Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Biyoloji

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2004

Doktora

Biyoloji

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2008

Yrd.Doç.Dr.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Ordu Üniversitesi

2011

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Salur, A., Miroğlu, A. ve Okçu, B., 2012, Odonata Fauna of Tokat Province (Turkey), Munis Entomology & Zoology, 7: 339-343.

Miroğlu, A., 2011, First Record of the Black Darter Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (Odonata: Libellulidae) from Turkey, Zoology in the Middle East, 53:129-130.

Kartal, V. ve Miroğlu, A., 2011, Systematic Position of Kervillea (Kervillea) ancyrana Bergevin, 1918 ( Hemiptera, Fulgoromorpha, Issidae) from Turkey, with A New Synonym of the Species, Turkish Journal of Zoology, 35: 57-62.

Miroğlu, A., Kartal, V. ve Salur, A., 2011, Odonata of the Eastern Black Sea Region of Turkey, with Some Taxonomic Notes, Odonatologica, 40: 105-122.

Kartal, V. ve Miroğlu, A., 2009, First Record of Mycterodus (Aconosimus) goricus (Dlabola, 1958) (Hemiptera: Fulgoramorpha: Issidae) from Turkey, with the Redescription of the Species, Entomological News, 120 : 87-90.

Miroğlu, A. ve Kartal, V., 2008, Additional Notes on the Odonata Fauna of Kurupelit (Samsun, Turkey), Turkish Journal of Zoology, 32: 33-41.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan  bildiriler

Miroglu, A., Salur, A., 2015. Variations in Platycnemis dealbata (Insecta: Odonata) from Turkey, The Seventh International Zoological Congress of  “Grigore Antipa” Museum (CZGA 2015), 18-21 November, Bucharest/ Romania.

Salur, A., Darılmaz, M.C., Miroğlu, A., Altınışık, B., 2015. Faunistic and Ecological Studies on Aquatic and Semiaquatic Heteroptera Species (Insecta) of Yedigöller National Park, The Seventh International Zoological Congress of  “Grigore Antipa” Museum (CZGA 2015), 18-21 November, Bucharest/ Romania.

Miroglu, A., Demirtas, S., Gunduz, I., Yalcın, C., 2014. A Molecular Phylogeny of the Damselfly Genus Calopteryx (Insecta:Odonata) of Turkey Using Mitochondrial 16S rDNA and Ribosomal ITS Sequences, Seventh International Symposium on Molecular Insect Science, 13-16 July, Amsterdam/The Netherlands.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Miroglu, A. ve Demirtaş, S., 2015. Türkiye’de Cordulegaster (Insecta: Odonata) Cinsinin Durumu ve Cordulegaster picta’da Görülen Varyasyonlar,, Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 50-55.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Miroğlu, A., Demirtaş, S., Yalçın, C., ve Gündüz, İ., 2014. Türkiye’deki Calopteryx splendens (Insecta: Odonata) Alttürlerinin Ekolojik Niş Modelleme Programı İle Günümüzdeki Dağılımlarının İncelenmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

Miroğlu, A. ve Demirtas, S., 2014. Türkiye’de Cordulegaster (Insecta: Odonata) Cinsinin Durumu ve Cordulegaster picta’da Görülen Varyasyonlar, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

Miroğlu, A. ve Kartal V., 2013. Doğu Karadeniz Bölgesi Odonata Türlerinin Yüksekliğe ve Habitata Göre Dağılımı, Ekoloji Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ.

Kartal, V., Karavin, M. ve Miroğlu, A., 2010. Az Bilinen Bir Issid (Hemiptera, Fulgoromorpha) türü olan  Mycterodus (Comporodus) ovifrons (Puton, 1890) Üzerine Taksonomik Bir Araştırma, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli.

Miroğlu, A. ve Kartal, V., 2008. Samsun Çevresinde Mevcut Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (Insecta, Odonata, Platycnemididae) Populasyonlarında Tespit Edilen Varyasyonlar, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon.

Miroğlu, A. ve Kartal, V., 2008. Türkiye'den Az Bilinen Tür Sympetrum haritonovi Borisov, 1983 (Insecta, Odonata, Libellulidae)'nin Taksonomisi Üzerine Bir Çalışma, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon.

Miroğlu, A. ve Kartal, V., 2006. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü ve Çevresi Zygoptera (Odonata) Faunası Üzerine Bir Çalışma, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası/Aydın.

Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 2002-2008.

Araştırma Görevlisi Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 2002-2008.

Yardımcı Doçent Dr.

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Deniz Ekolojisi Anabilim Dalı, 2011-Devam

Uzmanlık Alanları: Zooloji, Entomoloji, Omurgasız Hayvanlar, Hayvan Sistematiği ve Taksonomisi, Türkiye Odonatları.

 

İdari Görevler

ÖYP Fakülte Koordinatörü Yardımcılığı

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2011-2016)

Fakülte Bologna Koordinatörü Yardımcılığı

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2012-2013)

Fakülte Bologna Koordinatörü

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2013-2016)

Fakülte Kurulu Üyeliği

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2013-2015) 

Staj Komisyon Başkanlığı

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2013-2016)

Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2013- 2016)

ADEK Strateji geliştirme Alt Kurul Üyeliği

Ordu Üniversitesi (2013- 2016)

Dekan Yardımcılığı

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2013-2016)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2013-2015)