1-Muhammed İbn Arafe ve Tefsiri

2-Muhammed Ali Sâbûnî ve Safvetü't-Tefâsir'de Belâgat İlmi

3-Arapça Modern Metinler

UNVAN ALAN ÜNİVERSİTE YIL
Yrd. Doç. Dr. Arap Dili ve Belâgatı Ordu Üniversitesi 2016