MESLEKİ DENEYİM

  • ·     1984-1998: ORDU Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
  • ·     1998-2000: ORDU Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
  • ·     2000-2006: OMÜ Ordu Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
  • ·     2006-Halen: Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

İDARİ GÖREVLER

Müdür Yardımcılığı; Ondokuz Mayıs Üniv Ordu Sağlık H.M.Y.O. 1992-1998

Hemşirelik Böl. Bşk.; Ondokuz Mayıs Üniv. Ordu Sağlık H.M.Y.O. 1992-1998

Yüksekokul Kurulu Üyeliği; Ondokuz Mayıs Üniv. Ordu Sağlık H.M.Y.O. 1992-1998

Yönetim Kurulu Üyeliği; Ondokuz Mayıs Üniv. Ordu Sağlık H.M.Y.O. 1992-1998

Müdür Yardımcılığı; Ondokuz Mayıs Üniv. Ordu Sağlık Yüksekokulu 1996-2000

Yönetim Kurulu Üyeliği; Ondokuz Mayıs Üniv. Ordu Sağlık Yüksekokulu 1996-2006

Müdür Yardımcılığı; Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2006-2013

Yüksekokul Kurulu Üyeliği; Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2006-2013

Yönetim Kurulu Üyeliği; Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2006-2013

 

YAYINLAR

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. N.Bölükbaş, N.Erbil, A.N. Kahraman. Determination of the Anxiety Level of Women Who Present for Mammography.  See comment in PubMed Commons belowAsian Pac J Cancer Prev. 2010;11(2):495-498.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. N.Erbil, A.N.Kahraman, H.Çelik, G.Deniz. The effect of planned education onto menstruation knowledge level, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-12, s. 219, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B2. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Top. Women’s knowledge and behaviours about the methods of contraseptive and determination of effecting factors to the usage, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-14, s. 220, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B3. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Uygun, G.Göç, E.Abdik, Z.Öztürk, B.Özdemir. Male health personnel’s view on female sterilization and male sterilization, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care,  Abstract of Poster-224, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):177, 3-6 Mayıs 2006.

B4. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Uygun, G.Göç, E.Abdik, Z.Öztürk, B.Özdemir. What to female health personel think about female sterilization and male sterilization?  The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-225, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):177, 3-6 Mayıs 2006.

B5. N.Bölükbaş, N.Erbil, A.N.Kahraman. Determining the anxiety level and the affecting factors of the anxiety level of the women who have a mammography. The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-217, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):173, 3-6 Mayıs 2006, p.173

B6. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Özdere, L.Toroslu, Ş.Çelikkol, D.Sünger. Gebelikte ağız hijyeni bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-15, s.300-301, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B7. N.Erbil, A.N.Kahraman, B.Aydın, A.Aynacı, N.Domaç, F.Karahan. Riskli Gebelerde Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-29, s.308-309, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B8. N.Erbil, Ö.Bostan, A.N.Kahraman. İnfertil çiftlerin tıbbi ve geleneksel çözüm arayışları ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-85, s.339,19-22 Nisan 2007, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20(4):228-35).

B9. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Top. Normal birth or caeserean section: Is birth typeeffect on anxiety level of pregnant women before birth?  (Normal doğum eylemi ya da sezaryen: Doğum öncesinde  gebelerin kaygı düzeyine doğum şeklinin etkisi var  mı?),  1.Uluslararası, 2. Ulusal Ebelik Kongresi, oral presentation- 34,s.139-140, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu, Karabük, Turkey.

B.10.N.Erbil, A.N. Kahraman. Healthy life-style behaviors among Turkish women applying for measurement of bone density, Oral presentation-38, p.92, Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19, 2015.        

B11. N.Erbil, F.Baykal Top, A.N. Kahraman. Perspectives to pelvic examination of Turkish university students, poster presentation-13, p. 120, Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19, 2015. 

B12. N.Erbil, A.N. Kahraman, F.Baykal Top. Knowledge and attitudes about HIV/AIDS of Turkish university students, poster presentation-37, p.128, Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19,2015.

B13. N. Erbil, A.N. Kahraman. Mammography self-effıcacy and breast cancer fear of nurses. Poster presentation, 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, 15-18 March 2017, Hotel Parco dei Principi, Rome, Italy.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. N.Erbil, A.N.Kahraman, Ö.Bostan. Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi anksiyete durumlarının belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;9 (1):10-16.

D2. N.Bölükbaş , A N. Kahraman, Y, Kalaycı G. Ordu İli Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuklara Yönelik İlk Yardım Uygulamaları İle İlgili Bilgi Düzeyleri, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi(2007);10 (3) : 52-59

D3. N.Erbil, Ö.Bostan, A.N.Kahraman. İnfertil kadın ve erkeklerde umutsuzluk. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20(4):228-35.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Öztorun, Ş.Kaya.  Adölesanların benlik saygısı düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.227, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E2. N.Erbil, A.N.Kahraman, D.Özkan, E.Mıdık. Antenatal bakım ve hemşirenin rolü,  IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.231, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E3. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Atalay, Ö.Kalyoncu. Lise öğrencilerinin atılganlık ve boyun eğici davranış düzeyinin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.241, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E4. N.Erbil, A.N.Kahraman, S.Bayandır, A.Baş. Çocukların aileleri ile birlikte ya da ayrı olması büyüme ve gelişmelerini etkiler mi?, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.248, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E5. N.Erbil, A.N.Kahraman, Ç.Sayal, E.Kara.  Kadınların osteoporoz hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.293, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E6. N.Erbil , A. N. Kahraman, D. Oral, Z.Divan. Yüksekokulda öğrenim gören kız öğrencilerin aile içi şiddete bakışı, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.352, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E7. N. Bölükbaş, A. N. Kahraman, F.Bayındır, D. Turan.”Lise Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörler”.  IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı. Ordu, 5-6 Mayıs 2005, ss.298

E8. N.Bölükbaş, A.N. Kahraman, E. Sabah, T. Keskin. “Ameliyat Öncesi Yapılan Hasta Eğitiminin Hastaların Anksiyete Düzeyine Etkisi”. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı. Ordu, 5-6 Mayıs 2005, ss.229

 E9. N. Bölükbaş , A.N. Kahraman, Y Karaman , G Kalaycı. “Ordu Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuklara Yönelik İlk Yardım Müdahaleleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri”. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı. Ordu, 5-6 Mayıs 2005, ss.273

E10. N.Bölükbaş, A. N. Kahraman, L. Bayramlı.  Lise son sınıf öğrencilerinde atılganlık ve benlik saygısı düzeyleri, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.299, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, 5-6 Mayıs 2005, Ordu.

E11. N.Bölükbaş, A. N. Kahraman , C. Türkcan, E. Yılmaz: Öğretmenlerde ses kullanımına ait sorunlar ve etkili olan faktörlerin incelenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.364, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, 5-6 Mayıs 2005, Ordu.

 

F3. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev alma ve/veya oturum başkanlığı yapma, alanı ile ilgili panel, konferans, seminer, açıkoturum söyleşi, çalıştay ya da yaz  okulu gibi etkinliklerde konuşmacı, olarak görev alma 

F3.1. A.N. Kahraman. IV. “Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Organizasyon Komitesi Üyeliği   5-6 Mayıs 2005, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu.

F3.2. A.N. Kahraman.III. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı Düzenleme Kurulu  Üyeliği,  12-14 Haziran 2013, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Cumhuriyet Yerleşkesi, Ordu.

 

KATILDIĞI KURSLAR

1. “H.Ü. Eğitim Fak. Öğretmenlik Sertifikası” 1984 ANKARA

2. “Hasta Bakımı ve Koruyucu Ebelik Hizmetleri” (Sertifika) 5 – 16 Ağustos 1985 ÇANAKKALE

3. “Temel Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik/ Ebelik Hizmetlerinin Düzenlenmesi” Ulusal Workshop (Sertifika) 16 – 20 Haziran 1986 TRABZON

4. “Koruyucu ve Tedavi Edici Hemşirelik Hizmetleri” (Sertifika), 1- 12 Eylül 1986 İZMİR

5. “Rahim İçi Araç Uygulama” Kursu (Sertifika), 19.1- 13.2.1987 İSTANBUL

6. “Ders Araçlarının Hazırlanması ve Kullanımı”, 15 – 18 Eylül 1995 ORDU

7. “Hemşirelik Süreci Kursu”, Düzenleyici: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, 29 Ocak-2 Şubat 2001,ORDU

8. “Adli Tıp ve Adli Bilimler Eğitimi”, Düzenleyici:Türk Tabibleri Birliği Ordu Tabibler Odası, 20-21 Eylül 2004, ORDU

9. “IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, 05-06 Mayıs 2005, ORDU

10. "Hemşirelik Eğiticileri Çalıştayı",GATA Hemşirelik Yüksekokulu,18 Ekim 2010, ANKARA

11. “Protokol, Resmi yazışma, Etkili İletişim ve Sosyal Davranış Kuralları”, konulu Hizmet İçi Eğitim, Ordu Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19 Ekim 2012, ORDU

12. ”Uluslararası Katılımlı Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, 18 Mayıs 2012, TRABZON: TÜRKİYE

13. " III. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisans Ders programı Çalıştayı"12-14 Haziran 2013,Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu.

14. “ Ordu ili  Sağlıkta Hizmet Günleri  Sempozyumu  ’’ Ordu Kültür  Merkezi , 28-29 Eylül  2013,ORDU

 

 

VERDİĞİ KONFERANSLAR

1. “Menapoz ve Osteoporoz” , Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, 15 Mayıs 2002, Ordu.

2. “Atatürk ve Gençlik” , OMÜ Ordu Sağlık Yüksekokulu, 20 Mayıs 2002, Ordu.

3.“Türk Kadınının çağdaşlaşmasında Atatürk’ün rolü” , OMÜ Ordu Sağlık Yüksekokulu, 10 Kasım 2005, Ordu.

4. “Hemşirelik mesleği” Şehit Üsteğmen Doğan Gökbulut İlköğretim Okulu, 04 Nisan 2006, Ordu.

5. “Hastane İnfeksiyonları ve Korunma Yolları” , Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 11-13 Temmuz 2006, Ordu.

6. “İçimizden Biri Atatürk” 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, 2007, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu.