1. Çakmak, E. K., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B. S., Taşkın, N. & Marangoz, M. (2015). 2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama5(1).
  2. Kandemir, N. & Karal, H. (2013). Hareket Tabanlı Öğrenme Materyalinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi. I. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 72. Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON.
  3. Karal, H., Kandemir, B. & Kokoç, M. (2012). Okul Öncesi Döneme Yönelik Hareket Tabanlı Öğrenme Materyali Geliştirme Süreci. VI.. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetler Kitabı. Gaziantep Üniversitesi, GAZİANTEP.
  4. Taşkın, N., & Kandemir, B. (2010). The affect of computer supported simulation applications on the academic achievements and attainments of the seventh grade students on teaching of science. Procedia-Social and Behavioral Sciences9, 1379-1384.
  5. Keleş, E., Kandemir, B. & Taşkın, N. (2010). Beyin Temelli Öğrenme Çerçevesinde Bilgisayar Destekli Görsel Öğretim Materyalleri. IV. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 587-593. Selçuk Üniversitesi, KONYA. ISBN: 978-605-61434-2-7.
  6. Taşkın, N., Kandemir, B. & Aydın, İ. İ. (2009). Web Tabanlı Sanal Geometri Labaratuarlarının İlköğretim 6.Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kazanımlarına Etkileri. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 409-415. Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. ISBN: 978-975-6983-63-8.
  1. Europa Union Project (2014), Lifelong Learning(Leonardo da Vinci), Big Picture Learning; innovations for students with constraint.
  2. KOSGEB Ar-ge İnovasyon Projesi (2013-2014), Dörte Birinci, Proje denetleyicisi.
  3. Europa Union Project (2015), Erasmus+ Gençlik Programı, The Sea Of Youth (Gençliğin Denizi).
  4. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyon Programı IPA Bileşeni IV, EuropeAid/133936/M/ACT/TR/668 numaralı Gençlerin Tekstilde Usta Elleri projesi.
  5. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu (Üye)