Doğum Tarihi: 1976

Doğum Yeri: Üsküdar/ İstanbul

Anabilim Dalı: Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı

Araştırma Alanları: Deniz Turizmi, Deniz İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik, Gemi adamları, Denizcilikte Çalışma İlişkileri ve Yönetim Psikolojisi.

İletişim: azizmuslu@gmail.com, azizmuslu@odu.edu.tr

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Deniz İşletmeciliği/Deniz Ekonomisi

İstanbul Üniversitesi

2015

Yüksek Lisans

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Marmara Üniversitesi

2008

Lisans

İktisat

Muğla Üniversitesi

2001

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

MUSLU AZİZ (2018).  DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI İŞLETMELERİNİNFARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ VE MODERN YÖNETİMANLAYIŞLARI DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERARACILIĞIYLA İNCELENMESİ.  TURKISH STUDIES - İKTİSAT, FİNANS VE SİYASET, 13(22), 353-371., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. (Kontrol No: 4400377)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2018).  MAVİ YOLCULUĞUN VE GELENEKSEL AHŞAP YATLARIN DENİZ TURİZMİ ARZ VERİSİ OLARAK ÖNEMİ: BODRUM BÖLGESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA (THE IMPORTANCE OF BLUE CRUISE AND TRADITIONAL WOODEN YACHTS AS A SUPPLY VALUE OF MARINE TOURISM: A QUALITATIVE RESEARCH IN BODRUM DESTINATION).  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 437-456., Doi: 10.21325/jotags.2018.223 (Kontrol No: 4374091)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIK İSMET,MUSLU AZİZ (2016).  MANAVGAT NEHRİ GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ TEKNECİLİĞİ VE SORUNLARI.  Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 257-271. (Kontrol No: 4431238)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2015).  DENİZ TURİZMİNDE REKABET STRATEJİSİ OLARAK ÜRÜN FARKLILAŞTIRMASI.  Turizm  Araştırma Dergisi, 4(2), 28-46. (Kontrol No: 1672193)

Uluslararası Makaleler :

MUSLU AZİZ (2018).  GEMİ İŞLETMECİLİĞİNDE ÖNEM KAZANAN ÖLÇEK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI.  JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 5(25), 2264-2282., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.627 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4407313)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2018).  GEMİ İŞLETMECİLİĞİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI İÇİN ITF’İN ROLÜ VE TÜRKİYE’DE DENİZ İŞ KOLU SENDİKACILIĞI.  Route Educational and Social Science Journal, 5(32), 399-408., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1537 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4390183)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2018).  DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI İŞLETMECİLİĞİNİN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA İLİŞKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.  Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Dergisi /Journal of Urban Culture and  Management, 11(3), 351-358. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4410296)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2018).  TÜRK GEMİ ADAMLARININ ULUSLARARASI DENİZ İŞ GÜCÜ PİYASALARINDA İSTİHDAMI İÇİN ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ ÖNEMİ.  Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 291-302., Doi: 10.21547/jss.345040 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4374073)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2017).  KÜRESEL DENİZ İŞGÜCÜ PİYASALARINDA SURİYELİ GÖÇMENLERİN  İSTİHDAM OLANAKLARININ OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNERİLER.  Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 319-334. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3685916)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2017).  YAŞANABİLİR KIYI KENTLERİ İÇİN MARİNALARIN YÖNETİM VE ORGANİZASYONUNUN ÖNEMİ.  Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Dergisi /Journal of Urban Culture and  Management, 10(2), 123-138. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3551739)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2016).  GÜNÜMÜZ LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİN ARTAN ÖNEMİ.  Eurasian Academy of SciencesEurasian Business  Economics Journal, 1(S1), 365-375., Doi: 10.17740 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2885262)

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2015).  YAT İNŞA SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN DENİZ TURİZMİNİN ÖNEMİ.  Route Educational and Social Science Journal, 2(7), 72-72., Doi: 10.17121/ressjournal.405 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 1657975)

 

 

 

 

 

 
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2018).  KURVAZİYER LİMAN ORGANİZASYONLARINDA  INOVASYON YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER.  1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONFERANSI (BANU-ITSC’18), 289-292. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4376276)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYAN ÖZGÜL,MUSLU AZİZ (2018).  DENİZCİLİK İŞLETMELERİNİN GEMİ FİNANSMANINDA KULLANDIKLARI ALTERNATİF YATIRIM MODELLERİ.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18), 56-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4376312)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2018).  INTERMODAL TAŞIMACILIKTA BİR MERKEZ OLARAK SAMSUN’UN DEĞERLENDİRİLMESİ.  1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONFERANSI (BANU-ITSC’18), 3 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4376211)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2017).  Y KUŞAĞININ İŞ MOTİVASYONUNU ARTIRMAK İÇİN  SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEMLER.  III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700492)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2017).  DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN  ARTAN  ROLÜ VE ÖNEMİ.  III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700540)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ,UYAN Özgül (2017).  CONTINUOUS INNOVATION MANAGEMENT FOR COMPETITIVE ADVANTAGE OF LOGISTICS ENTERPRISES.  INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II, 136-136. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3686029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYAN ÖZGÜL,MUSLU AZİZ (2017).  INTERNATIONAL BARTER AS A COUNTER-TRADE TECHNIQUE AND ITS IMPORTANCE FOR ENTERPRISES.  INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II, 137-137. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700247)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2016).  ITF İN YÜRÜTTÜĞÜ KAMPANYALAR VE DENİZ İŞ YAŞAMINA KATKILARI.  EUREFE’16 (European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics) Uluslararası Konferansı, 87-88. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2847248)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     

 

 

 

 

 

 

 

CASE STUDIES IN BUSINESS SPORT SCIENCES, Bölüm adı:(VALUE CHAIN ANALYSIS FOR CREWED YACHT CHARTER SERVICE IN TURKEYSOUTH AEGEAN SOUTH COAST / TÜRKIYE’NİN GÜNEY EGE KIYILARINDAMÜRETTEBATLI YAT KİRALAMA HİZMETİ İÇIN DEĞER ZİNCIRİ ANALİZİ.) (2018)., MUSLU AZİZ,  IJOPEC Publication Limited London, Editör:Anıl Gacar, Özgür Ekin Suca, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 131, ISBN:978-1-912503-54- (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4437938)

 

 

 

 

 

 

 

 

LABOUR ECONOMICS  INDUSTRIAL RELATION VOLUME 22, Bölüm adı:(ORIENTATION OF SEAFARER TO ENSURE QUALITY AND SAFETY İN SHIP MANAGEMENT) (2018)., MUSLU AZİZ,  IJOPEC Publication Limited London, Editör:Çağatay Edgücan Şahin Arzu Özsoy Özmen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 148, ISBN:ISBN: 978-1-912503-34-6, (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4374106)

 

 

 

ISSUES IN TOURISM , HUMAN RIGHTS,  SUSTAINABLE ENVIRONMENT, Bölüm adı:(SEAFARERS’ WELL-BEING IN MARITIME COMPANIES / DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE GEMİADAMLARININ BİREYSEL İYİ OLUŞU) (2018)., MUSLU AZİZ,  IJOPEC Publication Limited London, Editör:Volkan Genç, Makbule Şiriner Önver, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-1-912503-55-1, (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4437698)

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS STUDIES VOLUME 15, Bölüm adı:(MISSION AND VISION CONTENT ANALYSIS  OF LOGISTICS FIRMS IN TURKEY) (2018)., MUSLU AZİZ,  IJOPEC Publication Limited London, Editör:F. Burcu Candan Hakan Kapucu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 247, ISBN:978-1-912503-27-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4374114)

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

MUSLU AZİZ (2018).  DENİZ TURİZMİNİN GELİŞİMİ İÇİN YÖNETİŞİM İHTİYACI: BODRUM BÖLGESİNDE NİTEL BİRARAŞTIRMA.  4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, Doi: 10.18872/0.2018.123 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4433348)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2017).  ARTAN KÜRESEL TİCARETİN KONTEYNER LİMANI İŞLETMECİLİĞİNE YANSIMALARI.  3. ULUSAL LİMAN KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Doi: 10.18872/DEU.df.ULK.2017.012 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700691)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2017).  TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK ÜS OLMASINDA LİMANLARIN STRATEJİK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: SAMSUN LİMANI ÖRNEĞİ.  3. ULUSAL LİMAN KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Doi: 10.18872/DEU.df.ULK.2017.010  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3700708)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ,ÖNER MEHMET BÜLENT (2016).  YENİLEŞİMCİ İŞLETMELER İÇİN  BİRBİRLERİNDEN TAMAMEN FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP X VE YKUŞAKLARI ARASINDA ETKİN BİR İLETİŞİMSAĞLANMASININ GEREKLİLİĞİ.  15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 367-373. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2823810)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLU AZİZ (2016).  ÇEVRECİ DENİZ TURİZMİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  İHTİYACI  VE BU AMAÇLA TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR.  II. ULUSAL  SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, 417-429. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2811038)