Derece Üniversite Yıl
Lisans Ege Üniversitesi (Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı) 1999 - 2004
Yüksek Lisans Ordu Üniversitesi (Müzik) 2012 - 2015
Doktora Gazİ Üniversitesi (Türk Müziği Devlet Konservatuvarı) 2015 -
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.  

 • AYDIN, A. (2014). TRT Repertuarında Bulunan Kars Bölgesine Ait Türkülerin Makam Dizisi ve Ritim Yönünden İncelenmesi. Doğu Dünyasında Geleneksel Türk Müzik Kültürü. Kars: Kafkas Üniversitesi.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan etkinlikler (Workshop).

 • AYDIN, A. (2016). Türk Müziğinde Kullanılan Çalgıların Günümüz Türk Tiyatrosu’ndaki Yeri ve Oyuncular Üzerinde Çağrıştırdığı Anlamlar. II. Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

Diğer Sanatsal Etkinlikler ve Deneyimler.

 •    19 Ocak 2009. GEDENKKONZERT Mustafa Özhan Freitag-Berlin Konseri, ALMANYA/BERLİN (Kaval).
 •    02 Mayıs 2012 Türk Halk Müziği Konseri. Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu (Kaval)
 •    23 Mayıs 2012. Türk Halk Müziği Konseri. Kafkas Üniversitesi, Aynalı Köşk Konser Salonu (Kaval).
 •    17 Nisan 2013. Türk Halk Müziği Konseri. Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu (Kaval).
 •    10 Kasım 2014. Aydınlığın Adı Atatürk Tiyatro Oyunu. Ordu Üniversitesi, Morfoloji Binası Konferans Salonu (Müzik Düzenleme/Kaval).
 •    02 Nisan 2014. Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri. Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu (Kaval).
 •    11 Nisan 2014. THM Akademik Çalgı Topluluğu Konseri. Giresun Üniversitesi, Güre Yerleşkesi Rektörlük Oditoryumu (Kaval)
 •    09 Nisan 2014. Öğretim Elemanları Klasik Müzik Konseri. Ordu Üniversitesi/Giresun Üniversitesi, ODÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu (Kaval).
 •    06 Mayıs 2015. Kabak Kemane İle Halk Ezgileri Örneklemesi Konseri. Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu (Kaval).
 •    22 Mart 2016. Sâki Tiyatro Oyunu. Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu (Müzik Yönetmeni/Ney)