Hakemli Dergilerde Makale

1.  Angın, Cem, (2016), “Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarında Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik”,  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(3), 645-658, Aralık 2016