53.

D9. Keskin G, Güler Ç. Diş hekimliğinde kazein fosfopeptit amorf kalsiyum fosfat: bir literatür derlemesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2013; 23(2): 261-268.

D10. Demir P, Güler Ç. Down sendromlu çocuklarda ağız diş sağlığı. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2013; 23(2): 274-281.

D11. Guler C, Gurbuz T, Yilmaz Y. The clinical success of different root canal treatments in primary molars. Cumhuriyet Dental Journal 2013; 16(1): 31-39.

D12. Güler Ç, Gürbüz T, Yilmaz Y, Güler MS. Evaluation of canal cleanliness and tubular penetration of root canal sealers in extracted primary second molars: A SEM study. Cumhuriyet Dental Journal 2013: 16(2): 116-124.

D13. Güler Ç, Keskin G, Görgen VA, Demir P, Altunsoy M. Süt dişlerinde farklı renklerdeki kompomerlerin mikrogerilim bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2013; 19(2): 106-112.

D14. Keskin G, Güler Ç. Çocuk diş hekimliğinde kompomerler: bir literatür derlemesi. Dicle Dişhekimliği Dergisi 2013; 14(1): 121-131.

D15. Kanyılmaz T, Güler Ç, Beldüz Kara N. Dental Ototransplantasyon: Bir Literatür Derlemesi. Dicle Dişhekimliği Dergisi 2014; 15(2): 7-12.

D16. Güler Ç, Görgen VA, Keskin G, Demir P. Rezin Rengi Ve Işık Kaynaklarının Bir Kompozit Rezin Ve İki Farklı Kompomer Restoratif Materyalinin Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics 2015; 1(1): 24-28.

D17. Görgen VA, Güler Ç, Kızılcı E. Diş Hekimliğinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (CBCT). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 36-40.

D18. Güler Ç, Kızılcı E, Demir P, Görgen VA, Güneş D, Keskin G. Malatya’da Travmatik Dental Yaralanmalar: Bir Retrospektif Çalışma. Türkiye Klinikleri J Dent Sci 2015; 21(3):189-95.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yılmaz Y, Zehir Ç, Eyüboğlu Ö, Beldüz N. Kuron Kırıklarının Yerine Yapıştırma Tedavilerinde Başarı Değerlendirmesi. 14. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Kongresi. 11–15 Mayıs, 2005. Kemer-Antalya (Poster).

E2. Eyüboğlu Ö, Yılmaz Y, Zehir Ç, Şahin H. Doğu Anadolu Bölgesindeki Çocuklarda Meydana Gelen Dental Travmaların Prevelansı. 6. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu. 26–27 Mayıs, 2006. Isparta (Poster).

E3. Gürbüz T, Yılmaz Y, Zehir Ç. İki Self Etching Primerin Uygulama Farklılıklarının Mikrosızıntı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 7. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu. 01-04 Mart, 2007. Erzurum (Poster).

E4. Yılmaz Y, Şahin H, Güler Ç, Eyüboğlu Ö. Reattachment Uygulamasının İn Vivo ve İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17-21 Ekim, 2007. Antalya (Sözlü Bildiri).

E5. Güler Ç, Uysal D, Görgen VA. Malatya İlindeki 7-14 Yaş Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi. 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 1-3 Nisan, 2011. İstanbul (Poster).

E6. Güler Ç, Yılmaz Y, Beyret G, Uysal D. Çocuklarda Renkli Kompomer Tercihinin Davranış Skalası ve Memnuniyet Derecesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 1-3 Nisan, 2011. İstanbul (Poster).

E7. Güler Ç, Demir P, Yılmaz Y. Erzurum’da Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Tarafından Çocuklarda Uygulanan Birinci Büyük Azı Dişi Kök Kanal Dolgularının Radyografik Teknik Kalitesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 4-7 Ekim, 2012. Antalya (Poster).

E8. Güler Ç, Keleş A, Keskin G, Güler MS, Karagöz Ş. Farklı Renklerdeki Kompomerlerin Isı İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 4-7 Ekim, 2012. Antalya (Poster).

E9. Güler Ç, Güneş D. Çift Köklü Maksiller Süt Köpek Dişi: Bir Olgu Raporu. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 4-7 Ekim, 2012. Antalya (Poster).

E10. Güler Ç, Yılmaz Y. Cam İyonomer ve Ormoser Esaslı Fissür Örtücülerin İki Yıllık Klinik Değerlendirmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 4-7 Ekim, 2012. Antalya (Poster).

E11. Güler Ç, Keskin G. Birinci Büyük Azı Dişlerinde Yaygın İdiyopatik Kök Rezorpsiyonu: Bir Olgu Raporu. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 07-10 Kasım, 2013. Kayseri (Poster).

E12. Güler Ç, Kara NB,  Keskin G. Deforme Olmuş Lingual Arkla İlişkili Şiddetli Kök Rezorbsiyonu: Bir Olgu Raporu. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. 07-10 Kasım, 2013. Kayseri (Poster).

E13. Güler Ç, Güler MS, Çakıcı F, Çakıcı EB, Şen S. Sınıf V Kavitelerde İki Farklı Restoratif Materyalin Termal Gerilme Dağılımının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 13-15 Kasım, 2014. İstanbul (Poster).

E14. Sürme K, Güler Ç, Kara NB, Benkli YA, Kanyılmaz T, Odabaşı D. Ön Çapraz Kapanışın Hareketli Ortodontik Apareyler İle Düzeltilmesi: Bir Olgu Serisi. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 13-15 Kasım, 2014. İstanbul (Poster).

E15. Görgen VA, Güler Ç, Botsalı MS, Uğur Y, Çolak C. Farklı Renklerdeki Kompomerlerin Polimerizasyonu Sonrasında Açığa Çıkan Artık Monomer Miktarının İncelenmesi. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 13-15 Kasım, 2014. İstanbul (Sözlü bildiri).

E16. Demir P, Güler Ç, Kızılcı E. Avulsiyon Sonrası Gecikmiş Replantasyon: Bir Olgu Serisi. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 13-15 Kasım, 2014. İstanbul (Sözlü bildiri).

E17. Demir P, Kızılcı E, Güler Ç, Botsalı MS. Daimi Keser Dişlerde Görülen Kron Kırıklarında Farklı Takip Periyotlarında Oluşabilecek Komplikasyonların Değerlendirilmesi. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 2-5 Kasım, 2015. KKTC (Sözlü bildiri).

E18. Sürme K, Kanyılmaz T, Kara NB, Güler Ç. RİGA-FEDE Hastalığı: Sublingual Travmatik Ülserasyonu (Bir Olgu Sunumu). 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 2-5 Kasım, 2015. KKTC (Poster).

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. Uluslararası Kongre 26.04.2012-28.04.2012, Kongre düzenleme kurulu üyeliği                                                                              

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,Turgut Özal Kongre Merkezi Malatya/TÜRKIYE

G. Atıflar:

G1. Gurbuz T, Ozdemir Y, Kara N, Zehir C, Kurudirek M. Evaluation of root canal dentin after Nd:YAG laser irradiation and treatment with five different irrigation solutions: a preliminary study. J Endod 2008; 34(3): 318-21.

24 kez atıf aldı: 2009 5 kez, 2010 4 kez, 2011 3 kez, 2012 2 kez, 2014 3 kez, 2015 6 kez, 2016 1 kez.

G2. Yilmaz Y, Zehir C, Eyuboglu O, Beldüz N. Evaluation of success in the reattachment of coronal fractures. Dent Traumatol 2008; 24(2): 151-8.

16 kez atıf aldı: 2009 1 kez, 2010 3 kez, 2011 3 kez, 2012 2 kez, 2013 2 kez, 2015 4 kez, 2016 1 kez.

G3. Eyuboglu O, Yilmaz Y, Zehir C, Sahin H. A 6-year investigation into types of dental trauma treated in a paediatric dentistry clinic in Eastern Anatolia Region, Turkey. Dent Traumatol 2009; 25(1): 110-4.

19 kez atıf aldı: 2010 2 kez, 2011 2 kez, 2012 4 kez, 2013 3 kez, 2014’de 4 kez, 2015 3 kez.

G4. Yilmaz Y, Guler C, Sahin H, Eyuboglu O. Evaluation of tooth-fragment reattachment: a clinical and laboratory study. Dent Traumatol 2010; 26(4): 308-14.

                    8kez atıf aldı: 2012 2 kez, 2013 4 kez, 2014 1 kez, 2016 1 kez.

G5. Sen S, Guler MS, Guler C. Stress distributions on crown-luting cement-substrate system with finite element method. J Cent South Univ 2012; 19(8): 2115-24.

                    1kez atıf aldı: 2012 1 kez

G6. Guler C, Yilmaz Y. A Two-Year Clinical Evaluation of Glass Ionomer and Ormocer Based Fissure Sealants.

  3 kez atıf aldı: 2014 1 kez, 2015 1 kez, 2016 1 kez.

Yönetilen Tezler  :

1.Dilek Güneş. Diyod Lazer Ve Florun Mine Erozyonunu Önleyici Etkisinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Pedodonti Anabilim Dalı.

2.Gül Keskin. Kazein Fosfopeptit Amorf Kalsiyum Fosfat Ve Amelogeninin Mine Remineralizasyonuna Etkisi. İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Pedodonti Anabilim Dalı.

3.Veli Alper Görgen. Farklı Renlerdeki Kompomerlerin Polimerizasyonu Sonrasında Açığa Çıkan Artık Monomer Miktarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Pedodonti Anabilim Dalı.

4.Fatih Bayar. Farklı Tipteki Restoratif Cam iyonomer Simanların Mikrosızıntısı Üzerine Isı Uygulanmasının Etkisi. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi.

              Projelerde Yaptığı Görevler :

1.Yılmaz Y, Gürbüz T, Şengül F, Zehir Ç, Şahin H. Farklı restoratif materyallerin yüzey yapılarının ve aşınma özelliklerinin in vivo ve in vitro koşullarda değerlendirilmesi. BAP/2003-159 (Araştırıcı, tamamlandı)

2.Çiğdem Güler, Aysun Bay Karabulut, Alper Görgen, Dilek Uysal. Çocuklarda Çürük Dişlerin Bir Renkli Kompomer İle Restore Edilmesinden Sonra Tükürükteki Oksidatif Stres ve Antioksidan Seviyelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi. BAP/2010-143 (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı)

3.Çiğdem Güler, Hilal Alan, Nigar Vardı, Ahmet Hüseyin Acar. Trombositten Zengin Fibrin ve Greft Oranlarının Kemik Rejenerasyonundaki Etkisinin İncelenmesi. BAP/2013-106 (Proje Yürütücüsü, Devam etmekte)

4.Çiğdem Güler, Veli Alper Görgen. Farklı Renlerdeki Kompomerlerin Polimerizasyonu Sonrasında Açığa Çıkan Artık Monomer Miktarının İncelenmesi. 2013-89. (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı)

5.Çiğdem Güler, Dilek Güneş. Diyod Lazer Ve Florun Mine Erozyonunu Önleyici Etkisinin Değerlendirilmesi. 2013-87 (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı)

6.Çiğdem Güler, Gül Keskin. Kazein Fosfopeptit Amorf Kalsiyum Fosfat Ve Amelogeninin Mine Remineralizasyonuna Etkisi. 2013-91 (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı)

7. Çiğdem Güler, Hilal Alan, Nurhan Şahin. Vital Pulpa Tedavilerinde Yeni Bir Biyolojik Yaklaşım: Bir Deneysel Çalışma. TÜBİTAK 114S508 (Proje Yürütücüsü, Devam etmekte)

              Ödüller

                    1- Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi'nde sözlü sunum  jüri özel ödülü. Diş Hekimliğinde Profilaktik Antibiyotik Kullanımı (Hilal Alan, Çiğdem Güler, Ümit Yolcu, Mahmut Koparal, Ömer Pirinç, Cemil Çolak)

 

  1. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı, 2009-2013
  2. Ordu Üniversitesi Klinik Arastırmalar Etik Kurulu Üyesi, 2013-
  3. Türk Pedodonti Derneği Üyesi, 2002-
  4. Ordu Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi, 2015-
  5. Ordu Üniversitesi ERASMUS Fakülte Koordinatörü, 2015-
  6. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Gerçekleştirme Komisyonu Üyesi, 2014-2016
  7. Ordu Üniversitesi Bologna Fakülte Koordinatörü, 2016-

1- Uluslararası Kongre 26.04.2012-28.04.2012, Kongre düzenleme kurulu üyeliği                                                                              

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,Turgut Özal Kongre Merkezi Malatya/TÜRKIYE