A

MAKALELER

A.1.

Uluslararası Makaleler

A.1.1.

SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index- Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan

 

A.1.2.

Diğer indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

A.1.2.1

1.  Angın, Cem, (2016), “Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarında Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik”,  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(3), 645-658, Aralık 2016

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.1.2.1.

 

A.2.

 

A.2.1.

 

B

Bildiriler

B.1.

Uluslararası Bildiriler

B.1.1.

1Angın, Cem- Taşkın, Figen (2017), “Osmanlı Yasal Düzenlemelerinde Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik”, ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya. (Özet Metin)

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.1.1.

 

B.2.

Ulusal Bildiriler

B.2.1.

 

B.2.1.

 

B.2.1.

 

B.2.1.

 

B.2.1.

 

C

 

C.3.

 

C.2.

 

D

 

D.2.

 

D.2.

 

D.2.

 

D.2.

 

D.2.

 

D.2.

 

E

Ödüller

 

F

Dergilerde Editörlük / Kurul Üyeliği / Hakemlik

 

G

Projeler

G.6.

 

H

Bilimsel Toplantı Düzenleme

H.4.

Sempozyum Düzenleme Kurulu, İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10-12 Mayıs, 2017.

H.4.

 

I

 

 

 

J

 

 

 

K

 

 

 

L

 

 

 

M

 

 

Adı Soyadı : Cem ANGIN

Ünvanı: Öğretim Görevlisi

Çalıştığı Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı  : Hukuk-Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Yabancı Dil      :İngilizce (70)

1. Lisans: Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2009

2. Lisans: İktisat Fakültesi, Maliye, 2011

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku (İdare Hukuku), 2014

Yüksek Lisans Tezi: Yargı Kararları ve Yasal Metinler Işığında Türkiye’ de Yerel Yönetim Özerkliğinin Tarihsel Seyri​

Doktora: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- Yönetim Bilimleri ABD