1968 yılında Ordu’da doğdu. İlk,Orta ve Lise tahsilini Ordu’da tamamladı.1985 yılında KTÜ İİBF İktisat Bölümü’nde yüksek öğrenime başlayarak, 1989 yılında adı geçen fakülteden bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. 

      1990 – 1991 yılları arasında askerlik görevini tamamladı.

     1993 yılında KTÜ SBE İktisat Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Sürmene’deki  Kalafatoğlu Yabancı Dil Laboratuarı’nda İngilizce kursunu bitirdi. Prof.Dr.Ersan BOCUTOĞLU’nun danışmanlığında 1997 yılında “Türk Fındık Piyasası ve Türk Fındığının Dış Talebinin Tahmini” adlı Yüksek Lisans Tezi’ni vererek İktisat Bilim Uzmanı unvanını aldı. Daha sonra aynı enstitüde İktisat Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimine başladı. Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU’nun danışmanlığında“IMF Destekli İstikrar Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi (1980-2002)” adlı Doktora Tezi’ni vererek 23 Haziran 2003 tarihinde İktisat  Doktoru unvanını aldı.

      1994 yılında KTÜ Ünye İİBF’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Adı geçen Fakültede bazı hocaların gözetiminde birçok derslere girdi. 2002 yılı başında Ünye İİBF’nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne devredilmesiyle KTÜ İİBF’ne geçiş yaptı. 2003 yılında  KTÜ Ordu Meslek Yüksekokulu’nda İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’nde Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı.2012 yılından bu yana Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanlığını yürütmektedir. 2014-2017 yılları arasında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır.

      Evli ve iki çocuk babası olan KULAÇ, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yayınlar :

“El Sanatlarının Ekonomik Potansiyeli”,Ordu Üniversitesi Ordu MYO, Karadeniz Bölgesi I. El Sanatları Sempozyumu,  3-5.11.2006 , Ordu

“Türk Fındık Politikasında Alternatif Yaklaşımlar”,KTÜ İİBF Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, 13-14.10.2005, Trabzon

"Türkiye 'de Kalkınma Planları Çerçevesinde Turizm Politikaları Ve Gelişimi", Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Doğu Karadeniz Bölgesi ,Sürdürülebilir Turizm Kongresi , 14 - 16.05.2015, Gümüşhane

"Yeni Fındık Stratejisi'nin Değerlendirilmesi", Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017, Ünye-ORDU

 Diğer Faaliyetler :

“Fındıkta Çözüm Bekleyen Sorunlar”, Dünya Gazetesi, 18.06.2003, İstanbul

Arhavi Yöresel Kivi Paneli" , Arhavi Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ,20.12.2003, Arhavi-Artvin

“Perşembe’nin Ekonomik Potansiyeli”, Perşembe Paneli, 16-17 Haziran 2005, Perşembe-Ordu

“Türk İnsanı Fındığı Tanımıyor”, Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı, 15.01.2008, İstanbul

"Fındık Politikalarındaki Yeni Yaklaşımların Ordu Ekonomisine Etkileri", Ordu Tanıtım Günleri Paneli 06.01.2011,Ankara

"Organik Fındık Yetiştiriciliği Paneli" ,  İkizce İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ,22.11.2011 , İkizce-Ordu

"Fındıkta Don Zararı ve Sigortalama Paneli " Giresun Üniversitesi  Fındık Araştırma Ve Uygulama Merkezi,29.05.2015, Giresun

"Üreticiye Verilen Alan Bazlı Destekler Amaca Hizmet Etmiyor", Karadeniz Ekonomi Aylık Ekonomi Dergisi, 30.05.2015, Ordu

 

 

 

 

Öğrenim Durumu :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 1989

Yüksek Lisans

 İktisat

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 1997

Doktora

 İktisat

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 2003

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Kulaç,A.(1997). “Türk Fındık Piyasası ve Türk Fındığının Dış Talebinin Tahmini” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Danışman: Prof.Dr.Ersan BOCUTOĞLU

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

Kulaç,A.(2003). “IMF Destekli İstikrar Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi (1980-2002)” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Danışman: Prof.Dr.Ersan BOCUTOĞLU

 

 

Akademik Unvanlar :

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

 KTÜ ÜNYE İİBF

 1994

Öğretim Görevlisi

 KTÜ ORDU MYO

 2003

Yrd.Doç.Dr.

 ODÜ ORDU MYO

 2006

 

 

İdari Görevler :

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkan Yardımcılığı

KTÜ ORDU MYO

 İktisadi ve idari Programlar Bölümü

2003 - 2009

Yönetim Kurulu Üyeliği

 Ordu Üniversitesi Ordu Meslek Yüksek Okulu

 2006 - 2012

Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

  2007 - 2015

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksekokulu  2007 - 2017

 Bölüm Başkanlığı

ODÜ OMYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü  2009 - 2012
Bölüm Başkanlığı ODÜ Sosyal Bilimler MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü  2012 - ...
Yönetim Kurulu Üyeliği Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu  2012 - ...

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Üniversitesi Akkuş  Meslek Yüksekokulu  2012 - ...
 Kurul Üyeliği İl İstihdam Kurulu  2014 - 2017
Müdür ODÜ Sosyal Bilimler MYO 2014 - 2017
Senato Üyeliği Ordu Üniversitesi 2014 - 2017
Bölüm Başkanlığı ODÜ Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü  2015 - 2017

 

 

Yüksek Lisans Tezleri :

Bitmiş Yüksek Lisans Tezleri: 

“ Ekonomik Küreselleşmenin İstihdama Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D, Selda Polat ERDOĞAN, 2012, ORDU,

“ Türkiye’deki Cari Açık Sorunu ve Ekonomik Krize Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D, Gökhan YİĞİT, 2014, ORDU

" Türkiye 'de Transfer Harcamalarının Gelişimi Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi " Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D, Cem KALAYCI, 2016, ORDU

 

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri:

“Tarım Kesiminde Gelir Dağılımı”, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D, Gül Banu AKBAL CÜCE

 “Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri” Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D, Tarık  DEMİRHAN

"Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Potansiyeli" Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji A.B.D., İşletme, Ahmet CÖRÜT