Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Organik Kimya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans

Organik Kimya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2000

Lisans

Kimya Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997

 

Akademik Unvan:

Dr.Öğr.Üyesi Tarihi: 21.05.2009

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Yelda Bingöl Alpaslan*, Nevin Süleymanoğlu, Reşat Ustabaş, Aliye Gediz Ertürk, Halil Gökçe,

Spectroscopic characterization and density functional studies of new thiadiazole 1,1-dioxide compounds

Journal of Molecular Structure (2018) 1174, 32-42. [10.1016/j.molstruc.2018.04.063]

 

A2. Aliye Gediz Ertürk, Sedat Gümüş, Gökhan Dikmen, Özgür Alver*

Investigation of tautomeric Behavior of 3-amino-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1,2,5-thiadiazole 1,1-dioxide using fourier transform infrared and nuclear magnetic resonance spectroscopic methods: A density functional theory supported study

Chemical Physics Letters (2016) 661, 151–156. [10.1016/J.Cplett.2016.08.047]

 

A3. Nazan Ocak İskeleli, Yelda Bingöl Alpaslan*, Şahin Direkel, Aliye Gediz Ertürk, Nevin Süleymanoğlu, Reşat Ustabaş

The new Schiff base 4-[(4-hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one: Experımental, DFT calculational studies and in vitro antimicrobial activity

Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2015) 139, 356-366. [10.1016/J.Saa.2014.12.071]

 

A4. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

Acid-catalyzed hydrolysis of 5-substituted-1H,3H-2,1,3-benzothiadiazole 2,2-dioxides (5-substituted benzosulfamides): Kinetic behavior and mechanistic interpretations

Journal of Physical Organic Chemistry (2015) 28, 5, 358-364. [10.1002/Poc.3419]

 

A5. Yunus Bekdemir, Aliye Gediz Erturk* and Halil Kütük

Investigation of the acid-catalyzed hydrolysis and reaction mechanisms of N,N′-diarylsulfamides using various criteria

Journal of Physical Organic Chemistry (2014) 27, 94-98. [10.1002/Poc3242]

 

A6. Mustafa Erhan Sarı*, Aliye Gediz Ertürk, Alp Erdin Koyutürk, Yunus Bekdemir

Evaluation of the effect of food and beverages on enamel and restorative materials by SEM and fourier transform infrared spectroscopy

Microscopy Research And Technique (2014) 77, 79-90. [10.1002/Jemt.22315]

 

A7. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

Microwave-assisted synthesis of some substituted sulfamides

Phosphorus, Sulfur Silicon and Related Elements (2014) 189 (2), 285-292.  [10.1080/10426507.2013.819868]

 

A8. N. Burcu Arslan*, Aliye Gediz Ertürk, Canan Kazak and Yunus Bekdemir

3-Amino-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1,2,5-thiadiazole 1,1-dioxide

Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online (2011) 67(Pt7), 1736. [10.1107/S1600536811021520]

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. Aliye Gediz Ertürk*

3. International Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2018)

20-22 Eylül 2018, İğneada, Kırklareli, Türkiye (SÖZEL SUNUM, İkincilik Ödülü)

“Synthesis, characterization, computational calculations & bioactivity of 3-biphenyl-4-imino-sulfahydantoin”

 

B2. Aliye Gediz Ertürk*

1. International Balkan Chemistry Congress (IBCC 2018)

17-20 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi Edirne, Türkiye (SÖZEL SUNUM)

“Synthesis of substituted 5-pyrazolone derivatives and their biological evaluation”

 

B3. Aliye Gediz Ertürk*, Emine Bağdatlı, Melek Gül

1.Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Sempozyumu (ITESTES)

27-29 Haziran 2018, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye (SÖZEL SUNUM)

“Screening of total phenolic and flavonoid content of Urtica urens L.”

 

B4. Aliye Gediz Ertürk*

International Euroasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Euroasian BioChem 2018)

26-27 Nisan 2018, Ankara, Türkiye (POSTER SUNUM)

“3-İmino-4-(4-(dimetilamino)fenil) 1,2,5-tiyadiazolidin 1,1-dioksit’ in antioksidan aktivitesinin belirlenmesi”

 

B5. Aliye Gediz Ertürk*

International Euroasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Euroasian BioChem 2018)

26-27 Nisan 2018, Ankara, Türkiye (POSTER SUNUM)

“4-Aminoantipirin türevli bazı Schiff bazlarının spektral ve biyoetkinlik analizleri”

 

B6. Aliye Gediz Ertürk*, Ömer Ertürk, Melek Çol Ayvaz

Uluslararası Katılımlı 6.İlaç Kimyası Kongresi,

22-25 Mart 2018, Antalya, Türkiye (SÖZEL SUNUM)

“Türkiye'deki Bazı Sebze ve Meyvelerin Etanolik Ekstraktlarındaki Biyoaktivitelerin İncelenmesi”

 

B7. Emine Bağdatlı*, Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

Uluslararası Katılımlı 6.İlaç Kimyası Kongresi,

22-25 Mart 2018, Antalya, Türkiye (SÖZEL SUNUM)

“Küçük yapraklı ısırgan bitkisinin (Urtica urens) toprak üstü kısmının antioksidan aktivitesinin değerlendirilmesi”

 

B8. Yelda Bingöl Alpaslan*, Nevin Süleymanoğlu, Reşat Ustabaş, Aliye Gediz Ertürk, Halil Gökçe

III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017)

26-29 Ağustos Bodrum, Türkiye (SÖZEL SUNUM)

“Spectroscopic characterization and density functional studies of new thiadiazole 1,1-dioxide compounds”

 

B9. Zülal Atlı Şekeroğlu*, Aliye Gediz Ertürk, Vedat Şekeroğlu, Seval Kontaş

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE)

23-25 Ağustos 2017, Roma, İtalya (SÖZEL SUNUM)

“Cytotoxic and genotoxic effects of 3-amino-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,5-

dihydro-1,2,5-thiadiazole 1,1-dioxide on human peripheral lymphocytes”

 

B10. Duygu Odabaş Alver*, Melek Çol Ayvaz, Aliye Gediz Ertürk, Ömer Ertürk

Adnan Menderes Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

29 Haziran-1 Temmuz 2017 Aydın, Türkiye (SÖZEL SUNUM)

“Türkiye'den toplanan dereotu, mandalina, fındık, ceviz ve pırasa etanolik ektratlarının antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerin değerlendirilmesi”

 

B11. Aliye Gediz Ertürk*, Zülal Atlı Şekeroğlu, Seval Kontaş Yedier, Vedat Şekeroğlu

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası Kongresi

Antalya, 30 Mart-2 Nisan 2017 (SÖZEL SUNUM)

“3-Amino-4-sübstitüe-1,2,5-tiyadiazol 1,1-dioksit’in kromozomhHasarı üzerindeki etkisi”

 

B12. Aliye Gediz Ertürk*, Brian C. Goess

2nd Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC)

Kuşadası, İzmir, Türkiye, 21-24 Mart 2016 (POSTER SUNUMU)

“Oxidation reactions of Hibiscone C”

 

B13. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

8th Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry

Antalya, 11-15 Kasım 2015 (POSTER SUNUMU)

“Acid-catalyzed hydrolysis and reaction mechanism of some 5-substituted benzosulfamides”

 

B14. Zülal Atlı Şekeroğlu*, Aliye Gediz Ertürk, Vedat Şekeroğlu, Seval Kontaş

3rd International BAU Drug Design Congress

İstanbul, 1-3 Ekim 2015 (POSTER SUNUMU)

“Evaluation of the effect of a new substituent of 1,2,5-thiadiazolidine 1,1-dioxide compound on cell division”

 

B15. Aliye Gediz Ertürk*, Nazan Ocak İskeleli, Yelda Bingöl Alpaslan, Şahin Direkel, Nevin Süleymanoğlu, Reşat Ustabaş

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC)

Antalya, Türkiye, 16-19 Mart 2015 (POSTER SUNUMU)

“The new Schiff base 4-[(4-Hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one: Experimental, DFT calculational studies and in vitro antimicrobial activity”

 

B16. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

44th World Chemistry Congress (IUPAC 2013)

İstanbul, Türkiye, 11-16 Ağustos 2013 (POSTER SUNUMU)

“Mechanism of acid catalyzed hydrolysis of some substituted of N,N’-diphenylsulfamides”

 

B17. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

44thWorld Chemistry Congress (IUPAC 2013)

İstanbul, Türkiye, 11-16 Ağustos 2013 (POSTER SUNUMU)

“Synthesis of some substituted sulfamides under microwave irradiation”

 

B18. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

63rd Southeastern Regional Meeting of the American Chemical Society (SERMAC 2011)

Richmond, VA, USA, 26-29 Ekim 2011 (POSTER SUNUMU)

“Microwave synthesis of 3-imino-4-substituted-1,2,5-thiadiazolidine-1,1-dioxides”

 

 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. Aliye Gediz Erturk*, Ömer Ertürk, Melek Çol Ayvaz, Emine Yurdakul Ertürk

Screening of phytochemical, antimicrobial and antioxidant activities in extracts of some fruits and vegetables consumed in Turkey

Celal Bayar University Journal of Science (2018) 14 (1), 81-92. [10.18466/cbayarfbe.363384]

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Aliye Gediz Ertürk*, Nazan Ocak İskeleli, Yelda Bingöl Alpaslan, Şahin Direkel, Nevin Süleymanoğlu, Reşat Ustabaş

3. İlaç Kimyası Kongresi

Antalya, 20-22 Mart 2015 (POSTER SUNUMU)

“Yeni bir Schiff bazı 4-[(4-hidroksi-3-floro-5-metoksi-benziliden)amino]-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-dirazol-3-on: Deneysel, DFT hesaplamaları ve in vitro antimikrobiyal aktivite çalışmaları”

 

D2. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

9th National Chemical Physics Congress

Çeşme-İzmir, Türkiye, 14-17 Ekim 2010 (POSTER SUNUMU)

“Acid catalyzed hydrolysis and reaction mechanism of some substituted cyclic sulfamides”

 

D3. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir

20. Ulusal Kimya Kongresi

Kayseri, Türkiye, 4-8 Eylül 2006 (POSTER SUNUMU)

“Sülfamit sentezinde mikrodalgaların kullanımı”

 

D4. Aliye Gediz Ertürk*, Yunus Bekdemir, Halil Kütük

16. Ulusal Kimya Kongresi

Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2002 (POSTER SUNUMU)

“Açık zincirli ve halkalı sübstitüe sülfamitlerin asit katalizli hidrolizi ve reaksiyon mekanizması”

 

 

E. Diğer Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanan çalışmalar

E1. Emine Bağdatlı*, Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Book of Proceedings, (2016), 59-61.

“Antioxidative properties of a special traditional food plant roots: Urtica urens”

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1. Aliye Gediz Ertürk, Emine Bağdatlı

ODÜ-BAP Araştırma Projesi (A-1806), Proje Yürütücüsü (26.07.2018-)

“Farklı 3-imino-sülfohaydantoinlerin antioksidan aktiviteleri”

 

2. Aliye Gediz Ertürk, Ömer Ertürk

ODÜ-BAP Hızlı Destek Projesi (HD-1709), Proje Yürütücüsü (01.05.2017-08.01.2018)

“Bazı 4-aminoantipirin içeren Schiff bazlarının sentezi ve biyoetkinlik analizi”

 

3. Aliye Gediz Ertürk, Esra Yıldırım

ODÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi (TF-1634), Proje Yürütücüsü (18.08.2016-)

“Yeni 4-aminoantipirin türevli Schiff bazları ile komplekslerinin spektroskopik, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi”

 

4. Aliye Gediz Ertürk

ODÜ-BAP Hızlı Destek Projesi (HD-1611), Proje Yürütücüsü (10.06.2016-30.12.2016)

“Bazı yeni sülfahaydantoinlerin sentezi ve spektroskopik analizleri

 

5. Zülal Atlı Şekeroğlu, Aliye Gediz Ertürk

TÜBİTAK-1002 (Hızlı Destek) 215Z459, Araştırmacı (01.03.2016-10.02.2017)

“3-Amino-4-[4-(dimetilamino)fenil]-4,5-dihidro-1,2,5-tiyadiazol 1,1-dioksit bileşiğinin hücre bölünmesi ve kromozom hasarı üzerindeki etkisi”

 

6. Elif Çil, Aliye Gediz Ertürk, Seval Kontaş, Ceren Basurga

ODÜ-BAP Araştırma Projesi (AR-1532), Araştırmacı (04.01.2015-01.07.2017)

“3-İmino-4-sübstitüe 1,2,5-tiyadiazolidin 1,1-dioksit bileşiklerinin antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi”

 

7. Emine Bağdatlı, Aliye Gediz Ertürk, Melek Gül

ODÜ-BAP Araştırma Projesi (AR-1529), Araştırmacı (04.01.2016-30.12.2016)

“Türkiye, Giresun-Karagöl Yaylasında yayılış gösteren ‘Hatuncuk Isırganı’nın (Urtica urens) sekonder metabolit tayini ve antioksidan özelliklerinin in-vitro incelenmesi”

 

8. Aliye Gediz Ertürk, Hilal Ömerustaoğlu

ODÜ-BAP Araştırma Projesi (AR-1511), Proje Yürütücü (28.12.2015-01.06.2017)

“5-Pirazolon-Üre türevli Schiff bazlarının sentezi ve karakterizasyonu”

 

9. Aliye Gediz Ertürk, Feride Ceylan

ODÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi (TF-1522), Proje Yürütücü (30.10.2015-01.04.2018)

“Bazı 3-imino türevli sülfahydantoinlerin sentezi ve karakterizasyonu”

 

10. Aliye Gediz Ertürk

ODÜ-BAP Araştırma Projesi (AR-1401), Proje Yürütücüsü ve Araştırmacı (04.08.2014-26.07.2016)

“Çözücüsüz ortamda katalizörlerle bazı tiyadiazin 1,1-dioksit bileşiklerinin tek basamaklı sentezi”

 

11. Brian C. Goess, Aliye Gediz Ertürk

NSF Foundation Grant, (INBRE: 2P20-RR01641-05), Furman University, Greenville, SC, USA, Araştırmacı (04.2011-06.2012)

“Synthesis of Hibiscone C and its analogues”

 

12. Yunus Bekdemir, Aliye Gediz Ertürk

OMÜ BAP Doktora Tez Projesi (EF-272), Araştırmacı (05.2002-09.2004)

“Organik bileşiklerin sentezinde mikrodalga kullanımı”

 

13. Yunus Bekdemir, Aliye Gediz Ertürk

OMÜ BAP Yüksek Lisans Tez Projesi (EF-075), Araştırmacı (03.1997-09.1999)

“Siklik sülfamidlerin sentezi, asit-baz katalizli hidrolizi ve protonasyonu”

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

1. Hilal Ömerustaoğlu “5-Pirazolon-Üre türevli Schiff bazlarının sentezi ve karakterizasyonu” (08.11.2017)

 

2. Esra Yıldırım “Yeni 4-aminoantipirin türevli Schiff bazları ile komplekslerinin spektroskopik, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi”

 

3. Feride Ceylan “Bazı 3-imino türevli sülfahydantoinlerin sentezi ve karakterizasyonu”

 

 

 

İdari Görevler

-Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı (02.2017-devam ediyor)

 

-Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Fen Bilimleri Proje -Değerlendirme Grubu Üyesi, (10.07.2015-devam ediyor)

 

-Fizik Bölüm Başkanlığı (08.2009-02.2011)

 

- Ulubey Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (15.09.2009-07.01.2011)