Derece

Eğitim Birimi

    Mezuniyet  

İlkokul

Samsun-Merkez, İncesu Köyü İlkokulu

       1991

Ortaokul

Samsun-Atakum Cumhuriyet Lisesi

       1994

Lise

Samsun-Atakum Cumhuriyet Lisesi

       1997

Lisans

OMÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

       2002

Y.Lisans

OMÜ Fen Bilimleri   Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

       2008

Doktora

GOÜ Fen Bilimleri   Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

       2012

              A. SCI (SCIENCE CITATION INDEX) TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

A1. Öztürk, B., Özcan M., Öztürk, A., 2011. Farklı anaç çapları ve aşılama zamanının kivi fidanı üretiminde aşı başarısı ve fidan büyümesi üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 17(4): 261-268.

A2. Ozturk, B., Kucuker, E., Karaman, S., Ozkan, Y., 2012. The effects of cold storage and aminoethoxyvinylglycine (AVG) on bioactive compounds of plum fruit (Prunus salicina Lindell cv. ‘Black Amber’). Postharvest Biology and Technology, 72: 35-41.

A3. Ozturk, B., Altuntas, E., Ozkan, Y., Yıldız, K., 2012. Effect of AVG treatments on some physico-mechanical properties and color characteristics of apple (Malus domestica Borkh.). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(6): 871-879.

A4. Yildiz, K., Ozturk, B., Özkan, Y., 2012. Effects of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest fruit drop, fruit maturity, and quality of 'Red Chief' apple. Scientia Horticulturae, 144: 121-124.

A5. Altuntas, E., Ozturk, B., Ozkan, Y., Yıldız, K., 2012. Physico-mechanical properties and colour characteristics of apple as affected by methyl jasmonate treatments. International Journal of Food Engineering, 8: 1.

A6. Ozkan, Y., Altuntas, E., Öztürk, B., Yıldız, K., Saracoglu, O., 2012. The effect of NAA (1-naphthalene acetic acid) and AVG (aminoethoxyvinylglycine) on physical, chemical, colour and mechanical properties of ‘Braeburn’ apple. International Journal of Food Engineering, 8: 3.

A7. Karaman, S., Ozturk, B., Genc, N., Celik, S.M., 2013. Effect of preharvest aplication of methyl jasmonate on fruit quality of  plum (Prunus salicina lindell cv. ‘Fortune’) at harvest and during cold storage. Journal of Food Processing and Preservation, 37(6): 1049-1059.

A8. Karaman, S., Ozturk, B., Aksit, H., Erdogdu, T., 2013. The effects of pre-harvest application of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on the bioactive compounds and fruit quality of ‘Fortune’ plum variety during cold storage. Food Science and Technology International, 19(6): 567-576.

A9. Ozturk, B., Ozkan, Y., Altuntas, E., Yıldız, K., Saracoglu, O., 2013. Effect aminoethoxyvinylglicine on biochemical, physico-mechanical and colour properties of cv. ‘Braeburn’ apple (Malus domestica Borkh). Semina: Ciencias Agrarias 34(3): 1111-1120.

A10. Ozturk, B., Altuntas, E., Yıldız, K., Ozkan, Y., Saracoglu, O., 2013. Effect of methyl jasmonate treatments on the bioactive compounds and physicochemical quality of ‘Fuji’ apples. Ciencia e Investigacion Agraria, 40(1): 201-211.

A11. Altuntas, E., Ozturk, B., 2013. The effect of aminoethoxyvinylglycine treatments on mechanical properties of plum (cv. ‘President’). Journal of Food Process Engineering, 36(5): 619-625.

A12. Ozturk, B., Kucuker, E., Karaman, S., Yıldız, K., Kılıç, K., 2013. Effect of aminoethoxyvinylglycine and methyl jasmonate on individual phenolics and postharvest fruit quality of three different japanese plums (Prunus salicina Lindell). International Journal of Food Engineering, 9(4): 421-432.

A13. Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., 2014. Methyl jasmonate treatments influence bioactive compounds and red peel colour development of ‘Braeburn’ apple. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38(5): 688-699.

A14. Kucuker, E., Ozturk, B., Celik, S.M., Aksit, H., 2014. Pre-harvest spray application of methyl jasmonate plays an important role in fruit ripening, fruit quality and bioactive compounds of Japanese plums. Scientia Horticulturae, 176: 162-169.

A15. Kucuker, E., Ozturk, B., 2014. Effects of pre-harvest methyl jasmonate treatment on post-harvest fruit quality of Japanese plums. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines, 11(6): 105-117

A16. Ozturk, B., Yıldız, K., Ozkan, Y., 2015. Effects of pre-harvest methyl jasmonate treatments on bioactive compounds and peel color development of ‘Fuji’ apples. International Journal of Food Properties, 18(5): 954-962.

A17. Ozturk, B., Yıldız, K., Kucuker, E., 2015. Effect of pre-harvest methyl jasmonate treatments on ethylene production, water-soluble phenolic compounds and fruit quality of Japanese plums. Journal of the Science of Food and Agriculture 95: 583-591.

A18. Kucuker, E., Ozturk, B., 2015. The effects of aminoethoxyvinylglycine and methyl jasmonate on bioactive compounds and fruit quality of ‘North Wonder’ sweet cherry. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines, 12(2): 114-119.

A19. Ozturk, B., Kucuker, E., Yıldız, K., Celik, S.M., 2015. Changes of bioactive compounds and ethylene production of Japanese plums treated with pre-harvest aminoethoxyvinylglycine. International Journal of Food Properties, 18(10): 2165-2186.

A20. Ozturk, B., Ozkan, Y., Yildiz, K., 2015. AVG application regimes play an important role on pre-harvest drop and ripening of ‘Jonagold’ apples. Semina: Ciencias Agrarias, 36(6): 3595-3604.

A21. Kucuker, E., Ozturk, B., Aksit, H., Genc, N., 2015. Effect of pre-harvest aminoethoxyvinylglycine (AVG) application  on bioactive compounds and fruit quality of plum (Prunus salicina lindell cv. Black Beauty) at the time of harvest and during cold storage. The Journal of Animal and Plant Sciences, 25(3): 763-770.

A22. Ozturk, B., Yıldız, K., Ozkan, Y., Kılıc, K., 2015. Effects of aminoethoxyvinylglycine treatments on pre-harvest fruit drop and fruit quality of Braeburn apples. Bangladesh Journal of Botany, 44(2): 299-307.

A23. Kucuker, E., Ozturk, B., Yildiz, K., Ozkan, Y., 2015. Effect of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on the quality of Japanese plum (Prunus salicina Lindell cv. Fortune) fruits. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 14(5): 3-17.

A24.  Ozturk, B., Celik, S.M., Karakaya, M., Karakaya, O., Islam, A., Yarilgac, T., 2015. Storage temperature affects phenolic content, antioxidant activity and fruit quality parameters of cherry laurel (Prunus laurocerasus L.). Journal of Food Processing and Preservation (doi:10.1111/jfpp.12774).

A25Ozturk, B., Karakaya, O., Celik, S.M., Karakaya, M., Koc Guler, S., Yarılgac, T., Aydın, H., Ozturk, A., 2016. The effect of cold storage on bioactive components and physical properties of Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.). A preliminary study. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 15(2): 77-93

 

B. SCI (SCIENCE CITATION INDEX) DIŞINDA TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

B1. Öztürk, B., Yıldız, K., Özkan, Y., Çekiç, Ç., Kılıç, K., 2012. ‘Red Chief’ elma çeşidinde, Aminoethoxyvinylglycine’nin (AVG) ve Naftalen Asetik Asit’in (NAA) hasat önü döküm ve meyve kalitesi üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3): 120-126.

B2. Erdem, H., Öztürk, B., 2012. Yapraktan uygulanan çinkonun BA-29 anacı üzerine aşılı armut çeşitlerinin verimi, mineral element içeriği ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 93-106.

B3. Öztürk, B., Küçüker, E., Saraçoğlu, O., Yıldız, K., Özkan Y., 2013. ‘0900 Ziraat’ kiraz çeşidinin meyve kalitesi ve biyokimyasal içeriği üzerine büyümeyi düzenleyici maddelerin etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3): 82-89.

B4. Öztürk, B., Keskin, S., Yıldız, K., Kaya, Ö., Kılıç, K., Uçar, M., 2013. Erzincan koşullarında yetiştirilen ‘Ak Sakı’ elma çeşidinin depolama performansı üzerine hasat öncesi naftalen asetik asit ve aminoetoksivinilglisin uygulamalarının etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1): 52-60.

B5. Altuntas, E., Somuncu, C., Öztürk, B., 2013. Mechanical behaviour of plum fruits as affected by pre-harvest methyl jasmonate applications. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 15(2): 266-274.

B6. Öztürk, B., Özkan, Y., Kılıç, K., Uçar, M., Karakaya, O., Karakaya, M., 2015. Braeburn elmasının (Malus domestica Borkh.) hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine hasat öncesi bitki gelişim düzenleyici uygulamalarının etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1): 68-76.

B7. Ozturk, B., Karakaya, O., Ozkan, Y., Yıldız, K., Karakaya, M., Koc Guler, S., 2015. The effects of pre-harvest naphthalene acetic acid (NAA) treatments on fruit quality attributes of Braeburn apples during cold storage. American Journal of Experimental Agriculture. DOI: 10.9734/AJEA/2015/17361.

B8. Küçüker, E., Öztürk, B., Yıldız, K., Özkan, Y., 2015. Monreo şeftali çeşidinde aminoetoksivinilglisin (AVG) ve naftalen asetik asit’in (NAA) hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2): 9-15.

B9. Küçüker, E., Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., 2015. yapraktan üre uygulamasının farklı armut (Pyrus communis L.) çeşitlerinde verim, meyve kalitesi ve bioaktif bileşikler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(2): 78-86.

C. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN DERLEMELER

C1. Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., 2011. Elmada renklenmeyi etkileyen faktörler I. Hasad Dergisi, 26 (309): 80-87.

C2. Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., 2011. Elmada renklenmeyi etkileyen faktörler II. Hasad Dergisi, 26 (310): 58-65.

C3. Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., 2011. Elmada hasat önü dökümü ve önleme yolları. Hasad Dergisi, 26(312): 76-80.

 

D. ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE SUNUMLARI

D1. Öztürk, B., Yıldız, K., Özkan, Y., Çekiç, Ç., 2011. Red chief elma çeşidinde, AVG’nin hasat önü döküm ve meyve kalitesi üzerine etkisi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, Cilt I, Sayfa 289-293,  (Sözlü Sunum).

D2. Öztürk, B., Özcan M., Öztürk, A., 2011. Kivide fidan gelişimi ile vejetatif gelişme parametreleri arasındaki ilişkiler. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, Cilt I, Sayfa 375-383, (Poster Sunum).

D3. Özkan, Y., Altuntaş, E., Öztürk, B., Yıldız, K., 2011. Braeburn elma çeşidinin fiziko-mekanik özelikleri üzerine naftalen asetik asit uygulamasının etkisi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, Cilt I, Sayfa 349-353 (Poster Sunum).

D4. Çelik, S.M., Elmastaş, M., Öztürk, B., Akşit, H., Küçüker, E., Erdem, H., Erdoğdu, T., 2012. BA-29 anacı üzerine aşılı armut çeşitlerinin biyoaktif bileşikleri üzerine yapraktan uygulanan bazı mineral elementlerin etkisi. XX. Ulusal Kramotografi Kongresi, 6-9 Haziran 2012, Tokat. 1:109 (Sözlü Sunum).

D5. Özkan, Y., Yıldız, K., Küçüker, E., Öztürk, B., 2012. Tokat İli meyveciliği nereye gidiyor? Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, Tokat. 1(2):485-497 (Sözlü Sunum).

D6. Öztürk, B., Karaman, S., Erdem, H., Küçüker, E., Özkan, Y., Yıldız, K., 2013. The effects of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on mineral elements of three japanese plum varieties (Prunus salicina Lindell.). ‘1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition’. 1-3 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan. 2(1): 845-850 (Poster Sunum).

D7. Öztürk, B., Erdem, H., Karaman, S., Küçüker, E., Yıldız, K., Özkan, Y., 2013. Farklı japon eriklerinin (Prunus salicina Lindell.) mineral element içeriği üzerine hasat öncesi metil jasmonat (MeJA) uygulamasının etkisi.  İç Anadolu 1. Tarım ve Gıda Kongresi. 2-4 Ekim 2013, Niğde, 360-363 (Poster Sunum).

D8. Ozturk, A., Ozturk, B., 2014.The rootstock influences growth and development of ‘Deveci’ pear. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1: 1049-1053 (Poster Sunum).

D9. Ağlar, E., Long, L.E., Öztürk, B., Saraçoğlu, O., Yıldız, K., Karakaya, M., 2014. The efficacy of aminoethoxyvinylglycine (ReTain) for improving fruit set on ‘0900 Ziraat’ sweet cherry. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 2: 1475-1478 (Poster Sunum).

D10. Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Öztürk, A., Kılıç, K., Uçar, M., Karakaya, M., Karakaya, O., 2014. The role of pre-harvest aminoethoxyvinylglycine treatments on fruit quality of Braeburn apple during cold storage. International Mesopotamia Agriculture Congress, September 22-25, 2014, Diyarbakır, Turkey (Poster Sunum).

D11. Küçüker, E., Özkan, Y., Öztürk, B., 2014. Tree and fruit characteristics in some apple varieties practiced Slender Spindle training system. International Mesopotamia Agriculture Congress, September 22-25, 2014, Diyarbakır, Turkey (Poster Sunum).

D12. Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Küçüker, E., Karaman, S., Çelik,S.M., Karakaya, O., Karakaya, M., 2015. Tokat ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı Japon grubu erik (Prunus salicina Lindell) çeşitlerinin meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. (Sözlü Sunum).

D13. Öztürk, B., Uzun, S., Bektaş, E., Yarılgaç, T., Karakaya, M., Karakaya, O., Gün, S., Turga, E., 2015. M9 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin ordu ilinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. (Poster Sunum).

D14. Öztürk, B., Bulut, B., Kaşko Arıcı, Y., Karakaya, M., Yarılgaç, T., Karakaya, T., Kayalak Balık, S., Balık, H.İ., 2015. Onur ve Kaplan Trabzon hurması çeşitlerinin soğukta muhafaza performansı üzerine farklı uygulamaların etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. (Poster Sunum).

D15. Öztürk, A., Öztürk, B., Demirel, G., Karakaya, O., 2015. Abate Fetel armut çeşidinin meyve tutumu üzerine aminoetoksivinilglisin (AVG) uygulamalarının etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. (Poster Sunum)

D16. Karakaya, M., Öztürk, B., İslam, A., Karakaya, O., Kaçar, E., Turga, E., Gün, S., 2015. Ordu ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı çilek çeşitlerinin meyve kalite özellikleri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. (Poster Sunum).

D17. Ozturk, B., Karakaya, M., Karakaya, O., Kasko Arici, Y., 2016. Effects of pre-harvest AVG and post-harvest Aloe vera gel treatments on bioactive compounds of Piraziz apples during cold storage and shelf life. International Congress of Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Oral presentation).

D18. Ozturk, B., Yarılgaç, T., Uzun, S., Ozderya, H.R., İslam, A., 2016. Bioactive compounds of wild berry fruit species growing in Araklı (Trabzon) district. International Congress of Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Oral presentation).

D19. Ozturk, B., Karakaya, O.,  Erdem, H., Küçüker, E., Özkan, Y., Yıldız, K., 2016. The effects of foliar iron treatments (+Fe) on fruit quality of  different pear cultivars. International Congress of Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Poster presentation).

D20. Ozturk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Uzun, S., Ozturk, A., 2016. Effects of pre-harvest AVG treatments on fruit quality of Jonagold apple cultivar throughout cold storage. International Congress of Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Poster presentation).

  YÜKSEK LİSANS: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2008)

  Tez Konusu:  Kivi Fidanı Üretiminde Farklı Anaç Çaplarının Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muharrem Özcan.

 

       DOKTORA: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2012).

       Tez Konusu: ‘Jonagold’ Elma Çeşidinde Aminoethoksivinilglisinin (AVG) Hasat Önü Dökümüne, ‘Braeburn’

                                Elma Çeşidinde Metil Jasmonatın (MeJA) Renklenme Üzerine Etkileri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yakup Özkan.

 

UZMANLIK ALANLARI

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, Bitki büyümeyi düzenleyicilerin meyve yetiştiriciliğinde kullanımı

Hasat Sonrası Fizyolojisi

Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde depolama ve raf ömrü üzerine farklı uygulamaların etkisi

 

E. HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

E1. African Journal of Agricultural Research

E2. African Journal of Biotechnology

E3. Agricultural Engineering International: CIGR Journal

E4.Anadolu Journal of Agricultural Science

E5. Biological Agriculture & Horticulture

E6. Bioresources and Bioprocessing

E7. European Food Research Technology

E8. International Journal of Food Properties

E9. Journal Agricultural Economics and Development

E10. Journal of Agricultural Science and Technology 

E11. Journal of Food Composition and Analysis

E12. Journal of Basic and Applied Sciences

E13. Journal of Food Processing and Preservation

E14. Journal of the Science of Food and Agriculture

E15. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

E16. Plant Growth Regulation

E17. Scientia Agricola

E18. Scientia Horticulturae

E19. Sky Journal of Food Science

E20. Today Science- Agricultural Science

E21. Turkish Journal of Biology

 

F. GÖREV ALINAN PROJELER

F1.  Kivi fidanı üretiminde farklı anaç çaplarının aşı başarısı ve fidan gelişimi üzerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (2005-2007), Yardımcı Araştırmacı (Yüksek Lisans Tez Projesi).

F2. ‘Jonagold’ elma çeşidinde aminoethoksivinilglisinin (AVG) hasat önü dökümüne, ‘Braeburn’ elma çeşidinde metil jasmonatın (MeJA) renklenme üzerine etkileri. Gazisomanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (2010-2012), Yardımcı Araştırmacı. Proje No: 2010/65 (Doktora Tez Projesi).

F3.  Braeburn Elma Çeşidinde, AVG’nin Hasat Önü Döküm Üzerine Etkisi. TÜBİTAK (2011-2012, 11 Ay, Hızlı Destek), Bursiyer.

F4. Orta Karadeniz Bölgesi için üstün kestane genotiplerinin belirlenmesi ve çeşit tescili. TÜBİTAK (2005-2008, 36 Ay), Bursiyer.

F5. Bazı Yoğun Dikim Sistemleri ve Soğuklara Dayanıklı Anaçların (Krymsk 5 ve Krymsk 6) 0900 Ziraat Çeşidinin Performansı Üzerine Etkileri. TÜBİTAK (2015-2018, 36 Ay), Yardımcı Araştırmacı.

F6. Japon Grubu (Prunus salicina L.) ‘Black Amber’ Erik Çeşidinin Muhafaza Performansının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (2015-devam ediyor), Yardımcı Araştırmacı. Proje No: TF-1512.

F7. Piraziz Elmasının Soğukta Muhafaza Performansı Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (2015-devam ediyor), Yürütücü. Proje No: TF-1523.

F8. Kızılcık (Cornus mas L.) Meyvesinin Soğukta Muhafaza ve Raf Ömrü Performansının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (2015-devam ediyor), Yardımcı Araştırmacı. Proje No: TF-1526.

F9. Hünnap Meyvesinin Hasat Sonrası Depo ve Raf Ömrü Üzerine Aloe Vera Jeli ve MAP (Modifiye Atmosfer Paketleme) Uygulamalarının Etkisi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (2015-devam ediyor), Yardımcı Araştırmacı. Proje No: TF-1530.

 

G. ULUSLARARASI DERGİLERDE EDITORIAL BOARD ÜYELİĞİ 

G1. Agricultural Science-Today Science [ISSN: 2291-4471 (Print) ISSN: 2291-448X (Online)]

G2. International Journal of Food Processing Technology[ISSN: 2408-9826] (http://cosmosscholars.com/editorial-board-ijfpt)

G3. American Journal of Agricultural Science (http://www.aascit.org/journal/ajas)

G4. American Journal of Food Science and Nutrition [ISSN: 2375-3935]