BULUNDUĞU GÖREVLER

2000-2003

Memur

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı - Van Merkez

2003-2007

Okulöncesi Öğretmeni

Zeve İlköğretim Okulu - Van Merkez

2007-2010

Okulöncesi Öğretmeni

Cumhuriyet İlköğretim Okulu - Van Merkez

2010-2012

Okulöncesi Öğretmeni

Şefkat Anaokulu - Van Merkez

2012-2013

Okulöncesi Öğretmeni

Büyükata İlköğretim Okulu - Ordu Fatsa

2013-....

Öğretim Görevlisi

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu

2014-....

Program Koordinatörü Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı
ÖDÜLLER

YIL

ÖDÜL TÜRÜ

ÖDÜLÜ VEREN MAKAM

2005

Aylıkla Ödüllendirme

Milli Eğitim Bakanlığı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres    : ORDU ÜNİVERSİTESİ FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU   FATSA-ORDU

Telefon : 0 452 423 50 03    Dahili: 3531

Fax       : 0 452 423 30 99

E-Mail   :  ekinayse@mynet.com, aysemeric@odu.edu.tr

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ÖZYÜREK ARZU, MERİÇ AYŞE, MERİÇ ERDAL (2016). The Investigation of Reasons for the Toy Preferences of Children (Oyuncakların Çocuklar Tarafından Tercih Edilme Nedenlerinin İncelenmesi). ACED International Journal of Family, Child and Education (Uluslararası Aile, Çocuk ve Eğitim Dergisi), Volume: 8, 47-60.     Doi: 10.17359/ACED.2016818367. www.aceddergisi.com

2. ÖZTÜRK ÇİFTCİ DİDEM, MERİÇ ERDAL, MERİÇ AYŞE (2015). Örgütsel Sessizlik, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Ordu İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 996-1007. www.sosyalarastirmalar.com

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.ÖZYÜREK ARZU, MERİÇ AYŞE, MERİÇ ERDAL (2016). Oyuncakların ÇocuklarTarafından Tercih Edilme Nedenlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 440-441, 14-15 Nisan 2016, Kocaeli.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. MERİÇ AYŞE (2015). “Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme”, Editör: Miray Özözen Danacı, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, (ss.55-92). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. ISBN:978-605-9254-07-6

2. MERİÇ AYŞE (2015). “Kostüm ve Aksesuarlar”, Editör: Miray Özözen Danacı, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, (ss.189-205). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. ISBN:978-605-9254-07-6

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. ÖZYÜREK ARZU, ADIBATMAZ MUSTAFA, ÇETİN ASYA, MERİÇ AYŞE, KILINÇ NiDA, ERZURUMLUOGLU ŞEYMA, YÜCESAN YASEMİN, ATALAY DERYA (2015). Okul Öncesi Eğitim Kurumu ve İlkokullarda Aile Eğitimi ve Katılımı Çalışmalarının İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi (3), 28-43. Doi:http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.57

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. OSMANOĞLU NURŞEN, OSMANOĞLU FARUK, MERİÇ AYŞE (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Sağlığı Hizmetleri Öğretmen Yeterlilikleri ve Sorunları. III. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 195-201. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 18-21 Haziran, 2008, Van.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans               : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği (1999-2003)

Yüksek Lisans  : Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı (2014- Devam ediyor)

KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kongre ve Sempozyumlar

* 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 14-15 Nisan 2016, Kocaeli.

* 9. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 8-9 Mayıs 2014, Başkent Üniversitesi, Ankara.

* III. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 18-22 Haziran 2008, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. 

 

 Kurs ve Seminerler

* Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulama Semineri

* Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Semineri

* Okul Öncesinde Aile Eğitimi Semineri

* Okul Öncesi Eğitimi Semineri

* Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Semineri

* Yaratıcı Drama Kursu

* Özel Eğitim Semineri

* Eğitimde Kaynaştırma Semineri

* Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Semineri

* Orff Schulwerk Temel Uygulamalar Kursu

* Ölçme Değerlendirme ve Performans Geliştirme Kursu

* Öğrenmeyi Öğrenme Semineri

* Sağlık Eğitim Semineri