Yayınlar

  1. Deredam granitoyidi ( Gölköy-Ordu) ve çevre kayaçlarının petrografisi ve jeokimyasal incelenmesi   Tez Danışmanı:(PROF.DR. MUSTAFA ASLANER)
  2. Ozdemır Bılal, Kolaylı Hasan  Petrographıcal And Geochemıcal Characterıstıcs Of The Deredam (Golkoy/Ordu) Granıtoıd,Ne Turkey.  Sempozyum (Poster)(Yayın No:518431)
  3.  Hasan Kolaylı, Bilal Öademir (1997).  Kop Kromitlerinin Aranmasında Kullanılabilecek Mineralojik-Petrografik Ve Yapısal Kriterler.  Yerbilimleri (Geosound)(30), 581 (Kontrol No: 514774)

1988

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BÖLÜMÜ

UZMAN

1995

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BÖLÜMÜ

UZMAN

1999

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2006….

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ