A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 UGUR ATNAN, SÜNTAR IPEK, ASLAN ERDEM SINEM, ERDOGAN ORHAN ILKAY, KARTAL MURAT, SEKEROGLU NAZIM, ESIYOK DURSUN, ŞENER BILGE (2010).  Variations in Fatty Acid Compositions of The Seed Oil of Eruca sativa Mill. Caused by Different Sowing Periods and Nitrogen Forms. Pharmacognosy Magazine, 6(24), 305-308., Doi: 10.4103/0973-1296.71801

A.2 UGUR ATNAN, AYHAN MADEN HANDE (2015).  Sowing and Planting Period on Yield and Ear Quality of Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata). Ciência e Agrotecnologia, 39(1), 48-57., Doi: 10.1590/S1413-70542015000100006 

A.3 UGUR ATNAN, GÖK YASAR, GÖK UGUR HACER (2014). Impact of Socio-cultural and Economic Factors on Vegetable Consumption Behaviours: Case of Giresun Province, Turkey. Food Science and Technology, 34(4), 688-693., Doi: 10.1590/1678-457X.6401

A.4 KARAAL GÜLNUR, UGUR ATNAN (2014). Lepidium sativum Cultivation in Organic Fertilizer Added Hazelnut Husk Compost. Ekoloji, 23(90), 33-39., Doi: 10.5053/ekoloji.2014.904

A.5 TARAKÇI ZEKAI, UGUR ATNAN, TEMIZ HASAN, DAG BESIR (2013). Influence of Yogurt Adding on Physicochemical and Sensorial Properties of Some Lettuce Types. Journal of Food Agriculture & Environment, 11(2), 208-212., Doi: 10.1111/j.1471-0307.2010.00636.x

A.6 TARAKÇI ZEKAI ,TEMIZ HASAN,UGUR ATNAN (2011). The Effect of Adding Herbs to Labneh on Physicochemical and Organoleptic Quality During Storage. International Journal of Dairy Technology, 64(1), 108-116., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1111/j.1471-0307.2010.00636.x

A.7 UGUR ATNAN, DURKAN NAZMI, TEPECIK MAHMUT, AYVAZ MUAVVIZ.  Heavy Metal Content of Edible Herbs in Aegean Region (Turkey).  Ekoloji, Doi: 10.5053/ekoloji.2015.27, (Kontrol No: 1490605)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B.1 BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, KAVAK SÜLEYMAN, ESIYOK DURSUN (2003). Paclorobutrazol Soaked Seed for Seed Germination and Transplant Height Control in Broccoli (Brassica oleracea var. italica). International Scientific Confernce "50 Years University of Forestry, 55-59. (Tam metin bildiri) 

B.2 ESIYOK DURSUN, KAVAK SÜLEYMAN, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI (2003). Effects of plant density on seed yield and quality in rocket (Eruca vesicaria sub sp. sativa Mill.). International Scientific Conference “50 Years University of Forestry” Sofia, Bulgaria 2003, 5-8.

B.3 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, YAĞMUR BÜLENT, UGUR ATNAN (2004).  Effects of Nitrogen Rates on the Yield and Quality of Endive (Cichorium endiva L.) in Turkey. 39. Croatian Symposium on Agriculture with International Participant, 431-432. (Tam metin bildiri) 

B.4 BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN, YAĞMUR BÜLENT, UGUR ATNAN (2004). Effects of Nitrogen Rates on the Yield and Quality of Celery (Apium graveolens var. dulce) in Turkey. 39. Croatian Symposium on Agriculture with International Participant, 433-434. (Tam metin bildiri) 

B.5 UGUR ATNAN, KAVAK SÜLEYMAN (2004). Effects of PP 333 and CCC on Seed Germination and Seedling Height Control of Tomato. 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, 1(729), 205-208. (Tam metin bildiri) 

B.6 ZEYBEKOGLU EMRAH, UGUR ATNAN (2012). Potted Artichoke Seedling Propagation By Using Different Vegetative Materials and Techniques. VIII International Symposium on Artichoke, Cardoon and Their Wild Relatives, 1(983), 317-324. (Tam metin bildiri) 

B.7 UGUR ATNAN, ESER MEHMET BENIAN (2012). The Effects of Plant Ages and Cultivar on The Offshoots Yield and Rooting of Globe Artichoke (Doktora Tezinden Üretilmiştir). VIII International Symposium on Artichoke, Cardoon and Their Wild Relatives, 1(983), 387-392. (Tam metin bildiri) 

B.8 UGUR ATNAN, DEMIRTAS  BELKIS, ÇAGLAR SEMRA, ZAMBI OZAN, TÜRKMEN MELTEM (2013).  Effect of Humic Acid Application on Yield and Quality in Green Vegetables.  24th International Scientific- Expert Conferenceof Agriculture and Food Industry, 1, 381-385. (Tam metin bildiri)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1 ESER MEHMET BENIAN, ILBI HÜLYA, UGUR ATNAN,  Enginar Yetiştiriciliği (2006)., Hasad Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 64, ISBN:975-8377-45-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1 il Carciofo, Bölüm ad :(Carciofo in Turchia) (2009)., ESER MEHMET BENIAN, UGUR ATNAN,  ART

Servizi Editoriali S.p.A, Editör:Angelini, Renzo; Calabrase, Nicola, Bas m say s :1, Sayfa Say s 446, ISBN:978-88-96301-05-0, İtalyanca (Bilimsel Kitap)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1 BOZOKALFA MEHMET KADRI, KAVAK SÜLEYMAN, ESIYOK DURSUN, UGUR ATNAN, YAĞMUR BÜLENT (2003). Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 17-24.

D.2 EŞİYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, KAVAK SÜLEYMAN (2003).  Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 9-16.

D.3 YAĞMUR BÜLENT, KAVAK SÜLEYMAN, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN (2003).  Potasyum Uygulamalarının Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2), 113-120.

D.4 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN (2003). Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Dikim Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(3), 17-24.

D.5 KAVAK SÜLEYMAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, YAĞMUR BÜLENT, ESIYOK DURSUN (2003). Farklı Azot Kaynaklarının Baş Salatada (Lactuca sativa var. capitata) Verim, Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(3), 33-40.

D.6 UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN (2003). Brüksel Lahanasında (Brassica oleracea var. gemmifera) Büyüme Ucu Budaması ile Oluşturulan Farklı Gövde Sayılarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(3), 49-56.

D.7 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN (2004).  Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 1-9. 

D.8 BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN, UGUR ATNAN (2004).  Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır  (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 11-19. 

D.9 UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN (2004). Farklı Hasat Dönemleri ve Azot Uygulamalarının Endivde (Cichorium endivia L.) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2), 1-8. 

D.10 SEN FATIH, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN, KAYA BOZTOK (2004). Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2), 9-17. 

D.11 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN (2004). Fosfor ve Potasyum Uygulamalarının Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(3), 45-53. 

D.12    ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN, UGUR ATNAN, ZEYBEKOĞLU EMRAH (2006). Enginar Yetiştiriciliği ve Enginarın Sağlık Açısından Önemi. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, 21(251), 74-82.

D.13    ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, KAVAK SÜLEYMAN, UGUR ATNAN (2013). Seed Yield, Quality and Plant Characteristics Changes of Rocket Salad (Eruca sativa Mill.) under Different Nitrogen Sources and Vegetation Periods. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-59. 

D.14 SIRALI RECEP, UGUR ATNAN, ZAMBI OZAN, DIKMEN ARZU, ÇAĞLAR SEMRA (2013).  Turpgiller (Brassicaceae) Familyasına Ait Bazı Türlerin Arıcılık Açısından Önemi.  Akademik Ziraat Dergisi, 2 (2), 107-115. 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 UGUR ATNAN, ESER MEHMET BENIAN (2000). Domates Fidelerinde Büyümenin Kontrolü (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir). Ulusal III. Sebze Tarımı Kongresi, 1, 61-66.

E.2 UGUR ATNAN (2001). Ordu İli Sera Potansiyeli ve Seracılık Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. 6. Ulusal Seracılık Kongresi, 1, 1-8.

E.3 KAVAK SÜLEYMAN, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, ESIYOK DURSUN, YAĞMUR BÜLENT (2002). Çinko Sülfat Uygulamalarının Brokkolide Verim ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Sebze Tarım Sempozyumu, 1, 197-204.

E.4 BOZOKALFA MEHMET KADRI, KAVAK SÜLEYMAN, ESIYOK DURSUN, UGUR ATNAN, YAĞMUR BÜLENT (2002). Bazı Baş Lahana Çeşitlerinde CaNO3 Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Türkiye IV. Sebze Tarım Sempozyumu, 1, 205-212.

E.5  BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, KAVAK SÜLEYMAN, ESIYOK DURSUN, YAĞMUR BÜLENT (2003). Çinkosülfat Uygulamalarının Brokkolide Verim Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1, 375-377.

E.6 ESER MEHMET BENIAN, UGUR ATNAN (2004). Köklü Enginar Fidesi Üretimi. "Dünden Yarına Seferihisar" Sempozyumu, 1, 137-140.

E.7 TÜZEL YÜKSEL, GÜL AYŞE, DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ, ÖZTEKİN GÖLGEN BAHAR, ENGİNDENİZ SAİT, BOYACI HATİCE FİLİZ, ERSOY ASU, TEPE AKIN, UGUR ATNAN (2010).  Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 1, 559-578.

E.8 UGUR ATNAN, AYHAN HANDE (2010). Aybastı -Kabataş Yöresinde Sebze Üretimi. 11. Aybastı Kabataş  Kurultayı , Bildiriler Kitabı, 1, 83-87.

E.9 AYHAN HANDE, UGUR ATNAN (2011). Lahana Fidelerinde Büyümenin Kontrolü. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 1, 202-207.

E.10 KARAAL GÜLNUR, UGUR ATNAN (2011). Organik Gübre Katkılı Fındık Zuruf Kompostunda Roka Yetiştiriciliği. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1, 477-481.

E.11 UGUR ATNAN, KABARTAN FURKAN, SAKA ANDAÇ KUTAY (2012).  Çarşamba’da Sera İşletmelerinin Yapısı ve Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğine Genel Bakış. 9. Sebze Tarımı Sempozyumu, 1, 657-662.

E.12 UGUR ATNAN, SAKA ANDAÇ KUTAY, ÇAĞLAR SEMRA (2012). Ordu İli İklim Verilerinin Sera Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. 9. Sebze Tarımı Sempozyumu, 1, 663-667.

E.13 UGUR ATNAN, EKBİÇ İDRİS ERCAN, HASANCAOĞLU EMİNE MERVE (2014).   Ekim Kabı Büyüklüğünün Bazı Lahanagil Türlerinde Fide Kalitesine Etkisi. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 1, 345-350.

E.14 UGUR ATNAN, EKBİÇ İDRİS ERCAN, ZAMBİ OZAN, UYAR MEVLÜT, AKSOY RANA (2014).  Azot ve

Hümik Asit Uygulamalarının Marulda Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 1, 402-407., (Kontrol No: 1483567)

E.15 UGUR ATNAN, EKBİÇ İDRİS ERCAN, PEKDEMİR ERGÜN (2014). Giresun İli Bulancak İlçesinde Örtüaltı Tarımı. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 1, 430-436.

 

G. Diğer yayınlar:

G.1 ESIYOK DURSUN, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, KAVAK SÜLEYMAN (2002). Beslenmede Sebzelerin Önemi Üretim Alanları ve Yeni Sebze Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması. Gıda Dergisi(2002-3), 62-64.

G.2 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, AKÇİÇEK İBRAHİM EREN (2002). Soğanın Dengeli ve Sağlıklı Beslenmedeki Önemi. Gıda Dergisi(2002-09), 63-64.

G.3 ESIYOK DURSUN, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI (2002). Sağlık ve Beslenme Açısından Kereviz. Gıda Dergisi(2002-10), 80-82.

G.4 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, KAVAK SÜLEYMAN (2002). Havucun Beslenmedeki Yeri ve Önemi. Gıda Dergisi(2002-11), 84-87.

G.5 ESIYOK DURSUN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, UGUR ATNAN, KAVAK SÜLEYMAN (2003). Savoy Lahanası ve Beslenmedeki Yeri. Gıda Dergisi(2003-1), 83-85.

G.6 ESIYOK DURSUN, UGUR ATNAN, BOZOKALFA MEHMET KADRI, KAVAK SÜLEYMAN (2003).  Ekolojik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği. Gıda Dergisi(2003-2), 71-74.

G.7 UGUR ATNAN (2004). Her Şeye Maydanoz. Ekoloji Magazin Dergisi(1), 18-20.

G.8 UGUR ATNAN (2005). Bir Tutam Dereotu. Ekoloji Magazin Dergisi(8), 24-27.

Öğrenim Durumu

Doktora          : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (1999-2005)

Tez adı            : Enginarın Hızlı Çoğaltılmasında Bazı Vegetatif Yöntemlerin Kullanılma İmkanlarının Araştırılması 

Tez Danışman : MEHMET BENİAN ESER

Yüksek Lisans : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (1995-1999)

Tez adı            : Domates Fidelerinde Büyümenin Kontrolü

Tez Danışman : MEHMET BENİAN ESER

Lisans              : EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTES /BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR.  (1991-1995)

 

Görevler

YARDIMCI DOÇENT: ORDU ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (2007-…)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ:

- ORDU ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2006-2007)

- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ (2005-2006)

- EGE ÜNİVERSİTESİ /FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (2001-2005)

- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ (2001-2001)

 

İdari Görevler

-ODÜ Stratejik Plan Hazırlama Yürütme Sekretaryası, ORDU ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK (2012-2015).

- BAP Disiplinler Arası Proje Değerlendirme Grubu Üyeliği, ORDU ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK (2012-…)

- Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ (2007-…)

- Fakülte Kurulu Üyeliği, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ (2012-2014)

 - Farabi Koordinatörü, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ (2011-2014)

- Staj Komisyonu Başkanlığı, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ (2011-2014)

- Yönetim Kurulu Üyeliği, ORDU ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEKOKULU (2011-2014)

- Dekan Yardımcılığı, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ (2011-2014)

- İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Üyeliği, ORDU ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK (2011-2014)

- Erasmus Koordinatörü, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ (2011-2014)

- Bölüm Başkan Yardımcısı, ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ /BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2010-2011)

 

 

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

 1. TÜRKMEN MELTEM, 2015. Kuzukulağında Yetiştirme Ortamı ve Organik Gübrelemenin Bazı Verim Özelliklerine Etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
 2. YILMAZ DİLEK, 2015. Terede (Lepidium sativum) Bitki Sıklığının Verim ve Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 3. ZAMBİ OZAN, (2015). Arpacık İriliği ve Bor Uygulamalarının Yeşil Soğanda (Allium cepa L.) Verim ve Kaliteye Etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 4. GÜRAL MUSTAFA ÖZGÜR, (2014). Bazı yerel soğan (Allium cepa L.) genotiplerinin yeşil soğan üretimindeki performanslarının belirlenmesi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 5. ÇAĞLAR SEMRA, (2014). Fındık zuruf kompostu ve çay kompostu karışımlarının kıvırcık marulda (Lactuca sativa L. var. crispa) verim ve kaliteye etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 6. DEMİR CUDİ, (2011). Ordu ilinde yetişen taze fasulye (Phaseolus vulgaris L.) tiplerinde karakterizasyonun belirlenmesi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 7. AYHAN HANDE, (2011). Ordu ekolojisinde farklı ekim ve dikim zamanlarının tatlı mısırda koçan verimi ve kalitesi üzerine etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 8. KARAAL GÜLNUR, (2010). Organik gübre katkılı fındık zurufu kompostunda roka (Eruca sativa L.) ve tere (Lepidium sativum L.) yetiştiriciliği, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans (Devam ediyor)

 1. KOCAMANOĞLU ÇİĞDEM, Semizotunda (Portulaca oleracea L.) Yetiştirme Ortamı ve Hümik Asit Uygulamalarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi,  Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 2. ERDOĞAN NESLİHAN, Çorum İli Yerel Bamya Genotiplerinin (Abelmoschus esculentus L.) Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 3. ÖZDEMİR ÖZGE, Marulda (Lactuca sativa) Humik asit ve Bor Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 4. UÇAR AZİZ, Kıvırcık Marulda (Lactuca sativa L. var. crispa) Azot Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
 5. GÜN ALİ, Marulda (Lactuca sativa) Organik Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkisi, Ordu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler

H.1 Roka ve Terede Verim, Kalite ve Toplam Glukozinolat Miktarlarının Ekim Zamanı ve Gübre Formlarıyla Değişiminin Saptanması Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, (2001- 2006)

H.2 Bazı Yeşilliklerde Ekim Zamanı ve Hasat Büyüklüğünün Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisinin Matematiksel Olarak Modellenmesi. (2012-2015 Ordu Üniversitesi BAP Proje No: AR-1211), BAP, Yürütücü, (2012-2015)

H.3 Bazı Yerel Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinin Yeşil Soğan Üretimindeki Performanslarının Belirlenmesi (2012-2014) Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1233, BAP, Yürütücü, (2013-2014)

H.4 Bazı Yerel Nane (Mentha piperita) Genotiplerinde Hasat Zamanının Verim ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi (2013-2015) Ordu Üniversitesi BAP Proje No: AR-1244, BAP, Yürütücü, (2013-…)

H.5 Semizotunda (Portulaca oleracea L.) Yetiştirme Ortamı ve Hümik Asit Uygulamalarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi (2012-2015 Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1234), BAP, Yürütücü, (2012-2015)

H.6 Enginarın Hızlı Çoğaltılmasında Bazı Vegetatif Yöntemlerin Kullanılma İmkanlarının Araştırılması (Ege Üniversitesi BAP), BAP, Araştırmacı, (2002-2005)

H.7 Ticari Karpuz "Citrullus lunatus (Thunb.)" Çeşit Özelliklerinin Belirlenmesi, DİĞER, Uzman, (2001- 2002)

H.8 Ticari Karnabahar (Brassica oleracea L. covar botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.) Çeşit Özelliklerinin Belirlenmesi, DİĞER, Uzman, (2000-2001)

H.9 Ticari Soğan (Allium cepa L.) Çeşit Özelliklerinin Belirlenmesi, DİĞER, Uzman, (2000-2001)

H.10 Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu Mamullerde Kullanımı. TR07H1.02-001/214, AB Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, AB PROJESİ, Eğitmen, (2010-2012)

H.11 "Ordu  ili Stratejik Planı ” projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamı , DİĞER, Proje Koordinatör Yrd., (2013-2014)

H.12 Biz Engelliler Fark Yaratmaya Hazırız” projesi, AB PROJESİ, Eğitmen, (2008-2009)

H.13 Organik Tarım Geliştirme Projesi, TR0502.02/LDI-388 DOKAP TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı, AB PROJESİ, Eğitmen, (2007-2008)

H.14 "Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği" projesi ( İŞKUR), DİĞER, Eğitmen, (2009-2010)

 

Ödüller

 1. Yayın Desteği, TÜBİTAK, 2011
 2. Yayın Desteği, TÜBİTAK, 2014
 3. Yayın Desteği, TÜBİTAK, 2015

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

- Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği

- Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği