Türkiye' de Karayolları ve Motorlu Taşıtların Karnivor Memeliler Üzerine Ekolojik Etkileri. Osman İBİŞ, Coşkun TEZ, Rahime TEZ, Servet ÖZCAN, Metin KILIÇ, Cesur KIRMANOĞLU, İslam GÜNDÜZ. 

Ordu ilindeki (Türkiye) Corylus avellona (Fındık) ve Bazı Yol Kenarlarındaki Doğal Bitkilerin Yapraklarındaki sülfür ve Ağır metal içerikleri Rena HUSEYİNOVA, Hamdi Güray KUTBAY, Ali BİLGİN, Duygu KILIÇ, Ayhan HOROZ, Cesur KIRMANOĞLU.

Türkiye’de Yayılış Gösteren Mus L.,1758 (Mammalia:Rodentia) Cinsinin Genetik Varyasyonları: Allozim Araştırması.

Yırtıcı Memelilerin (Mammalia:Carnivora) Genel Özellikleri, Habitatları ve Nesillerinin Yok Oluşu.

III. European Ground Squirrel Meeting Ordu Universty, Ordu, TURKEY 2010 ( Kurul Üyeliği)

Denizli - Aydın illeri Doğal Sit Alanlarının Ekoloji Temelli Bilimsel Araştırma Projesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Memeli Hayvan Uzmanı) 2016

Ordu ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Projesi (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memeli Hayvanlar Yardımcı Uzman Araştırıcı)

Yırtıcı Memelilerin (Mammalia:Carnivora) Genel Özellikleri, Habitatları ve Nesillerinin Yok oluşu. 2008 (Seminer)

Türkiye’de Yayılış Gösteren Mus L.,1758 (Mammalia:Rodentia) Cinsinin Genetik Varyasyonları: Allozim Araştırması. 2009( Tez)