1-Muhammed İbn Arafe ve Tefsiri(2015)

2-Muhammed Ali Sâbûnî ve Safvetü't-Tefâsir'de Belâgat İlmi(2015)

3-Arapça Modern Metinler(2017)

4-Arapça Örnek Metinlerle Arap ve Batı Medyasında Erdoğan Haber ve Analizleri(2018)

5-Karikatür Gözüyle Arap ve Batı Dünyasına Bakış(2018)

6-Arapça Metinlerle Türkiye ve dünya'da 2017 Yılından Kalanlar(2018)

7-Arapça Güncel Metinlerle Dil Sınavlarına Hazırlık(2018)

UNVAN ALAN ÜNİVERSİTE YIL
Yrd. Doç. Dr. Arap Dili ve Belâgatı Ordu Üniversitesi 2016