Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Dever, A., Cevahircioğlu, B., Demir, B. (2017). Sport - Politics Relationship in Turkey in the Early Years of the Republic, Turkish Journal of Sport and Exercise, Vol:19 Issue:1 ss:39-49.

       - Dinçer Ö., Arı E., Sözen H., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. (2017). Profesyonel Futbol Takımlarının Alt Yapılarında Oynayan Genç Futbolcuların Profesyonel Futbol Ligleri İçin Performans Açısından Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt : 8 (1) ss:35-46

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Cevahircioğlu B., Kaplan T. (2017). Efes İle İlk Adım Basketbol Okulları Projesine Katılan 9-15 Yaş Grubu Çocukların Rekreasyon Aktivitelerine Katılımlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:4 Sayı: 2 ss: 91-101

- Erdoğan E., İnce A., Dinçer Ö., Sözen H., Cevahircioğlu B., Arı E. (2014). The Effects Of Plyometric Training On Some Motor Skills Of Students At Physical Education And Sports School. Prime Journal of Social Science, 3(12): 938-940.

- Erdoğan E., Sözen H., Cevahircioğlu B. (2014). Farklı Spor Branşındaki Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33): 828-834.

     

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Arı E., Can İ., İnce A., Cevahircioğlu B., Sadık S. Türkiye Süper Ligi 2016-2017 Futbol Sezonunda Yabancı Oyuncuların Gol Sayısı Bakımından Takımlarına Katkı Düzeylerinin Değerlendirilmesi . World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey

- Arı E., İnce A., Can İ., Sözen H., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. 2016-2017 Sezonunda Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Futbol Takımlarının Lig Sıralamalarının Atılan Gollerin Zamanına Göre Değerlendirilmesi. World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey.

- Arı E., İnce A., Can İ., Erdoğan E., Sözen H.,  Cevahircioğlu B., Apaydın N. Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Duran Top Organizasyonları Sonucunda Atılan Gollerin Takım Başarısı Üzerindeki Etkisi World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey.

- Sözen H., Dinçer Ö., Arı E., Cevahircioğlu B., Akdi S. Üniversitede Seçmeli Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Ek Olarak Yapılan Pilates Eğitiminin Kadın Öğrencilerin Esneklik Ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri, The Ninth International Congress of Educational Research-14 May, 2017, Ordu / Turkey.

- Sözen H., Arı E., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. The Determine Sporty Skill Levels Of Primary Education Students Majoring İn Ordu Province According To Sport Events Tests. International Multidisciplinary Conference, April 21-22, 2016, Antalya / Turkey. 

- Dinçer Ö., Arı E., Sözen H., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. Comparison Of Selected Some Properties Of Struggle With This League Players Who İn Top League Players İnfrastructure İn Categories. 14th International Sport Sciences Congress, 01st-04th November 2016, Antalya / Turkey.

- Ersöz G., Sözen H., Cevahircioğlu B. Investigation of Exercise Reasons, Barriers and Life Satisfaction of Female Staff in Ordu University according to Several Variables. 13th International Sport Sciences Congress, 7-9 November 2014, Konya / Turkey.

- Dinçer Ö., Sözen H., Erdoğan E., Arı E., Cevahircioğlu B., Gedik E. The Examination of Effect on Anthropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Soccer. 13th International Sport Sciences Congress, 7-9 November 2014, Konya / Turkey.        

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Altıntaş D., Ersöz G., Sözen H., Cevahircioğlu B. Üniversitelerde Spor Faaliyetlerinin Organize Edilmesinde Görev Alan Bireylerin Profillerinin İncelenmesi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman / Turkiye.

 

Projeler

      - Ordu Üniversitesi BAP fonu; AR-1205 “Ordu İlinde Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Alan Testlerine Göre Sportif Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi” başlıklı projede araştırmacı, 18/05/2012 – 01/10/2014.

Yüksek Lisans Tezi:

"Efes İle İlk Adım Basketbol Okulları Projesine Katılan 9-15 Yaş Grubu Çocukların Rekreasyon Aktivitelerine Katılımlarının Değerlendirilmesi"

Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Turgut KAPLAN

 

Doktora Tezi:

" Spor Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi"

Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Tez Danışmanı             : Doç. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

Yardımcı Danışman : Yrd. Doç. Dr. Yeşer EROĞLU

 

 

 

Son iki yılda verilen lisans düzeyindeki dersler

Yıl Dönem Dersin Adı T U
 2006 - 2008

Güz

Dönemi

  Yönetim Bilimi 3 0
  Spor Yönetimi-I 3 0
  Spor Yönetiminde Liderlik 3 0
  Rekreasyon 2 0
  Rekreasyon Yönetimi (Uzmanlık) 2 0
  Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 1 2
  Yüzme 1 2
  Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor 2 2

Bahar

Dönemi

  Spor Yönetimi-II 3 0
  Spor Hukuku 3 0
  Karşılaştırmalı Spor Yönetimi 2 0
  Türk Spor Yönetimi ve İdari Yapısı 2 0
  Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3 0
  Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 1 2
  Eğitsel Oyunlar 1 2