Lisans                          Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                              2014

Yüksek Lisans            Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü              2016

Aslınur Özcan, "Abdurrahman Sâmî Efendi'nin Kenzü'l-Ârifîn Adlı Eseri", yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.

Aslınur Özcan, "Abdurrahman Sâmî Efendi'nin Kenzü'l-Ârifîn Adlı Eseri ve İlgili Eserde Yer Alan Hadîslerin Tahlîli", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD),XIII/2, 2015, ss.95-110.