ÖĞRENİM DURUMU

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

 

YIL

 

Lisans

Kimya Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans

 

Kimya Bölümü

Gazi Üniversitesi

1998

Doktora

Kimya Bölümü

Gazi Üniversitesi

2003

 

         Yüksek Lisans Tezi  

         ÖZYÜREK  Cengiz, “Kireçtaşı Karakterizasyonundaki Kriterlerin İncelenmesi”  

         GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA / Ağustos 1998.

         Danışman : Doç. Dr. Baki ERDOĞAN

         Doktora Tezi   

         ÖZYÜREK Cengiz,Maleik Asit ve İtakonik Esaslı Poli ( 2-Hidroksietil Metakrilat)

          Hidrojellerinin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uranil İyonlarının 

          Adsorpsiyonunda Kullanımı”

          GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA / Ocak 2003.

          Danışman : Doç. Dr. Baki ERDOĞAN, Doç.Dr.Tuncer ÇAYKARA 

          Adres: Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı,

          Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Altınordu/ORDU

          Telefon: +90 (0452) 226 52 50/5555

          Fax : +90 (452) 226 52 46

          E-posta adresleri : cengizozyurek@outlook.com, cengizozyurek@odu.edu.tr

 

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : [ Science Citation Index ]

 

A.1. Aydın G., Ozyurek C. Enviroment Education Through Outdoor Science Activities: Light Pollutıon Case. Oxidation Communications, 38, No 1A, 608–621, (2015).

A.2. Suleymanoglu N, Ustabas R, Alpaslan Yelda B, Eyduran F, Ozyurek C, “Experimental (C-13 NMR, H-1 NMR, FT-IR, single-crystal X-ray diffraction) and DFT studies on 3,4-bis(isoproylamino)cyclobut-3-ene-1,2-dione” Spectrochımıca Acta Part A-molecular and Bıomolecular Spectroscopy  Volume: 83   Issue: 1   Pages: 472-477  Published: (DEC 2011).

A.3. Gunes T, Ayan AK, Kurtar ES, Ozyurek C et al., “ Contribution of polymers to the vegetative propagation of Hypericum perforatum L.,” Asıan Journal Of Chemıstry, 19, 5735-5742, (2007).

A.4. Eyduran F, Ozyurek C, Dilek N, et al., “4,6-Dimethyl-2-thioxo-1,2-dihydropyridine3-carbonitrile,” Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne, 63, O2415-O2417, (2007).

A.5. Ozyurek C, Sendil K, Dilek N, et al., “ 2,2 '-Bipyridinium fluorotrioxochromate(VI),”  Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne, 63, M613-M614, (2007).

A.6. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu O, “Investigation of thermal behavior of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid) networks,”  Journal Of Applıed Polymer Scıence, 103, 1602-1607, (2007).

A.7. Ozyurek C, Sendil K, Gunes T, et al., “ 4,4'-Bipyridinium mu-oxo-bis(fluorodioxochromate),” Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne, 62, M2191-M2193, (2006).

A.8. Ozyurek C, Sendil K, Dilek N, et al., “ Piperazinediium mu-oxo-bis (fluorodioxochromate),” Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne, 62, M2263-M2265, (2006).  

A.9. Ozyurek C, Caykara T, Inam R., “ Enhancement of uranyl ion uptake by the prestructuring of poly(2-hydroxyethyl methacrylate itaconic acid) hydrogels in the presence of lead and cadmium ions/polarographic determination,”  Journal Of Applıed Polymer Scıence, 90, 2385-2390, (2003).   

A.10. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu M, et al, “Thermal behavior of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-maleic acid) networks,” Polymer Degradatıon And Stabılıty, 80, 339-343, (2003).   


A.11. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu O, et al, “Influence of gel composition on the solubility parameter of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-itaconic acid),” Journal Of Polymer Scıence Part B-Polymer Physıcs, 40, 1995-2003, (2002).

A.12. Ozyurek C, Caykara T, Kantoglu O, et al., “Radiation synthesis of poly(N-vinyl-2-pyrrolidone-g-tartaric acid) hydrogels and their swelling behaviors,”  Polymers For Advanced Technologıes, 13, 87-93, (2002).

A.13. Inam R, Caykara T, Ozyurek C, “Polarographic determination of uranyl ion adsorption on poly(2-hydroxyethyl methacrylate/itaconic acid) hydrogels,” Separatıon Scıence And Technology, 36, 1451-1461, (2001).

A.14. Caykara T, Inam R, Ozyurek C,Radiation synthesis and uranyl-ion adsorption of poly(2-hydroxyethyl methacrylate/maleic acid) hydrogels,” Journal Of Polymer Scıence Part A - Polymer Chemıstry, 38, 277-283, (2001).

A.15. Ozyurek C, Caykara T, Kantoglu O, et al., “Characterization of network structure of poly(N-vinyl 2-pyrrolidone/acrylic acid) polyelectrolyte hydrogels by swelling measurements,”Journal Of Polymer Scıence Part B-Polymer Physıcs, 38, 3309-3317, (2000).  

A.16. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu O, et al., “Equilibrium swelling behavior of pH- and temperature-sensitive poly(N-vinyl 2-pyrrolidone-g-citric acid) polyelectrolyte hydrogels,”  Journal Of Polymer Scıence Part B -Polymer Physıcs, 38 , 2063-2071, (2000).

 

B.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler [ ERIC ]

 

B.1. Ozyurek C., Aydın G., “Students' Opinions On The Light Pollution Application ”. International Electronic Journal of Elementary, 8 (1), 523-536, (2015). [Eric]

B.2. Erol Taş, Salih Gülen, Zeynep Öner, Ozyurek C., “The effects of classic and web-designed conceptual change texts on the subject of water chemistry”. International Electronic Journal of Elementary, 7(2), 263-280, (2015). [Eric]

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler  

 

C.1.  Aydın G., Ozyurek C., “ Işık Kirliliği Konusunun Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürleriyle Öğretimi”. Araştırma Temelli etkinlik Dergisi, 4(2), 54-71, (2014)

 

D.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

D.1. Aydın G., Ozyurek C., “ Öğretmen Adaylarının Işık Kirliliği Konusundaki Düşünceleri VII. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 28-31 May, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, 2015.

D.2. Aydın G., Ozyurek C., “ Probleme Dayalı Okul Dışı Çevre Eğitimi Uygulamalarının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri”, IInd Internatıonal Eurasian Educational Research Congress, 8-10 June, Hacettepe University, Ankara, 2015.

D.3. Ozyurek C.,Taş E.,Kalkan H., “ Investigation of the Effects of Student University Activities on Children's Opinions”. Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference) ISBN: 978-1-941505-22-9, Bangkok, Thailand, 20-22 February,  2015.

D.4.  E., Altunbey H.,  Ozyurek C.,  Başer E. “ The Effects On Students’ Success Of Classic And Web Designed Structured Grids In Science Education”.  Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference) ISBN: 978-1-941505-22-9, Bangkok, Thailand, 20-22 February, 2015.

D.5. Aydın G., Ozyurek C. “Işık Kirliliğine İlişkin Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürlerinin Geliştirilmesi” International CEMST Congress , 16-80 May, Eğridir-Isparta,Necmettin Erbakan University, Konya,  2014.

D.6. Ozyurek C.,Şendil K.,  Güneş T., “4,4 '-Bipyridinium mu-oxo-bis(fluorodioxochromate),” VII th International Physics Chemistry Congress, 19-20 May, Eğridir-Isparta,  2006.

 

E.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E.1. Yunus Pınarkaya, Cengiz Özyürek, “Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi” Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 12-14 Kasım, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, 2015.

E.2.Aydın G., Ozyurek C., “Öğrencilerin Probleme  Dayalı Öğrenme Destekli Ders Dışı Uygulamalara İlişkin Görüşleri” , 11-14 Eylül,  XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014.

E.3.  Aydın G., Ozyurek C., “Işık Kirliliğine İlişkin Probleme Dayalı Öğrenme Destekli Ders Dışı Uygulamaların Etkileri” , 11-14 Eylül,  XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014

E.4. Ozyurek C, Erdoğan B., “Kireçtaşı karakterizazyonundaki kriterlerin incelenmesi”  XI.Kimya Kongresi, 16-20 Haziran,  s.568, Van,  1997.

E.5. Ozyurek C., Inam R., Caykara T., “Poli( 2-Hidroksietil metakrilat-maleik asit) hidrojelleri ile uranil adsorpsiyonun polarografik metotla belirlenmesi,” XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül, PK-P46, İstanbul,  2001.

E.6. Ozyurek C., Caykara T., , Kantoglu O., et al, “Poli( 2-Hidroksietil metakrilat-maleik asit) hidrojellerinin çözünürlük parametresine jel kompozisyonunun etkisi,” XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül, PK-P45, İstanbul,  2001.

E.7.  Ozyurek C., Caykara T., Inam R, “ Kurşun ve kadmiyum iyonları varlığında uranil iyonlarının poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonik asit) hidrojelleriyle seçimli adsorpsiyonu,” XVII.Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül, PK-P44 İstanbul, 2003.

 

F.Projede Yaptığı Görevler

 

F.1. Işık Kirliliğine İlişkin Farkındalık Yaratma: Ordu İli Örneği, Ordu Üniversitesi Projesi, AR-1371, Proje Yürütücüsü , Nisan-2015.

F.2. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Projesi, Ordu Üniversitesi Projesi, AYP-1404, Proje Yürütücüsü , Ağustos-2015.

F.3. Kireçtaşı ve alçının karekterizasyonu, Gazi Üniversite projesi, FEF 05/97-02, Araştırmacı, 1997.

F.4. Poli-(N-vinil-2-pirolidin/tartarik asit) ve poli-(N-vinil/2-Pirolidon/sitrik asit) hidrojellerinin hazırlanması ve uranil iyonlarının adsorbsiyonunda kullanımı, Gazi Üniversite Projesi, FEF 05/2001-12, Araştırmacı, 2001.                                     

F.5. Kurşun-kadmiyum varlığında uranil iyonlarının poli-(2-hidroksietil metakakrilat/itakonik asit) hidrojellerine adsorbsiyonu, Gazi Üniversitesi Projesi, FEF 05/2002-25, Araştırmacı, 2002.

F.6. Kurşun-kadmiyum varlığında uranil iyonlarının poli-(2-hidroksietil metakakrilat/itakonik asit) hidrojellerine adsorbsiyonu, Gazi Üniversitesi Projesi, FEF 05/2002-25, Araştırmacı, 2002.

 

H. Makalelere Yapılan Atıflar

 

H.1. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu O, et al., “Equilibrium swelling behavior of pH- and temperature-sensitive poly(N-vinyl 2-pyrrolidone-g-citric acid) polyelectrolyte hydrogels,”  Journal Of Polymer Scıence Part B -Polymer Physıcs, 38 , 2063-2071, (2000).

1.Title: Gel swelling theories: the classical formalism and recent approaches

Author(s): Quesada-Perez, Manuel; Alberto Maroto-Centeno, Jose; Forcada, Jacqueline; et al.

Source: SOFT MATTER  Volume: 7   Issue: 22   Pages: 10536-10547   DOI: 10.1039/c1sm06031g   Published: 2011

2.Title: Multiphysics modeling of responsive characteristics of ionic-strength-sensitive hydrogel

Author(s): Li, Hua; Lai, Fukun

Source: BIOMEDICAL MICRODEVICES  Volume: 12   Issue: 3   Pages: 419-434   DOI: 10.1007/s10544-010-9399-0   Published: JUN 2010

 3. Title: Uranyl ions uptake on poly(AAc/AAm)-cl-N,N-MBAAm hydrogel

Author(s): Raj, Lok; Chauhan, Ghanshyam S.

Source: POLYMER BULLETIN  Volume: 64   Issue: 4   Pages: 363-374   DOI: 10.1007/s00289-009-0183-3   Published: MAR 2010

 4. Title: Refractive Index Change Due to Volume-Phase Transition in Polyacrylamide Gel Nanospheres for Optoelectronics and Bio-photanics

Author(s): Garner, Brett W.; Cai, Tong; Ghosh, Santaneel; et al.

Source: APPLIED PHYSICS EXPRESS  Volume: 2   Issue: 5     Article Number: 057001   DOI: 10.1143/APEX.2.057001   Published: MAY 2009

5. Title: pH-dependent swelling of hydrogels containing highly branched polyamine macromonomers

Author(s): Unal, Burcu; Hedden, Ronald C.

Source: POLYMER  Volume: 50   Issue: 3   Pages: 905-912   DOI: 10.1016/j.polymer.2008.11.049   Published: JAN 28 2009

6. Title: Effect of maleic acid content on the thermal stability, swelling behaviour and network structure of gelatin-based hydrogels prepared by gamma irradiation

Author(s): Eid, M.; Abdel-Ghaffar, M. A.; Dessouki, A. M.

Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS  Volume: 267   Issue: 1   Pages: 91-98   DOI: 10.1016/j.nimb.2008.11.011   Published: JAN 2009

7. Title: Electric field enhanced photoluminescence of CdTe quantum dots encapsulated in poly (N-isopropylacrylamide) nano-spheres

Author(s): Garner, Brett W.; Cai, Tong; Hu, Zhibing; et al.

Source: OPTICS EXPRESS  Volume: 16   Issue: 24   Pages: 19410-19418   DOI: 10.1364/OE.16.019410   Published: NOV 24 2008

 8. Title: Ground particle size influence on the swelling of a copolymer of AA/AMPS in water

Author(s): Rosa, Fatima; Bordado, Joao; Casquilho, Miguel

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 107   Issue: 5   Pages: 3413-3418   DOI: 10.1002/app.27477   Published: MAR 5 2008

9. Title: A new strategy to characterize the extent of reaction of thermoset elastomers

Author(s): Webb, Antonio R.; Yang, Jian; Ameer, Guillermo A.

Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY  Volume: 46   Issue: 4   Pages: 1318-1328   DOI: 10.1002/pola.22472   Published: FEB 15 2008

10. Title: Determination of the parameters controlling swelling of chemically cross-linked pH-Sensitive Poly(N-vinylimidazole) hydrogels

Author(s): Molina, M. Jesus; Gomez-Anton, M. Rosa; Pierola, Ines F.

Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B  Volume: 111   Issue: 42   Pages: 12066-12074   DOI: 10.1021/jp074385k   Published: OCT 25 2007

11.Title: Swelling and dissolution of beta-lactoglobulin gels in alkali

Author(s): Mercade-Prieto, Ruben; Falconer, Robert J.; Paterson, William R.; et al.

Source: BIOMACROMOLECULES  Volume: 8   Issue: 2   Pages: 469-476   DOI: 10.1021/bm060553n   Published: FEB 2007

 12. Title: pH-Dependent swelling behavior and network parainetes of ionic poly(N-t-butylacrylamide-co-acrylamide) hydrogels

Author(s): Turan, Eylem; Demirel, Gokhan; Zengin, Meltem; et al.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 102   Issue: 2   Pages: 1624-1630   DOI: 10.1002/app.23945   Published: OCT 15 2006

13. Title: Swelling characteristics of pH- and thermo-sensitive crosslinked poly(vinyl alcohol) grafts

Author(s): Atta, AM; Maysour, NE; Arndt, KF

Source: JOURNAL OF POLYMER RESEARCH  Volume: 13   Issue: 1   Pages: 53-63   DOI: 10.1007/s10965-005-9004-z   Published: FEB 2006

14. Title: Temperature and pH sensitive ionic hydrogels based on new crosslinkers

Author(s): Atta, AM; Arndt, KF

Source: POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES  Volume: 16   Issue: 6   Pages: 442-450   DOI: 10.1002/pat.606   Published: JUN 2005

 15. Title: Characterization of strong polyelectrolyte hydrogels based on poly(vinyl alcohol)

Author(s): Atta, AM; Arndt, KF

Source: POLYMER INTERNATIONAL  Volume: 54   Issue: 2   Pages: 448-455   DOI: 10.1002/pi.1718   Published: FEB 2005

 16. Title: Model development and numerical simulation of temperature-sensitive hydrogels

Author(s): Yin, L; Yuan, Z; He, LH

Source: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE  Volume: 31   Issue: 3-4   Pages: 299-308   DOI: 10.1016/j.commatsci.2004.03.019   Published: NOV 2004

17. Title: Factors driving the protonation of poly (N-vinylimidazole) hydrogels

Author(s): Molina, MJ; Gomez-Anton, MR; Pierola, IF

Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS  Volume: 42   Issue: 12   Pages: 2294-2307   DOI: 10.1002/polb.20104   Published: JUN 15 2004

18.Title: Modeling investigation of hydrogel volume transition

Author(s): Wu, SN; Li, H; Chen, JP; et al.

Source: MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS  Volume: 13   Issue: 1   Pages: 13-29   DOI: 10.1002/mats.200300013   Published: JAN 12 2004

 19. Title: pH-dependence of the swelling capacity of poly(N-vinylimidazole) hydrogels

Author(s): Molina, MJ; Gomez-Anton, MR; Pierola, IF

Source: MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS  Volume: 203   Issue: 14   Pages: 2075-2082   DOI: 10.1002/1521-3935(200210)203:14<2075::AID-MACP2075>3.0.CO;2-D   Published: OCT 18 2002

 20. Title: Radiation induced acrylamide/citric acid hydrogels and their swelling behaviors

Author(s): Karadag, E; Saraydin, D; Sahiner, N; et al.

Source: JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE-PURE AND APPLIED CHEMISTRY  Volume: 38   Issue: 11   Pages: 1105-1121   DOI: 10.1081/MA-100107132   Published: 2001

H.2. Ozyurek C, Caykara T, Kantoglu O, et al., Characterization of network structure of poly(N-vinyl 2-pyrrolidone/acrylic acid) polyelectrolyte hydrogels by swelling measurements,” Journal Of Polymer Scıence Part B-Polymer Physıcs, 38, 3309-3317, (2000).  

1. Title: A study of the swelling and model protein release behaviours of radiation-formed poly(N-vinyl 2-pyrrolidone-co-acrylic acid) hydrogels

Author(s): Wang, David; Hill, David J. T.; Rasoul, Firas; et al.

Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY  Volume: 80   Issue: 2   Pages: 207-212   DOI: 10.1016/j.radphyschem.2010.07.034   Published: FEB 2011

 2. Title: Syntheses of Biodegradable Functional Polymers by Radical Ring-Opening Polymerization of 2-Methylene-1,3,6-trioxocane

Author(s): Hiraguri, Yoichi; Tokiwa, Yutaka

Source: JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT  Volume: 18   Issue: 2   Pages: 116-121   DOI: 10.1007/s10924-010-0175-2   Published: JUN 2010

 3. Title: Synthesis and characterization of thermosensitive and pH-sensitive poly (N-isopropylacrylamide-acrylamide-vinylpyrrolidone) for use in controlled release of naltrexone

Author(s): Salehi, R.; Arsalani, N.; Davaran, S.; et al.

Source: JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A  Volume: 89A   Issue: 4   Pages: 919-928   DOI: 10.1002/jbm.a.32047   Published: JUN 15 2009

 4. Title: Swelling and dissolution of beta-lactoglobulin gels in alkali

Author(s): Mercade-Prieto, Ruben; Falconer, Robert J.; Paterson, William R.; et al.

Source: BIOMACROMOLECULES  Volume: 8   Issue: 2   Pages: 469-476   DOI: 10.1021/bm060553n   Published: FEB 2007

H.3. Caykara T, Inam R, Ozyurek C, “Radiation synthesis and uranyl-ion adsorption of poly(2-hydroxyethyl methacrylate/maleic acid) hydrogels,” Journal Of Polymer Scıence Part A - Polymer Chemıstry, 38, 277-283, (2001).

1. Title: Uranyl ion uptake capacity of poly (N-isopropylacrylamide/maleic acid) copolymeric hydrogels prepared by gamma rays

Author(s): Kam, Erol; Tasdelen, Betul; Osmanlioglu, A. Erdal

Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY  Volume: 81   Issue: 6   Pages: 618-621   DOI: 10.1016/j.radphyschem.2012.02.041   Published: JUN 2012

2. Title: Sorption of Uranyl Ions from Aqueous Solutions Using Crosslinked Maleic Anhydride-Octene-Styrene Terpolymer

Author(s): Akperov, E. O.; Maharramov, A. M.; Akperov, O. G.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 118   Issue: 6   Pages: 3570-3575   Published: DEC 15 2010

3. Title: Novel Functional Polymer Sorbent for Adsorption of Uranyl Ions from Aqueous Solutions

Author(s): Akperov, Oktay H.; Maharramov, Abel M.; Akperov, Elchin O.; et al.

Source: IRANIAN POLYMER JOURNAL  Volume: 19   Issue: 9   Pages: 717-725   Published: SEP 2010

4. Title: Synthesis and uranyl ion adsorption study of cross-linked allyl propionate-maleic anhydride-styrene terpolymer

Author(s): Akperov, Elchin; Maharramov, Abel; Akperov, Oktay

Source: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY  Volume: 34   Issue: 1   Pages: 99-108   DOI: 10.3906/kim-0901-39   Published: 2010

5. Title: Uranyl ion adsorption using novel cross-linked maleic anhydride-allyl propionate-styrene terpolymer

Author(s): Akperov, E. O.; Maharramov, A. M.; Akperov, O. G.

Source: HYDROMETALLURGY  Volume: 100   Issue: 1-2   Pages: 76-81   DOI: 10.1016/j.hydromet.2009.09.010   Published: DEC 2009

 6. Title: Adsorption behavior of uranium(VI) and other ionic species on cross-linked chitosan resins modified with chelating moieties

Author(s): Oshita, Koji; Sabarudin, Akhmad; Takayanagi, Toshio; et al.

Conference: 15th Intenational Conference on Flow Injection Analysis including Related Techniques Location: Nagoya, JAPAN Date: SEP 28-OCT 03, 2008

Source: TALANTA  Volume: 79   Issue: 4   Pages: 1031-1035   DOI: 10.1016/j.talanta.2009.03.035   Published: SEP 15 2009

7. Title: Development of chelating resins and their ability of collection and separation for metal ions

Author(s): Oshita, Koji; Motomizu, Shoji

Source: BUNSEKI KAGAKU  Volume: 57   Issue: 5   Pages: 291-311   DOI: 10.2116/bunsekikagaku.57.291   Published: MAY 2008

8. Title: Synthesis of chitosan resin possessing a phenylarsonic acid moiety for collection/concentration of uranium and its determination by ICP-AES

Author(s): Oshita, Koji; Seo, Kenji; Sabarudin, Akhmad; et al.

Source: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY  Volume: 390   Issue: 7   Pages: 1927-1932   DOI: 10.1007/s00216-008-1931-1   Published: APR 2008

 9. Title: Methacryloylamidoglutamic acid functionalized poly(2-hydroxyethyl methacrylate) beads for UO22+ removal

Author(s): Denizli, A; Say, R; Garipcan, B; et al.

Source: REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS  Volume: 58   Issue: 2   Pages: 123-130   DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2003.09.005   Published: 2004

10. Title: Synthesis of novel chitosan resin derivatized with serine moiety for the column collection/concentration of uranium and the determination of uranium by ICP-MS

Author(s): Oshita, K; Oshima, M; Gao, YH; et al.

Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 480   Issue: 2   Pages: 239-249   DOI: 10.1016/S0003-2670(03)00020-5   Published: MAR 24 2003

H4. Inam R, Caykara T, Ozyurek C, Polarographic determination of uranyl ion adsorption on poly(2-hydroxyethyl methacrylate/itaconic acid) hydrogels,” Separatıon Scıence And Technology, 36, 1451-1461, (2001).

1.Title: Synthesis and characterization of poly(2-hydroxyethyl methacrylate/itaconic acid/poly(ethylene glycol) dimethacrylate) hydrogels

Author(s): Dobic, Sava N.; Filipovic, Jovanka M.; Tomic, Simonida Lj.

Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL  Volume: 179   Pages: 372-380   DOI: 10.1016/j.cej.2011.10.083   Published: JAN 1 2012

2. Title: Hemocompatibility and swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene glycol) dimethacrylate) hydrogels

Author(s): Dobic, Sava N.; Jovasevic, Jovana S.; Vojisavljevic, Marija D.; et al.

Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA  Volume: 65   Issue: 6   Pages: 675-685   DOI: 10.2298/HEMIND111005102D   Published: NOV-DEC 2011

3. Title: Solid phase preconcentration and determination of mercury and uranyl ions using an itaconic acid functionalized adsorptive membrane

Author(s): Kalyan, Y.; Das, Sadananda; Pandey, A. K.; et al.

Source: ANALYTICAL METHODS  Volume: 3   Issue: 9   Pages: 2017-2024   DOI: 10.1039/c1ay05125c   Published: SEP 2011

4. Title: Separation of Uranyl Ions on Starch-Based Functional Hydrogels: Mechanism and Kinetics

Author(s): Chauhan, Kalpana; Chauhan, Ghanshyam S.

Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 46   Issue: 1   Pages: 172-178   Article Number: PII 931421191   DOI: 10.1080/01496395.2010.484005   Published: 2011

5. Title: Sustained Release of Metoprolol Tartarate from Radiation-Grafted pH-Responsive Hydrogels

Author(s): Mohanan, A.; Vishalakshi, B.; Narayana Charyulu, R.; et al.

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS  Volume: 58   Issue: 1   Pages: 32-48   Article Number: PII 905977423   DOI: 10.1080/00914030802461899   Published: 2009

6. Title: Selective separation of uranium containing glutamic acid molecular-imprinted polymeric microbeads

Author(s): Say, R; Erosz, A; Denizli, A

Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 38   Issue: 14   Pages: 3431-3447   DOI: 10.1081/SS-120023407   Published: 2003

H.5. . Ozyurek C, Caykara T, Kantoglu O, et al., Radiation synthesis of poly(N-vinyl-2-pyrrolidone-g-tartaric acid) hydrogels and their swelling behaviors,”  Polymers For Advanced Technologıes, 13, 87-93, (2002).  

1.Title: Dyeability and Swelling Properties of Graft Copolymers of LDPE With 2-Hydroxypropyl Methacrylate Monomer Prepared by Gamma Radiation

Author(s): El-Din, Horia M. Nizam

Source: POLYMER COMPOSITES  Volume: 29   Issue: 12   Pages: 1364-1371   DOI: 10.1002/pc.20512   Published: DEC 2008

2. Title: Radiation synthesis and characterization of 2-hydroxyethyl-methacrylate-based hydrogels containing Di- and Tri-protic acid and its application on wastewater treatment

Author(s): Abdel-Aal, Samia E.; Hegazy, El-Sayed A.; Abou Taleb, M. F.; et al.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 107   Issue: 3   Pages: 1759-1776   DOI: 10.1002/app.24541   Published: FEB 5 2008

 3. Title: Structure and swelling-release behaviour of poly(vinyl pyrrolidone) (PVP) and acrylic acid (AAc) copolymer hydrogels prepared by gamma irradiation

Author(s): Alla, Safaa G. Abd; El-Din, Horia M. Nizam; El-Naggar, Abdel Wahab M.

Source: EUROPEAN POLYMER JOURNAL  Volume: 43   Issue: 7   Pages: 2987-2998   DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2007.04.016   Published: JUL 2007

H.6. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu O, et al, Influence of gel composition on the solubility parameter of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-itaconic acid),” Journal Of Polymer Scıence Part B-Polymer Physıcs, 40, 1995-2003, (2002).

1.Title: Synthesis, characterization and properties of amphiphilic block copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and polydimethylsiloxane prepared by atom transfer radical polymerization

Author(s): Bas, Serkan; Soucek, Mark D.

Source: POLYMER JOURNAL  Volume: 44   Issue: 11   Pages: 1087-1097   DOI: 10.1038/pj.2012.86   Published: NOV 2012

2. Title: Synthesis and characterization of poly(2-hydroxyethyl methacrylate/itaconic acid/poly(ethylene glycol) dimethacrylate) hydrogels

Author(s): Dobic, Sava N.; Filipovic, Jovanka M.; Tomic, Simonida Lj.

Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL  Volume: 179   Pages: 372-380   DOI: 10.1016/j.cej.2011.10.083   Published: JAN 1 2012

3. Title: Periodicity-Controlled Two-Dimensional Crystalline Colloidal Arrays

Author(s): Zhang, Jian-Tao; Wang, Luling; Chao, Xing; et al.

Source: LANGMUIR  Volume: 27   Issue: 24   Pages: 15230-15235   DOI: 10.1021/la203363e   Published: DEC 20 2011

4. Title: Hemocompatibility and swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene glycol) dimethacryate) hydrogels

Author(s): Dobic, Sava N.; Jovasevic, Jovana S.; Vojisavljevic, Marija D.; et al.

Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA  Volume: 65   Issue: 6   Pages: 675-685   DOI: 10.2298/HEMIND111005102D   Published: NOV-DEC 2011

 5. Title: Radical Annihilation of gamma-Ray-Irradiated Contact Lens Blanks Made of a 2-Hydroxyethyl Methacrylate Copolymer at Elevated Temperatures

Author(s): Lin, Young-Shang; Ming, Li-June; Peng, J. S.; et al.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 117   Issue: 6   Pages: 3114-3120   DOI: 10.1002/app.31947   Published: SEP 15 2010

6. Title: Solvent-, ion- and pH-specific swelling of poly(2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid) superabsorbing gels

Author(s): Kabiri, K.; Zohuriaan-Mehr, M. J.; Mirzadeh, H.; et al.

Source: JOURNAL OF POLYMER RESEARCH  Volume: 17   Issue: 2   Pages: 203-212   DOI: 10.1007/s10965-009-9306-7   Published: MAR 2010

7. Title: Solvent induced transition from wrinkles to creases in thin film gels with depth-wise crosslinking gradients

Author(s): Guvendiren, Murat; Burdick, Jason A.; Yang, Shu

Source: SOFT MATTER  Volume: 6   Issue: 22   Pages: 5795-5801   DOI: 10.1039/c0sm00317d   Published: 2010

8. Title: Atom transfer radical copolymerization of hydroxyethyl methacrylate and dimethylaminoethyl methacrylate in polar solvents

Author(s): Teoh, Raymond L.; Guice, Kyle B.; Loo, Yueh-Lin

Source: MACROMOLECULES  Volume: 39   Issue: 25   Pages: 8609-8615   DOI: 10.1021/ma061650b   Published: DEC 12 2006

 9. Title: Root cause of hysteresis in organic thin film transistor with polymer dielectric

Author(s): Noh, Young H.; Park, S. Young; Seo, Soon-Min; et al.

Source: ORGANIC ELECTRONICS  Volume: 7   Issue: 5   Pages: 271-275   DOI: 10.1016/j.orgel.2006.03.006   Published: OCT 2006

10. Title: Azeotropic atom transfer radical polymerization of hydroxyethyl methacrylate and (dimethylamino)ethyl methacrylate statistical copolymers and block copolymers with polystyrene

Author(s): Guice, KB; Loo, YL

Source: MACROMOLECULES  Volume: 39   Issue: 7   Pages: 2474-2480   DOI: 10.1021/ma052667h   Published: APR 4 2006

11.Title: Synthesis and surface characterization of well-defined amphiphilic block copolymers containing poly [oligo(ethylene glycol) methacrylatel segments

Author(s): Ishizone, T; Han, S; Hagiwara, M; et al.

Source: MACROMOLECULES  Volume: 39   Issue: 3   Pages: 962-970   DOI: 10.1021/ma0521699   Published: FEB 7 2006

12. Title: Transport kinetics of methanol in hydroxyethyl methacrylate homopolymer and its copolymers

Author(s): Tsai, CS; Lee, S; Nguyen, T

Source: JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH  Volume: 19   Issue: 11   Pages: 3359-3363   DOI: 10.1557/JMR.2004.0443   Published: NOV 2004

13. Title: Preparation and characterization of acetoacetoxyethyl methacrylate-based gels

Author(s): Boyko, V; Lu, Y; Richter, A; et al.

Source: MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS  Volume: 204   Issue: 16   Pages: 2031-2039   DOI: 10.1002/macp.200350058   Published: NOV 3 2003

H.7. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu M, et al, “Thermal behavior of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-maleic acid) networks,” Polymer Degradatıon And Stabılıty, 80, 339-343, (2003).   

1.Title: Sequential homo-interpenetrating polymer networks of poly(2-hydroxyethyl methacrylate): Synthesis, characterization, and calcium uptake

Author(s): Chirila, Traian V.; George, Karina A.; Ghafor, Wael A. Abdul; et al.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 126   Special Issue: SI   Supplement: 2   Pages: E455-E466   DOI: 10.1002/app.36824   Published: NOV 25 2012

 2. Title: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MACRMOLECULAR BRUSH WITH POLYIMIDE AS BACKBONE

Author(s): Lu, Ru-feng; Hu, Ji-wen; Zhang, Gan-wei; et al.

Source: ACTA POLYMERICA SINICA  Issue: 3   Pages: 239-249   DOI: 10.3724/SP.J.1105.2012.11149   Published: MAR 20 2012

 3. Title: Random Co-Polymers Based on the Poloxamer Bayfit (R) 10WF15 for Biomedical Applications

Author(s): Parra, F. J.; Rodriguez-Alonso, L.; Marinich, J.; et al.

Source: JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION  Volume: 22   Issue: 14   Pages: 1895-1916   DOI: 10.1163/092050610X529146   Published: 2011

4. Title: Preparation and Properties of Four-component Copolymers Applied in Negative-type Photoresists

Author(s): Huang, Hsin-Yi; Chen, Hui; Hsu, Ming-Yau

Source: JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS  Volume: 24   Issue: 1   Pages: 51-64   DOI: 10.1177/0892705710369047   Published: JAN 2011

5. Title: Facile Synthesis of Multiamino Vinyl Poly(amino acid)s for Promising Bioapplications

Author(s): Sun, Haiyan; Gao, Chao

Source: BIOMACROMOLECULES  Volume: 11   Issue: 12   Pages: 3609-3616   DOI: 10.1021/bm101060m   Published: DEC 2010

 6. Title: The influence of butyl acrylate/methyl methacrylate/2-hydroxy ethyl methacrylate/acrylic acid latex properties on pressure sensitive adhesive performance

Author(s): Qie, Lili; Dube, Marc A.

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES  Volume: 30   Issue: 7   Pages: 654-664   DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2010.07.002   Published: OCT 2010

7. Title: Degradation of Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Obtained by Radiation in Aqueous Solution

Author(s): Varguen, Elif; Usanmaz, Ali

Source: JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY  Volume: 47   Issue: 9   Pages: 882-891   Article Number: PII 924970346   DOI: 10.1080/10601325.2010.501304   Published: 2010

8. Title: Degradable Polymer Networks and Star Polymers Based on Mixtures of Two Cleavable Dimethacrylate Crosslinkers: Synthesis, Characterization, and Degradation

Author(s): Themistou, Efrosyni; Patrickios, Costas S.

Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY  Volume: 47   Issue: 21   Pages: 5853-5870   DOI: 10.1002/pola.23631   Published: NOV 1 2009

9. Title: Effect of maleic acid content on the thermal stability, swelling behaviour and network structure of gelatin-based hydrogels prepared by gamma irradiation

Author(s): Eid, M.; Abdel-Ghaffar, M. A.; Dessouki, A. M.

Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS  Volume: 267   Issue: 1   Pages: 91-98   DOI: 10.1016/j.nimb.2008.11.011   Published: JAN 2009

10. Title: Characterization of acrylic copolymers applied in negative-type photoresist via a ternary composition diagram

Author(s): Lee, Chih-Kang; Don, Trong-Ming; Lin, Dar-Jong; et al.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 109   Issue: 1   Pages: 467-474   DOI: 10.1002/app.28157   Published: JUL 5 2008

11.Title: Radiation synthesis and characterization of 2-hydroxyethyl-methacrylate-based hydrogels containing Di- and Tri-protic acid and its application on wastewater treatment

Author(s): Abdel-Aal, Samia E.; Hegazy, El-Sayed A.; Abou Taleb, M. F.; et al.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 107   Issue: 3   Pages: 1759-1776   DOI: 10.1002/app.24541   Published: FEB 5 2008

12. Title: Characterizing polymer brushes via surface wrinkling

Author(s): Huang, Heqing; Chung, Jun Young; Nolte, Adam J.; et al.

Source: CHEMISTRY OF MATERIALS  Volume: 19   Issue: 26   Pages: 6555-6560   DOI: 10.1021/cm702456u   Published: DEC 25 2007

 13. Title: Synthesis of elastin graft copolymer via ATRP and its properties

Author(s): Wang Xiao-Li; Gan Tian-Tian; Zhang Min; et al.

Source: CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE  Volume: 28   Issue: 4   Pages: 789-793   Published: APR 10 2007

14. Title: Synthesis of copolymeric hydrogels using gamma radiation and their utilization in the removal of some dyes in wastwater

Author(s): Abdel-Aal, Samia E.

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 102   Issue: 4   Pages: 3720-3731   DOI: 10.1002/app.24536   Published: NOV 15 2006

15. Title: Organic-inorganic hybrids made from polymerizable precursors

Author(s): Uricanu, V; Donescu, D; Banu, AG; et al.

Source: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS  Volume: 85   Issue: 1   Pages: 120-130   DOI: 10.1016/j.matchemphys.2003.12.024   Published: MAY 15 2004

H8. . Ozyurek C, Caykara T, Inam R., “ Enhancement of uranyl ion uptake by the prestructuring of poly(2-hydroxyethyl methacrylate itaconic acid) hydrogels in the presence of lead and cadmium ions/polarographic determination,”  Journal Of Applıed Polymer Scıence, 90, 2385-2390, (2003).   

1.Title: Synthesis and characterization of poly(2-hydroxyethyl methacrylate/itaconic acid/poly(ethylene glycol) dimethacrylate) hydrogels

Author(s): Dobic, Sava N.; Filipovic, Jovanka M.; Tomic, Simonida Lj.

Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL  Volume: 179   Pages: 372-380   DOI: 10.1016/j.cej.2011.10.083   Published: JAN 1 2012

2. Title: Hemocompatibility and swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene glycol) dimethacrylate) hydrogels

Author(s): Dobic, Sava N.; Jovasevic, Jovana S.; Vojisavljevic, Marija D.; et al.

Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA  Volume: 65   Issue: 6   Pages: 675-685   DOI: 10.2298/HEMIND111005102D   Published: NOV-DEC 2011

 3. Title: Uranyl ions uptake on poly(AAc/AAm)-cl-N,N-MBAAm hydrogel

Author(s): Raj, Lok; Chauhan, Ghanshyam S.

Source: POLYMER BULLETIN  Volume: 64   Issue: 4   Pages: 363-374   DOI: 10.1007/s00289-009-0183-3   Published: MAR 2010

4. Title: A Study in the Uranyl Ions Uptake on Acrylic Acid and Acrylamide Copolymeric Hydrogels

Author(s): Chauhan, Ghanshyam S.; Kumar, Amit

Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE  Volume: 110   Issue: 6   Pages: 3795-3803   DOI: 10.1002/app.27383   Published: DEC 15 2008

H.9. OzyurekC, Sendil K, Dilek N, et al., “ Piperazinediium mu-oxo-bis (fluorodioxochromate),”

Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne, 62, M2263-M2265, (2006).   

1.Title: The role of temperature in the solvothermal synthesis of hybrid vanadium oxyfluorides

Author(s): Aldous, David W.; Stephens, Nicholas F.; Lightfoot, Philip

Source: DALTON TRANSACTIONS  Issue: 37   Pages: 4207-4213   DOI: 10.1039/b708889b   Published: 2007

H.10. Caykara T, Ozyurek C, Kantoglu O, “Investigation of thermal behavior of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid) networks,”  Journal Of Applıed Polymer Scıence, 103, 1602-1607, (2007).

1.Title: DEVELOPMENT OF POLYESTERAMINE-BUTYLATED MELAMINE FORMALDEHYDE-BASED POLYMERIC COATINGS

Author(s): Alam, Manawwer

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION  Volume: 17   Issue: 6   Pages: 458-464   DOI: 10.1080/1023666X.2012.696239   Published: 2012

2. Title: Microwave Assisted Synthesis of Urethane Modified Polyesteramide Coatings from Jatropha Seed Oil

Author(s): Alam, Manawwer; Alandis, Naser M.

Source: JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT  Volume: 19   Issue: 3   Pages: 784-792   DOI: 10.1007/s10924-011-0328-y   Published: SEP 2011

3. Title: Phosphate based 2-hydroxyethyl methacrylate hydrogels for biomedical applications

Author(s): Kemal, Evren; Adesanya, K. O.; Deb, S.

Source: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY  Volume: 21   Issue: 7   Pages: 2237-2245   DOI: 10.1039/c0jm02984j   Published: 2011

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK GÖREVLER 

 

GÖREV ÜNVANI

GÖREV YERİ

YILI

Uzm.Ar. Gör.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi

1995-2003

Dr. Ar. Gör.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi

2003

Yar. Doç.Dr.

 

Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

2003-2010

Doç.Dr.

Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2010-2013

Doç.Dr.

Eğitim Fakültesi Ordu Üniversitesi

2013-

 
 
 İDARİ GÖREVLER

 

 

GÖREV

GÖREV YERİ

YILI

Anabilim Dalı Başkanlığı

O.M.Ü.,  Eğt. Fak., O.Ö.F.M.A.,Kimya Eğitimi Bölümü

2003-2012

Bölüm Başkanlığı

O.D.Ü  Eğitim Fakültesi İlk Öğretim Bölümü

Nisan 2013-

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

O.D.Ü Eğitim Fakültesi

Nisan 2013-

Fakülte  Kurul Üyeliği

O.D.Ü Eğitim Fakültesi

2013

Eğitim Bilimleri Proje Değerlendirme Grup Başkanı

Ordu Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi

Nisan 2013-

Üniversite Senota Üyeliği

Ordu Üniversitesi

Nisan 2013-

 

Mevlana Değişim Programı İlköğretim Bölüm Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi

 Mayıs 2013-

Erasmus Değişim Programı İlköğretim Bölüm Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi

 Mayıs 2013

Sosyal Bilimler Ensitütüsü Yönetim Kurul Üyeliği

Ordu Üniversitesi

Haziran 2013-

Sosyal Bilimler Ensitütüsü Kurul Üyeliği

Ordu Üniversitesi

2013-

Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği Ordu Üniversitesi 2013-

ADEK-Eğitim Öğretim Alt Kurul Üyesi

Ordu Üniversitesi

Haziran 2013-

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yürütme Kurul Üyesi

Ordu Üniversitesi

 Mayıs 2014-

 

 

            

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 

1. “İlköğretimde Nanoteknolojinin Hayatımızdaki Yeri ve Kullanım Alanları Hakkında Farkındalık Oluşturma, İlköğretim AnaBilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü,     Ordu Üniversitesi, 2014. [ Devam Ediyor ]

 

2. “ 7. Sınıf Öğrencilerinin Aynalarda Yansıma ve Işığın Sogurulması Ünitesindeki Başarıları ve Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları Üzerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkileri  ”, İlköğretim AnaBilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu Üniversitesi, 2015. [ Devam Ediyor ]

 

3. “ Kimya Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi Kullanılarak 8.Sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi  ”, İlköğretim AnaBilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu Üniversitesi, 2015. [ Devam Ediyor ]

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Ordu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yayım Kurulu Üyeliği,  2015.

 

2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergi Hakemliği,  2005. 

 

3. International Electronic Journal of Elementary Dergisi, Dergi Hakemliliği, 2015. 

 

4. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergi Hakemliliği, 2015. 

 

 

Uluslararası Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

 

1. Mevlana Ders Verme Hareketliliği, 01-07 Şubat 2015, Eğitim Fakültesi, Beder Üniversitesi, Arnavutluk.

 

2. Erasmus Ders Verme Hareketliliği, 22-28 Mart 2014, Eğitim Fakültesi, Moribor Üniversitesi, Slovenya.