Derece

Eğitim Birimi

Mezuniyet

İlkokul

Ankara-Etimesgut Eryaman Bahar İlköğretim Okulu

1997

Ortaokul

Ankara-Etimesgut Eryaman Bahar İlköğretim Okulu

2000

Lise

Ankara-Yenimahalle Mobil Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi

2004

Lisans

OMÜ Ziraat Fakültesi,Bahçe Bitkileri Bölümü

2009

Y.Lisans

OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

2012

Doktora

ODÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

2013- Devam ediyor

 

 

A. SCI (SCIENCE CITATION INDEX) TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

A1. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., 2018. Mathematical growth model for organically grown pepper transplants. Biological Agriculture & Horticulture,34(1): 10-17. DOI: 10.1080/01448765.2017.1354329.

 

B. SCI (SCIENCE CITATION INDEX) DIŞINDA TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

B1Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., 2017. Farklı bitki yoğunluklarının serada organik domates yetiştiriciliğine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı): 1-8.

B2. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., Uzun, S., 2017. Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğinde Gölgelemenin Fide Kalitesine Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı): 35-40.

B3Saka, A.K., İslam, A., Pekşen, A., 2017. Trüf mantarı yetiştiriciliği. Akademik Ziraat Dergisi, 6(Özel Sayı): 337-342.

 

C. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN DERLEMELER

 

D. ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE SUNUMLARI

D1. Ugur, A., Saka, A.K., Çaglar, S., 2012. Ordu Ili Iklim Verilerinin Sera Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Degerlendirme, 663-667. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, (Poster Sunum).

D2. Kandemir, D., Özkaraman, F., Özer, H., Yücel, H.Ş., Tarım, G., Saka, A.K., Uzun, S., 2012. Bazı Baklagil Tohumlarının Çimlenme Zamanları Üzerine Sıcaklıgın Etkisinin Modellemesi, 81-92. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, (Sözlü Sunum).

D3. Ugur, A., Kabartan, F., Saka, A.K., 2012. Çarsamba'da Sera Isletmelerinin Yapısı Ve Örtüaltı Sebze Yetistiriciligine Genel Bakıs, 656-662. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, (Poster Sunum)..

D4. Saka, A.K., Uzun, S., Özer, H., Sarıbas, H.Ş., Kandemir, D.,Özkaraman, F., 2013. Serada Ilk Turfanda Organik Hıyar Yetistiriciliginde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi, 1: 27-32. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, (Sözlü Sunum).

D5. Saka, A.K., Uzun, S., 2015. Organik Hıyar (Cucumis sativus L.)  Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, (Poster Sunum).

D6. Uğur, A., Ekbiç, E., Saka, A.K., Takak, M., Zambi, O., 2015. Azot ve Humik Asit Uygulamalarının Pazıda (Beta vulgaris subsp. L. var. cicla) Verim ve Kaliteye Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, (Poster Sunum).

D7. Uğur, A., Saka, A.K., Ekbiç, E., Aksoy, R., Zambi, O., 2015. Taze Soğanda (Allium cepa) Azot ve Humik Asit Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, (Poster Sunum).

D8Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Uzun, S., 2016. Serada İlk Turfanda Organik Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Şekilleri ve Dikim Mesafelerinin Bazı Yaprak Özellikleri Üzerine Etkileri. 11.Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Ekim 2016, Ordu, (Poster Sunum).

D9. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., Uzun, S., 2016. Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğinde Gölgelemenin Fide Kalitesine Etkisi. 11.Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Ekim 2016, Ordu, (Poster Sunum).

D10. Saka, A.K., İslam, A., Pekşen, A., 2016. Trüf Mantarı Yetiştiriciliği. 11.Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Ekim 2016, Ordu, (Poster Sunum).

D11. Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., 2016. Gölgelemenin Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğine Etkisi.  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress Proceedings Book, 2427-2432. 26-28 October 2016, Adana, (Sözlü Sunum).

D12. Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., Uzun, S., 2017. Effects of Different Planting Systems and Spaces on Growth and Development of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.) Growing in Greenhouse as First Season Growing. 1st International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Antalya, (Poster Sunum).

D13. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., 2017. The Effects of Different Raised Bed Type on Organic Tomatoes Grown in Field. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Nevşehir, (Sözlü Sunum).

D14Saka, A.K., Uzun, S., 2017. Effects of Different Planting Systems and Distances on the Yield and Quality of Greenhouse Organic Tomato (Solanum lycopersicum  L.) Growing.  Acta Hortic., 1164, 107-112. Proceedings of the 3rd International Symposium on Organic Greenhouses Horticulture. 11-14 April 2016, İzmir, (Poster Sunum).​ https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1164.14

D15. Özer, H., Saka, A.K., Saribaş, H.S., 2017. The effect of different training systems on greenhouse organic tomato culture. Acta Hortic., 1164, 101-106. Proceedings of the 3rd International Symposium on Organic Greenhouses Horticulture. 11-14 April 2016, İzmir, (Poster Sunum). https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1164.13

D16. İslam, A., Saka, A.K., Alioğlu Duyar, M., 2017. Ordu İlinde Organik Tarım. I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu. 27-29 Eylül 2017, Bayburt, (Poster Sunum).

D17. Uğur, A., Saka, A.K., 2017. DOKAP Bölgesinde Sürdürülebilir Turizm için Sebze Üretimi. DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu. 23-24 Ekim 2017, Trabzon, (Sözlü Sunum).

D18. Saka, A.K., Uzun, S., 2018. Effect of different plant densities on organic cucumber cultivation in the greenhouse. International Congress on Engineering and Life Science. 26-29 Nisan 2018, Kastamonu, (Sözlü Sunum).

D19. Uğur, A., Saka, A.K., Gökdemir Koca, N., 2018. Effects of nitrogen source and doses on yield and quality of the sorrel (Rumex acetosella L.). International Congress on Engineering and Life Science. 26-29 Nisan 2018, Kastamonu, (Poster Sunum).

D.20. Ekbiç, E., Erdoğan, N., Uğur, A., Saka, A.K., 2018. Morphological Characterization of Local Okra (Abelmoschus esculentus L.) Genotypes. International Technological Sciences and Design Symposium. 27-29 Haziran 2018, Giresun, (Poster Sunum).

D.21.  Uğur, A., Ekbiç, E., Saka, A.K., 2018. Determination of Some Fruit Quality Characteristics and Biochemical Contents of Some Tomato Landraces. International Technological Sciences and Design Symposium. 27-29 Haziran 2018, Giresun, (Poster Sunum).

D.22. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., 2018. The Effect of Shading on Organic Pepper Seedling Cultivation. International Plant Scıence and Technology Congress. 7-10 Ekim 2018, Bodrum-Muğla, (Sözlü Sunum).

 

E. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

E1. Saka, A.K., Uzun, S., 2016.  Organik Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.  BAHÇE, 45: 283-288.

E2. Uğur, A., Saka, A.K., Ekbiç, E., Aksoy, R., Zambi, O., 2016. Taze Soğanda (Allium cepa) Azot ve Humik Asit Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi.  BAHÇE, 45: 333-337.

E3. Uğur, A., Ekbiç, E., Saka, A.K., Takak, M., Zambi, O., 2016.  Azot ve Humik Asit Uygulamalarının Pazıda (Beta vulgaris subsp. L. var. cicla) Verime ve Kaliteye Etkisi. BAHÇE, 45: 338-343.

F. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

F1. Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., 2018. The Effect of Shading on Organic Pepper Seedling Cultivation. International Journal of Scientific and Technological Research, 4(10): 250-254.

 

G. DİĞER YAYINLAR

G1. Uzun, S., Özer, H., Saka, A.K., Yücel, H.Ş., 2010. Açıkta ve Örtü Altında Sebze Yetiştiriciliği. Kaçkar Dağları Projesi, Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma. Artvin.

 

 

Akademik Bilgiler

Yıl Derece  Program/ Bölüm Üniversite/ Fakülte-Enstitü
2005-2009 Lisans Ziraat Mühendisliği/ Bahçe Bitkileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2009-2012 Yüksek Lisans
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
2013- (Devam ediyor) Doktora
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Serada Ilk Turfanda Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) ve Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Büyüme,Gelişme,Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Danışman: Prof. Dr. Sezgin UZUN

Doktora Tez Konusu: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinden Toplanan Bazı Yerel Domates Populasyonlarının Karakterizasyonu ve Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

Danışman: Doç. Dr. Atnan UĞUR

 

Almış Olduğu Kurs ve Eğitimler

1. Deulcom International Language Course, Advanced level English Course, ref. number SMS.00013, 2009, Samsun.

2. Ordu Üniversitesi Proje Hazırlama Eğitimi Çalıştayı, 14-15 Ocak 2016, Ordu.

 

 GÖREV ALINAN BİLİMSEL PROJELER

Proje Adı Destekleyen Kurum Proje Aralığı Proje Süresi Projedeki Görevi Proje Türü

Serada Ilk Turfanda Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) ve Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetistiriciliginde Farklı Dikim Sistemleri ve Mesafelerinin Büyüme,Gelisme,Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

01.11.2011-01.07.2012

8 ay

Yardımcı Araştırıcı

Ulusal

Bazı Yerel Nane (Mentha piperita) Genotiplerinde Hasat Zamanının Verim ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi

Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

18.03.2013-18.03.2015

24 ay

Yardımcı Araştırıcı

Ulusal

Bazi Yeşilliklerde Ekim Zamani Ve Hasat Büyüklüğünün Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisinin Matematiksel Olarak Modellenmesi

Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

04.06.2012-04.06.2013

12 ay

Yardımcı Araştırıcı

Ulusal

 

KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Etkinlik Tarih Yer
9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu 12-14 Eylül 2012 Konya
Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu 25-27 Eylül 2013 Samsun
VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25-29 Ağustos 2015 Çanakkale
3rd International Symposium on Organic Greenhouses Horticulture 11-14 Nisan 2016 İzmir
11.Sebze Tarımı Sempozyumu 11-13 Ekim 2016 Ordu
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress 26-28 Ekim 2016 Adana
V.Çukurova Biyoteknoloji Günleri 27-28 Mart 2017 Adana
1st International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species 3-5 Nisan 2017 Antalya
International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies 15-17 Mayıs 2017 Nevşehir
I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu 27-29 Eylül 2017 Bayburt
International Congress on Engineering and Life Science 26-29 Nisan 2018 Kastamonu
International Technological Sciences and Design Symposium 27-29 Haziran 2018 Giresun
2. International Plant Science and Technology Congress 7-10 Ekim 2018 Bodrum

 

ÜYESİ OLDUĞU ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

  • ISHS (International Society for Horticultural Science)
  • Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
  • Ziraat Mühendisleri Odası