Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Ordu Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı

Doktora 

2013- Devam ediyor

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans 

2012

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi 

Ziraat Mühendisliği

Lisans 

2009

1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., 2017. Mathematical growth model for organically grown pepper transplants. Biological Agriculture &   Horticulture, DOI: 10.1080/01448765.2017.1354329.

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., 2017. Farklı bitki yoğunluklarının serada organik domates yetiştiriciliğine etkisiAkademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı): 1-8.

2. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., Uzun, S., 2017. Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğinde Gölgelemenin Fide Kalitesine Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı): 35-40.

3. Saka, A.K., İslam, A., Pekşen, A., 2017. Trüf mantarı yetiştiriciliği. Akademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı): 337-342.

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., 2016. Gölgelemenin Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğine Etkisi.  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress Proceedings Book, 2427-2432. 26-28 October Adana.

2. Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., Uzun, S., 2017. Effects of Different Planting Systems and Spaces on Growth and Development of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.) Growing in Greenhouse as First Season Growing. 1st International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Antalya.

3. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., 2017. The Effects of Different Raised Bed Type on Organic Tomatoes Grown in Field. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Nevşehir.

4Saka, A.K., Uzun, S., 2017. Effects of Different Planting Systems and Distances on the Yield and Quality of Greenhouse Organic Tomato (Solanum lycopersicum  L.) Growing.  Acta Hortic., 1164, 107-112. Proceedings of the 3rd International Symposium on Organic Greenhouses Horticulture. 11-14 April 2016, İzmir, TURKEY. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1164.14

5Özer, H., Saka, A.K., Saribaş, H.S., 2017. The effect of different training systems on greenhouse organic tomato culture. Acta Hortic., 1164, 101-106. Proceedings of the 3rd International Symposium on Organic Greenhouses Horticulture. 11-14 April 2016, İzmir, TURKEY. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1164.13

4.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Saka, A.K.,Uzun, S., 2016.  Organik Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.  BAHÇE, 45: 283-288.

2. Uğur, A., Saka, A.K., Ekbiç,E., Aksoy, R., Zambi, O., 2016. Taze Soğanda (Allium cepa) Azot ve Humik Asit Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi.  BAHÇE, 45: 333-337.

3. Uğur, A., Ekbiç, E., Saka, A.K., Takak, M., Zambi, O., 2016.  Azot ve Humik Asit Uygulamalarının Pazıda (Beta vulgaris subsp. L. var. cicla) Verime ve Kaliteye Etkisi. BAHÇE, 45: 338-343.

5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ugur, A., Saka, A.K., Çaglar, S., 2012. Ordu Ili Iklim Verilerinin Sera Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Degerlendirme, 663-667. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya.

2. Kandemir, D., Özkaraman, F., Özer, H., Yücel, H.Ş., Tarım, G., Saka, A.K., Uzun, S., 2012. Bazı Baklagil Tohumlarının Çimlenme Zamanları Üzerine Sıcaklıgın Etkisinin Modellemesi, 81-92. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya.

3. Ugur, A., Kabartan, F., Saka, A.K., 2012. Çarsamba'da Sera Isletmelerinin Yapısı Ve Örtüaltı Sebze Yetistiriciligine Genel Bakıs, 656-662. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya.

4. Saka, A.K., Uzun, S., Özer, H., Sarıbas, H.Ş., Kandemir, D.,Özkaraman, F., 2013. Serada Ilk Turfanda Organik Hıyar Yetistiriciliginde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi, 1: 27-32. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun.

5. Saka, A.K., Uzun, S., 2015. Organik Hıyar (Cucumis sativus L.)  Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale.

6. Uğur, A., Ekbiç, E., Saka, A.K., Takak, M., Zambi, O., 2015. Azot ve Humik Asit Uygulamalarının Pazıda (Beta vulgaris subsp. L. var. cicla) Verim ve Kaliteye Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale.

7. Uğur, A., Saka, A.K., Ekbiç, E., Aksoy, R., Zambi, O., 2015. Taze Soğanda (Allium cepa) Azot ve Humik Asit Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale.

8. Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Uzun, S., 2016. Serada İlk Turfanda Organik Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Şekilleri ve Dikim Mesafelerinin Bazı Yaprak Özellikleri Üzerine Etkileri. 11.Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Ekim 2016, Ordu.

9. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., Uzun, S., 2016. Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğinde Gölgelemenin Fide Kalitesine Etkisi. 11.Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Ekim 2016, Ordu.

10. Saka, A.K., İslam, A., Pekşen, A., 2016. Trüf Mantarı Yetiştiriciliği. 11.Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Ekim 2016, Ordu.

6.  Diğer yayınlar

1. Uzun, S., Özer, H., Saka, A.K., Yücel, H.Ş., 2010. Açıkta ve Örtü Altında Sebze Yetiştiriciliği. Kaçkar Dağları Projesi, Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma. Artvin.

 

 

Akademik Bilgiler

Yıl Danışman Adı Üniversite Tez Adı

2009- 2012

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Sezgin UZUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Serada Ilk Turfanda Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) ve Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Büyüme,Gelişme,Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

2013- Devam Ediyor

Doktora

Doç. Dr. Atnan UĞUR Ordu Üniversitesi  

 

Meslekte Deneyim

Kurum/Kuruluş Ülke / Şehir Bölüm/Birim Görevi  Görev Dönemi
Ordu Üniversitesi Türkiye / Ordu Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Şubat 2012- Devam Ediyor

 

Çalıştay, Kurs ve Eğitimler

1. Deulcom International Language Course, Advanced level English Course, ref. number SMS.00013, 2009, Samsun.

2. Ordu Üniversitesi Proje Hazırlama Eğitimi Çalıştayı, 14-15 Ocak 2016, Ordu.

3. V.Çukurova Biyoteknoloji Günleri, 27-28 Mart 2017, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama Merkezi, Adana.

Proje Adı Destekleyen Kurum Proje Aralığı Proje Süresi Projedeki Görevi Proje Türü

Serada Ilk Turfanda Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) ve Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetistiriciliginde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Büyüme,Gelisme,Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

01.11.2011-01.07.2012

8 ay

Yardımcı Araştırıcı

Ulusal

Bazı Yerel Nane (Mentha piperita) Genotiplerinde Hasat Zamanının Verim ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi

Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

18.03.2013-18.03.2015

24 ay

Yardımcı Araştırıcı

Ulusal

Bazi Yeşilliklerde Ekim Zamani Ve Hasat Büyüklüğünün Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisinin Matematiksel Olarak Modellenmesi

Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

04.06.2012-04.06.2013

12 ay

Yardımcı Araştırıcı

Ulusal