1. Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

UÇAR, A. K. (2017). "Kadına Yönelik Şiddet Haberleri". International Social and Humanities Conference. Humboldt University Berlin, Germany. 

2. Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

UÇAR, A. K. (2017). "Bir Yurttaş Gazeteciliği Mecrası Olarak Yeni Medya: Twitter Örneği". Social Sciences Studies Journal. 3(8). 668-679.

UÇAR, A. K. (2017). "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi: Hürriyet ve Milliyet Örneği". International Journal of Social and Humanities Sciences. 1(1). 9-28.

UÇAR, A. K. (2017). " Altkültürleri Yeniden Düşünmek: Dick Hebdige'in Gençlik ve Altkültürleri Çalışmasının Teorik Zemini Üzerine". Kültür ve İletişim. 20(40). 217-223. 

3. Ulusal ve Uluslararası Mecralarda Yayınlanan Filmler ve Belgeseller:

Bursa TV'de Yayınlanan "Nesilden Nesile Bir Nefes" isimli Yaşam Belgeselinde Görüntü Yönetmenliği, (2017). 

4. Sergiler:

Doğa ve İnsan Karma Fotoğraf Sergisi, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu, Ordu, 2017. 

Aralık Fotoğraf Sergisi, Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ordu, 2017. 

Öğrenim Durumu :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İletişim

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

2006-2011

 
Lisans 2.  Uluslararası İlişkiler Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi  

Yüksek Lisans

Gazetecilik ABD

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011-2013

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 İletişim Bilimleri ABD

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014- Tez aşamasında

 

Akademik ve İdari Görevler:

Görev/Unvanı

                                  Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu

2014- Halen

Bölüm Başkanlığı

Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu, Gazetecilik ve Habercilik Bölümü

2014- Halen

Ordu Üniversitesi Kurumsal Kimlik Komisyonu Üyeliği

Ordu Üniversitesi

2016

 

Gerçekleştirdiği Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Etkinlikleri :

  Proje ya da Etkinlik

                                 İçeriği

         Yer

"Bildiğimiz Medya Belki Bilmediğimiz Gibidir” (2010) :

 Habertürk Gazetesi Yazarı Umur Talu ile Söyleşi

     Eskişehir

“İLET(İŞ)İMİZ” (2010)  :

 Anadolu Üniversitesi İletişim Bölümü öğrencilerine mentörlük amacı taşıyan bu proje ile sektörde çalışan mezunlarla öğrencilerin iletişim kanalları geliştirilmiştir. Bu kapsamda, CNN TÜRK Yeşil Doğa isimli programın yapımcısı ve sunucusu Güven İslamoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

     Eskişehir

“Medya Çalıştayı” (2016):

BAP destekli, medyanın sorunlarının tartışıldığı İstanbul, Trabzon ve Ordu’dan gazetecilerin katıldığı 4 gün süren bir paneller serisi düzenlenmiştir. 

    Ordu - Ulubey

“Haydi Kermese, Kütüphane Kurmaya” (2016):

Proje Geliştirme Dersi kapsamında öğrencileri koordine ederek Ordu Sahili’nde bir kermes düzenlenmiş ve bu kermesten elde edilen gelirle bir köy okuluna kütüphane kurulmuştur.

   Ordu- Ulubey

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” (2016):

Proje Geliştirme Dersi kapsamında öğrencileri koordine ederek Ordu Ulubey’de günün anlam ve önemini belirten tek sayfalık bir gazete çıkarılmış ve bu tüm halka dağıtılmıştır.

  Ulubey

“Kimsesizler İçin Sahaya” (2016):

Proje Geliştirme Dersi kapsamında öğrencileri koordine ederek kimsesiz çocuklar yararına bir halı saha turnuvası düzenlenmiştir.

  Ulubey

“Kardeş Köy Okulu” (2016)

Ordu Ohtamış Mahallesi(Köyü) İlköğretim Okulu’nda 23 Nisan Kutlaması gerçekleştirdik. Çocuklara eğlenceli bir gün hediye etmenin yanında çeşitli ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık.

Ordu- Ohtamış